Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Karahasang Batay sa Kasarian sa Edad ng COVID-19

Mga Mapagkukunan para sa Pag-iwas at Pagtugon sa GBV Sa Panahon ng Pandemic ng COVID-19


Ang artikulong ito ay orihinal na lumabas sa website ng Interagency Gender Working Group (IGWG). Ang IGWG ay isang network ng maraming non-governmental na organisasyon, ang United States Agency for International Development (USAID), mga ahensyang nakikipagtulungan, at ang Bureau for Global Health ng USAID.

Sa buong kasaysayan, ang mga pandaigdigang pandemya at paglaganap ng sakit ay nagdulot ng malawak na banta sa kalusugan at pangkalahatang kagalingan ng mga kababaihan, batang babae, at iba pang mahihinang populasyon. Habang nilalabanan ng mga bansa sa buong mundo ang pandemya ng COVID-19, hindi nakakagulat na ang mga populasyon na ito ay muling nakakaranas ng hindi magandang kinalabasan, kabilang ang pagtaas karahasan na batay sa kasarian (GBV). Dahil sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, ginagawa ng mga babae at babae ang karamihan ng walang bayad na pag-aalaga at gawaing bahay, nililimitahan ang kanilang edukasyon at mga oportunidad sa ekonomiya, lalo na sa panahon ng krisis sa kalusugan. Ang krisis sa kalusugan ng COVID-19 ay nagpalala sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, kabilang ang mga kasalukuyang kahinaan sa ekonomiya ng kababaihan at babae, na nag-iwan sa marami sa mas mataas na panganib ng hindi magandang resulta ng kalusugan ng reproduktibo at GBV.

Ang Mga Ulat sa Karahasan na Batay sa Kasarian ay Tumaas sa ilalim ng Mga Panukala upang Maglaman ng COVID-19

Ang mga lockdown na ipinataw ng pamahalaan at mga paghihigpit sa paggalaw upang pigilan ang pagkalat ng virus na nagdudulot ng COVID-19, kasama ng mga stressor sa kalusugan, ekonomiya, at panlipunan ng pandemya, pinapataas ang panganib ng GBV at ginagawang mas mahirap para sa mga nangangailangan na ma-access Mga serbisyo sa pagtugon sa GBV. Halimbawa, ang mga tao ay maaaring makulong sa bahay kasama ang kanilang mga nang-aabuso na walang paraan upang ma-access ang tulong. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng mga serbisyo sa pag-iwas at pagtugon sa GBV—hindi na sapat sa maraming lugar—ay maaaring bumaba pa habang inililipat ang mga mapagkukunan sa pagtugon sa COVID-19.

Matagal nang naging pandaigdigang problema ang GBV, kahit na walang pagkakaroon ng iba pang mga krisis. Bago ang pandemya ng COVID-19, isa sa tatlong kababaihan sa buong mundo ang nag-ulat na nakakaranas pisikal at/o sekswal na karahasan sa kanyang buhay. At ang mga bagong data ay nagmumungkahi na ang pandemya ay nagpapalala sa sitwasyon sa lahat ng dako. Ang kamakailang inilunsad na GBV Tracker ay nagdodokumento ng dumaraming kaso ng GBV na nagreresulta mula sa mga pag-lock sa panahon ng pandemya ng COVID-19 at hinihikayat ang mga organisasyong nakikipagtulungan sa mga nakaligtas sa GBV na ibahagi ang kanilang data upang makatulong na mapanatili ang na-update na bilang ng mga kaso sa buong mundo. Halimbawa:

