Mag-type para maghanap

May-akda:

Eric Ramirez-Ferrero

Eric Ramirez-Ferrero

Senior Technical Director, MOMENTUM Integrated Health Resilience/IMA World Health

Si Dr. Eric Ramirez-Ferrero ay ang senior teknikal na direktor para sa MOMENTUM Integrated Health Resilience at gumagamit ng higit sa 25 taong karanasan sa senior teknikal at mga posisyon sa pamumuno sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan. Bago siya sumali sa MOMENTUM, siya ang technical director ng Evidence to Action ng USAID. Naging instrumento siya sa pag-aambag sa base ng ebidensya ng mga interbensyon na nakatuon sa mag-asawa, pagsulong ng pag-iisip tungkol sa pagpili ng pamamaraan, at pagtaguyod ng makabuluhang pakikisangkot ng mga kabataan sa mga proseso ng patakaran. Si Dr. Ramirez-Ferrero ay mayroong MPH sa Population, Family and Reproductive Health mula sa Johns Hopkins University, isang MSc sa Global Health Policy mula sa London School of Hygiene and Tropical Medicine, at isang Ph.D. sa medikal na antropolohiya at feminist theory mula sa Stanford University.

Three women and two babies
Queen Esther