Taip untuk mencari

Akses Berasaskan Komuniti kepada Kit Alat Kontraseptif Suntikan

Waktu membaca: < 1 minit

Akses Berasaskan Komuniti kepada Kit Alat Kontraseptif Suntikan


The CommunitAkses Berasaskan y kepada Kit Alat Kontraseptif Suntikan ialah platform untuk mengukuhkan kapasiti agensi dan organisasi untuk merancang, melaksana, menilai, mempromosi dan meningkatkan program akses berasaskan komuniti kepada suntikan (CBA2I) dan untuk menyokong perubahan kepada dasar negara dan garis panduan penyampaian perkhidmatan.

Faundri19

Pembangun Laman Web

Hello, kami membuat laman web.

7.8K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial