Taip untuk mencari

Arkib: Kit Alat Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar

Arkib:

Kit Alat Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE).

Anda telah sampai ke halaman ini sama ada dari utama Arkib Kit Alat halaman atau kerana anda mengikuti pautan ke halaman atau sumber yang pernah berada dalam Kit Alat K4Health. Platform Toolkits telah ditamatkan.

People collect data in a mangrove forest. Image credit: PATH Foundation Philippines, Inc.

Orang ramai mengumpul data di hutan bakau. Kredit imej: Yayasan PATH Philippines, Inc.

Pendekatan Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE) mengiktiraf hubungan antara kesihatan manusia dan alam sekitar. Program PHE bertujuan untuk menambah baik perancangan keluarga dan perkhidmatan kesihatan reproduktif serta pemuliharaan dan pengurusan sumber asli melalui pendekatan bersepadu, berasaskan komuniti, pelbagai sektor. Toolkit ini direka bentuk untuk menjadi tuan rumah sumber semasa dan berkualiti tinggi untuk komuniti PHE dan orang lain yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan PHE dan pembangunan bersepadu. Sejak penciptaan Kit Alat PHE, "PHE" sebahagian besarnya telah digantikan dengan "PED" (Penduduk, Alam Sekitar dan Pembangunan) dalam wacana pembangunan antarabangsa. Kadangkala kedua-dua istilah itu digunakan dalam kombinasi, PHE/PED. Kit Alat pada asalnya dicipta dan dikemas kini oleh Projek BALANCED yang disokong USAID dari 2009-2013. Pada tahun 2016, projek Dasar, Advokasi dan Komunikasi yang Dipertingkatkan untuk Penduduk dan Kesihatan Reproduktif (PACE) yang disokong USAID telah membuat kemas kini yang meluas.

Alternatif Toolkit

Jika anda memerlukan sumber khusus daripada Kit Alat yang telah bersara, hubungi toolkits-archive@knowledgesuccess.org.