Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 3 minit

Mempercepatkan Akses Orang Muda kepada Perkhidmatan Kontraseptif

Melibatkan Farmasi di Mombasa County, Kenya


Farmasi memainkan peranan penting dalam menyediakan akses kepada perkhidmatan kesihatan reproduktif dalam tetapan sumber rendah di Kenya. Tanpa sumber sektor swasta ini, negara tidak akan dapat memenuhi keperluan golongan mudanya. milik Kenya Garis Panduan Perancang Keluarga Kebangsaan untuk Pembekal Perkhidmatan membenarkan ahli farmasi dan ahli teknologi farmaseutikal untuk memberi nasihat, mengeluarkan dan menyediakan kondom, pil dan suntikan. Akses ini penting untuk kesihatan dan kesejahteraan belia dan pencapaian keseluruhan Agenda 2030 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pembangunan Mampan matlamat.

farmasi memainkan peranan penting dalam menyediakan akses kepada perkhidmatan kesihatan reproduktif dalam tetapan sumber rendah. Pelbagai kajian menunjukkan bahawa ramai golongan muda menerima perkhidmatan kontraseptif daripada farmasi kerana ia merupakan kedai yang paling mudah diakses dan mampu milik masyarakat.

National Family Planning Guidelines for Service Providers“Apabila kita bercakap tentang keperluan untuk meningkatkan akses kepada kontraseptif, kita tahu realitinya. Realitinya tanpa sektor swasta, kami tidak akan dapat memenuhi keperluan golongan muda, kerana kira-kira 80% kemudahan penjagaan kesihatan di sini adalah milik persendirian, dengan majoritinya adalah farmasi,” kata Mwanakarama Athman, penyelaras kesihatan reproduktif Mombasa County.

milik Kenya Garis Panduan Perancang Keluarga Kebangsaan untuk Pembekal Perkhidmatan membenarkan ahli farmasi dan ahli teknologi farmaseutikal untuk memberi nasihat, mengeluarkan dan menyediakan kondom, pil dan suntikan. Akses kepada perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif untuk belia adalah penting untuk kesihatan dan kesejahteraan mereka dan pencapaian keseluruhan matlamat yang ditetapkan dalam Agenda 2030 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pembangunan Mampan.

Bekerjasama dengan Farmasi untuk Mengukuhkan Penyampaian Perkhidmatan

Inisiatif Cabaran (TCI), melalui perkongsian dengan Persatuan Farmaseutikal Kenya (KPA) dan Daerah Mombasa, berusaha untuk mengukuhkan kapasiti penyedia penjagaan kesihatan di farmasi untuk menyediakan perkhidmatan kontraseptif berkualiti kepada belia bandar. Perkongsian ini memberikan manfaat yang ketara kepada golongan muda.

A mobile clinic. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment

Kredit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment

50 farmasi yang pada mulanya direkrut dalam program itu memberi perkhidmatan kepada lebih 20,136 orang muda antara Jun 2019 dan Mei 2021.

Kejayaan yang didaftarkan dalam fasa perintis program memberi inspirasi kepada farmasi lain yang meminta untuk dimasukkan ke dalam program ini. Dua puluh sembilan farmasi tambahan telah ditambah ke dalam agenda.

Mwanakarama menyatakan bahawa perkongsian antara sistem kesihatan awam dan sektor swasta meningkatkan hasil kesihatan dengan meningkatkan jangkauan dan perkhidmatan untuk semua orang. Ketersediaan data yang boleh dipercayai meningkatkan ini.

Kepentingan Data

Community health worker supported by APHRC. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment

Kredit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment

Mwanakarama berhujah bahawa data berpotensi untuk memaklumkan dasar yang lebih saksama, menyelaraskan pembuatan keputusan, dan merapatkan jurang dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan. "Jalan data divisualisasikan dan digunakan boleh membuat perbezaan antara maklumat menarik dan maklumat yang menyelamatkan nyawa.”

Dr. David Miller, pengerusi Persatuan Farmaseutikal Kenya bab Mombasa, berpendapat bahawa walaupun metrik untuk mengukur pengambilan perkhidmatan perancangan keluarga hanya tertumpu pada kemudahan penjagaan kesihatan awam atau swasta, usaha tersebut tidak dapat menangkap kerja yang dilakukan dengan farmasi dengan berkesan.

Kesan Terdaftar

Pada Oktober 2019, farmasi di Daerah Mombasa mula menyimpan rekod di tapak mereka. Pasukan pelaksana program daerah menyediakan latihan kemasukan data dan kawalan kualiti secara langsung.

Management of commodities. Credit: Brant Stewart, RTI

Kredit: Brant Stewart, RTI

Dr. Miller mengatakan bahawa KPA juga bekerjasama dengan farmasi untuk menyemak sistem pemfailan dan memulakan amalan pengurusan data yang lebih cekap.

