Taip untuk mencari

Data Baca Cepat Waktu membaca: 3 minit

Apakah Indeks Maklumat Kaedah?


Berikut adalah empat fakta yang perlu anda ketahui.

Indeks Maklumat Kaedah (MII) dan MIIplus adalah sumber maklumat penting dalam perancangan keluarga. Ketahui apa itu MII, bagaimana ia berbeza daripada MIIplus, dan perkara yang kedua-duanya boleh (dan tidak boleh) beritahu kami tentang kualiti kaunseling kesihatan reproduktif.

Ringkasan eksekutif: MII dan MIIplus ialah set soalan "ya atau tidak". Ia digunakan untuk mengukur beberapa domain kualiti penjagaan dalam perancangan keluarga. Nilai yang dilaporkan untuk MII dan MIIplus ialah peratusan wanita yang menjawab "ya" kepada semua soalan. Wanita yang menerima maklumat dalam MII dan MIIplus semasa lawatan kaunseling berkemungkinan kecil untuk berhenti menggunakan kaedah kontraseptif mereka.

1. Indeks Maklumat Kaedah ialah tiga soalan.

Indeks Maklumat Kaedah (atau singkatannya MII) ialah satu set tiga soalan. Pelanggan ditanya pada akhir a lawatan kaunseling kontraseptif:

  1. Adakah anda dimaklumkan tentang kaedah perancangan keluarga yang lain?
  2. Adakah anda dimaklumkan tentang kemungkinan kesan sampingan atau masalah yang mungkin anda hadapi dengan kaedah tersebut?
  3. Adakah anda diberitahu apa yang perlu dilakukan jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah?

Nilai MII yang dilaporkan (atau "skor") ialah peratusan wanita yang menjawab "ya" kepada ketiga-tiga soalan. Jika pelanggan menjawab ya kepada ketiga-tiganya, andaian ialah dia dan pembekalnya membincangkan maklumat penting dan dia boleh memilih kaedah kontraseptif yang memenuhi keperluannya berdasarkan pemahaman tentang semua pilihannya.

Carta ini menunjukkan skor MII untuk semua negara FP2020, mengikut kaedah, serta purata keseluruhan untuk semua negara FP2020 dengan data yang tersedia.

Jika anda ingin mengetahui data khusus negara, anda boleh mengaksesnya di http://www.familyplanning2020.org/measurement-hub#country-data

2. Perancang Keluarga 2020 mencipta MII seperti yang kita ketahui.

Tinjauan Demografi dan Kesihatan (DHS) telah memasukkan tiga soalan MII sejak 1997. Selepas dibentuk pada 2012, Perancang Keluarga 2020 (FP2020) membungkus soalan bersama-sama untuk membentuk MII. Ia kini merupakan salah satu petunjuk teras FP2020. Ia juga digunakan dalam Prestasi, Pemantauan dan Akauntabiliti (PMA) tinjauan.

3. MII kadangkala digunakan sebagai proksi untuk penunjuk lain.

MII boleh digunakan untuk mengukur pilihan termaklum. Soalannya mengukur sama ada seorang wanita menerima maklumat lengkap tentang pilihannya​ apabila dia memilih kaedah kontraseptif. MII juga boleh membantu meramalkan sama ada wanita akan meneruskan kaedah mereka.

Sebahagian profesional perancang keluarga menganggap MII sebagai proksi untuk kualiti penjagaan. Orang lain tidak bersetuju. Mereka ambil perhatian bahawa MII tidak dapat menangkap kualiti sepenuhnya kerana ia hanya menilai dua daripada empat domain kualiti penjagaan. Juga, soalan MII ditanya semasa temu duga keluar di klinik atau dalam tinjauan isi rumah. Kerana ia bergantung pada pelaporan diri dan ingat semula sesi kaunseling, respons mungkin tidak selalu tepat.

Angka ini menunjukkan bahawa skor yang lebih tinggi pada Indeks Maklumat Kaedah (MII) dikaitkan dengan penggunaan berterusan perancangan keluarga selama 12 bulan.
Sumber: Persatuan Antara Kualiti Kaunseling Kontraseptif dan Penerusan Kaedah: Penemuan Daripada Kajian Kohort Prospektif di Klinik Francais Sosial di Pakistan dan Uganda

4. MIIplus menambah soalan keempat tentang kemungkinan menukar kaedah.

Baru-baru ini, penyelidik di The Population Council menguji penambahan soalan tentang kaedah bertukar kepada MII. Mereka ingin melihat sama ada ia mengurangkan risiko pemberhentian kaedah moden. Ia berlaku.

MIIplus memasukkan soalan keempat: "Adakah anda diberitahu tentang kemungkinan beralih kepada kaedah lain jika kaedah yang anda pilih tidak sesuai?" Dengan penambahan baharu, pengukuran kini termasuk domain kualiti penjagaan yang lain. MII mahupun MIIplus (pada masa ini) tidak mengukur domain keempat: penjagaan hormat.

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik ini? Bacaan lanjut:

  1. Persatuan Antara Kualiti Kaunseling Kontraseptif dan Penerusan Kaedah: Penemuan Daripada Kajian Kohort Prospektif di Klinik Francais Sosial di Pakistan dan Uganda
  2. Menambah Soalan Mengenai Kaedah Beralih kepada Indeks Maklumat Kaedah Adalah Peramal Penerusan Kontraseptif yang Lebih Baik
  3. Menilai Kualiti Kaunseling Kontraseptif: Analisis Indeks Maklumat Kaedah
  4. Meneliti Kemajuan dan Kesaksamaan dalam Maklumat Yang Diterima Wanita Menggunakan Kaedah Moden di 25 Negara Membangun
  5. Indeks Maklumat Kaedah, Penilaian MEASURE
  6. Indeks Maklumat Kaedah, Track20
Subscribe to Trending News!
Anne Ballard Sara, MPH

Pegawai Program Kanan, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Anne Ballard Sara ialah Pegawai Program II di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins, tempat beliau menyokong aktiviti penyelidikan pengurusan pengetahuan, program lapangan dan komunikasi. Latar belakang beliau dalam kesihatan awam termasuk komunikasi perubahan tingkah laku, perancangan keluarga, pemerkasaan wanita dan penyelidikan. Anne berkhidmat sebagai sukarelawan kesihatan di Peace Corps di Guatemala dan memegang Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dari Universiti George Washington.