Mag-type para maghanap

Archive: Populasyon, Kalusugan, at Environment Toolkit

Archive:

Toolkit ng Populasyon, Kalusugan, at Kapaligiran (PHE).

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

People collect data in a mangrove forest. Image credit: PATH Foundation Philippines, Inc.

Kinokolekta ng mga tao ang data sa isang mangrove forest. Credit ng larawan: PATH Foundation Philippines, Inc.

Kinikilala ng mga diskarte sa Populasyon, Kalusugan, at Kapaligiran (PHE) ang mga ugnayan sa pagitan ng kalusugan ng mga tao at ng kapaligiran. Ang mga programa ng PHE ay naglalayong pahusayin ang pagpaplano ng pamilya at mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo gayundin ang konserbasyon at pamamahala ng likas na yaman sa pamamagitan ng pinagsama-samang, nakabatay sa komunidad, multi-sektoral na pamamaraan. Ang Toolkit na ito ay idinisenyo upang mag-host ng kasalukuyan at mataas na kalidad na mga mapagkukunan para sa komunidad ng PHE at iba pa na interesadong matuto nang higit pa tungkol sa diskarte ng PHE at pinagsamang pag-unlad. Mula nang likhain ang PHE Toolkit, ang "PHE" ay higit na pinalitan ng "PED" (Populasyon, Kapaligiran, at Pag-unlad) sa internasyunal na diskurso sa pag-unlad. Minsan ang dalawang termino ay ginagamit sa kumbinasyon, PHE/PED. Ang Toolkit ay orihinal na ginawa at na-update ng BALANCED Project na suportado ng USAID mula 2009-2013. Noong 2016, ang proyektong Policy, Advocacy, at Communication Enhanced for Population and Reproductive Health (PACE) na suportado ng USAID ay gumawa ng malawak na mga update.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.