Taip untuk mencari

Webinar Waktu membaca: 7 minit

Golongan Muda Kurang Upaya: Memastikan Akses Inklusif kepada Perkhidmatan SRH

Ikhtisar Perbualan Menghubungkan Tema 4, Sesi 1


Pada 24 Jun 2021, Knowledge SUCCESS dan FP2030 menganjurkan sesi pertama dalam tema keempat siri Perbualan Menghubungkan: Meraikan Kepelbagaian Golongan Muda, Mencari Peluang Baharu untuk Menangani Cabaran, Membina Perkongsian Baharu. Sesi khusus ini memberi tumpuan kepada cara stigmatisasi golongan muda kurang upaya memberi kesan kepada akses kepada perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif (SRH), dan pendekatan dan pertimbangan program yang inovatif yang diperlukan untuk menggalakkan kemasukan dalam maklumat dan perkhidmatan SRH.

Terlepas sesi ini? Baca ringkasan di bawah atau akses rakaman (dalam Inggeris atau Perancis).

Pembesar suara pilihan:

  • Ramchandra Gaihre, Setiausaha Agung Persatuan Belia Buta Nepal (moderator bahagian pertama perbincangan);
  • Cynthia R. Bauer, Pengasas dan Pengarah Eksekutif Kupenda for the Children;
  • Leyla Sharafi, Penasihat Kanan Jantina dan Pusat Tumpuan Orang Kurang Upaya di UNFPA; dan
  • Zekia Musa Ahmed, perunding Kemanusiaan & Inklusi.

Apabila kita bercakap tentang golongan muda kurang upaya, apakah orang atau senario yang segera terlintas di fikiran?

Menonton sekarang: 15:06

Cynthia Bauer bercakap tentang akses kepada perkhidmatan SRH dan stigmatisasi. organisasinya, Kupenda untuk Anak-anak, menyokong belia dan remaja yang hidup dengan pelbagai kecacatan, seperti cerebral palsy dan pekak. Organisasi ini memberi tumpuan kepada mengubah kepercayaan berbahaya yang berkaitan dengan kecacatan kepada mereka yang meningkatkan kehidupan kanak-kanak. Disebabkan stigmatisasi orang kurang upaya dalam banyak komuniti di seluruh dunia, ramai golongan muda yang bekerja dengan Kupenda for the Children malangnya tidak dapat mengakses maklumat dan sumber yang mereka perlukan. Cik Bauer menegaskan bahawa adalah penting untuk berusaha untuk menghapuskan kepercayaan dangkal yang mengelilingi ketidakupayaan yang diwarisi dalam sesetengah komuniti.

Zekia Musa Ahmed bercakap tentang banyak pertimbangan sosiobudaya bagi mereka yang kurang upaya. Dia menyerlahkan bahawa pelbagai faktor—seperti umur, persekitaran (bandar vs. luar bandar) dan jenis kecacatan—mungkin mempengaruhi cara seseorang mengalami ketidakupayaan mereka dan cara orang itu dilihat oleh orang lain.

Leyla Sharafi menawarkan perspektif global, menyatakan bahawa golongan muda yang pernah bekerja dengannya di seluruh dunia—kebanyakan daripada mereka adalah ejen perubahan yang terlibat dalam usaha menyokong diri dan dasar dalam komuniti mereka—teringat. Kepelbagaian dari segi wilayah, jantina, umur dan keupayaan, menonjol baginya berdasarkan golongan muda yang ditemuinya selama ini.

From left, clockwise: Zekia Musa Ahmed, Cynthia R. Bauer, Cate Lane (moderator for the second part of the discussion), Leyla Sharafi, Ramchandra Gaihre
Dari kiri, mengikut arah jam: Zekia Musa Ahmed, Cynthia R. Bauer, Cate Lane (moderator bahagian kedua perbincangan), Leyla Sharafi, Ramchandra Gaihre

Bagaimanakah program SRH boleh lebih merangkumi golongan muda kurang upaya?