 • Sa loob ng unang pitong araw ng lockdown Timog Africa, mahigit 2,000 reklamo ng GBV ang ginawa sa South African Police Service at 148 katao ang inaresto at kinasuhan ng mga krimen sa GBV.
 • A Linya ng krisis sa karahasan sa tahanan na nakabase sa Vancouver nakaranas ng 300% na pagtaas sa mga tawag sa unang tatlong linggo ng COVID-19 pandemic lockdown. Ang mga nakaligtas sa GBV ay dinagdagan din ang kanilang paggamit ng mga mapagkukunang nakabatay sa internet: Isang website na nakabase sa United Kingdom ang nakakita ng 150% na pagtaas ng trapiko pagkatapos mga lockdown na ibinigay ng gobyerno, at isang hotline na website na pinapatakbo ng estado sa Spain ay nakakita ng pagtaas ng 270%.
 • Sa lungsod ng Jingzhou, China, ang mga pulis ay nakatanggap ng tatlong beses na mas maraming tawag sa karahasan sa tahanan noong Pebrero 2020 tulad ng ginawa nila sa parehong oras noong 2019.
 • A organisasyon ng mga karapatan ng kababaihan sa Nairobi ay nakakita ng pagtaas sa average na bilang ng mga tawag na natanggap upang mag-ulat ng mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan, at ang National Council on Administration of Justice ay nag-ulat ng pagdagsa ng mga sekswal na pagkakasala sa pagitan ng Marso 16 at Abril 1, 2020.
 • Ayon kay UN Women, ang mga ulat ng karahasan sa tahanan sa France ay tumaas ng 30% kasunod ng lockdown ng bansa, at ang mga linya ng tulong sa Cyprus at Singapore ay nakatanggap ng 30% at 33% pang tawag, ayon sa pagkakabanggit.
 • Sa Brazil, kung saan ang pederal na pamahalaan ay hindi naglabas ng mga utos ng lockdown, ang isang drop-in center na pinapatakbo ng estado ay nakakita ng pagtaas ng demand na 40% hanggang 50%. Sa Argentina, tumaas ng 25% ang mga emergency na tawag para sa mga kaso ng karahasan sa tahanan simula nang magsimula ang lockdown.
 • Ang Mga pagtatantya ng United Nations na dahil sa COVID-19 na nakakagambala sa mga pagsisikap na wakasan ang child marriage at maiwasan ang female genital mutilation (FGM), maaaring magkaroon ng karagdagang 13 milyong child marriage at 2 milyong kaso ng FGM sa susunod na dekada na kung hindi man ay maiiwasan.

Mga Mapagkukunan para sa Pag-iwas at Pagtugon sa GBV Sa Panahon ng Pandemic ng COVID-19

Mula nang magsimula ang pandemya ng COVID-19, ang kapaligiran ng impormasyon ay punung-puno ng mga teknikal na mapagkukunan, patnubay, tool, at iba pang materyal upang matulungan ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, mga gumagawa ng patakaran, mga tagapagpatupad ng programa, at iba pa na mag-navigate sa shadow pandemic ng GBV. Madaling ma-overwhelm. Sinuri ng Task Force ng GBV ang marami sa mga teknikal na mapagkukunang naihatid sa aming mga inbox sa nakalipas na ilang buwan at hiniling sa mga eksperto na nagpapatupad ng mga aktibidad sa pagpigil at pagtugon sa GBV sa panahon ng pandemya na magbahagi ng mga mapagkukunang nakita nilang pinakakapaki-pakinabang sa kanilang trabaho. Sa ibaba, i-highlight namin ang ilan sa aming mga paborito. Bagama't nakatuon ang aming listahan sa mga idinisenyo para sa mga provider ng frontline na nakabatay sa pasilidad at komunidad, ang mga mapagkukunang ito ay kapaki-pakinabang din na gamitin kapag nagdidisenyo ng mga patakaran at programa upang tugunan ang GBV sa konteksto ng COVID-19.

Resource #1: Paano Suportahan ang Mga Nakaligtas sa Karahasang Batay sa Kasarian Kapag Hindi Available ang GBV Actor sa Iyong Lugar: Isang Step-by-Step na Gabay sa bulsa para sa mga Humanitarian Practitioner.

