Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 7 minit

Kenya Termasuk Suntikan Kontraseptif dalam Pakej Latihan Ahli Farmasinya

Perjalanan Advokasi


Bekerjasama dengan penyokong perancangan keluarga, Jhpiego Kenya menggunakan sembilan langkah Advokasi SMART pendekatan untuk melibatkan pihak berkepentingan dalam penciptaan pakej latihan ahli farmasi baharu. Kurikulum yang dikemas kini termasuk arahan mengenai penyediaan suntikan kontraseptif DMPA-IM dan DMPA-SC.

Pada 13 Julai 2020, Jabatan Kesihatan Keluarga Kenya meluluskan pakej latihan kebangsaan baharu untuk ahli farmasi dan ahli teknologi farmaseutikal yang merangkumi subkutaneus dan intramuskular DMPA (DMPA-SC dan DMPA-IM). Kurikulum komprehensif menyepadukan perancangan keluarga, HIV, jangkitan seksual dan perkhidmatan lain yang berkaitan.

Pharmacy Technologist at Miritini, Mombasa prescribing medicine to patients | Credit: USAID Kenya
Ahli Teknologi Farmasi di Miritini, Mombasa memberi preskripsi ubat kepada pesakit. Kredit: USAID Kenya

Menurut a Tinjauan Demografi dan Kesihatan Kenya 2014, satu daripada 10 pelanggan perancang keluarga memperoleh kontraseptif daripada farmasi. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa sebelum 2018, ahli farmasi dan ahli teknologi farmaseutikal hanya boleh menyediakan kondom dan pil. Ahli farmasi perlu merujuk pelanggan yang memilih kontraseptif suntikan kepada pembekal lain, walaupun garis panduan WHO mengesyorkan bahawa ahli farmasi boleh melakukannya dengan selamat dan berkesan apabila dilatih.

Rakan kongsi tempatan Advance Family Planning (AFP) Jhpiego Kenya menyokong bersama organisasi yang berfikiran sama selama lebih tiga tahun. Mereka melibatkan pembuat keputusan untuk menyokong perubahan dasar. Tulisan ini memberikan butiran perjalanan advokasi, termasuk aspek berikut:

 • Pendekatan advokasi.
 • Perubahan dasar.
 • Pembangunan pakej latihan ahli farmasi.

Ia juga menggariskan langkah seterusnya dalam skala nasional latihan ahli farmasi.

Pendekatan Advokasi

Bekerjasama dengan penyokong perancangan keluarga, Jhpiego Kenya menggunakan sembilan langkah itu Pendekatan advokasi SMART dalam melibatkan diri dengan pembuat keputusan.

SMART in 9 Steps

Pendekatan ini juga menggabungkan penilaian landskap yang menyediakan maklumat kontekstual dan strategik penting yang memaklumkan usaha advokasi. Berikutan penilaian landskap, peguam bela mengenal pasti juara kritikal atau pihak berkepentingan untuk terlibat dalam memajukan usaha advokasi. Langkah seterusnya memerlukan membangunkan objektif yang SMART—Spesifik, Boleh Diukur, Boleh Dicapai, Relevan dan Terikat Masa. Peguambela kemudiannya akan mengenal pasti dan menganalisis pembuat keputusan; inilah orang yang mempunyai kuasa untuk memastikan isu advokasi ditangani. Mereka akan menentukan ASK—apa yang mereka mahu pembuat keputusan lakukan. Ini termasuk mencipta mesej yang membantah kes itu. Peguambela juga akan mengenal pasti utusan—orang yang didengari oleh pembuat keputusan.

Setelah selesai langkah, peguam bela akan membangunkan pelan kerja advokasi, membentangkan kes mereka, memantau pelaksanaan dan mendokumentasikan keputusan. Pada 13 Oktober 2021, Perancangan Keluarga Lanjutan melancarkan pendekatan SMART yang dikemas kini yang menyusun semula dan menamakan semula beberapa langkah sambil mengekalkan struktur asas. Pengalaman peguam bela dalam membangunkan dan melaksanakan pendekatan SMART memaklumkan pelarasan wajah baharu:

SMART Advocacy Strategy in 9 Steps

Pendekatan Advokasi SMART yang dikemas kini termasuk a panduan pengguna yang membantu peguam bela yang ingin merancang dan melaksanakan sesi strategi advokasi. Ia adalah tersedia dalam bahasa Inggeris, Perancis dan Sepanyol.

