Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Pagpapanatili ng Access sa Voluntary Reproductive Health Care sa East Africa

Mga insight mula sa COVID-19 Youth Task Force


Ang bahaging ito ay nagbibigay ng mga insight mula sa COVID-19 Youth Task Force sa pagpapanatili ng access sa boluntaryong pagpipigil sa pagbubuntis at impormasyon sa kalusugan ng reproduktibo at pangangalaga ng mga kabataan sa East Africa sa panahon ng pandemya. Ang mga kabataan at kabataan ay nangangailangan ng espesyal na pagsasaalang-alang—habang sila ay napapabayaan minsan, sila ay lalong bumubuo ng isang bulto ng populasyon. Isinasaad ng artikulong ito ang mahalagang papel ng mga gumagawa ng desisyon at mga teknikal na tagapayo sa pagpapahusay ng access sa boluntaryong pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo ng mga kabataan sa panahon ng COVID-19.

Ang COVID-19 ay nagdala ng mga bagong pamantayan: social distancing, pananatili sa bahay, at patuloy na paglilinis. Ilang dekada na ang nakalipas mula nang mangyari ang ganitong pandemya sa buong mundo. Hindi lamang ito nararamdaman ng sektor ng kalusugan kundi maging sa mga sektor ng lipunan, ekonomiya, at edukasyon. Ang COVID-19 ay isa na ngayong karaniwang termino sa marami, kabilang ang mga bata at kabataan na nawawalan ng mga laro sa labas at masiglang pakikipag-ugnayan sa mga kapantay.

Ang kabataan ay lalong isa sa pinakamalaking cohort sa kasalukuyan at inaasahang demograpikong dibidendo. meron 1.2 bilyong kabataan sa buong mundo, at ito ay isang angkop na oras upang mamuhunan sa kanila at hayaang marinig ang kanilang mga boses upang matanto ang kalusugan, ekonomiya, at panlipunang pag-unlad.

Ang panahon ng COVID-19 na ito ay nakaapekto sa maraming pamumuhunan sa kalusugan, kabilang ang reproductive health (RH). Habang lumilipat ang mga kabataan mula sa pagdadalaga hanggang sa pagtanda, ang kanilang mga boluntaryong pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo ay hindi nababawasan. Alam ng mga kabataan na kung hindi matutugunan ang COVID-19, nanganganib tayong maapektuhan ng a pangalawang alon ng pandemya. Ang pangalawang alon na ito ay dahil sa epekto ng COVID-19 sa boluntaryong pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo, kabilang ang mga tumataas na kaso ng hindi sinasadyang teenage pregnancy at maagang pag-aasawa ng mga kabataan. Sa huling dalawang buwan (Abril at Mayo 2020), nasaksihan din natin ang pagtaas ng mga kaso ng sekswal at karahasang nakabatay sa kasarian sa lahat ng pangkat ng edad bilang resulta ng pinababang mga priyoridad sa kalusugan ng reproduktibo.

Ayon sa isang piraso ng opinyon ng DKT International, ang mga kumpanya ng pagmamanupaktura sa buong Asya at Europa kung saan karamihan sa mga contraceptive ay ginawa ay nagsara, at ang iba ay hindi gumagana sa buong kapasidad. Hindi lamang nito naapektuhan ang kanilang produksyon, kundi pati na rin ang pagpapadala, na nagkaroon ng ripple sa sistema ng supply chain. Ang karamihan sa mga youth-friendly center ay sarado din sa bansa, at ang mga kabataan ay may limitadong opsyon sa reproductive health.

Sa Uganda, ang pampublikong sasakyan ay pinaghihigpitan at karamihan sa mga kabataan ay nakakulong sa kanilang mga tahanan, hindi nakaka-access ng mga contraceptive. Binanggit ni Tonny, isang batang kampeon ng pamilya sa Uganda, na ang boluntaryong impormasyon sa kalusugan ng reproduktibo at pangangalaga ay hindi gaanong binibigyang pansin dahil ang lahat ay nakatuon sa COVID-19.

