Mag-type para maghanap

Data Interactive Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Alam Namin ang Pagsasama ng HIV at Family Planning Service. Ngunit Ginagawa Natin ba Ito?


Ang artikulong ito ay nagsasaliksik kamakailang pananaliksik sa lawak na ang pagpaplano ng pamilya ay isinama sa mga serbisyo ng HIV sa Malawi at tinatalakay ang mga hamon sa pagpapatupad sa buong mundo.

Nakakabigla ang epidemya ng HIV, at patuloy itong nakakaapekto sa mga komunidad sa buong mundo. Noong 2019, mayroong 37.9 milyong tao ang nabubuhay na may HIV sa buong mundo, at 24.5 milyong tao ang nag-a-access ng antiretroviral therapy (ART). Ang kasalukuyang paggamot ay nagpapahintulot sa mga taong may HIV na mamuhay nang mahaba at malusog. Ngunit ang pagpapagamot sa mga tao—at ang pagpapanatili sa kanila sa paggamot—ay nananatiling mahirap. Bilang karagdagan, ang isang mataas na bilang ng mga kababaihan, mga batang babae, at mga mag-asawang nabubuhay na may HIV ay may hindi natutugunan na mga pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya, na humahantong sa hindi kanais-nais o hindi inaasahang pagbubuntis. Sa nakalipas na mga taon, ang pagsasama ng HIV at pagpaplano ng pamilya ay naging isang kritikal na intersection para sa mga nagtatrabaho sa parehong larangan upang makakuha at panatilihin ang mas maraming tao sa paggamot at upang matugunan ang hindi natutugunan na mga pangangailangan sa pagpaplano ng pamilya.

Sa 2019, ang mga resulta ng pagsubok ng ECHO nalaman na habang ang mga injectable contraceptive, IUD, o implants ay hindi nagdudulot ng mas mataas na panganib para sa HIV, ang insidente ng HIV acquisition sa mga babaeng naghahanap ng contraceptive services (anuman ang paraan) ay mataas, at mas maraming trabaho ang kailangang gawin upang pagsamahin ang parehong mga serbisyo. . Sa parehong taon, inilabas ng WHO updated na gabay sa contraceptive eligibility para sa mga babaeng nabubuhay na may HIV, at nag-host ng a kamakailang pagsasanay sa webinar pagsisid sa mga alituntuning ito nang detalyado.

Isa sa mga paraan kung saan ipinatupad ang integrasyon ay sa pamamagitan ng Provider-Initiated Family Planning (PIFP).

Tinatalakay ng isang babae ang buong hanay ng mga opsyon sa pagpipigil sa pagbubuntis sa isang nars sa Malawi. © 2012 Lindsay Mgbor/Department for International Development, DFID, Courtesy of DFID Flickr

Hinihikayat ng Provider-Initiated Family Planning (PIFP) ang mga provider na regular na tanungin ang kanilang mga kliyente tungkol sa kanilang mga pangangailangan at hangarin sa kalusugan ng reproduktibo, kahit na dumating sila para sa iba pang mga serbisyong pangkalusugan (tulad ng mga serbisyo sa HIV).

Maraming mga bansa ang lumikha ng mga patakaran sa integrasyon ng mga serbisyo. Noong 2011, ang gobyerno sa Malawi ay naglabas ng mga alituntunin sa pagsasamang ito para sa mga provider at pasilidad ng kalusugan na nangangailangan ng PIFP. Paggamit ng iba't ibang paraan kabilang ang pag-audit ng pasilidad, mga panayam sa mga provider at kliyente, at misteryosong kliyente, Sinuri ng isang kamakailang pag-aaral ang lawak na ang pagpaplano ng pamilya ay isinama sa mga serbisyo ng HIV sa 41 pasilidad ng kalusugan sa Malawi.

Pagkolekta ng data

Ang pag-aaral na isinagawa sa Malawi ay binubuo ng ilang pangunahing paraan ng pagkolekta ng data na nagbigay ng mas holistic na paraan ng pagsukat sa pagsasama ng pagpaplano ng pamilya sa mga serbisyo ng HIV.

Mga Pangunahing Natuklasan

Naka-highlight sa ibaba ang ilang mahahalagang natuklasan sa lawak kung saan isinama ang mga serbisyo kabilang ang suporta sa kliyente, pagsasanay sa provider, at pamamahala ng supply chain.

Nag-iisa ba ang Malawi?

Ang maikling sagot ay hindi. Mahalaga ang mga patakaran at hudyat ng mga pangako ng pamahalaan sa pagtugon sa mga pangunahing lugar ng pampublikong kalusugan. Ang mga patakaran sa pinagsama-samang serbisyo ay karaniwan na ngayon sa maraming bansa sa buong mundo. Gayunpaman, ang mga pinagsamang serbisyo ay madalas na ipinapatupad nang hindi pantay. Nalaman ng isang pag-aaral na tumitingin sa pagpapatupad ng pinagsamang HIV at mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa sampung bansa sa Sub-Saharan Africa na ang pagpapatupad ay mahirap.. Ang median na pagkakaroon ng pinagsamang mga serbisyo sa site sa mga bansa ay mababa. Karamihan sa mga bansa ay mayroong oral contraceptive pill, male condom, at injectable contraceptive na magagamit ngunit karamihan ay walang mga long-acting na pamamaraan (implants at IUDs). Higit pa rito, medyo kakaunti ang mga site na mayroong mga alituntunin sa pagpaplano ng pamilya at mga sinanay na kawani.

Ang Hinaharap ng Integrasyon

Ang mga appointment sa paggamot sa HIV ay mahalagang mga punto ng pangangalaga kung saan magbibigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at matiyak na ang isang kliyente ay hindi mawawala sa pag-follow-up. Kapag ang mga kliyente ay nakatanggap ng mga serbisyo sa HIV, ang pagbibigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa parehong pagbisita ay maaaring matiyak na ang mga pangangailangan ng pagpaplano ng pamilya ng mga kliyente ay natutugunan at maiwasan ang mga hindi ginusto o maling pagbubuntis. Bilang karagdagan, ang pagbibigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya ay maaari ding matiyak na ang mga kliyente ay may kapangyarihan at kagamitan upang maiwasan ang paghahatid ng HIV ng ina-sa-anak.

Ang pagpapatupad ng mga pinagsama-samang serbisyo ay nangangailangan ng higit na pagtuon sa mga tagapagbigay ng pagsasanay sa PIFP at lahat ng paraan ng pagpaplano ng pamilya, mga sistema ng pagpapahusay ng kalidad batay sa data ng pagsubaybay, at higit pang pananaliksik sa mga hamon na kinakaharap ng pagpapatupad kabilang ang pamamahala ng supply chain.

Subscribe to Trending News!
Brittany Goetsch

Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Brittany Goetsch ay isang Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang mga field program, paggawa ng nilalaman, at mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman. Kasama sa kanyang karanasan ang pagbuo ng kurikulum na pang-edukasyon, pagsasanay sa mga propesyonal sa kalusugan at edukasyon, pagdidisenyo ng mga madiskarteng planong pangkalusugan, at pamamahala ng malakihang mga kaganapan sa outreach sa komunidad. Natanggap niya ang kanyang Bachelor of Arts in Political Science mula sa The American University. Mayroon din siyang Master of Public Health sa Global Health at Masters of Arts sa Latin American at Hemispheric Studies mula sa The George Washington University.

43K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap