Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 2 minuto

Isang Praktikal na Gabay para sa Paghahatid ng Serbisyo sa Panahon ng Pandemic


Pinagsasama-sama ng gabay ni Jhpiego ang mga pandaigdigang rekomendasyon, kasalukuyang pinakamahusay na ebidensya at mga kritikal na mapagkukunan sa paghahatid ng serbisyo sa panahon ng pandemya. Nakaayos ito upang magbigay ng partikular na patnubay ayon sa teknikal na lugar, kabilang ang pagpaplano ng pamilya/kalusugan sa sekswal at reproductive.

Bilang tugon sa COVID-19, ang mga pinuno ng bansa at mga programang pangkalusugan ay masigasig na nagtatrabaho upang balansehin ang pangangailangan na ituro ang atensyon at mga mapagkukunan sa pagtugon sa pandemya na may pangangailangang panatilihin ang paghahatid ng iba pang mahahalagang serbisyong pangkalusugan upang mapanatili ang mga pinaghirapang pakinabang sa mga resulta ng kalusugan at maiwasan ang kamatayan at pinsala mula sa mga hindi sanhi ng COVID-19.

Sa buong mundo, ang lahat ng antas ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay kailangang gumawa ng higit pa sa mas kaunti habang sinisikap nilang pagaanin ang epekto ng pandemya habang pinapanatili ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na pang-iwas, promotibo at nakakagamot. Mabilis na nababaligtad ang pinaghirapan na pandaigdigang tagumpay sa kalusugan, at lumalawak ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan.

Sa mga bansang may mataas, nasa gitna o mababang kita, ang pandemya ay lumalawak at humahamon sa mga sistema ng kalusugan. Kasabay nito, dahil sa likas na katangian ng COVID-19 at ang pangangailangang limitahan ang mga pisikal na pakikipag-ugnayan kung saan posible, ito ay nagpapakita ng pagkakataong muling isipin, muling idisenyo at pasiglahin ang pangangalaga at paggamot, at bigyang-priyoridad ang desentralisado, nakabatay sa komunidad at nakatutok sa mga mekanismo ng serbisyo sa kliyente. paghahatid.

Upang mabawasan ang dagok sa marupok na sistema ng kalusugan, binuo ni Jhpiego gabay sa pagpapatakbo na nagsasama-sama ng mga pandaigdigang rekomendasyon, kasalukuyang pinakamahusay na ebidensya at kritikal na mapagkukunan upang matulungan ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, mga tagapamahala at mga pinuno na mapanatili ang mahahalagang serbisyong pangkalusugan sa panahon at pagkatapos ng pandemya, at matiyak na matatanggap ng mga pamilya ang pangangalaga at paggamot na kailangan at nararapat sa kanila.

Mag-click dito para ma-access Gabay sa Operasyon para sa Pagpapatuloy ng Mga Mahahalagang Serbisyo na Naapektuhan ng COVID-19: Isang praktikal na gabay para sa pagpapatupad ng programa at pagbagay

Paano Nakaayos ang Patnubay na Ito?

  • Tinutugunan ng bawat seksyon/kabanata ang isa sa mga pangunahing priyoridad sa paghahatid ng serbisyo mula sa WHO Pagpapanatili ng mahahalagang serbisyo sa kalusugan: gabay sa pagpapatakbo para sa konteksto ng COVID-19 (Hunyo 1, 2020) .
  • Ang cross-cutting na patnubay para sa bawat pangunahing priyoridad sa paghahatid ng serbisyo na nalalapat sa lahat ng teknikal na lugar ay unang ipinakita.
  • Sa loob ng bawat kabanata/ seksyon, itinatampok ng isang column ang partikular na patnubay para sa isang teknikal na lugar (SRH/FP, MNH, Pagbabakuna, GBV, TB at HIV, Malaria).

Detalyadong pagtingin sa gabay sa pagpapatakbo na inayos ayon sa teknikal na lugar.

Ano ang Kasamang May Kaugnayan sa Paghahatid ng Serbisyo ng FP/RH sa Panahon ng Pandemic?

Makakahanap ka ng mga praktikal na rekomendasyon para sa pagpaplano ng pamilya at mga programa sa kalusugan ng reproduktibo upang:

  • Unahin ang mahahalagang serbisyong pangkalusugan at umangkop sa nagbabagong konteksto at pangangailangan
  • I-optimize ang mga setting at platform ng paghahatid ng serbisyo
  • Magtatag ng epektibong daloy ng pasyente sa lahat ng antas
  • Mabilis na i-optimize ang kapasidad ng health workforce
  • Panatilihin ang pagkakaroon ng mahahalagang gamot, kagamitan, at suplay

Mayroon ding listahan ng mga mapagkukunan sa antas ng pandaigdig at mga dokumento ng gabay.

Radha S. Karnad

Senior Technical Advisor (Pangunahing Pangangalaga sa Kalusugan), Jhpiego, Jhpiego

Dr. Radha S. Karnad, BA BM MPH, ay may higit sa isang dekada ng karanasan sa pagbuo ng mga makabagong diskarte sa klinikal na gamot sa mga setting ng ospital at komunidad, pamamahala ng programa sa pangangalagang pangkalusugan, pagpapabuti ng kalidad, at mapagkukunan ng tao para sa pagbuo ng kapasidad sa kalusugan sa buong US, UK, at Silangang Aprika. Siya ay masigasig tungkol sa kalusugan ng ina at reproductive, at naniniwala na sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng mga sistema ng kalusugan ay makakahanap tayo ng mga solusyon sa mga pandaigdigang problema sa kalusugan ng publiko at pagpapabuti ng access sa kalusugan. Bilang isang rehistradong clinician ng pampublikong kalusugan at Senior Technical Advisor (Pangunahing Pangangalaga sa Kalusugan), nagbibigay siya ng teknikal na direksyon sa mga programa ng Jhpiego sa mahahalagang paghahatid ng serbisyo para sa mga serbisyong pang-iwas, promotibo, at nakakagamot sa antas ng pangunahing pangangalaga, pagpapalakas ng mga sistema ng kalusugan na nakasentro sa kliyente, coordinated, at komprehensibo. Siya ay isang Acumen East Africa Regional Fellow 2016 at isang Afya Bora Consortium Global Health Leadership Fellow 2016-2017.