Taip untuk mencari

Audio Data Waktu membaca: 3 minit

Bagaimana Kita Harus Mengukur Penggunaan Kontraseptif Dalam Kalangan Wanita Yang Belum Berkahwin


Artikel ini memaparkan cerapan utama daripada salah seorang pengarang yang baru-baru ini belajar, yang mengkaji ukuran piawaian penggunaan kontraseptif di kalangan wanita yang belum berkahwin. Kajian mendapati bahawa keterkinian seksual (kali terakhir wanita melaporkan aktif secara seksual) adalah penunjuk penting untuk menentukan keperluan yang tidak dipenuhi dan kelaziman kontraseptif di kalangan wanita yang belum berkahwin, tetapi bukan di kalangan wanita yang sudah berkahwin.

Dalam dunia di mana 41% daripada populasi adalah di bawah umur 25 tahun, perkahwinan berlaku di kemudian hari, dan umur semasa debut seksual kekal sama, sebahagian besar penduduk berisiko untuk kehamilan yang mungkin tidak dirancang. Di samping itu, kita tidak pernah melihat sebilangan besar individu yang belum berkahwin di seluruh dunia.

Tiada Pengukuran Piawai untuk Penggunaan Kontraseptif Di Kalangan Wanita Yang Belum Berkahwin

Walau bagaimanapun, data tidak dapat dicapai. Data tentang penggunaan kontraseptif dalam kalangan wanita yang belum berkahwin adalah tidak sekata merentas set data, dengan langkah yang berbeza-beza mengikut keterkinian seksual (kali terakhir wanita melaporkan aktif secara seksual). Secara ketara, Tinjauan Kesihatan Demografi (DHS), Institut Guttmacher dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) berbeza dalam melaporkan keterkinian seksual. Ketiga-tiganya kerap menerbitkan laporan dan garis panduan yang membincangkan trend global dan nasional serta membimbing reka bentuk dan pelaksanaan program untuk menangani isu kritikal dalam perancangan keluarga.

A community health worker during a home visit in Mbale, Uganda providing family planning services and options to women in the community.
Seorang pekerja kesihatan komuniti semasa lawatan rumah di Mbale, Uganda menyediakan perkhidmatan dan pilihan perancangan keluarga kepada wanita dalam komuniti. © 2014 Jonathan Torgovnik/Getty Images/Imej Pemerkasaan, Ihsan Hewlett Packard

Meneroka Ukuran Berbeza dan Maksudnya

Untuk menangani isu ini, Madeleine Short Fabic, M.Sc. dan Dr. Apoorva Jadhav dari USAID berhasrat untuk meneroka keterkinian seksual dan penggunaan kontraseptif di kalangan wanita yang belum berkahwin dan apakah perbezaan dalam ukuran yang mungkin bermakna dalam kajian, "Menyeragamkan Pengukuran Penggunaan Kontraseptif di Kalangan Wanita Belum Berkahwin," diterbitkan oleh Kesihatan Global: Sains dan Amalan.

Pendek Fabic dan Jadhav berusaha untuk meneroka soalan penyelidikan berikut:

Untuk menjawab soalan ini, Short Fabic dan Jadhav memeriksa data DHS, dan membahagikan wanita kepada empat kumpulan analitik utama:

  • Kaedah DHS (aktif secara seksual dalam tempoh 4 minggu/1 bulan sebelum temu duga).
  • Kaedah Institut Guttmacher/WHO (aktif secara seksual dalam tempoh 3 bulan sebelum temu duga).
  • Kaedah alternatif yang digunakan secara berkala dalam penyelidikan (aktif secara seksual dalam 12 bulan sebelum temu duga)
  • Semua wanita aktif secara seksual tanpa mengira masa seks terakhir (wanita yang pernah melakukan hubungan seks).

Penemuan Utama: Keterkinian Seksual ialah Faktor Penting

Walaupun kajian itu melaporkan beberapa keputusan, pengambilan utama berkaitan dengan perbandingan penggunaan kontraseptif dan keperluan yang tidak dipenuhi antara wanita yang belum berkahwin dan wanita yang sudah berkahwin. Tidak terdapat banyak perbezaan dalam kelaziman kontraseptif atau keperluan yang tidak terpenuhi di kalangan wanita berkahwin yang terakhir aktif secara seksual 1 bulan, 3 bulan, atau 12 tahun yang lalu.

