Taip untuk mencari

Arkib:

Akses Berasaskan Komuniti kepada Kit Alat Kontraseptif Suntikan (CBA2I).

Anda telah sampai ke halaman ini sama ada dari utama Arkib Kit Alat halaman atau kerana anda mengikuti pautan ke halaman atau sumber yang pernah berada dalam Kit Alat K4Health. Platform Toolkits telah ditamatkan.

Toolkit Akses Berasaskan Komuniti kepada Kontraseptif Suntikan mengumpul sumber untuk mengukuhkan kapasiti agensi dan organisasi untuk merancang, melaksana, menilai, mempromosi dan meningkatkan program akses berasaskan komuniti kepada suntikan (CBA2I) dan untuk menyokong perubahan kepada dasar negara dan garis panduan penyampaian perkhidmatan. Ia pada asalnya dicipta sebagai kerjasama antara USAID dan FHI 360.

Alternatif Toolkit

Jika anda memerlukan sumber khusus daripada Kit Alat yang telah bersara, hubungi toolkits-archive@knowledgesuccess.org.