Taip untuk mencari

Rakan Kongsi Kandungan – Pusat Ekuiti dan Kesihatan Jantina

Center on Gender Equity and Health

Pusat Ekuiti Jantina dan Kesihatan

Misi Pusat Ekuiti dan Kesihatan Gender adalah untuk meningkatkan kesihatan dan pembangunan penduduk dengan meningkatkan status, peluang dan keselamatan wanita dan gadis, di seluruh dunia. Pusat ini memberi tumpuan kepada menjalankan penyelidikan kesihatan awam global yang inovatif, latihan perubatan dan akademik, dan pembangunan dan penilaian dasar dan amalan berasaskan bukti yang berkaitan dengan ketidaksamaan jantina (perkahwinan kanak-kanak perempuan, keutamaan anak lelaki dan kebencian anak perempuan) dan keganasan berasaskan jantina (keganasan pasangan , serangan seksual & eksploitasi, pemerdagangan seks).

Catatan Terkini

garis masa A mother, who had recently completed a CHARM2 session, and her child. Photo: Mr. Gopinath Shinde; CHARM2 Project in Maharashtra, India.

Adakah anda ingin melihat lebih banyak siaran oleh Pusat Ekuiti Gender dan Kesihatan? Tekan di sini!