Mag-type para maghanap

Malalim Interactive Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Paano Natin Nai-mainstream ang Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan sa Mga Programa sa Pagpaplano ng Pamilya?


Mga rekomendasyon mula sa YIELD Project

Itinatampok ng artikulong ito ang mga pangunahing natuklasan mula sa Ulat ng Youth Investment, Engagement, and Leadership Development (YIELD), Mga Kabataan na Nagsusulong sa Sekswal at Reproductive Health: Tungo sa Bagong Normal. Sinasaliksik namin kung paano nauugnay ang mga resulta at rekomendasyon para sa mga gumagawa ng desisyon, tagapamahala ng programa, at iba pang nagdidisenyo at nagpapatupad ng mga programa ng youth family planning at reproductive health (FP/RH).

Sa kasalukuyan, isang ikaanim ng populasyon ng mundo ay nasa pagitan ng 10 at 24 taong gulang. Nangangahulugan ito na 1.8 bilyong tao—ang pinakamalaking henerasyon ng mga kabataan sa kasaysayan—ay pumapasok sa kanilang mga taon ng reproduktibo.

Upang makagawa ng pinakamahusay na mga pagpapasya sa kalusugan ng reproduktibo para sa kanilang sarili at sa kanilang mga kinabukasan, kailangan ng mga kabataang ito impormasyon, kasangkapan, at mapagkukunan. Ngunit hindi ito nangyayari sa isang vacuum. Ang mga programang pangkabataan ay mas mahusay at mabisa kung ang mga ito ay pinlano at ipinatupad na may buong partisipasyon at pamumuno ng mga kabataan mismo. At ito ay nangangailangan ng pagbabago ng mga programa ng kabataan at kabataan—mula sa isang larangan para sa mga kabataan sa isa kasama mga kabataan.

Paano natin gagawing “new normal” ang partisipasyon ng kabataan?

Paano natin hinihikayat ang mga kabataan bilang mga tunay na kalahok at pinuno, i-maximize ang kanilang mga kontribusyon, at ilipat ang modelong ito sa mainstream? Maaari tayong tumingin sa Youth Investment, Engagement, and Leadership Development (YIELD) Project para sa gabay.

Noong 2019, ang YIELD Project ay nag-publish ng isang ulat na nagsasama-sama ng pandaigdigang ebidensya kung paano maisasakatuparan ang pakikilahok ng kabataan sa larangan ng kalusugan at karapatan sa sekswal at reproduktibo (SRHR). Nagbibigay ito ng tatlong malinaw na tawag sa pagkilos para sa pandaigdigang komunidad:

  • Makipagtulungan sa mga kabataan bilang mga kasosyo
  • Makipagtulungan sa iba pang pagsusulong ng partisipasyon at pamumuno ng kabataan sa SRHR
  • Magtatag ng ibinahaging pananaw

Sa ibaba, ipinares namin ang mga call to action sa partikular na gabay sa pagpapatupad mula sa ulat, upang malinaw na makagawa ng mga praktikal na hakbang na maaaring gawin ng mga gumagawa ng desisyon, program manager, at iba pa sa family planning at reproductive health (FP/RH) community habang sila ay magtrabaho sa mainstream na programa ng FP/RH na tumutugon sa kabataan—sa lokal man, sub-nasyonal, pambansa, o pandaigdigang antas.

TAWAG SA PAGKILOS 1: Makipagtulungan sa mga kabataan

Ang mga kabataan ang mga eksperto sa kanilang sariling buhay—at ang kanilang pagkamalikhain, hilig, at pananaw ay makakatulong sa paglutas ng iba't ibang isyu na may kaugnayan sa FP/RH. Gayunpaman, masyadong madalas, ang mga kabataan ay hindi sistematikong nakikibahagi, hindi nila kinakatawan ang mga populasyon na pinaglilingkuran, o hindi pinapansin ng mga institusyon. pangangailangan ng propesyonal na pag-unlad ng kabataan. Ang mga sumusunod na rekomendasyon ay makakatulong sa mga organisasyon na ganap na makisali sa mga kabataan sa isang mas komprehensibo, holistic na paraan.

