Mag-type para maghanap

Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Ang Paglalakbay Tungo sa Pagkakapantay-pantay ng Kasarian at Pagpapalakas ng Kababaihan

Paano Binabago ng Mga Grupo ng Pangingisda ng Kababaihan ang Salaysay sa Uganda


Katosi Women Development Trust (KWDT) ay isang rehistradong organisasyong non-government ng Uganda na hinihimok ng misyon nito na bigyang-daan ang mga kababaihan at mga batang babae sa mga komunidad ng pangingisda sa kanayunan na epektibong makisali sa pag-unlad ng socioeconomic at pampulitika para sa napapanatiling kabuhayan. Ibinahagi ni KWDT Coordinator Margaret Nakato kung paano ang pagpapatupad ng isang proyekto sa pangingisda sa ilalim ng economic empowerment thematic area ng organisasyon ay nagpo-promote ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa mga aktibidad na socioeconomic, lalo na sa lugar ng pangingisda ng Uganda.

Background

Ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay isang kritikal na pundasyon para sa napapanatiling pag-unlad, na may mga cross-cutting na epekto sa paglago ng socioeconomic, kalusugan ng populasyon (kabilang ang reproductive health), kapaligiran, at pag-unlad. Nakalulungkot, patuloy na dinaranas ng kababaihan at babae sa Africa ang mga negatibong epekto ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian. Inamin ni Margaret, "Bagama't may tumaas na atensyon sa mga hakbang upang matugunan ang mga isyu ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian sa Uganda, ang mga kababaihan ay patuloy na nadidismaya dahil sa sociocultural norms at gaps sa socioeconomic status." Idinagdag niya, "Ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tumitindi sa mga kababaihan sa mga komunidad ng pangingisda dahil sa kahirapan, kamangmangan, paghihigpit sa mga tungkulin ng kasarian, at limitadong pag-access sa mga pangunahing serbisyong panlipunan at kapital upang makisali sa negosyo." Ang proyekto ng grupong pangingisda ng KWDT (pinondohan ni GIZ Responsible Fisheries Business Chains Project), na nakadirekta sa pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan na umunlad sa lipunan at ekonomiya sa pangingisda—isang lugar na masinsinan sa paggawa at pinangungunahan ng lalaki—ay maaaring mag-alok ng mahahalagang insight na maaaring kumilos bilang isang modelo para sa pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan sa ibang mga kapaligiran.

Ang Diskarte sa Mga Grupong Pangingisda ng Kababaihan: Mula sa Pananaw tungo sa Aksyon

Ang proyekto ng grupong pangingisda ng KWDT ay gumagamit ng isang komprehensibong diskarte sa pag-unlad. Ang isang natatanging diskarte sa proyekto ay ang paglipat mula sa pagtutok sa mga indibidwal patungo sa paglinang ng isang grupo ng mga kababaihan na nagtutulungan. Gaya ng paliwanag ni Margaret, “Dinadala namin sila sa mga grupo, kaya kapag nagtatrabaho sila sa mga grupo, hindi na siya isang indibidwal na nangingisda, ngunit sa isang grupo ng mga kababaihan na nangingisda, at ang komunidad ay mas tumatanggap sa kanila bilang isang grupo. . Nararamdaman din niya na mas protektado siya laban sa karahasan o panliligalig at binibigyang kapangyarihan dahil hindi siya nakatayong mag-isa, dahil alam niyang may iba siyang tinatakpan ang kanyang likod.” Bukod pa rito, ang KWDT ay gumagamit ng bottom-up approach sa pag-engganyo at pagpapanatili ng mga kalahok para sa proyekto ng pangingisda. Halimbawa, ang mga desisyon sa pagpili ng mga benepisyaryo at pamamahagi ng mapagkukunan ay ginagawa ng mga kababaihan bilang isang grupo. Upang makamit ang komprehensibong mandato sa pag-unlad, ang KWDT ay nagpapatupad ng isang hanay ng mga aktibidad, kabilang ang pagsasanay sa mga serbisyo sa pagpapaunlad ng negosyo, suporta sa mentorship, at paglikha ng mga microcredit linkage para sa mga sinanay na kababaihan. Sa pagpaplano ng mga aktibidad na ito, ang mga kababaihan ay kasangkot sa buong ikot ng proyekto: pagtukoy at pagmamapa ng mga benepisyaryo, pagpili ng angkop na mga petsa at lugar, at pagsubaybay at pagsusuri ng kanilang mga pagsisikap. Ang pagtatayo ng kanilang mga bangkang pangingisda ay nag-aalok ng isang magandang halimbawa kung paano ang mga kababaihan ay pantay na kasangkot. Si Margaret ay nag-ulat, "Kailangan nating makipag-ugnayan sa kanila mula sa sandali ng pagtukoy kung sino ang gagawa ng mga bangka. Kailangan nilang subaybayan ang pagtatayo ng mga bangka at kailangan nilang tiyakin na ang mga kahoy na ginagamit ay may mahalagang materyal.”