Walau bagaimanapun, ini tidak sama untuk wanita yang belum berkahwin.

Apabila keterkinian seksual meningkat (dari 1 bulan kepada 12 bulan dan pernah aktif secara seksual) di kalangan wanita yang belum berkahwin, prevalens kontraseptif secara sistematik lebih rendah dan keperluan yang tidak dipenuhi secara sistematik lebih tinggi. Ini menunjukkan bahawa dalam kalangan wanita yang belum berkahwin, keterkinian seksual adalah pertimbangan penting dalam keperluan yang tidak terpenuhi dan kelaziman kontraseptif.

Nota pendek Fabic: "Terdapat banyak penyelidikan lain yang keluar, menyedari bahawa walaupun kita melihat tahap CPR yang lebih tinggi di kalangan wanita yang belum berkahwin, mereka masih mempunyai tahap keperluan yang tidak dipenuhi yang lebih tinggi. Melihat perkara itu berlaku di banyak negara dan konteks budaya yang berbeza — ia merupakan peringatan yang baik untuk kita tentang perbezaan dalam pengaturcaraan dan dasar, dan semua norma sosial dan budaya yang mempengaruhi tingkah laku wanita atau pelaporan mereka tentang tingkah laku mereka. Keperluan yang tidak terpenuhi adalah penemuan yang menarik, yang bercakap dengan perkara yang telah kita ketahui dan kini mempunyai nombor untuk diletakkan bersama-sama."

Cadangan untuk Pengukuran Standardisasi

Mengumpul data mengenai wanita yang belum berkahwin boleh menjadi mencabar. Dalam konteks di mana seks adalah tabu dan wanita enggan melaporkan aktif secara seksual tanpa berkahwin, kaedah pengumpulan data mestilah sesuai dari segi budaya dan berusaha untuk melindungi wanita. Tetapi kita perlu memperbetulkan perkara ini. Kita perlu memastikan ukuran dan perwakilan yang sama bagi semua keperluan perancangan keluarga wanita. Data adalah tempat semuanya bermula.

Jadi apa yang boleh kita lakukan? Short Fabic dan Jadhav membuat dua cadangan mengenai masa depan pengukuran yang khusus berkaitan dengan DHS.

  • Pertama, untuk mengekalkan kaedah DHS aktiviti seksual dalam bulan sebelumnya untuk melaporkan mCPR dan keperluan yang tidak dipenuhi di kalangan wanita yang belum berkahwin.
  • Kedua, tambahkan dua soalan kepada DHS untuk bertanya kepada wanita jika mereka dan pasangan mereka melakukan apa-apa untuk menghalang kehamilan pada kali terakhir mereka melakukan hubungan seks, dan jika ya apakah kaedah yang digunakan.

Short Fabic berharap penyelidikan ini memupuk perubahan dalam pengukuran penggunaan kontraseptif wanita yang belum berkahwin kepada pendekatan standard untuk memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang keperluan yang tidak dipenuhi dan penggunaan kontraseptif di kalangan wanita, dan dia menggalakkan penyelidik untuk mempertimbangkan data ini dalam mereka bentuk kajian mereka sendiri untuk memastikan penyelidikan masa depan adalah lebih saksama dan piawai. "Sebaik-baiknya, tujuan semua ini bukan pengukuran untuk kepentingan pengukuran," katanya. "Ia adalah untuk dapat mengarahkan sumber program yang lebih baik untuk menangani keperluan yang tidak dipenuhi dan memastikan semua wanita tanpa mengira status perkahwinan mereka dapat memilih sama ada dan bila untuk menjadi ibu bapa."

Subscribe to Trending News!
Brittany Goetsch

Pegawai Program, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Brittany Goetsch ialah Pegawai Program di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Dia menyokong program lapangan, penciptaan kandungan, dan aktiviti perkongsian pengurusan pengetahuan. Pengalaman beliau termasuk membangunkan kurikulum pendidikan, melatih profesional kesihatan dan pendidikan, mereka bentuk rancangan kesihatan strategik, dan mengurus acara jangkauan komuniti berskala besar. Beliau menerima Sarjana Muda Sastera dalam Sains Politik dari The American University. Beliau juga memiliki Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dalam Kesihatan Global dan Ijazah Sarjana Sastera dalam Pengajian Amerika Latin dan Hemisfera dari Universiti George Washington.