Melaksanakan Pendekatan SMART untuk Mencapai Perubahan Dasar

Pada 9 Oktober 2018, Kementerian Kesihatan Kenya (MOH) meminda garis panduan perancangan keluarganya untuk membolehkan ahli farmasi dan ahli teknologi farmaseutikal di seluruh negara menyediakan suntikan kontraseptif (DMPA-IM dan DMPA-SC). Perubahan dasar ini membuka alternatif kepada wanita dan golongan muda yang mungkin keberatan untuk mendapatkan kontraseptif di kemudahan kesihatan. Ia juga memperluaskan peranan sektor swasta dalam membantu mengurangkan kekurangan komoditi.

Perjalanan advokasi bermula dengan menjalankan penilaian landskap yang memetakan dengan jelas persekitaran, pelaku, bukti dan konteks dasar. Pendekatan SMART sembilan langkah membimbing pembangunan strategi advokasi.

"Proses strategi menghasilkan, antara lain, pelan kerja yang jelas dan ringkasan advokasi berasaskan bukti."

Pada awal pelaksanaan strategi, peguambela mengadakan pertemuan dengan presiden dan ketua pegawai eksekutif Persatuan Farmaseutikal Kenya (PSK), sebuah badan profesional untuk ahli farmasi di Kenya. Mesyuarat itu bertujuan untuk mendapatkan sokongan mereka untuk perubahan dasar yang membolehkan ahli farmasi menyediakan kontraseptif suntikan. Berikutan mesyuarat ini, presiden dan CEO berjaya menyokong perubahan dasar di hadapan Majlis PSK penuh. Memandangkan ahli farmasi bertanggungjawab untuk melaksanakan perubahan dasar, pembelian masuk daripada badan profesional adalah kritikal.

Jhpiego Kenya kemudiannya memudahkan mesyuarat bersama antara KKM dan PSK untuk meneroka perubahan dasar. Kedua-dua pihak bersetuju bahawa hanya ahli farmasi yang terlatih dalam mentadbir kontraseptif suntikan akan menyediakan kaedah tersebut. Kedai-kedai farmasi juga memerlukan kawasan kaunseling dan komitmen untuk menyerahkan data kepada KKM.

Bagaimanapun, peguambela mengalami kemunduran besar apabila kepimpinan KKM dan PSK beralih. Ini bermakna kembali ke papan lukisan untuk melibatkan diri dengan kepimpinan baharu dan mendapatkan komitmen mereka. Setelah ini dicapai, Kementerian Kesihatan (dengan sokongan daripada Jhpiego dan Inisiatif Akses Kesihatan Clinton), mengadakan mesyuarat pihak berkepentingan pada Jun 2018 untuk menyemak dan memuktamadkan Garis Panduan Perancang Keluarga Kebangsaan untuk Pembekal Perkhidmatan, 6ke Edisi.

Berikutan usaha advokasi untuk perubahan dasar, KKM bersetuju untuk meminda garis panduan tersebut. Pindaan telah diluluskan melalui pengesahan kebangsaan.

Pembangunan Pakej Latihan

Sebelum mereka boleh menawarkan kontraseptif suntikan, ahli farmasi dan ahli teknologi farmaseutikal memerlukan latihan dalam perkhidmatan tentang cara mentadbirnya dengan betul dan selamat. Meminda dasar untuk membenarkan ahli farmasi dan ahli teknologi farmaseutikal menyediakan kaedah tidak semestinya bermakna dasar itu akan dilaksanakan. Pada April 2019, Jhpiego Kenya mengetuai usaha advokasi untuk melibatkan KKM dalam langkah seterusnya.

