Taip untuk mencari

Berita Projek Waktu membaca: 6 minit

Melibatkan Belia Secara Bermakna: Gambaran Pengalaman Asia


Pada 22 Mac 2022, Knowledge SUCCESS dihoskan Melibatkan Belia Secara Bermakna: Gambaran Pengalaman Asia. Webinar itu mengetengahkan pengalaman daripada empat organisasi di rantau Asia yang bekerja untuk mencipta bersama program mesra belia, memastikan perkhidmatan FP/RH berkualiti untuk belia, membangunkan dasar mesra belia, dan memenuhi keperluan FP/RH belia di peringkat berbeza sistem kesihatan. Adakah anda terlepas webinar atau mahu imbas kembali? Teruskan membaca untuk mendapatkan ringkasan, dan ikuti pautan di bawah untuk menonton rakaman.

Webinar. Meaningfully Engaging Youth: A Snapshot of the Asia ExperienceMelibatkan Belia Secara Bermakna: Gambaran Pengalaman Asia telah dianjurkan dan dihoskan oleh projek Knowledge SUCCESS dan dikendalikan oleh Grace Gayoso Pasion, Pegawai Pengurusan Pengetahuan Serantau Knowledge SUCCESS untuk Asia. Penceramah termasuk:

  • Jeffry Lorenzo, USAID ReachHealth, Filipina pada Menggunakan Reka Bentuk Berpusatkan Manusia (HCD) untuk Mendengar Suara Remaja di Filipina.
  • Abhinav Pandey, Yayasan YP, India pada Melibatkan Belia untuk Advokasi FP/RH.
  • Kewal Shrestha, Persatuan Pertubuhan Belia, Nepal pada Pemantauan Diterajui Komuniti.
  • Anu Bista dan Sanjiya Shrestha, Persatuan Perancang Keluarga Nepal (FPAN) pada Penyampaian Perkhidmatan Di Kalangan Belia Kurang Upaya.

Penceramah membincangkan pengalaman mereka melibatkan golongan muda dalam mereka bentuk bersama program kesihatan remaja, berinteraksi dengan penggubal dasar dan pelaksana program untuk membincangkan isu FP/RH untuk golongan muda, penglibatan golongan muda dalam membina akauntabiliti sosial dalam komuniti mereka, dan pertimbangan penting untuk program yang mencari untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif yang mesra orang kurang upaya untuk golongan muda.

Sorotan Utama

Jeffry Lorenzo, USAID ReachHealth, Filipina: Menggunakan HCD untuk Mendengar Suara Remaja di Filipina

The USAID ReachHealth pasukan yang digunakan HCD untuk bercakap dengan remaja dan sekutu mereka; dalam proses itu, mereka belajar melihat cabaran FP/RH dari perspektif mereka. Cerapan yang diperoleh daripada perbualan mendalam ini membantu projek mempelajari tentang realiti menjadi seorang remaja dan muda di Filipina, termasuk isu SRH yang mereka alami. Satu pandangan utama yang muncul daripada bengkel tersebut ialah perlu ada penekanan yang lebih besar untuk mencegah kehamilan pertama, dan bukannya kehamilan berulang yang cepat. Satu lagi pandangan penting ialah ibu bapa tidak selalunya dilengkapi dengan alat komunikasi untuk membantu mereka membincangkan topik yang berpotensi tabu seperti cinta, seks dan perhubungan. Berdasarkan cerapan ini, rancangan pelaksanaan telah direka untuk menjangkau golongan muda di Filipina dengan berkesan dan melibatkan mereka dalam FP/RH.

"Satu pandangan utama yang muncul daripada bengkel ialah perlu ada penekanan yang lebih besar untuk mencegah kehamilan pertama, dan bukannya kehamilan berulang yang cepat."

Matlamat projek lima tahun USAID ReachHealth adalah untuk mengurangkan keperluan yang tidak dipenuhi untuk perkhidmatan FP/RH dan mengurangkan kadar kehamilan remaja dalam Filipina. Proses HCD telah membantu pasukan mereka bentuk kempen komunikasi belia kebangsaan yang telah mencapai ribuan remaja. Laman web ini akan dilancarkan tahun ini, dengan bahan kempen dalam bahasa Filipina untuk akses mudah oleh remaja dan ibu bapa mereka. The laman Facebook telah mencecah lebih 23.4 juta penonton unik, yang kebanyakannya adalah ibu bapa (34–54 tahun) kanak-kanak remaja.

Jeffry mengakhiri pembentangannya dengan rayuan kepada pelaksana program: “Kita perlu berbincang dengan [orang muda]. Kita kena belajar daripada mereka. Dan kita perlu meneruskan perkongsian dengan mereka dalam melaksanakan intervensi baharu yang responsif kepada keperluan mereka dalam komuniti.”