Menonton sekarang: 21:35

Cik Ahmed bercakap tentang akses kepada perkhidmatan perancangan keluarga. Hospital dan kemudahan kesihatan lain harus boleh diakses secara fizikal oleh mereka yang kurang upaya—contohnya, dengan membina tanjakan. Selain itu, kemudahan mesti mempunyai terjemahan Braille dan penterjemah bahasa isyarat. Akhir sekali, penyelarasan dengan organisasi orang kurang upaya (OPD) dan penyedia perkhidmatan adalah penting, untuk menyelesaikan salah tanggapan mengenai perancangan keluarga, yang biasa berlaku dalam kebanyakan komuniti.

Cik Bauer membincangkan peranan pendidikan mudah diakses dalam menggalakkan keterangkuman. Salah satu keutamaan terbesar Kupenda untuk Kanak-Kanak ialah memastikan kanak-kanak kurang upaya dapat mengakses pendidikan, kerana hanya 10% kanak-kanak kurang upaya di seluruh dunia yang boleh berbuat demikian. Walaupun sekolah mempunyai program SRH yang inklusif, tidak kira jika kanak-kanak terkurung di rumah dan tidak dapat mengakses perkhidmatan tersebut. Malah, salah satu cabaran terbesar yang Kupenda for the Children telah lihat dalam kerjanya di Kenya ialah mendapatkan kanak-kanak untuk pergi ke sekolah. Di Kenya, dilaporkan bahawa 2-3% orang yang mengalami kecacatan, tetapi ini mungkin bukan anggaran yang benar kerana, sebagai perbandingan, 24% orang di Amerika Syarikat melaporkan hidup dengan orang kurang upaya. Di seluruh dunia, dianggarkan 15-20% orang yang hidup dengan orang kurang upaya; namun, jumlah itu hanyalah anggaran. Seperti yang dinyatakan oleh Ramchandra Gaihre, jurang data adalah satu isu memandangkan ramai yang tidak membincangkan secara terbuka tentang kecacatan terutama dalam konteks perancangan keluarga. Baru-baru ini, UNFPA telah mengambil inisiatif untuk mula mengumpul data seperti ini, satu langkah positif.

Cik Sharafi bercakap tentang kepentingan persekitaran perundangan yang membolehkan, perkhidmatan berkualiti dan perubahan persepsi untuk menggalakkan keterangkuman. Dia membantu membangunkan garis panduan dengan Women Enabled International untuk pertimbangan yang perlu diambil semasa membangunkan perkhidmatan. Selain itu, program perancangan keluarga dan pemantauan perkhidmatan perlu mantap, dan adalah penting untuk mempertimbangkan minda, persepsi, dan tanggapan salah yang walaupun penyedia penjagaan kesihatan berkaitan dengan golongan muda yang kurang upaya. Untuk menangani stigma yang menyelubungi golongan muda kurang upaya yang mengakses perkhidmatan SRH, terdapat garis panduan dan maklumat yang tersedia, seperti rangka kerja AAAQ (ketersediaan, penerimaan, kebolehcapaian dan kualiti). Walau bagaimanapun, pelaburan daripada kerajaan dan pembuat dasar adalah penting.

Apakah pelarasan yang perlu dibuat, supaya program masa depan lebih inklusif?

Menonton sekarang: 32:45

Cik Sharafi bercakap tentang kepentingan menyesuaikan perkhidmatan sedia ada, kerana perkhidmatan untuk orang kurang upaya tidak perlu berdiri sendiri. Ini dibincangkan dalam Pelapor Khas PBB mengenai Hak Orang Kurang Upaya. Melibatkan orang kurang upaya dan menerima input mereka adalah penting untuk menyesuaikan dan mencipta program baharu yang paling berkesan. Selain itu, komitmen daripada kerajaan dan penggubal dasar adalah perlu untuk mengekalkan program ini.

Cik Ahmed menekankan kepentingan untuk meningkatkan koordinasi antara OPD dan penyedia perkhidmatan dan mempunyai prosedur sistem rujukan yang jelas supaya orang kurang upaya boleh mengakses perkhidmatan SRH dengan lebih mudah. Beliau juga bercakap tentang kepentingan melibatkan orang kurang upaya apabila meningkatkan keterangkuman dalam program sedia ada dan mencipta program baharu. Adalah penting untuk mengurangkan halangan supaya orang kurang upaya boleh memainkan peranan aktif dalam inisiatif tersebut. Akhir sekali, adalah penting untuk mengumpul data mengenai penglibatan individu kurang upaya dalam projek-projek ini.