 • Ano ito: Ang Pocket Guide na ito mula sa GBV Guidelines at GBV Area of Responsibility (AoR) ay naglalaman ng sunud-sunod na impormasyon para sa mga humanitarian practitioner kung paano susuportahan ang mga nakaligtas sa GBV kung saan walang magagamit na mga aktor na kasangkot sa pagpigil at pagtugon sa GBV o mga landas ng referral.
 • Bakit namin ito gusto: Dahil sa tumaas na panganib ng karahasan sa mga kababaihan at mahihinang populasyon sa lahat ng dako sa panahon ng pandemya ng COVID-19, ang lahat ng frontline provider—kabilang ang mga non-GBV specialist—ay kailangang maging handa na suportahan ang isang survivor ng GBV kung sakaling ang isang survivor ay magpahayag o humingi ng kanilang suporta . Kasama rin sa mapagkukunang ito ang partikular na gabay upang suportahan ang mga bata at kabataang wala pang 18 taong gulang na nakakaranas ng karahasan. Bagama't hindi partikular na binuo para sa konteksto ng COVID-19, ang gabay na ito ay gumagamit ng mga pandaigdigang pamantayan sa pagbibigay ng pangunahing suporta at impormasyon sa mga nakaligtas sa GBV nang hindi gumagawa ng karagdagang pinsala. Kabilang sa mga praktikal na tip at tool nito ay isang listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin, mga halimbawa ng sasabihin kapag may nagpahayag ng karahasan, at isang sheet ng impormasyon na maaaring kumpletuhin sa hanay ng mga serbisyong available sa isang partikular na lugar kung saan maaaring kailanganin ng survivor. na ma-link.

Resource #2: Pagkilala at Pagbabawas sa Mga Panganib sa Karahasan na Batay sa Kasarian Sa loob ng Tugon sa COVID-19.

 • Ano ito: Ang tip sheet na ito mula sa Global Protection Cluster at Inter-Agency Standing Committee ay nagbibigay ng patnubay kung paano ang mga non-GBV specialist humanitarian actor sa iba't ibang sektor na kasangkot sa pagtugon sa COVID-19—kabilang ang edukasyon; kabuhayan; kalusugan; nutrisyon; proteksyon ng bata; mga komunikasyon sa panganib at pakikipag-ugnayan sa komunidad (RCCE); at tubig, kalinisan at kalinisan (WASH); bukod sa iba pa—ay maaaring gumanap ng papel sa pagtukoy at pagpapagaan ng mga panganib sa GBV sa panahon ng pandemya.
 • Bakit namin ito gusto: Kahit na sa panahon ng isang pandaigdigang pandemya, ang epektibong pagtukoy at pagtugon sa GBV ay nangangailangan ng multisectoral na pagtugon. Sa katunayan, mas mahalaga kaysa dati na ang lahat ng aktor na kasangkot sa mga pagsisikap na tumugon sa COVID-19 ay isinasaalang-alang ang GBV sa loob ng kanilang pagpaplano at pagpapatupad ng programa. Pagtukoy sa Framework ng Availability, Accessibility, Acceptability, at Quality (AAAQ). at itinatag na mga kasanayan para sa pagtugon sa GBV, ang mapagkukunang ito ay tumutulong sa mga aktor sa loob ng iba't ibang sektor na makilala kung paano ang kanilang mga serbisyo ay maaaring maging kritikal na mga entry point para sa pagkonekta ng mga nakaligtas sa mga serbisyo ng GBV sa panahon ng pagtugon sa COVID-19 at sinusubukang tugunan ang buong hanay ng mga isyu na maaari nilang harapin . Bilang karagdagan, maraming aktor ang kailangang magpatupad ng mga aktibidad ng RCCE bilang bahagi ng kanilang pagtugon sa COVID-19. Isang teknikal na maikling mula sa proyektong Breakthrough ACTION na suportado ng USAID, Pagsasama ng Kasarian sa Komunikasyon sa Panganib sa COVID-19 at Pagtugon sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad, ay nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na rekomendasyon para sa kung paano maaaring pagsamahin ng mga aktor sa iba't ibang sektor ang isang lente ng kasarian—at sa gayon, tugunan ang GBV—sa kanilang mga aktibidad sa COVID-19 RCCE.

Resource #3: Hindi Lamang Mga Hotline at Mobile Phone: Probisyon ng Serbisyo ng GBV Sa panahon ng COVID-19.