Tonton video: 9:25–17:22

Meaningfully engaging youth Jeffry Lorenzo

Abhinav Pandey, Yayasan YP, India: Melibatkan Belia untuk Advokasi FP/RH

Golongan muda di seluruh dunia menghadapi banyak cabaran, beberapa daripadanya didengar dan difahami oleh penyedia perkhidmatan dan pembuat keputusan. Walau bagaimanapun, adalah perkara biasa bagi pembuat keputusan untuk menganggap mereka tahu keperluan belia dan mereka bentuk rancangan berdasarkan andaian mereka, dan bukannya melibatkan belia dalam penciptaan inisiatif yang bertujuan untuk menjejaskan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Yayasan YP di India sedang menjalankan misi kesaksamaan sosial, keadilan dan hak untuk suara belia didengari. Mereka berbuat demikian dengan membina kepimpinan dan ekosistem anak muda untuk melibatkan mereka secara langsung dalam membuat keputusan.

Melangkah Ke Arah Mempertingkatkan Struktur Dasar (LANGKAH-LANGKAH) ialah kumpulan sukarelawan yang diterajui belia berautonomi yang berusaha ke arah mendahulukan penglibatan belia yang bermakna (MYE) dalam dasar dan program peringkat kebangsaan dan negeri yang memfokuskan kepada kesihatan dan kesejahteraan golongan muda. Kepimpinan anak muda dipupuk dan diperkukuh supaya mereka sendiri boleh menyokong penggubal dasar dan pembuat keputusan untuk memaklumkan inisiatif yang direka untuk memenuhi keperluan unik mereka.

Tonton video: 18:40–26:05

Meaningfully engaging youth Abhinav Pandey

Kewal Shrestha, Persatuan Organisasi Belia, Nepal: Pemantauan Diterajui Komuniti: Membina Akauntabiliti Sosial Melalui Penglibatan Belia

Persatuan Pertubuhan Belia Nepal (AYON) menyokong keupayaan golongan muda untuk memantau perkhidmatan awam tempatan untuk responsif belia dan jantina. AYON membentuk dan menyelaras kumpulan belia tempatan, mengukuhkan kapasiti mereka untuk menyokong isu berkaitan belia dan jantina melalui latihan dan bimbingan. Kumpulan belia menggunakan Kad Skor Komuniti (CSC), alat akauntabiliti sosial, untuk menjalankan pemantauan berkala, perbincangan dan pembangunan pelan tindakan dengan penyedia perkhidmatan supaya perubahan yang diperlukan dapat didokumenkan dan dilaksanakan. Sebagai contoh, kumpulan telah menyokong tandas neutral jantina, akses kepada produk kebersihan, langkah kawalan untuk pemerdagangan manusia dan keganasan berasaskan jantina, usaha untuk mengurangkan jurang gaji antara pekerja buruh wanita dan lelaki, dan menghapuskan amalan berbahaya perkahwinan kanak-kanak dan haid. pengasingan. Melalui kerja ini, AYON menggalakkan membina semula semangat kesukarelawanan, memupuk mentor tempatan di peringkat komuniti, dan menyelaras dan menyelaraskan usaha dengan kerajaan.

“AYON membentuk dan menyelaras kumpulan belia tempatan, mengukuhkan kapasiti mereka untuk menyokong isu berkaitan belia dan jantina melalui latihan dan bimbingan.”

Tonton video: 27:09–37:00

Meaningfully engaging youth photo of Kewel Shrestha

Anu Bista, Persatuan Perancang Keluarga Nepal (FPAN): Penyampaian Perkhidmatan di Kalangan Belia Kurang Upaya

FPAN, dengan kerjasama Persekutuan Keluarga Finland, sedang melaksanakan projek perintis yang menyediakan perkhidmatan FP/RH kepada mereka yang hidup kurang upaya. FPAN melaksanakan pelbagai pendekatan, termasuk penjagaan berasaskan rumah dan komuniti melalui Sukarelawan Wanita Kesihatan Reproduktif (RHFV). Ia juga menggerakkan pendidik rakan sebaya melalui media sosial, termasuk kumpulan Facebook Messenger yang boleh digunakan oleh belia untuk bercakap terus dengan pendidik rakan sebaya jika mereka tidak selesa membincangkan ketidakupayaan mereka secara terbuka. FPAN bertujuan untuk mengarusperdanakan dan menyepadukan sepenuhnya perkhidmatan ini dalam tawaran sedia ada.

Tonton video: 38:25–49:27

Meaningfully engaging youth photo of Any Bista

Sanjiya Shrestha—model buta pertama Nepal—adalah salah seorang daripada enam pendidik rakan sebaya FPAN yang hidup dengan orang kurang upaya. Dia menyokong rakan sebaya dalam komunitinya melalui inisiatif Juara Belia FPAN. Sanjiya berkongsi cara dia menggunakan Facebook Messenger untuk membantu golongan muda yang hidup kurang upaya mengakses maklumat, kaunseling dan perkhidmatan. Juara Belia FPAN aktif di sekolah dan komuniti, melibatkan belia dan ibu bapa mereka serta penyedia perkhidmatan.