"Tiada apa yang patut dilakukan untuk kita tanpa kita." -Zekia Musa Ahmed

Cik Bauer membincangkan tentang kemanusiaan orang kurang upaya. Guru di sekolah, sebagai contoh, perlu mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang ketidakupayaan; terdapat pelbagai jenis kecacatan dan setiap orang yang hidup kurang upaya adalah unik. Terdapat trend umum di seluruh dunia penyahseksualan orang kurang upaya. Walau bagaimanapun, orang kurang upaya adalah empat kali lebih mungkin mengalami penderaan seksual. Terdapat komponen struktur dalam masyarakat yang mewujudkan halangan dan menjana stigma di sekeliling orang kurang upaya. Mendidik orang ramai—pemimpin agama, guru sekolah, wakil kerajaan—tentang pemanusiaan orang kurang upaya adalah penting untuk menangani halangan ini.

Bagaimanakah anda mula mengatasi stigma dan cabaran yang dihadapi oleh orang kurang upaya?

Menonton sekarang: 44:55

Cate Lane, Pengarah Remaja dan Belia di FP2030, memperkenalkan soalan ini dengan membincangkan secara ringkas bagaimana masyarakat sering menerima bahawa terdapat orang kurang upaya yang tinggal dalam komuniti mereka, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mengurangkan stigma.

Cik Bauer bercakap tentang bagaimana organisasinya, Kupenda for the Children, mengetuai bengkel sehari bersama pastor/pemimpin gereja, pemimpin kerajaan, ibu bapa dan pengamal perubatan tradisional. Yang jelas, 65% peserta bengkel Kupenda for the Children melaporkan bahawa mereka telah kembali ke komuniti mereka, menyokong dan membincangkan cara untuk mengurangkan stigma di sekeliling golongan muda kurang upaya. Satu bengkel seramai 25 orang boleh memberi manfaat kepada 324 kanak-kanak kurang upaya.

Bagaimanakah kita memastikan pelajar kolej yang hidup kurang upaya bebas daripada keganasan dan pengecualian berasaskan jantina/seksual?

Menonton sekarang: 47:54

Cik Sharafi membincangkan kepentingan mengingati untuk memasukkan wanita dan kanak-kanak perempuan kurang upaya dalam mana-mana kerja yang dilakukan, termasuk kerja pencegahan di kampus kolej. Terdapat kadar keganasan berasaskan jantina yang tinggi untuk kanak-kanak perempuan, yang selalunya tidak dilaporkan. Selain itu, semasa pandemik COVID-19, terdapat peningkatan dalam keganasan berasaskan jantina, keganasan rumah tangga dan keganasan seksual. Talian dan perkhidmatan yang membantu wanita dan kanak-kanak perempuan hendaklah termasuk mereka yang kurang upaya. Cik Ahmed menambah pada perkara ini, membincangkan kerjanya dengan Rangkaian Wanita Kurang Upaya dan keperluan untuk memastikan bahawa hak semua wanita dan gadis dihormati, termasuk mereka yang hidup kurang upaya.

Apakah strategi yang telah anda gunakan untuk melibatkan orang kurang upaya? Bagaimanakah anda bekerjasama antara OPD dan organisasi masyarakat sivil yang lain?

Menonton sekarang: 53:05

Cik Ahmed bercakap tentang melibatkan OPD secara aktif. Beliau membincangkan bagaimana rangkaian dan perkongsian pengalaman dan idea diperlukan untuk kerjasama antara organisasi orang kurang upaya dan organisasi yang tidak tertumpu pada orang kurang upaya.

Cik Bauer menggalakkan orang ramai melihat sekeliling program yang mereka terlibat dan bertanya sama ada orang kurang upaya disertakan—dan jika tidak, tanya mengapa tidak. Beliau juga membincangkan betapa sukarnya untuk menyamaratakan ketidakupayaan kerana ia datang dalam pelbagai bentuk. Oleh itu, adalah penting untuk bercakap tentang kepentingan memasukkan mereka yang hidup kurang upaya di setiap meja. Apa yang dilakukan tidak semestinya mahal; sebaliknya, hanya memulakan perbualan tentang orang kurang upaya boleh memberi manfaat untuk kedua-dua melibatkan orang kurang upaya dan bekerjasama antara OPD dan organisasi masyarakat sivil yang lain.