Pada 24 April 2019, pengurus perancang keluarga di KKM telah membentuk pasukan untuk merancang pelaksanaan peruntukan dasar baharu itu, termasuk pembangunan pakej latihan. Pasukan itu terdiri daripada pegawai yang diambil daripada kerajaan negara dan subnasional, agensi kawal selia, badan profesional, pelakon rantaian bekalan, dan sektor swasta serta rakan kongsi pelaksana. Ia termasuk peserta dari beberapa organisasi.

Pasukan Pelaksana KKM (klik untuk kembangkan)

 • Kementerian Kesihatan
 • Papan Farmasi dan Racun
 • Persatuan Farmaseutikal Kenya
 • Persatuan Farmaseutikal Kenya
 • Agensi Bekalan Perubatan Kenya
 • Ahli Farmasi Daerah
 • John Snow, Inc. (Kolaboratif Akses)
 • Inisiatif Akses Kesihatan Clinton
 • UNFPA
 • Perkhidmatan Penduduk Kenya
 • Marie Stopes Kenya
 • Strat Kesihatan
 • DKT
 • Bayer
 • Pfizer
 • Jhpiego

Berikutan penyiapan pelan pelaksanaan pada April 2019, pasukan itu memulakan pakej latihan ahli farmasi. Pakej (atau “kurikulum”) terdiri daripada manual jurulatih, manual peserta dan buku log peserta, di mana pelatih mencatatkan semua prosedur untuk pensijilan.

Kecekapan teras yang diliputi dalam pakej termasuk:

Expanding Access and Choice to Family Planning Services in Kenya

 • Kaunseling untuk perancangan keluarga.
 • Kriteria kelayakan perubatan.
 • Penyepaduan perkhidmatan (HIV dan perkhidmatan berkaitan) dan rujukan.
 • Kaedah kontraseptif.
 • Farmakovigilans.
 • Pencegahan dan kawalan jangkitan.
 • Anatomi dan fisiologi sistem pembiakan manusia.
 • Pengurusan komoditi kesihatan reproduktif.
 • Dokumentasi dan pelaporan perancangan keluarga.

Pakej tersebut menggariskan dengan jelas isu akreditasi untuk kedai farmasi dan pensijilan pelatih. Setelah dilatih, ahli farmasi akan dapat mengarahkan pelanggan mengenai suntikan sendiri DMPA-SC sebagai sebahagian daripada inisiatif sains pelaksanaan.

Pakej latihan telah diuji terlebih dahulu dengan sekumpulan 15 ahli farmasi dipilih sebagai jurulatih usaha jurulatih kebangsaan. Ujian pra telah selesai pada 16 Ogos 2020, dan disahkan pada 20 Disember 2020, pada mesyuarat yang diadakan oleh KKM. Pengalaman dan input daripada dua pertemuan itu digunakan untuk memperhalusi pakej latihan.

Setelah pakej latihan disahkan, langkah seterusnya ialah tandatangan rasmi KKM. Malangnya, ini tidak berlaku seperti yang dijangkakan. Pengurus program KKM yang mengetuai pembangunan pakej latihan dan ketua Jabatan Kesihatan Keluarga bertukar. Pengganti mereka perlu dibawa ke atas kapal.

Hampir enam bulan berlalu dengan sedikit kemajuan. Pada 23 Jun 2020, rakan kongsi AFP Jhpiego Kenya menggerakkan beberapa juara di dalam dan di luar KKM untuk memberikan taklimat kepada ketua Jabatan Kesihatan Keluarga yang baharu dan membuat kes untuk menandatangani. Juara termasuk:

 • Bekas pengurus KB KKM yang pernah mengusahakan pakej latihan.
 • Ketua Pegawai Eksekutif PSK (yang juga Duta Kolaboratif Akses PATH).
 • Pengarah Latihan di Lembaga Farmasi dan Racun.
 • Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Bandar untuk Afrika.

Ketua Bahagian Perkhidmatan Kesihatan Reproduktif dan Kesihatan Ibu KKM turut menghadiri mesyuarat tersebut.