Kumpulan itu juga mengadakan kem kesedaran kesihatan untuk menambah baik teknik penyampaian perkhidmatan untuk belia kurang upaya. Sanjiya turut membincangkan pelbagai teknik komunikasi yang diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan bergantung kepada ketidakupayaan, termasuk menyediakan penerangan audio, bahasa isyarat dan model untuk pembelajaran secara langsung.

Tonton video: 49:31–52:03

Meaningfully engaging youth photo of Sanjiya Shrestha

Belia Sebagai Pereka, Bukan Sekadar Pelaksana Program dan Dasar SRH

Golongan muda ialah kumpulan yang pelbagai, dengan keperluan SRH yang berbeza-beza berdasarkan jantina, lokasi, keupayaan, orientasi seksual, dsb. Semua penceramah menekankan keperluan kritikal untuk melibatkan golongan muda secara bermakna sejak awal, serta sepanjang proses reka bentuk dan pelaksanaan, untuk benar-benar membangunkan program responsif belia. Belia harus menjadi pereka, bukan hanya pelaksana, program yang ditujukan untuk mereka. Penceramah juga mengesyorkan melibatkan lelaki muda secara aktif dan bekerjasama dengan pihak berkepentingan kerajaan untuk memastikan program dan sumber diselaraskan. Mereka juga bercakap tentang kepentingan melibatkan ibu bapa, penyedia perkhidmatan dan penggubal dasar untuk memastikan mereka memahami golongan muda dan keperluan SRH mereka.

Belia adalah pemimpin hari ini—bukan esok—untuk isu-isu yang memberi kesan kepada kehidupan mereka.

Soalan jawapan

Soalan untuk USAID ReachHealth: Bagaimanakah anda memastikan ibu bapa menggunakan halaman Facebook? Kami bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan dan Suruhanjaya Penduduk untuk mempromosikan halaman tersebut. Di samping itu, perkara yang paling penting untuk menarik perhatian ibu bapa ialah memastikan semua siaran mengandungi kandungan yang berkualiti.

Soalan untuk FPAN: Nampaknya wanita kurang upaya telah dicapai lebih daripada lelaki. Adakah terdapat cabaran budaya yang dihadapi oleh lelaki? Kami mempunyai enam orang pendidik rakan sebaya yang kurang upaya, dan majoriti daripada mereka adalah wanita. Ini mungkin faktor penyumbang. Selain itu, kami mendapati lelaki mengunjungi klinik kesihatan kurang kerap berbanding wanita, yang mungkin disebabkan oleh persepsi budaya bahawa "lelaki kuat."

Soalan untuk YP Foundation India: Apakah pembelajaran atau pengalaman yang boleh anda kongsikan mengenai penglibatan lelaki dan lelaki dalam FP dan SRHR? Majoriti 52 ahli kami datang daripada pelbagai latar belakang dan pelbagai jantina, termasuk daripada komuniti LGBT. Program perubahan sosial dan tingkah laku adalah penting untuk melibatkan diri dengan lelaki untuk advokasi FP/RH. Lebih banyak aktiviti yang tertumpu kepada pertunangan lelaki, lebih banyak mereka akan bertunang.

Soalan untuk AYON: Apakah nasihat anda untuk organisasi yang menyedari bahawa mereka tidak berjaya dalam melibatkan belia? Belia harus terlibat dalam reka bentuk dan perancangan, bukan hanya pelaksanaan. Di Nepal, kami [belia] melebihi 40% penduduk, jadi anda tidak boleh mengabaikan kami.

Pranab Rajbhandari

Pengurus Negara, Breakthrough ACTION Nepal dan dan Penasihat Pengurusan Pengetahuan Serantau dengan Knowledge SUCCESS, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Pranab Rajbhandari ialah Pengurus Negara/Sr. Penasihat Perubahan Tingkah Laku Sosial (SBC) untuk projek TINDAKAN Terobosan di Nepal. Beliau juga merupakan Penasihat Pengurusan Pengetahuan Serantau-Asia untuk KEJAYAAN Pengetahuan. Beliau adalah seorang pengamal Perubahan Tingkah Laku Sosial (SBC) dengan lebih daripada dua dekad pengalaman kerja kesihatan awam. Beliau telah mengasaskan pengalaman lapangan bermula sebagai pegawai program dan dalam dekad yang lalu telah menerajui projek dan pasukan negara. Beliau juga telah berunding secara bebas di peringkat nasional dan antarabangsa untuk projek USAID, UN, GIZ. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (MPH) dari Universiti Mahidol, Bangkok, Ijazah Sarjana (MA) dalam bidang Sosiologi dari Michigan State University, Michigan dan merupakan alumni Ohio Wesleyan University.