 • Ano ito: Itong technical briefing note mula sa UNICEF ay nagbabalangkas ng mga malikhain at praktikal na solusyon "para sa pagbibigay sa mga nakaligtas ng mga opsyon na hindi telepono, mababa/walang teknolohiya upang alertuhan ang mga mapagkakatiwalaang stakeholder ng kanilang pangangailangan para sa mga serbisyo ng GBV dahil sa mga paghihigpit sa paggalaw bilang resulta ng COVID-19." Nagbibigay ito ng mga opsyon na maaaring iakma sa iba't ibang setting depende sa kalagayan ng survivor.
 • Bakit namin ito gusto: Sa konteksto ng mga quarantine, lockdown, at pangangailangan para sa physical distancing, nagkaroon ng malaking pagtulak na mag-alok ng pagpapayo sa GBV at iba pang serbisyo nang malayuan, kabilang ang sa pamamagitan ng mga hotline, Whatsapp, at iba pang online na platform. Kinikilala ng mapagkukunang ito ang katotohanan na maraming nakaligtas sa GBV ang walang ligtas o maaasahang pag-access sa telepono, internet, o email para makakuha ng mahahalagang serbisyong pangkalusugan at legal at nag-aalok ng alternatibong alerto at mga sistema ng suporta para matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa partikular na mapaghamong panahong ito.

Resource #4: Serye sa Pagpigil sa Karahasan Laban sa Kababaihan sa Panahon ng Pandemic ng COVID-19.

 • Ano ito: Ang serye ng mga briefing notes mula sa Raising Voices ay idinisenyo upang suportahan ang mga aktibistang organisasyon sa pag-angkop at pagpapanatili ng kanilang karahasan laban sa mga aktibidad sa pagpigil sa kababaihan sa panahon ng pandemya.
 • Kung bakit gusto namin ito: Ang Raising Voices ay matagal nang pinagkakatiwalaan, namumuno sa larangan ng pag-iwas sa karahasan laban sa kababaihan at mga bata, na kilala sa kanyang groundbreaking community mobilization approach, SASA! Sa pamamagitan ng mga briefing notes na ito, na idinisenyo para sa mga organisasyong may kasalukuyang kadalubhasaan na naghahatid ng mga serbisyo sa pag-iwas at pagtugon sa GBV, ang Raising Voices ay nag-aalok ng kanilang mga insight sa kung paano ligtas at etikal na ipagpatuloy ang mga serbisyong iyon sa konteksto ng mga paghihigpit at hamon sa COVID-19. Mahalaga, kasama nila ang gabay para sa pagpapahusay sa sarili at sama-samang pangangalaga sa panahong ito.

Resource #5: Pangangalaga at Suporta ng Staff sa Panahon ng Krisis ng COVID-19.

 • Ano ito: Ang maikling talatang ito mula sa Gender-Based Violence AoR ay nag-aalok ng magagandang kasanayan para sa pagsuporta sa kaligtasan at kagalingan ng mga kawani na nagtatrabaho sa pag-iwas, pagpapagaan, at pagtugon sa GBV sa panahon ng pandemya ng COVID-19.
 • Bakit namin ito gusto: Dapat nating kilalanin na ang mga frontline provider, lalo na ang mga tumutugon sa GBV, ay makakaranas ng mas mataas na stressors sa kanilang trabaho sa panahon ng pandemya. Hinihimok ang mga employer at manager na i-promote ang mga pagkakataon para sa koneksyon ng mga kawani, ang maikling ito ay nagbibigay ng isang listahan ng mga karaniwang stressor na partikular sa pagsiklab ng COVID-19 na nakakaapekto sa pangkalahatang populasyon at mga frontline na manggagawa. Ang pagtitiyak na ligtas at suportado ang mga kawani ay dapat maging isang priyoridad upang maprotektahan ang kanilang sariling kapakanan, maiwasan ang pagkasunog, mabawasan ang mga pagkaantala sa mahahalagang serbisyo sa panahon ng pandemya, at isulong ang indibidwal at organisasyonal na katatagan.