Berikutan pertemuan ini, ketua Jabatan Kesihatan Keluarga meminta Jhpiego Kenya untuk memberikannya dokumen salinan keras yang mengesahkan kelulusan KKM terlebih dahulu untuk ahli farmasi untuk menyediakan kontraseptif suntikan. Jhpiego juga diminta untuk menjawab bagaimana standard kualiti akan ditangani.

Jhpiego Kenya mengadakan pertemuan dengan ketua Jabatan Kesihatan Keluarga pada 2 Julai 2020, untuk memberikan maklumat yang diperlukan. Pada 13 Julai 2020, Ketua Jabatan telah menandatangani pakej latihan.

Berikutan peristiwa penting ini, Jhpiego Kenya terlibat dengan pengurus program perancangan keluarga KKM yang baharu untuk meminta penubuhan jawatankuasa penyelarasan latihan. Ia ditubuhkan pada 13 Ogos 2020. Jawatankuasa penyelarasan latihan perancangan keluarga untuk ahli farmasi dan ahli teknologi farmaseutikal dipengerusikan bersama oleh Jabatan Kesihatan Keluarga dan Lembaga Farmasi dan Racun. PSK yang menjadi sekutu utama dalam pembangunan pakej latihan, berperanan sebagai urusetia.

Health workers at Rabur health center take stock of commodities. | Credit: USAID Kenya
Pekerja kesihatan di pusat kesihatan Rabur mengambil stok komoditi. Kredit: USAID Kenya

Pengajaran (klik untuk mengembangkan)

Mengenal pasti objektif advokasi keutamaan

Objektif dan kemenangan advokasi adalah berperingkat. Persekitaran dasar yang membolehkan adalah hasil penting sebelum menyokong pakej latihan atau kurikulum untuk ahli farmasi dan ahli teknologi farmaseutikal.

Peranan utusan dan sekutu

Libatkan pegawai teknikal utama dalam KKM sebagai utusan—seorang yang didengari oleh pembuat keputusan. Jadikan badan profesional farmaseutikal sebagai sekutu advokasi utama anda sebelum terlibat dengan KKM. Anda tidak boleh meminta KKM membuat perubahan dasar atau membangunkan bahan latihan apabila pelaksana advokasi anda "bertanya" tidak selaras dengan anda.

Peranan juara

Walaupun semasa peralihan pembuat keputusan, anda masih boleh memasukkan mereka sebagai sebahagian daripada pasukan taklimat kepada kepimpinan baharu. Teknokrat kerajaan sering mendengar lebih banyak kepada rakan sekerja kerajaan. Galakkan mereka untuk membuat taklimat melainkan kehadiran mereka akan memburukkan keadaan.

Advokasi berasaskan bukti

Mesej advokasi berdasarkan bukti yang diambil daripada pihak berkuasa yang dihormati oleh pembuat keputusan meningkatkan kemungkinan permintaan advokasi menerima hasil yang menggalakkan.

Merangka agenda

Pakej latihan perancangan keluarga yang merangkumi semua kaedah yang dibenarkan oleh ahli farmasi dan ahli teknologi farmaseutikal untuk menyediakan membolehkan pilihan yang diperluaskan untuk pelanggan. Ia juga meredakan kebimbangan pihak berkuasa bahawa usaha advokasi adalah berdasarkan kaedah. Cara anda merangka agenda advokasi anda adalah penting.

Ketahui pembuat keputusan anda

Sasarkan kepada pembuat keputusan yang betul. Bina mesej yang betul dan sampaikan pada masa yang sesuai dan dalam syarikat yang baik.

Langkah seterusnya

Jawatankuasa penyelarasan latihan yang ditubuhkan oleh KKM membentuk dua jawatankuasa kecil—jawatankuasa kecil pelan kerja dan pelaporan. Sebagai langkah seterusnya, jawatankuasa kecil pelan kerja akan terus mengemas kini pelan pelaksanaan secara bersama dengan pihak berkepentingan untuk mempercepatkan pelancaran latihan. Jawatankuasa kecil pelaporan akan berhubung dengan Jabatan Penilaian Pemantauan dan Informatik Kesihatan KKM untuk mengesan pelaporan perancangan keluarga oleh ahli farmasi dan ahli teknologi farmaseutikal. Rakan kongsi AFP Jhpiego akan terus terlibat dengan pihak berkepentingan utama dan sekolah farmasi tambahan untuk menyokong pengenalan kontraseptif suntikan dalam kurikulum praperkhidmatan farmasi serta pendigitalan kurikulum.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kerja Jhpiego, lawati www.jhpiego.org.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kerja Perancang Keluarga Lanjutan, lawati www.advancefamilyplanning.org.