Several Kiziru Women’s Group members sit in their fishing boat for International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture 2022 on a beach. Photo Credit: KWDT
Ang mga miyembro ng Kiziru Women's Group ay nakaupo sa kanilang fishing boat para sa International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture 2022. Photo Credit: KWDT

Mga Pakikipagtulungan para sa Mas Malaking Epekto

Nakikipagtulungan ang KWDT sa mga kasosyo na umaakma sa proyekto, lalo na sa mga komunidad ng pangingisda kung saan may mga hamon sa tubig at sanitasyon. Inamin ni Margaret, "[Ang] proseso ng pangingisda ay hindi maaaring magpatuloy sa mga komunidad kung saan walang tubig at kalinisan...maaari kang magkaroon ng isang komunidad ng 800 katao kung saan walang mga communal latrine at laganap ang pagdumi." arche noVa ay isang mahalagang kasosyo ng KWDT na sumusuporta sa pakikipag-ugnayan sa mga legal na kasanayan sa pangingisda at mga pagsisikap upang matiyak ang access sa tubig, sanitasyon, at kalinisan sa mga komunidad ng pangingisda. Katulad nito, gumagana ang KWDT Swisshand upang matugunan ang mahinang pag-access sa microcredit para sa mga kababaihan na nakakuha ng kaalaman at kasanayan sa negosyo ng pangingisda. "Pumasok ang Swiss upang magbigay ng financing para sa karamihan ng mga babaeng hindi naka-banko para makapagpatakbo sila ng negosyo," sabi ni Margaret. Nakikipagtulungan din ang KWDT sa Focus Babae upang palakasin ang pag-unawa ng mga kalahok na ang gender-based violence (GBV) ay isang paglabag sa karapatang pantao na nagbabanta sa kanilang pakikisangkot sa mga aktibidad na sosyo-ekonomiko. Ang ganitong edukasyon ay nagbibigay-daan sa mga kababaihan na matukoy ang mga paglabag sa karapatang pantao at makipagtulungan upang maiwasan ang GBV.

Four trainees stand in a circle around a piece of poster paper while participating in a group activity during a training on conflict resolution. Photo Credit: KWDT
Ang mga trainees ay lumahok sa isang aktibidad ng grupo sa panahon ng isang pagsasanay sa paglutas ng salungatan. Credit ng Larawan: KWDT

Kinalabasan

Ang KWDT ay umani ng papuri para sa natatanging diskarte nito. Ang proyekto ay sumasaklaw sa 15 mga pamayanan sa pangingisda sa mga distrito ng Buikwe, Wakiso, Kalangala, Buvuma, at Mukono ng Uganda. Mula nang simulan ang proyekto, ang koponan ay nagsagawa ng higit sa 280 mga pagsasanay sa mga kasanayan sa pagpapaunlad ng negosyo, pagtutulungan ng magkakasama, paglutas ng salungatan, mga umuusbong na teknolohiya sa pangingisda at pagproseso, napapanatiling/legal na pangingisda, mga kasanayan sa pangangalaga sa kapaligiran, at GBV. Mahigit 6,700 kababaihan at babae ang naabot at ang karagdagang suporta sa mentorship ay ibinigay para sa isang malaking bahagi ng mga nagsimula ng mga negosyo sa loob ng pangingisda na value chain. Ibinahagi ni Margaret kung paano binibigyang kapangyarihan ng mga pagsasanay na ito ang mga kababaihan na makisali sa pangingisda, na inaalala na pagkatapos ng isang partikular na pagsasanay sa mga alituntunin ng sustainable small-scale fisheries (SSF), sinabi ng isang babae, “Nalaman ko na ang mga alituntunin ng SSF ay nagpapadali sa aking pakikipag-ugnayan sa pangingisda, at kaya ko na ngayong "Wala akong nakikitang pumipigil sa akin na sumakay sa isang bangkang pangisda." Habang tinatarget ng proyekto ang mga grupo ng kababaihan, humigit-kumulang 6,000 lalaki at lalaki ang nakinabang din sa pamamagitan ng paglahok sa ilang mga aktibidad ng organisasyon. Ang pagtatasa ng epekto ng proyekto ay nagpapakita ng mga pagpapabuti sa katayuang sosyo-ekonomiko at kalidad ng buhay ng mga benepisyaryo, lalo na ang mga kababaihan dahil karamihan sa mga naiulat na mas mahusay na pag-access sa mga de-kalidad na serbisyong pangkalusugan at panlipunan kabilang ang mga paaralan para sa kanilang mga anak.