TAWAG SA PAGKILOS 2: Makipagtulungan sa iba sa pagsusulong ng partisipasyon at pamumuno ng kabataan

Bilang karagdagan sa pakikipagtulungan sa mga kabataan mismo, ang mga stakeholder ng FP/RH ay kailangang makipag-ugnayan sa isang malawak na hanay ng iba pang mga kasosyo—sa loob at labas ng sektor ng kalusugan. Ang mga sumusunod na rekomendasyon ay makakatulong sa mga organisasyon na lumampas sa karaniwang mga grupo upang bumuo ng mga pakikipagtulungan na may layuning isulong ang pakikilahok at pamumuno ng kabataan.


TAWAG SA PAGKILOS 3: Magtatag ng ibinahaging pananaw

Sa kasalukuyan, ang larangan ay kulang sa estratehikong direksyon at koordinasyon na kinakailangan upang lumipat mula sa isang pira-pirasong hanay ng mga programa patungo sa isang mas sistematikong paraan ng pakikipagtulungan sa mga kabataan. Upang lubos na kilalanin ang mga tungkulin ng mga kabataan bilang kapwa kasosyo at pinuno, kailangan muna nating magsikap na baguhin ang mga pag-iisip at pag-uugali sa loob ng mga saklaw ng patakaran, kasanayan, pananaliksik, at pagpopondo. Ang mga sumusunod na rekomendasyon ay makakatulong sa mga organisasyon na i-coordinate ang mga stakeholder at mamuhunan sa mas maaapektuhang mga programa para sa mga kabataan.

Konklusyon

Ang epekto ng pakikilahok ng kabataan ay napakalawak—na humahantong sa pangmatagalang pagpapalakas ng kapasidad sa mga kabataan, pagpapabuti ng mga resulta ng FP/RH, at epekto sa mas malawak na lipunang sibil. Ang mga kabataan ay maaari at dapat na makilahok sa lahat ng pagsisikap na makakaapekto sa kanila, hindi lamang dahil ito ay kanilang karapatan, kundi dahil ito ay nagpapabuti sa kalidad at pagtugon ng mga programang pangkalusugan.

Ngunit ang pananagutan ng pagtiyak na ang mga kabataan ay nakikilahok at namumuno ay hindi lamang sa mga kabataan mismo. Panahon na para sa komunidad ng FP/RH na magsama-sama para mainstream ang partisipasyon ng kabataan at pag-unlad ng pamumuno, at baguhin ang mga mindset na pumipigil sa makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan. Ang ulat ng YIELD Project ay nag-aalok sa amin ng mahalagang patnubay upang matiyak ang buong partisipasyon at pamumuno ng mga kabataan sa lahat ng aspeto ng FP/RH programming.

Gusto mo bang matuto nang higit pa tungkol sa paksang ito? Karagdagang pagbabasa:

Tungkol sa YIELD Project:

Mga Kabataan na Nagsusulong sa Sekswal at Reproductive Health: Tungo sa Bagong Normal ay isang ulat ng pananaliksik na nagdodokumento ng maraming benepisyo ng makabuluhang pakikilahok ng kabataan at pamumuno sa mga programa sa kalusugan at karapatang sekswal (SRHR). Pinagsasama-sama nito ang pandaigdigang ebidensiya mula sa larangan kung paano pasiglahin ang tunay na pakikipag-ugnayan ng kabataan, ang mga epekto na nagreresulta, at mga rekomendasyong maaaring palakasin at palakihin ang stream na ito ng pamumuhunan sa programming. Ang ulat ay isang produkto ng YIELD Project, na ginagabayan ng isang Steering Committee na binubuo ng Bill & Melinda Gates Foundation, ang David and Lucile Packard Foundation, The Summit Foundation, at ang William and Flora Hewlett Foundation.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa: info@yieldproject.org

Subscribe to Trending News!
Sarah V. Harlan

Partnerships Team Lead, Knowledge SUCCESS, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Sarah V. Harlan, MPH, ay naging kampeon ng pandaigdigang reproductive health at pagpaplano ng pamilya sa loob ng higit sa dalawang dekada. Siya ang kasalukuyang pinuno ng pangkat ng mga pakikipagsosyo para sa proyekto ng Knowledge SUCCESS sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Kabilang sa kanyang partikular na mga teknikal na interes ang Populasyon, Kalusugan, at Kapaligiran (PHE) at pagpapataas ng access sa mas matagal na kumikilos na mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Pinamunuan niya ang Inside the FP Story podcast at naging co-founder ng Family Planning Voices storytelling initiative (2015-2020). Isa rin siyang co-author ng ilang how-to guides, kabilang ang Building Better Programs: A Step-by-Step Guide to Use Knowledge Management in Global Health.