Sam Mulyanga

Pengarah Projek, Jhpiego Kenya

Dengan latar belakang dalam sistem maklumat dan kesihatan awam, Sam Mulyanga mengetuai inisiatif advokasi Perancangan Keluarga Advance (AFP) di Kenya. Sebelum menyertai Jhpiego, Sam bekerja dengan Pact Inc—sebuah organisasi bukan untung yang berpangkalan di Washington sebagai penasihat advokasi. Beliau terutamanya ditugaskan untuk projek pengukuhan institusi organisasi masyarakat sivil yang diketuai oleh MSH yang digelar "FANIKISHA" yang beroperasi dalam inisiatif USAID FORWARD. Sam juga bekerja dengan Family Care International (FCI) sebagai pegawai program kanan di mana beliau terlibat dalam usaha advokasi di Kenya dan di seluruh dunia. Beliau pernah berkhidmat dalam media selain bekerjasama dengan beberapa organisasi pembangunan lain untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Pada tahun 1996, Sam adalah pemenang global pertandingan esei yang diketuai oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang menggalakkan tingkah laku kesihatan reproduktif yang bertanggungjawab. Beliau telah menerbitkan tujuh buah buku dalam bidang seksualiti, mata pencarian, dan HIV dan AIDS.

Beatrice Kwachi

Pegawai Advokasi Kanan, Jhpiego Kenya

Beatrice mempunyai lebih 9 tahun pengalaman dalam pelaksanaan program, termasuk perancangan program, belanjawan dan penyelarasan. Dalam portfolio AFP-Jhpiego, beliau telah mengambil bahagian dalam komponen advokasi belia. Melalui kerja advokasinya, dia terus melibatkan pembuat keputusan tentang keperluan untuk dasar yang lebih baik mengenai perancangan keluarga untuk belia dan remaja. Dia melaksanakan pengaturcaraan remaja dengan cemerlang di daerah tumpuan AFP dan mengadakan mesyuarat peringkat tinggi untuk menyokong menentang kehamilan remaja. Beatrice bekerja secara berkesan dengan pemimpin negara dan daerah untuk membangunkan dan melaksanakan pelan tindakan pelbagai sektor untuk menangani kehamilan remaja. Dia bersemangat tentang perlindungan kanak-kanak perempuan, pemerkasaan wanita, dan pembangunan komuniti dan telah mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti khidmat masyarakat. Beliau juga menjadi sukarelawan dengan projek komuniti di peringkat tempatan. Sebelum menyertai Jhpiego, Beatrice bekerja dengan sebuah organisasi tempatan dalam membimbing golongan muda mengenai kemampanan diri dan pilihan kerjaya. Beliau juga memegang jawatan pentadbiran yang melibatkan operasi harian. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam menganjurkan persidangan dan bengkel tempatan dan antarabangsa.