Higit pa sa mga tagapagpahiwatig na ito, iniulat ni Margaret na ang mga kwento ng tagumpay ay dumating sa iba't ibang mga format. Halimbawa, sinabi niya na maraming kababaihan ang nagsasabi sa kanya, "Bago ako sumali sa grupo, hindi ako makapagsalita sa publiko, ngunit ngayon ay nagsasalita ako sa publiko at sa komunidad." Katulad nito, ang isa pang kalahok ay nag-ulat na ginagamit ang kanyang mga kasanayan sa pamamahala ng negosyo upang matugunan ang mga hindi pagkakasundo sa kanyang asawa. Ang sabi niya, "Nag-iingat na ako ngayon kung magkano ang kinita namin, magkano ang binabayaran namin sa aming mga manggagawa, kaya hindi na niya kailangang maghinala na inaalis ko ang pera sa negosyo, at pagkatapos ay tumigil na ang mga salungatan." Sa lugar ng napapanatiling pangingisda at pag-iingat ng mga mapagkukunan, ang pagsulong at suporta ng proyekto para sa legal na pangingisda sa mga lugar kung saan laganap ang iligal na pangingisda ay nagbubunga ng mga resulta. Ibinahagi ng mga kababaihan ang kanilang mga kuwento ng paglipat mula sa pagkumpiska ng kanilang mga isda at kagamitan, pagbabayad ng suhol, at pagkawala ng pera kapag nasangkot sila sa iligal na pangingisda hanggang sa makaranas ng mga pagbabalik mula sa mga legal na kasanayan sa pangingisda.

KWDT beneficiaries sell cooked fish to a customer, leveraging skills in fish processing and hygienic handling to produce quality fish and contribute to food security. Photo Credit: KWDT
Ang mga benepisyaryo ng KWDT ay gumagamit ng mga kasanayan sa pagpoproseso ng isda at paghawak sa kalinisan upang makagawa ng mga de-kalidad na isda at makapag-ambag sa seguridad ng pagkain. Credit ng Larawan: KWDT

Mga Aral at Oportunidad

Habang ang proyekto ay higit na pinapurihan bilang matagumpay, si Margaret ay nagbabala na hindi ito naging walang mga paghihirap. Ang limitadong pag-access sa mga pangunahing serbisyong panlipunan, kakulangan ng mga kalsada sa mga komunidad, paghihigpit sa sociocultural norms na humahadlang sa partisipasyon ng kababaihan, at mataas na antas ng kamangmangan sa mga kababaihan ay nagdudulot ng mga hamon. Gayundin, kung minsan ang mga kababaihan ay na-pull out sa pagsasanay dahil sa mga gawaing bahay; ang mga asawang lalaki ay maaaring kumuha ng pera mula sa mga negosyo ng pangingisda ng kanilang mga asawa o magpahayag ng discomfort sa kanilang mga asawang sumasali sa mga pagsasanay kung saan naroroon ang ibang mga lalaki. Gumagamit ang pangkat ng KWDT ng iba't ibang paraan, kabilang ang paggawa ng mga pagsasanay na mas participatory at functional dahil sa magkakaibang antas ng literacy, kinasasangkutan ng mga lalaki sa ilang mga aktibidad, at pagpapanatili ng pakikipag-ugnayan ng komunidad tungo sa pagwawakas ng mga negatibong sociocultural norms. Ang isang makabuluhang aral mula sa proyekto ay ang pagbabago ng pag-iisip sa pagtanggap sa mga kababaihan na nakikibahagi sa negosyo at kung paano nakikinabang ang diskarte ng grupo sa mga kababaihan kahit na sa mga komunidad kung saan mataas ang negatibong sociocultural norms. Sinabi ni Margaret, "Ang mga komunidad ay mas bukas na ngayon sa mga kababaihan na nagsasagawa ng mga tungkulin sa pamumuno, pagiging boss, at pagiging breadwinner sa kanilang sambahayan." Sa pagpapatuloy, ang KWDT ay nagsusumikap sa pagpapanatili ng proyekto, pagpapalawak ng saklaw na lampas sa kasalukuyang mga lugar, pagtulong sa mas maraming komunidad na makisali sa mga legal na kasanayan sa pangingisda tungo sa pagtiyak ng napapanatiling pangingisda, at pagpapalawak ng mga pakikipagsosyo.

Margaret of KWDT speaks while facilitating a session on the voluntary guidelines securing sustainable small-scale fisheries (SSF) during a training.. Photo Credit: KWDT
Pinangasiwaan ni Margaret ang isang sesyon sa mga boluntaryong alituntunin sa pag-secure ng sustainable small-scale fisheries (SSF) sa panahon ng pagsasanay. Credit ng Larawan: KWDT
Elvis Okolie

PHE/PED Consultant , People-Planet Connection

Si Elvis Okolie ay isang Commonwealth Scholar, double distinction holder, at valedictorian mula sa University of Calabar (Nigeria) at Teesside University (United Kingdom) kung saan nakakuha siya ng Bachelor of Public Health (BPH—First Class) at Master of Public Health (MP— Pagkakaiba) ayon sa pagkakabanggit. Siya ay isang pampublikong health practitioner na may higit sa walong taong karanasan sa pagboboluntaryo, pananaliksik sa kalusugan at asal, pamamahala ng proyekto, pagbuo ng kapasidad, kalusugang sekswal at reproduktibo, pagsubaybay at pagsusuri, adbokasiya, at pagpapakilos sa lipunan. Kasalukuyang nagtatrabaho si Elvis bilang consultant ng PHE/PED para sa People-Planet Connection. Higit pa sa trabaho, siya ay mahilig sa football, mahilig sa musika, at mahilig mag-mentoring sa susunod na pangkat ng mga African scholar.

10K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap