Taip untuk mencari

Waktu membaca: 2 minit

Mengaplikasikan Pengajaran daripada Zika kepada COVID


Salah satu komponen utama untuk bertindak balas dengan cekap terhadap wabak global ialah belajar dan menyesuaikan diri daripada pengalaman lalu. Merefleksikan pelajaran ini dan cara ia boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan kita semasa pandemik COVID boleh menjimatkan masa dan membantu memastikan tindak balas yang berkesan. Di sini, kami berkongsi pengajaran yang dipelajari dan amalan berkesan daripada respons Zika USAID 2016-19 yang sekali lagi relevan, tidak kira kecemasan kesihatan.

Apakah yang boleh kita pelajari daripada kecemasan kesihatan awam yang lalu? Sebagai projek pengurusan pengetahuan, ini adalah soalan yang telah kami ajukan berkali-kali, dan soalan yang menimbulkan pendapat yang kukuh dan pelbagai respons. Salah satu komponen utama untuk bertindak balas dengan cekap terhadap wabak global ialah belajar dan menyesuaikan diri daripada pengalaman lepas, sambil pada masa yang sama mempertimbangkan faktor unik wabak COVID-19 semasa. Merefleksikan pelajaran ini dan cara ia boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan semasa boleh membantu pelaksana menjimatkan masa kritikal dan melaksanakan tindak balas yang cekap dan berkesan.

Itulah sebabnya kami telah mengumpulkan pelajaran menyeluruh yang dipelajari dan amalan berkesan daripada respons Zika USAID yang boleh digunakan untuk COVID-19 hari ini. Dari 2016 hingga 2019, lebih daripada 20 rakan kongsi USAID bekerja di 21 negara untuk menyokong dan mengukuhkan sistem bagi usaha tindak balas Zika bagi meminimumkan hasil kehamilan yang negatif.

Inisiatif ini menjana pengajaran penting yang dipelajari dan menunjukkan amalan berkesan yang boleh memberi maklumat dan mengukuhkan respons masa depan terhadap kecemasan kesihatan awam —termasuk yang tidak berkaitan dengan Zika.

Untuk mendokumentasikan pandangan penting ini, projek Pengetahuan untuk Kesihatan menyemak lebih 90 dokumen daripada rakan kongsi pelaksana untuk mengenal pasti amalan berkesan menyeluruh dan pengajaran yang dipelajari. Wawasan itu kemudiannya disemak oleh rakan kongsi USAID dan Zika semasa Pameran Saham secara bersendirian selama tiga hari—yang mengumpulkan 75 peserta yang mewakili 18 organisasi dan projek rakan kongsi dari 14 negara. Pada acara itu, para peserta mencapai kata sepakat mengenai reka bentuk, pelaksanaan dan kegunaan amalan berkesan dan pengajaran yang dipelajari daripada respons Zika USAID untuk memaklumkan reka bentuk dan pelaksanaan respons kecemasan masa hadapan, seperti COVID-19. Cerapan yang terhasil termasuk dalam Belajar daripada Zika: Sintesis pengajaran yang dipelajari untuk kecemasan kesihatan awam masa hadapan menawarkan sesuatu untuk hampir setiap projek dan meliputi pelbagai bidang topik.

Mengintegrasikan perkara yang telah kami pelajari daripada tindak balas Zika boleh membantu memastikan kami memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman kolektif kami untuk mengukuhkan tindak balas COVID-19 semasa dan akan datang. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber yang berkaitan dengan COVID-19 dan perancangan keluarga, lihat lebih banyak sumber kami kandungan berkaitan.

Anne Ballard Sara, MPH

Pegawai Program Kanan, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Anne Ballard Sara ialah Pegawai Program II di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins, tempat beliau menyokong aktiviti penyelidikan pengurusan pengetahuan, program lapangan dan komunikasi. Latar belakang beliau dalam kesihatan awam termasuk komunikasi perubahan tingkah laku, perancangan keluarga, pemerkasaan wanita dan penyelidikan. Anne berkhidmat sebagai sukarelawan kesihatan di Peace Corps di Guatemala dan memegang Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dari Universiti George Washington.