Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 2 minit

Kursus Jun 2023: Pengurusan Pengetahuan dalam Program Kesihatan Global


Kini hingga 26 Mei, pendaftaran dibuka untuk mendaftar dalam kursus Institut Musim Panas Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg (BSPH), “Pengurusan Pengetahuan untuk Program Kesihatan Global Berkesan.

Kursus yang diiktiraf ini—diajar oleh Pengarah Projek Knowledge SUCCESS Tara Sullivan dan Timbalan Pengarah Projek Sara Mazursky—direka bentuk untuk konteks kesihatan global. Ia ditawarkan melalui Jabatan Kesihatan, Tingkah Laku dan Masyarakat BSPH dan boleh diambil untuk kredit akademik (3 kredit) atau sebagai kursus bukan kredit.

Bila dan Di Mana Kursus Pengurusan Pengetahuan Ditawarkan?

Kursus ini akan berlangsung dari 12 Jun–16 Jun 2023 dari 8 pagi–1 tengah hari (EDT/GMT-4) setiap hari. Kursus ini akan diajar secara maya melalui Zoom.

Knowledge Management for Effective Global Health Programs
Klik imej untuk melihat atau memuat turun risalah kursus pengurusan pengetahuan.

Apakah yang Akan Saya Pelajari Daripada Kursus ini?

Mengurus dan memaksimumkan pengetahuan serta pembelajaran berterusan dalam program kesihatan global adalah keperluan pembangunan. Program kesihatan global beroperasi dengan sumber yang terhad, kepentingan yang tinggi, dan keperluan mendesak untuk penyelarasan antara rakan kongsi dan penderma. Pengurusan pengetahuan (KM) menyediakan penyelesaian kepada cabaran ini.

Ringkasan

Melalui gabungan kuliah, kajian kes, pembentangan dan perbincangan, kursus ini:

  • Memperkenalkan peserta kepada KM; sains tingkah laku; dan prinsip pengurusan adaptif, proses dan alatan serta kebolehgunaannya pada reka bentuk dan pelaksanaan usaha kesihatan global.
  • Menunjukkan, melalui contoh kehidupan sebenar, bagaimana KM, sains tingkah laku dan prinsip pengurusan penyesuaian boleh digunakan untuk mengukuhkan sistem kesihatan awam dan memaksimumkan pengetahuan yang ada untuk mencapai objektif kesihatan awam.
  • Menekankan kepentingan budaya dan ekuiti sebagai pemacu kejayaan program.

Objektif Pembelajaran

Setelah berjaya menamatkan kursus ini, pelajar akan dapat:

  1. Terangkan peranan KM dalam meningkatkan prestasi organisasi dan meningkatkan hasil kesihatan global.
  2. Gunakan KM pada program kesihatan global menggunakan proses sistematik lima langkah.
  3. Kenal pasti pendekatan KM terbaik untuk digunakan dalam konteks kesihatan awam tertentu.

Pelajar juga akan menyertai rangkaian global alumni yang berkongsi pengalaman dan sumber yang berkaitan dengan menggunakan amalan KM yang dipelajari dalam kerja mereka.

Bagaimana Saya Mendaftar Kursus ini?

Daftar sebelum 26 Mei untuk kursus ini. Anda mungkin mendapati kursus ini disenaraikan di bawah nombor kursusnya 410.664.79.

Pelajar BSPH boleh mendaftar di laman web BSPH; semua yang lain, sila daftar dahulu di sistem pendaftaran bukan ijazah umum Johns Hopkins, memilih "Institut Musim Panas dalam Tingkah Laku Kesihatan dan Masyarakat" daripada menu lungsur. Selepas menghantar permohonan ini, anda akan menerima e-mel dengan arahan lanjut tentang cara melengkapkan pendaftaran kursus ini daripada Pejabat Pendidikan Berterusan BSPH. Maklumat mengenai yuran pengajian BSPH boleh didapati di Halaman tuisyen Institut Musim Panas.

Jika anda mempunyai soalan mengenai cara mendaftar kursus ini atau sebarang pertanyaan lain, sila hubungi Heather Finn di heather.finn@jhu.edu.

Tara Sullivan

Pengarah Projek, Knowledge SUCCESS, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Dr. Tara M Sullivan, Pengarah, Pengurusan Pengetahuan dan KEJAYAAN Pengetahuan Tara M. Sullivan, Ph.D., MPH, mengetuai unit pengurusan pengetahuan Johns Hopkins Center for Communication Programs, ialah pengarah projek untuk Knowledge SUCCESS, dan mengajar dalam Jabatan Kesihatan, Tingkah Laku dan Masyarakat di Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg. Beliau telah bekerja selama lebih daripada 20 tahun dalam kesihatan antarabangsa dengan fokus pada penilaian program, pengurusan pengetahuan (KM), kualiti penjagaan dan perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH). Tara telah merapatkan jurang pengetahuan dalam bidang KM dengan membangunkan rangka kerja dan panduan untuk reka bentuk, pelaksanaan, dan pemantauan dan penilaian program KM, dan dengan meneroka sumbangan yang dibuat KM untuk mengukuhkan sistem kesihatan dan meningkatkan hasil kesihatan. Penyelidikan beliau telah mengkaji keperluan pengetahuan di pelbagai peringkat sistem kesihatan, dan telah menyiasat bagaimana faktor sosial (modal sosial, rangkaian sosial, pembelajaran sosial) menyumbang kepada hasil perkongsian pengetahuan. Tara juga telah meneliti faktor yang mempengaruhi penyediaan kualiti penjagaan dalam program FP/RH global. Beliau telah tinggal dan bekerja di Botswana dan Thailand serta memegang ijazah dari Universiti Cornell (BS) dan Sekolah Kesihatan Awam dan Perubatan Tropika Universiti Tulane (Ph.D., MPH).