Irene Choge

Pengurus Advokasi Media, Jhpiego Kenya

Irene Choge menyertai rakan kongsi AFP Jhpiego Kenya sebagai Pengurus Advokasi Media. Dia mempunyai latar belakang pendidikan, komunikasi kesihatan, dan kewartawanan. Irene mempunyai lebih daripada 8 tahun pengalaman dalam penyiaran media dengan kepakaran dalam bidang kesihatan, sains dan alam sekitar, tadbir urus dan kemanusiaan. Sebelum ini, dia bekerja di The Nation Media Group bekerja sebagai wartawan kanan. Irene memulakan segmen Tugasan Kesihatan Nation Television (NTV). Ini ialah segmen ciri mingguan biasa yang menyerlahkan kisah kesihatan dan pembangunan unik yang mempengaruhi pembuat keputusan dan memberi kesan kepada kehidupan orang ramai. Irene telah memegang beberapa jawatan dalam media, meningkat melalui pangkat. Beliau telah menerima pelbagai koleksi anugerah media termasuk "Pencerita Tahun Ini (kategori TV)" di Festival Cerita Internews serta kategori "Pelaporan Kesihatan Kedua Terbaik" semasa anugerah Majlis Media Kenya. Rakan kongsi tempatan AFP Jhpiego melalui Pasukan Pengurusan Eksekutifnya baru-baru ini mencalonkannya untuk 120 bawah 40: Generasi Baru Pemimpin Muda dalam Perancangan Keluarga. Irene mempunyai minat untuk kesihatan dan telah mendaftar untuk mendapatkan ijazah sarjana dalam kesihatan awam. Dia membawa kepada AFP rangkaian media yang kukuh, kemahiran yang tidak ternilai, dan banyak pengalaman dalam menggunakan media untuk memajukan kesihatan, perancangan keluarga dan pembangunan.

Rammah Mwalimu

Pembantu Program, Jhpiego

Rammah mempunyai lebih 10 tahun pengalaman dalam pelaksanaan program, termasuk perancangan program, belanjawan dan penyelarasan. Sebagai ahli pasukan sokongan program, beliau bertanggungjawab untuk menyediakan bantuan pentadbiran, kewangan dan logistik serta tugas program yang diperlukan untuk inisiatif Perancang Keluarga Lanjutan termasuk perancangan dan pelaksanaan usaha advokasi media dan dokumentasi. Rammah terkenal dengan semangatnya untuk berkhidmat kepada masyarakat, mendekati wanita usia reproduktif dalam komuniti yang kurang mendapat layanan, memperjuangkan kesaksamaan jantina, dan melabur dalam wanita dan kanak-kanak perempuan.

Sarah Whitmarsh

Pengurus Komunikasi

Sarah mengetuai reka bentuk dan pelaksanaan strategi komunikasi advokasi AFP dan menyelia usaha advokasi media di enam negara. Sebelum menyertai AFP, Sarah bekerja di University Research Co., LLC (URC), sebuah syarikat kesihatan global yang berpangkalan di Bethesda, MD, dan mengetuai komunikasi untuk Pasukan Petugas Pendidikan Farmasi Persekutuan Farmasi Antarabangsa di Sekolah Farmasi Universiti London. Sarah menerima BS dalam Mikrobiologi dari Universiti Georgia di Athens. Beliau telah dianugerahkan Roy H. Park Fellowship untuk menghadiri University of North Carolina di Chapel Hill School of Media and Journalism untuk pengajian sarjananya, pengkhususan dalam kewartawanan perubatan.

Sally A. Njiri

Pegawai Teknikal Kanan-Perancang Keluarga/Advokasi, Jhpiego Kenya

Sally ialah pegawai advokasi teknikal untuk pejabat Kenya. Beliau memiliki jumlah pengalaman yang luas dalam tempoh 9 tahun dalam kesihatan awam dan komuniti, dengan minat yang mendalam dalam kesihatan reproduktif, perkhidmatan perancangan keluarga, advokasi, strategi kesihatan komuniti dan penjagaan HIV/AIDS. Sebelum menyertai AFP, beliau bekerja dengan Projek Kamili APHIA-PLUS yang dibiayai oleh USAID (sebagai pegawai kanan projek) dan projek kesihatan reproduktif Jhpiego yang lain, di mana beliau secara kolaboratif melibatkan semua pihak berkepentingan utama untuk merealisasikan kejayaan program yang besar. Sally mempunyai rekod prestasi cemerlang dalam pembinaan kapasiti untuk sistem kerajaan tempatan/devolved di Kenya melalui advokasi berasaskan bukti yang kukuh untuk sistem perancangan keluarga bersepadu. Dia membawa ke kedudukan semasanya kemahiran analisis dan penilaian praktikal, dengan kecekapan dalam menilai data dan merumuskan penyelesaian.

14.3K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial