Mag-type para maghanap

Data Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Ano ang Method Information Index?


Narito ang apat na katotohanan na kailangan mong malaman.

Ang Method Information Index (MII) at MIIplus ay mahahalagang mapagkukunan ng impormasyon sa pagpaplano ng pamilya. Alamin kung ano ang MII, kung paano ito naiiba sa MIIplus, at kung ano ang parehong masasabi sa amin (at hindi) tungkol sa kalidad ng pagpapayo sa kalusugan ng reproduktibo.

Executive Summary: Ang MII at MIIplus ay mga hanay ng mga tanong na "oo o hindi". Ginagamit ang mga ito upang sukatin ang ilang mga domain ng kalidad ng pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya. Ang naiulat na halaga para sa MII at MIIplus ay ang porsyento ng mga kababaihang tumugon ng "oo" sa lahat ng tanong. Ang mga babaeng tumatanggap ng impormasyon sa MII at MIIplus sa mga pagbisita sa pagpapayo ay mas malamang na huminto sa paggamit ng kanilang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis.

1. Ang Method Information Index ay tatlong katanungan.

Ang Method Information Index (o MII para sa maikli) ay isang set ng tatlong tanong. Tinatanong ang mga kliyente sa dulo ng a pagbisita sa pagpapayo sa contraceptive:

  1. Alam mo ba ang tungkol sa iba pang paraan ng pagpaplano ng pamilya?
  2. Sinabihan ka ba tungkol sa mga posibleng epekto o mga problema na maaaring mayroon ka sa pamamaraan?
  3. Sinabihan ka ba kung ano ang gagawin kung nakakaranas ka ng anumang side effect o problema?

Ang iniulat na halaga ng MII (o “iskor”) ay ang porsyento ng mga kababaihang tumugon ng “oo” sa lahat ng tatlong tanong. Kung oo ang sagot ng isang kliyente sa lahat ng tatlo, ipagpalagay na napag-usapan niya at ng kanyang provider ang mahahalagang impormasyon, at makakapili siya ng paraan ng contraceptive na nakakatugon sa kanyang mga pangangailangan batay sa pag-unawa sa lahat ng kanyang opsyon.

Ipinapakita ng chart na ito ang MII score para sa lahat ng FP2020 na bansa, ayon sa pamamaraan, pati na rin ang pangkalahatang average para sa lahat ng FP2020 na bansa na may available na data.

Kung gusto mong malaman ang data na partikular sa bansa, maa-access mo ito sa http://www.familyplanning2020.org/measurement-hub#country-data

2. Ginawa ng Family Planning 2020 ang MII gaya ng alam natin.

Demographic at Health Surveys (DHS) isinama ang tatlong tanong sa MII mula noong 1997. Pagkatapos mabuo noong 2012, Pagpaplano ng Pamilya 2020 (FP2020) pinagsama-sama ang mga tanong upang mabuo ang MII. Isa na ito sa mga pangunahing tagapagpahiwatig ng FP2020. Ginagamit din ito sa Performance, Monitoring, and Accountability (PMA) mga survey.

3. Minsan ginagamit ang MII bilang proxy para sa iba pang mga indicator.

Maaaring gamitin ang MII upang sukatin ang matalinong pagpili. Ang mga tanong nito ay sumusukat kung ang isang babae ay nakatanggap ng kumpletong impormasyon tungkol sa kanyang mga opsyon kapag siya ay pumili ng isang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Makakatulong din ang MII na hulaan kung ipagpapatuloy ng kababaihan ang kanilang pamamaraan.

Ang ilan mga propesyonal sa pagpaplano ng pamilya isaalang-alang ang MII bilang isang proxy para sa kalidad ng pangangalaga. Hindi sumasang-ayon ang iba. Napansin nila na ang MII ay hindi ganap na makuha ang kalidad dahil sinusuri lamang nito ang dalawa sa mga apat na domain ng kalidad ng pangangalaga. Gayundin, ang mga katanungan sa MII ay itinatanong sa panahon ng mga exit interview sa klinika o sa mga survey sa sambahayan. Dahil umaasa ito sa pag-uulat sa sarili at pag-alala sa session ng pagpapayo, maaaring hindi palaging tumpak ang mga tugon.

Ipinapakita ng figure na ito na ang mas mataas na mga marka sa Method Information Index (MII) ay nauugnay sa patuloy na paggamit ng pagpaplano ng pamilya sa loob ng 12 buwan.
Pinagmulan: Samahan sa Pagitan ng Kalidad ng Contraceptive Counseling at Pagpapatuloy ng Paraan: Mga Natuklasan Mula sa isang Prospective Cohort Study sa Social Franchise Clinics sa Pakistan at Uganda

4. Ang MIIplus ay nagdaragdag ng ikaapat na tanong tungkol sa posibilidad ng paglipat ng mga pamamaraan.

Kamakailan, sinubukan ng mga mananaliksik sa The Population Council ang pagdaragdag isang tanong tungkol sa paraan ng paglipat sa MII. Nais nilang makita kung nabawasan nito ang panganib ng paghinto ng modernong pamamaraan. Ginawa nito.

Kasama sa MIIplus ang ikaapat na tanong: "Sinabi ba sa iyo ang tungkol sa posibilidad na lumipat sa ibang paraan kung hindi angkop ang paraan na iyong pinili?" Sa bagong karagdagan, kasama na ngayon sa pagsukat ang isa pang domain ng kalidad ng pangangalaga. Hindi sinusukat ng MII o MIIplus (kasalukuyang) ang pang-apat na domain: magalang na pangangalaga.

Gusto mo bang matuto nang higit pa tungkol sa paksang ito? Karagdagang pagbabasa:

  1. Kaugnayan sa Pagitan ng Kalidad ng Contraceptive Counseling at Pagpapatuloy ng Paraan: Mga Natuklasan Mula sa isang Prospective Cohort Study sa Mga Social Franchise Clinic sa Pakistan at Uganda
  2. Ang Pagdaragdag ng Tanong Tungkol sa Paglipat ng Paraan sa Index ng Impormasyon ng Paraan ay Isang Mas Mabuting Predictor ng Contraceptive Continuation
  3. Pagsusuri sa Kalidad ng Contraceptive Counseling: Isang Pagsusuri sa Index ng Impormasyon ng Paraan
  4. Pagsusuri sa Pag-unlad at Pagkapantay-pantay sa Impormasyong Natanggap ng Kababaihan Gamit ang Makabagong Pamamaraan sa 25 Papaunlad na Bansa
  5. Index ng Impormasyon ng Pamamaraan, Pagsusuri ng PAGSUKAT
  6. Index ng Impormasyon ng Pamamaraan, Track20
Subscribe to Trending News!
Anne Ballard Sara, MPH

Senior Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Anne Ballard Sara ay isang Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, kung saan sinusuportahan niya ang mga aktibidad sa pananaliksik sa pamamahala ng kaalaman, mga field program, at mga komunikasyon. Kasama sa kanyang background sa pampublikong kalusugan ang komunikasyon sa pagbabago ng pag-uugali, pagpaplano ng pamilya, pagbibigay-kapangyarihan sa kababaihan, at pananaliksik. Naglingkod si Anne bilang health volunteer sa Peace Corps sa Guatemala at may hawak na Master of Public Health mula sa George Washington University.