Adakah mesyuarat saya boleh diakses? Bagaimana semua orang boleh sampai ke tempat ini? Bolehkah semua orang memahami apa yang diperkatakan?

Cikgu Sharafi menutup perbualan dengan membincangkan kuasa sekutu. Adalah penting bahawa pergerakan keadilan sosial yang berbeza bersatu, kerana ini boleh melibatkan orang kurang upaya dan meningkatkan kerjasama merentas organisasi. Untuk memastikan orang ramai boleh berkumpul secara produktif, adalah penting untuk menyepadukan tafsiran bahasa isyarat dalam mesyuarat dan persidangan. Menormalkan soalan seperti, Adakah mesyuarat saya boleh diakses? Bagaimana semua orang boleh sampai ke tempat ini? Bolehkah semua orang memahami apa yang diperkatakan?, juga penting. Dia juga berkongsi bimbingan dibangunkan dengan UNESCO untuk belia luar sekolah untuk CSE dan beberapa sumber lain, a senarai semak untuk memastikan SRH untuk orang kurang upaya semasa pandemik COVID-19, dan garis panduan untuk menangani keganasan berasaskan jantina dan SRH dalam kalangan golongan muda kurang upaya.

Mengenai "Menyambung Perbualan"

Menghubungkan Perbualan” ialah siri yang disesuaikan khusus untuk pemimpin belia dan anak muda, dihoskan oleh FP2030 dan Ilmu BERJAYA. Menampilkan 5 tema, dengan 4-5 perbualan setiap tema, siri ini memaparkan pandangan menyeluruh tentang topik Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia (AYRH) termasuk Remaja dan Pembangunan Belia; Pengukuran dan Penilaian Program AYRH; Penglibatan Belia Bermakna; Memajukan Penjagaan Bersepadu untuk Belia; dan 4 P pemain berpengaruh dalam AYRH. Jika anda telah menghadiri mana-mana sesi, maka anda tahu ini bukan webinar biasa anda. Perbualan interaktif ini menampilkan pembesar suara utama dan menggalakkan dialog terbuka. Peserta digalakkan untuk mengemukakan soalan sebelum dan semasa perbualan.

Siri keempat kami, Meraikan Kepelbagaian Anak Muda, Mencari Peluang Baharu untuk Menangani Cabaran, Membina Perkongsian Baharu, bermula pada 24 Jun 2021, dan akan terdiri daripada empat sesi. Baki dua sesi akan diadakan pada 22 Julai (Golongan muda yang hidup dalam persekitaran kemanusiaan: Menangani SRH perlu mengelakkan krisis kompaun) dan 5 Ogos (Golongan muda dari minoriti seksual dan jantina: Memperluas Perspektif). Kami harap anda akan menyertai kami!

Ingin Terjebak dengan Siri Perbualan Sebelumnya?

Siri pertama kami, yang berlangsung dari 15 Julai hingga 9 September 2020, memfokuskan pada pemahaman asas tentang perkembangan dan kesihatan remaja. Siri kedua kami, yang berlangsung dari 4 November hingga 18 Disember 2020, memfokuskan kepada pengaruh kritikal untuk meningkatkan kesihatan reproduktif golongan muda. Siri ketiga kami berlangsung dari 4 Mac hingga 29 April, dan memberi tumpuan kepada pendekatan responsif remaja terhadap perkhidmatan SRH. Anda boleh menonton rakaman (tersedia dalam bahasa Inggeris dan Perancis) dan baca ringkasan perbualan untuk mengejar.

Shruti Sathish

Global Partnerships Intern, FP2030

Shruti Sathish ialah junior yang sedang meningkat naik di Universiti Richmond yang mempelajari Biokimia. Dia meminati kesihatan remaja dan mengangkat suara golongan muda. Beliau ialah Pelatih Perkongsian Global FP2030 untuk musim panas 2021, membantu pasukan Inisiatif Global dalam kerja mereka dengan Titik Tumpuan Belia dan tugas lain untuk peralihan 2030.