Tonny Muziira, Youth Chairperson for Universal Health Care Africa: “Governments should make SRH information and services essential services for young people, or else we may have a baby boom post COVID-19.”

Tonny Muziira, Youth Chairperson para sa Universal Health Care Africa

Ang Papel ng Kabataan

Ang mga kabataan ay mabibilang sa panahon ng krisis na ito, at ang kanilang makabuluhang pakikipag-ugnayan ay susi sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa kalusugan ng reproduktibo. Bilang mga ahente ng pagbabago, gumagawa sila ng sarili nilang inisyatiba upang tumugon sa pandemyang ito.

Sa pamamagitan ng pamumuno ng International Youth Alliance para sa Family Planning (IYAFP), nagpulong ang mga kabataan para sa isang karaniwang layunin ng pagtugon sa pandemya ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang pandaigdigang COVID-19 Youth Task Force. Bilang mga pinuno at tagalutas ng problema sa kanilang sariling paraan, ang mga kabataan ay naglagay ng mga mekanismo upang matiyak na ang pag-access at paggamit ng mga contraceptive at boluntaryong pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo ay napapanatili.

Kasama sa mga insight mula sa task force ng IYAFP ang sumusunod:

Ang pakikipagsosyo sa mga organisasyong katulad ng pag-iisip ay nag-aalok ng suporta ng mga kasamahan

Noong Marso 2020, nag-organisa ang IYAFP ng digital Serye ng Peer Support at Coffee Chat upang palakihin ang pakiramdam ng suporta sa kalusugan ng isip na nakabatay sa komunidad at peer sa mga network ng organisasyon. Ang unang sesyon ay dinaluhan ng mahigit 40 kabataan na nagbukas tungkol sa mga isyung personal nilang kinakaharap kaugnay ng pandemya at ang mga problemang nasaksihan nila sa kanilang mga komunidad. Ang session ay nagresulta sa pag-oorganisa ng mga kalahok sa pandaigdigang COVID-19 Youth Task Force at isang patuloy na Peer Support at Coffee Chat series, na ngayon ay hino-host ng IYAFP sa bi-weekly na batayan upang magbigay ng suportang nakasentro sa kabataan at komunidad para sa mga kabataan sa buong mundo.

“Ang mga miyembro ng task force ay nakikipagtulungan sa pangkat ng kabataan ng Jhpiego upang ipaalam at idisenyo ang mga materyales para sa pagtugon sa COVID-19 na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan na nararanasan ng mga kabataan sa panahong ito. Sa suporta ni Jhpiego, ibabahagi sa Nursing Now Campaign ang mga karanasan, insight, at ideya ng mga ambassador ng IYAFP para sa mga solusyon sa Nursing Now Campaign upang tuklasin ang mga paraan kung paano maipapatupad ang mga praktikal na solusyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga nars at mga tagapagtaguyod ng kabataan.” — Victoria Watson, dating IYAFP Executive Director

Ang paggamit ng social media at iba pang mga digital na platform ay makakatulong sa pakikipag-ugnayan sa mga kabataan

Ang mga kabataan mula sa East African Community ay gumagamit ng social media at mga SMS platform upang maabot ang iba pang kabataan na may boluntaryong impormasyon at pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo. Halimbawa, ang mga kabataan sa Uganda na nagtatrabaho sa ilalim ng Population Reference Bureau- at pinamumunuan ng IYAFP Empowering Evidence Driven Advocacy (EEDA) na proyekto ang lumikha ng Contraceptive Google Map Uganda Facebook page upang tumulong sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa pagpaplano ng pamilya at COVID-19.

Si Bridget Kezaabu, isa sa mga adbokasiya ng EEDA, ay nagsabi, “Ginamit din namin ang aming mga pahina sa social media upang magpadala ng mga paalala sa mga tao na huwag kalimutan ang kanilang mga pangangailangan sa pagpipigil sa pagbubuntis at maglakad sa pinakamalapit na bukas na pasilidad kahit man lang para sa mga serbisyo. Nagbabahagi din kami ng mga mensahe na makakapagbigay ng lakas ng pag-iisip at makapagbibigay ng pag-asa sa panahong ito ng COVID-19.” Nagbahagi rin siya ng isang personal kwento ng pagpaplano ng pamilya.

Mga Gabay sa Henerasyon, isang organisasyong nakabase sa komunidad na pinamumunuan ng kabataan sa Kanlurang Kenya, ay nanguna sa pag-asikaso sa mga pangangailangan ng mga kabataang babae sa kanayunan sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa limang iba pang lokal na organisasyon upang bumuo ng isang platform ng SMS para sa pakikipag-ugnayan sa mga batang babae at maabot sila ng contraceptive counseling at short- mga paraan ng pagkilos (mga tabletas at injectable). Ang mga batang babae na nag-subscribe sa database ng Generation Guiders at ng mga kasosyo nito ay nakikibahagi sa mga pag-uusap sa SMS, pagkatapos ay ihahatid sa kanila ang mga kalakal.

Erick Omondi, ang nagtatag ng Generation Guiders at a 120 Under 40 Winner, tala na ang COVID-19 ay hindi lamang nakakaapekto sa kalusugan ng reproduktibo ng mga batang babae, kundi pati na rin sa kanilang panlipunan at pang-ekonomiyang kagalingan. Upang matugunan ito, nakipagsosyo siya sa isang organisasyong pangkawanggawa, Visa Oshwal, sa ilalim ng inisyatiba na We Rise by Lifting Others para makatanggap ng mga donasyon sa ngalan ng kanyang mahihinang komunidad. Ipinamahagi niya ang mga donasyon sa mga miyembro ng komunidad upang matulungan silang malampasan ang mga paghihirap sa ekonomiya na kanilang kinakaharap dahil sa COVID-19.

Sa kasalukuyan, ang Generation Guiders ay nakikipagtulungan sa lokal na county (sub-national level) na ospital ng referral upang magbigay ng matagal na kumikilos at nababaligtad na mga contraceptive. Gayunpaman, naging mahirap ito dahil sa mga stockout at limitadong paggalaw.

Erick Omondi, Founder of Generation Guiders: “We received food donations from the Visa Oshwal Community in Nairobi and we did distribute it to the vulnerable girls in the rural setting.”

Erick Omondi, Tagapagtatag ng Generation Guiders: “Nakatanggap kami ng mga donasyong pagkain mula sa Visa Oshwal Community sa Nairobi at ipinamahagi namin ito sa mga mahihinang batang babae sa rural na kapaligiran.”

Ang social media ay hindi lamang nagbibigay-daan sa mga kabataan na makipag-usap at makipag-ugnayan sa kanilang mga kapantay—ito rin ay nagsisilbing sentro ng impormasyon para sa mga kabataan sa Kenya. Si Alvin Mwangi, isang kilalang youth reproductive health advocate sa Kenya, ay nangolekta ng mga hotline at contact mula sa lahat ng organisasyong naglilingkod sa boluntaryong reproductive health care para sa mga kabataan sa Kenya, pagkatapos ay ibinahagi ang impormasyong ito sa isang post sa Facebook na nagkaroon ng malaking epekto sa nakalipas na dalawang buwan. Ina-access na ngayon ng mga kabataan sa Kenya ang mga serbisyo online sa pamamagitan ng mga referral ng peer-to-peer, at ang post ay naging database ng contact para sa mga kabataan sa Kenya sa panahon ng pandemyang COVID-19 na ito.

"Ang lahat ng mga institusyon ng pag-aaral ay isinara dahil sa COVID-19. Karamihan sa mga kabataan at kabataan ay nasa bahay at may napakaraming libreng oras. Ang pakikipag-ugnayan sa online ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang makipag-ugnayan at makakuha ng agarang feedback. Nagpasya akong lumikha ng isang one-stop na post kasama ang lahat ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan na magiging kapaki-pakinabang sa pandemyang ito." Alvin Mwangi, Youth RH Advocate, Kenya

Sa Tanzania, ang Young & Alive Initiative, isang non-government na organisasyon, ay kinuha ang digital space sa pamamagitan ng bagyo at naging hosting Instagram Live mga session tuwing Huwebes at Biyernes mula Marso 2020 upang itaas ang kamalayan tungkol sa COVID-19. Magkatuwang silang nagho-host ng mga session kasama ang mga eksperto mula sa iba't ibang sektor para i-unpack ang mga isyu at tugunan ang maling impormasyon tungkol sa COVID-19. Ayon kay Innocent Grant, isang Program Officer sa organisasyon, sa ngayon ay pinadali nila ang mga sesyon sa cross-cutting topics kabilang ang youth journalism, violence against children, social and behavior change, female genital mutilation, mental health, gender-based violence, unplanned pregnancy , at boluntaryong pagpipigil sa pagbubuntis para sa mga kabataan. Ang mga pakikipag-ugnayan na ito ay mahalaga para sa mga kabataan sa panahon ng lockdown.

Promo for a Young & Alive Instagram Live session

Promo para sa isang Young & Alive Instagram Live session

Makakatulong ang SafeBoda sa pamamahagi ng condom

Ang mga kabataan sa Uganda ay namamahagi ng mga condom na donasyon ni UNFPA at paghahatid sa kanila door-to-door sa pamamagitan ng paggamit ng mga motorsiklo (karaniwang kilala bilang boda bodas) sa pamamagitan ng isang app na tinatawag SafeBoda. Nakikipagsosyo ang UNFPA sa may-ari ng app at nakikipagtulungan sa mga lider ng kabataan na nag-uugnay sa mga motorista ng SafeBoda sa mga peer educator. Ang mga kabataan ay nakabuo din ng mga maiikling mensahe at ginawa itong mga video upang gawing mas interactive ang mga ito. Sabi nga nila, "Walang lockdown ang sex."

SafeBoda Co-Founder Ricky Rapa Thompson (R) and UNFPA Uganda Representative Alain Sibenaler. Photo: UNFPA/Rakiya Abby-Farrah

SafeBoda Co-Founder Ricky Rapa Thompson (R) at UNFPA Uganda Representative Alain Sibenaler. Larawan: UNFPA/Rakiya Abby-Farrah

Ang ating mundo ay hindi pa nagkaroon ng napakaraming kabataan. Kung paano tayo tumugon sa kanilang mga boluntaryong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan sa reproduktibo ngayon ay lubos na magpapasiya kung paano natin makakamit ang kalusugan, ekonomiya, at panlipunang pag-unlad. Ang mga kabataan ay may hindi pa nagagamit na potensyal at sila ang mga nagmamaneho ng pagbabagong nais nating lahat na makita. Mamuhunan sa kanila: Hayaan silang makilahok nang makabuluhan sa mga proseso ng pamamahala at paggawa ng patakaran upang mapanatili ang pandaigdigang pag-unlad.

Ang mga kabataan ay hindi lamang mahusay na mga palaisip at innovator, ngunit maaasahang mga kasosyo; ang pakikinig at pakikinig sa kanila ay maaaring makatutulong nang malaki tungo sa pag-secure ng susunod na henerasyon ng mga mahuhusay na pinuno. Gaya ng ipinakikita ng pandaigdigang COVID-19 Youth Task Force, ang mga kabataan ay handang humakbang sa pamumuno na ito.