Maraming iba pang kapaki-pakinabang na mapagkukunan ang umiiral upang tugunan ang GBV sa panahon ng pandemya ng COVID-19 na higit pa sa sampling na ito ng mga mapagkukunan. Kung ikaw ay isang practitioner, gusto naming marinig kung paano mo ginagamit ang mga mapagkukunang ito at/o iba pang mga mapagkukunan na nakita mong nakakatulong. Pakibahagi ang iyong mga insight sa pamamagitan ng pagsulat sa GBV Task Force sa IGWG@prb.org.

Ang dokumentong ito ay naging posible sa pamamagitan ng mapagbigay na suporta ng USAID sa ilalim ng kasunduang kooperatiba AID-AA-A-16-00002. Ang impormasyong ibinigay sa dokumentong ito ay pananagutan ng Population Reference Bureau, hindi opisyal na impormasyon ng gobyerno ng US, at hindi kinakailangang sumasalamin sa mga pananaw o posisyon ng USAID o ng US Government.

Itinatampok na larawan ni Josh Estey para sa SINABI MO.

Rose Wilcher

Direktor ng Knowledge Management at Structural Interventions, HIV Division, FHI 360

Si Rose Wilcher ay ang Direktor ng Knowledge Management at Structural Interventions para sa mga programang HIV sa FHI 360 at isang miyembro ng senior management team para sa mga LINKAGES at Meeting Target at Maintaining Epidemic Control (EpiC) na mga proyekto. Si Rose ay nasa FHI 360 sa loob ng 18 taon, kung saan nagbigay siya ng teknikal na pamumuno at pangangasiwa sa pamamahala sa HIV at mga proyekto sa kalusugan ng reproduktibo, na may pagtuon sa pagsasalin ng ebidensya sa patakaran at kasanayan. Siya ay may karanasan sa pagpapatupad ng isang hanay ng mga diskarte sa pagsasaliksik sa pagsasanay, kabilang ang pakikipag-ugnayan ng stakeholder, adbokasiya, pagbuo ng mga mapagkukunang programmatic na nakabatay sa ebidensya, pagbuo ng kapasidad, at pagbibigay ng teknikal na tulong sa mga global at pambansang kasosyo. Nagbibigay din si Rose ng teknikal na tulong sa mga programa sa paggamit ng mga diskarte sa pagsasama-sama ng kasarian na nakabatay sa ebidensya at kasamang tagapangulo ng Gender-based Violence Task Force ng Interagency Gender Working Group ng USAID. Malawakang nai-publish si Rose sa peer-reviewed na literatura sa mga paksang tumutugon sa pagpaplano ng pamilya, pag-iwas at pangangalaga sa HIV para sa mga kababaihan at pangunahing populasyon, at pagsasama ng kasarian.

Francesca Alvarez

Si Francesca Alvarez ay isang program associate sa International Programs. Sumali siya sa PRB noong 2018. Pangunahing nagtatrabaho siya sa PACE—Policy, Advocacy, and Communication Enhanced for Population and Reproductive Health—Project, SAFE ENGAGE, at Empowering Evidence-Driven Advocacy. Dati nang nagtrabaho si Alvarez sa University of North Carolina Arts & Sciences Foundation at Nourish International. Interesado siya sa pang-internasyonal na pag-unlad at mga karapatan ng kababaihan at nasasabik siyang matuto nang higit pa tungkol sa mga proseso ng paggawa ng patakaran sa internasyonal sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa PRB. Si Alvarez ay may hawak na bachelor's degree sa political science at global studies, na may konsentrasyon sa international politics at Latin America, mula sa University of North Carolina sa Chapel Hill. Inaasahan niyang ituloy ang karera sa internasyonal at batas sa karapatang pantao, at nagsasalita siya ng pang-usap na Espanyol.

Stephanie Perlson

Si Stephanie Perlson ay isang senior policy advisor sa Population Reference Bureau at co-chair ng IGWG Gender-Based Violence Task Force.