Taip untuk mencari

20 Perkara-perkara penting Waktu membaca: 2 minit

Memperkenalkan 20 Sumber Penting mengenai Persekitaran Dasar Perancang Keluarga

Koleksi baharu dengan kerjasama PRB


PRB Memperkasakan Advokasi Berteraskan Bukti projek dan Dasar, Advokasi dan Komunikasi Dipertingkatkan untuk Penduduk dan Kesihatan Reproduktif projek gembira untuk bekerjasama dengan Knowledge SUCCESS untuk membawa anda koleksi terpilih ini sumber yang menonjolkan pelbagai aspek persekitaran dasar perancangan keluarga.

Sebab kami mencipta koleksi ini

Persekitaran dasar perancangan keluarga mempengaruhi permintaan, ketersediaan, akses dan penggunaan kontraseptif. Mereka membentuk pilihan dan peluang untuk hampir dua bilion wanita dan gadis usia reproduktif di seluruh dunia.

PRB menggalakkan dan menyokong dasar, amalan dan pembuatan keputusan berasaskan bukti untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan orang di seluruh dunia. Akses saksama kepada perancangan keluarga yang berkualiti dan sukarela boleh mengubah kehidupan wanita, keluarga, dan pembangunan negara.

Persekitaran dasar di mana semua pengaturcaraan perancangan keluarga, sama ada swasta atau awam, berlaku adalah kompleks dan pelbagai rupa. Mendayakan aspek persekitaran dasar boleh menyokong akses kepada dan penggunaan perancangan keluarga. Aspek sekatan menghalang akses kepada dan penggunaan perancangan keluarga untuk kumpulan orang tertentu atau dalam situasi tertentu.

Dengan berkumpul dan menyebarkan berdasarkan bukti, maklumat yang boleh diambil tindakan, seperti sumber yang disertakan dalam koleksi 20 Essentials ini, kami boleh membantu untuk memastikan lebih ramai wanita dan keluarga disokong oleh persekitaran dasar yang membolehkan mereka mengakses dan menggunakan perancangan keluarga.

Bagaimana kami memilih sumber

EEDA, PACE dan Knowledge SUCCESS menggunakan kriteria pemilihan mudah untuk mencipta koleksi sumber ini secara kolaboratif. Untuk disertakan dalam koleksi ini, sumber mestilah:

  1. Dihasilkan atau dikemas kini dalam tempoh lima tahun yang lalu.
  2. Relevan untuk lebih daripada satu negara.
  3. Berasaskan bukti (disokong oleh penyelidikan).
20 Essential Resources FP Policy Environments

Apa yang termasuk dalam koleksi ini?

Koleksi sumber penting ini adalah untuk perancang program perancangan keluarga, pelaksana, pembuat keputusan dan peguam bela yang bekerja di dalam dan berusaha untuk memahami dan mempengaruhi persekitaran dasar perancangan keluarga. Koleksi ini menyediakan alat untuk mengukur dan/atau menilai persekitaran dasar, pendekatan yang menerangkan cara mempengaruhi persekitaran dasar perancangan keluarga, dan sumber untuk membolehkan pemahaman yang lebih baik tentang topik dasar utama.

Sumber dikumpulkan kepada empat kategori:

  • Alat Pengukuran dan Penilaian
  • Mempengaruhi Persekitaran Dasar
  • Tinjauan Persekitaran Dasar
  • Sumber Dasar mengenai Topik Utama

Setiap entri termasuk ringkasan ringkas yang menerangkan sumber dan pernyataan tentang sebab kami menganggap sumber itu penting. Nikmati koleksi dan beritahu kami pendapat anda.

Shelley Megquier

Pengarah Program, Biro Rujukan Penduduk

Shelley Megquier ialah pengarah program dalam Program Antarabangsa PRB dan menguruskan projek Advokasi Didorong oleh Bukti Memperkasa. Megquier mengetuai komunikasi strategik, pembangunan kapasiti dan aktiviti advokasi dasar dengan kerjasama rapat dengan rakan kongsi di negara-negara di seluruh sub-Sahara Afrika. Beliau menyertai PRB pada 2014 dengan latar belakang yang kaya dalam jantina dan kerja pembangunan, termasuk pengalaman bekerja di Burkina Faso, Kenya, Peru, Thailand dan Amerika Syarikat. Megquier memegang ijazah sarjana dalam pembangunan antarabangsa yang mampan daripada Sekolah Heller untuk Dasar dan Pengurusan Sosial di Universiti Brandeis dan ijazah sarjana muda dalam pengajian global dari Universiti Saint Lawrence.

Kaitlyn Patierno

Pengarah Program, Biro Rujukan Penduduk

Kaitlyn Patierno ialah pengarah program dalam Program Antarabangsa dan timbalan pengarah untuk Projek PACE. Beliau pakar dalam dasar perancangan keluarga, program, dan inisiatif advokasi serta hubungan dengan pembangunan pelbagai sektor. Sebelum menyertai PRB, Patierno ialah pakar teknikal di Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat, di mana beliau menyokong perancangan keluarga dan program pengukuhan sistem kesihatan di Wilayah Afrika. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dalam kesihatan ibu dan anak dari University of California, Berkeley, dan ijazah sarjana muda dalam hubungan antarabangsa dari The George Washington University.