Antara April dan Jun 2020, KPA menyokong kemasukan data dan kakitangan pengurusan rekod farmasi untuk menjalankan pengesahan data dan latihan pembersihan untuk mengemas kini data yang dilaporkan daripada semua 50 farmasi.

Mwanakarama menyatakan bahawa farmasi kini boleh melaporkan data kepada sistem kesihatan kerajaan. Kod pengenalan unik untuk farmasi telah dicipta untuk membolehkan mereka memasukkan data ke dalam sistem pengurusan maklumat kesihatan. Oleh itu, data yang sebelum ini tidak wujud daripada komuniti tempatan tempat farmasi beroperasi kini tersedia.

Levis Onsase

Pengurus Daerah, Jhpiego Kenya

Levis ialah peguam bela pengukuhan sistem kesihatan berpengalaman yang menyokong kerajaan daerah di Kenya dalam mereka bentuk dan melaksanakan amalan berimpak tinggi FP/AYSRH. Beliau adalah Pengamal Kesihatan Awam bertauliah dan beliau adalah ahli Persatuan Pegawai Kesihatan Awam Kenya. Beliau memiliki ijazah sarjana muda dalam Kesihatan Awam dan kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana Sains dalam bidang Kesihatan Awam di Universiti Pertanian dan Teknologi Jomo Kenyatta di Nairobi. Beliau mempunyai pengalaman yang besar dalam pengaturcaraan kesihatan global, reka bentuk, pelaksanaan, dan penyelidikan kesihatan awam. Levis sebelum ini terlibat dalam menawarkan sokongan teknikal dalam projek RMNCAH, HIV/AIDS dan penyakit tidak berjangkit. Sebelum ini, beliau bekerja dengan FHI 360 di bawah projek pencegahan HIV dan Program Kesihatan Ibu AMREF.

Morine Lucy Sirera

Pengurus Program, Inisiatif Cabaran

Morine Lucy Sirera ialah pengurus program dengan lebih 10 tahun pengalaman dan pengetahuan dalam perancangan, reka bentuk dan pelaksanaan program. Dalam kerjanya, dia mempunyai tumpuan utama untuk menyokong pelaksanaan kesihatan reproduktif remaja dan belia (AYRH) dan campur tangan berimpak tinggi FP dalam kalangan penduduk bandar. Beliau telah berusaha untuk mencari cara yang inovatif dan berskala untuk meningkatkan akses golongan muda kepada kontraseptif dalam usaha mengurangkan kehamilan remaja serta menyediakan jalan untuk membolehkan golongan muda membuat pilihan termaklum untuk masa depan mereka. Dia juga telah bekerja dengan remaja yang sangat muda (VYA) di penempatan tidak formal bandar di Nairobi untuk mempromosikan pendidikan kemahiran hidup yang sesuai dengan umur, memberikan mereka peluang untuk melindungi masa depan mereka. Morine kini bekerja dengan Inisiatif Cabaran (Tupange Pamoja) di Kenya yang menyokong tiga belas daerah dalam peningkatan pendekatan yang terbukti mampan untuk mendekati remaja dan belia serta masyarakat secara amnya untuk menyokong pengurangan kehamilan remaja di negara ini. Morine ialah graduan pemecut Kepimpinan Kesihatan Global dan memegang ijazah sarjana muda dalam Sosiologi dan Perhubungan Antarabangsa dari University of the West of England Bristol dan ijazah sarjana dalam Keselamatan Antarabangsa dari University of Bristol UK.

Njeri Mbugua

Penasihat Komunikasi dan Advokasi , Inisiatif Cabaran

Njeri Mbugua ialah ahli strategi komunikasi dan pemasaran dengan lebih 10 tahun pengalaman bekerja dengan pelbagai organisasi untung dan bukan untung. Pada masa ini, beliau ialah Penasihat Komunikasi dan Advokasi untuk Inisiatif Cabaran (TCI) yang dilaksanakan Jhpiego. Beliau membawa pengalaman yang luas dalam melibatkan suara pelbagai pihak berkepentingan dalam membentuk campur tangan kesihatan untuk mengurangkan halangan kepada maklumat kesihatan, produk dan perkhidmatan. Beliau adalah seorang profesional pelbagai aspek dengan kepakaran yang kukuh dalam pengurusan program, pengurusan pengetahuan dan komunikasi kesihatan. Semasa kerjayanya, beliau telah membantu rakan sejawatan kerajaan dengan pembangunan dan pelancaran pelan advokasi strategik untuk kesihatan reproduktif dan mHealth dan jantina. Matlamat utama Njeri adalah untuk memastikan dia dapat menyuarakan suara yang berbeza untuk menghasilkan autonomi dan maruah yang lebih besar yang akan mengubah kehidupan gadis dan wanita muda.