Mag-type para maghanap

Archive:

Access sa Community-Based sa Mga Injectable Contraceptive (CBA2I) Toolkit

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang Community-Based Access to Injectable Contraceptives Toolkit ay nangongolekta ng mga mapagkukunan para sa pagpapalakas ng kapasidad ng mga ahensya at organisasyon na magplano, magpatupad, magsuri, magsulong, at palakihin ang mga programang nakabatay sa komunidad na access sa mga injectable (CBA2I) at upang isulong ang mga pagbabago sa pambansang patakaran at mga alituntunin sa paghahatid ng serbisyo. Ito ay orihinal na nilikha bilang isang pakikipagtulungan sa pagitan ng USAID at FHI 360.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.