Mag-type para maghanap

Mga Kasosyo sa Nilalaman – Center on Gender Equity and Health

Center on Gender Equity and Health

Center on Gender Equity and Health

Ang misyon ng Center on Gender Equity and Health ay pahusayin ang kalusugan at pag-unlad ng populasyon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng katayuan, mga pagkakataon at kaligtasan ng mga kababaihan at babae, sa buong mundo. Nakatuon ang Sentro sa pagsasagawa ng makabagong pandaigdigang pagsasaliksik sa kalusugan ng publiko, medikal at akademikong pagsasanay, at pag-unlad at pagsusuri ng mga patakaran at kasanayang nakabatay sa ebidensya na may kaugnayan sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian (pag-aasawa ng batang babae, kagustuhan sa anak na lalaki at pag-ayaw sa anak na babae) at karahasan na nakabatay sa kasarian (karahasan sa kasosyo. , sekswal na pag-atake at pagsasamantala, sex trafficking).

Pinakabagong Mga Post

timeline A mother, who had recently completed a CHARM2 session, and her child. Photo: Mr. Gopinath Shinde; CHARM2 Project in Maharashtra, India.

Gusto mo bang tingnan ang higit pang mga post ng Center on Gender Equity and Health? Pindutin dito!