Alex Omari

Country Engagement Lead, East at Southern Africa Regional Hub, FP2030

Si Alex ay ang Country Engagement Lead (Eastern Africa) sa FP2030's East at Southern Africa Regional Hub. Pinangangasiwaan at pinamamahalaan niya ang pakikipag-ugnayan ng mga focal point, mga kasosyo sa rehiyon at iba pang mga stakeholder upang isulong ang mga layunin ng FP2030 sa loob ng East at Southern Africa Regional Hub. Si Alex ay may higit sa 10 taong karanasan sa pagpaplano ng pamilya, kabataan at kabataang sekswal at reproductive health (AYSRH) at dati siyang nagsilbi bilang task force at miyembro ng technical working group para sa programa ng AYSRH sa Ministry of Health sa Kenya. Bago sumali sa FP2030, nagtrabaho si Alex bilang Technical Family Planning/ Reproductive Health (FP/RH) Officer sa Amref Health Africa at dumoble bilang East Africa regional Knowledge Management (KM) Officer para sa Knowledge SUCCESS global flagship na proyekto ng USAID KM na nakikipagtulungan sa mga rehiyonal na katawan, FP/RH technical working group at Ministries of Health sa Kenya, Rwanda, Tanzania at Uganda. Alex , dating nagtrabaho sa programang Pagpapalakas ng Sistema ng Kalusugan ng Amref at ipinangalawa sa dating First Lady ng Programang Pangkalusugan ng Ina ng Kenya (Beyond Zero) upang magbigay ng estratehiko at teknikal na suporta . Naglingkod siya bilang Country Coordinator para sa International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP) sa Kenya. Ang iba pa niyang mga nakaraang tungkulin ay habang nasa Marie Stopes International, International Center for Reproductive Health in Kenya (ICRHK), Center for Reproductive Rights (CRR), Kenya Medical Association- Reproductive Health and Rights Alliance (KMA/RHRA) at Family Health Options Kenya ( FHOK). Si Alex ay isang nahalal na Fellow ng Royal Society for Public Health (FRSPH), mayroon siyang Bachelor of Science degree sa Population Health at Master of Public Health (Reproductive Health) mula sa Kenyatta University, Kenya at Master of Public Policy mula sa School of Government and Public Policy (SGPP) sa Indonesia kung saan isa rin siyang public health and health policy writer at website contributor para sa Strategic Review Journal.

Sarah Kosgei

Networks and Partnerships Manager, Amref Health Africa

Si Sarah ang Networks and Partnerships Manager sa Institute of Capacity Development. Siya ay may higit sa 10 taong karanasan sa pagbibigay ng pamumuno sa mga multi-country na programa na nakatuon sa pagpapalakas ng kapasidad ng sistema ng kalusugan para sa napapanatiling kalusugan sa Silangan, Gitnang, at Timog Africa. Bahagi rin siya ng Women in Global Health – Africa Hub secretariat na naninirahan sa Amref Health Africa, isang Regional Chapter na nagbibigay ng plataporma para sa mga talakayan at isang collaborative space para sa gender-transformative leadership sa loob ng Africa. Si Sarah ay miyembro din ng Universal Health Coverage (UHC) Human Resources for Health (HRH) sub-committee sa Kenya. Mayroon siyang mga degree sa Public Health at isang Executive Masters sa Business Administration (Global Health, Leadership and Management). Si Sarah ay isang masigasig na tagapagtaguyod para sa pangunahing pangangalaga sa kalusugan at pagkakapantay-pantay ng kasarian sa sub-Saharan Africa.

Diana Mukami

Direktor ng Digital Learning at Pinuno ng Mga Programa, Amref Health Africa

Si Diana ay ang Digital Learning Director at Pinuno ng mga Programa sa Amref Health Africa's Institute of Capacity Development. Siya ay may karanasan sa pagpaplano ng proyekto, disenyo, pagpapaunlad, pagpapatupad, pamamahala, at pagsusuri. Mula noong 2005, si Diana ay naging kasangkot sa mga programa ng distance education sa publiko at pribadong sektor ng kalusugan. Kabilang dito ang pagpapatupad ng mga in-service at pre-service na mga programa sa pagsasanay para sa mga manggagawang pangkalusugan sa mga bansang tulad ng Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Senegal, at Lesotho, sa pakikipagtulungan sa Ministries of Health, mga regulatory body, pagsasanay sa health worker mga institusyon, at mga organisasyong nagpopondo. Naniniwala si Diana na ang teknolohiya, na ginamit sa tamang paraan, ay nakakatulong nang malaki sa pagbuo ng tumutugon na mapagkukunan ng tao para sa kalusugan sa Africa. Si Diana ay mayroong degree sa social sciences, post-graduate degree sa international relations, at post-baccalaureate certificate sa pagtuturong disenyo mula sa Athabasca University. Sa labas ng trabaho, si Diana ay isang matakaw na mambabasa at nabuhay ng maraming buhay sa pamamagitan ng mga libro. Mahilig din siyang maglakbay sa mga bagong lugar.