Mag-type para maghanap

May-akda:

Dr. Tanoh Gnou

Dr. Tanoh Gnou

Coordinating Director, National Mother and Child Health Program ng Côte d'Ivoire

Si Dr. Tanoh Gnou ay isang obstetrician at gynecologist. Siya ay may higit sa 27 taong karanasan sa larangan ng kalusugan ng ina at bata. Siya ay dati nang: Technical Advisor sa Ministry of Health noong 2010, na namamahala sa mga NGO; Technical Advisor, na namamahala sa mga internship sa INFAS; Technical Advisor sa National Population Office (ONP) ng Ministry of Planning and Development, na namamahala sa Family Planning at Demographic Dividend. Mula noong 2019 siya ay naging Coordinating Director ng National Mother and Child Health Program.

A mother holding her baby. Photo credit: Communauté de Pratique de la Planification Familiale Post Partum intégrée à la Santé Maternelle Néonatale et Infantile et à la Nutrition