Mag-type para maghanap

Access sa Community-Based sa Injectable Contraceptive Toolkit

Oras ng Pagbasa: < 1 minuto

Access sa Community-Based sa Injectable Contraceptive Toolkit


Ang Community-Based Access sa Injectable Contraceptive Toolkit ay isang plataporma para sa pagpapalakas ng kapasidad ng mga ahensya at organisasyon na magplano, magpatupad, magsuri, magsulong, at palakihin ang mga programang nakabatay sa komunidad na access to injectables (CBA2I) at upang isulong ang mga pagbabago sa pambansang patakaran at mga alituntunin sa paghahatid ng serbisyo.

Pandayan19

Website Developer

Hello, gumagawa kami ng mga website.