Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 5 minit

Bagaimanakah Data Penentu Tingkah Laku Boleh Memaklumkan Program dan Polisi Perancang Keluarga SBC?


PENYELIDIKAN Terobosan bertanya kepada Leanne Dougherty daripada PENYELIDIKAN terobosan dan Phil Anglewicz daripada Pemantauan Prestasi untuk Tindakan (PMA) untuk berkongsi kepentingan mengumpul data penentu tingkah laku untuk memaklumkan program dan dasar perubahan sosial dan tingkah laku (SBC) perancangan keluarga.

Apakah Data Penentu Tingkah Laku?

Penentu tingkah laku ialah faktor yang mempengaruhi atau membentuk tingkah laku kesihatan. Dalam konteks perancangan keluarga (FP), ada yang relevan penentu tingkah laku termasuk niat (contohnya, motivasi untuk menggunakan kaedah FP) dan sikap (kepuasan dengan kaedah).

Mengapa Mengumpul Data Penentu Tingkah Laku?

Satu faedah data penentu tingkah laku ialah keupayaannya untuk menerangi laluan kepada petunjuk dan tingkah laku kesihatan yang lebih baik. Dalam mengumpul maklumat tentang faktor yang meramalkan tingkah laku, termasuk penggunaan kontraseptif dan perubahan dalam konteks tertentu, program dan dasar boleh menyokong akses dan pengambilan FP dengan lebih baik. Data penentu tingkah laku boleh mendedahkan laluan bernuansa daripada program dan dasar kepada pengambilan dan penerusan FP. Ia juga boleh membantu kita memahami sebab campur tangan tidak berfungsi seperti yang diharapkan.

Perhatian yang meningkat pada data penentu tingkah laku mencerminkan anjakan yang lebih luas dalam landskap perancangan keluarga global. Sebelum ini, ramai penderma, pelaksana dan kerajaan beranggapan bahawa dengan pendidikan, kesedaran dan bekalan yang sesuai, pengambilan kontraseptif secara semula jadi akan meningkat. Walaupun ini kekal sebagai faktor pemboleh yang penting, telah menjadi jelas bahawa data tentang pelbagai penentu tingkah laku lain, seperti efikasi diri di kawasan luar bandar atau norma budaya dalam komuniti yang mempunyai kadar kelahiran yang tinggi, diperlukan untuk lebih memahami corak dan perubahan dalam penggunaan kontraseptif.

Pendekatan PMA juga telah berkembang dari semasa ke semasa daripada menjejaki matlamat FP global (cth, kadar prevalens kontraseptif moden) kepada juga mengumpul data penentu tingkah laku untuk kegunaan nasional dan sub-nasional.

“Mengumpul data ini adalah penting dari perspektif penyelidikan, kerana ia memberitahu kerajaan dengan lebih berkesan untuk membentuk dasar dan program perancangan keluarga. Kami berusaha untuk mempunyai hubungan yang kuat dengan kerajaan yang melaksanakan program di kawasan tempat kami mengumpul data."

Phil Anglewicz

Namun, data penentu tingkah laku tidak dikumpul secara rutin atau tersedia untuk digunakan dalam pengaturcaraan dan pembuatan dasar. Contohnya, a Kajian terobosan yang diterajui RESEARCH daripada lebih 1,500 penunjuk FP yang digunakan dalam pelbagai program di Francophone Afrika Barat mendapati penunjuk perantaraan yang mengukur penentu tingkah laku seperti sikap, efikasi kendiri dan norma sosial tidak diwakili secara meluas. Malah, daripada lebih 1,500 petunjuk yang disemak, hanya 121 adalah penentu tingkah laku peringkat pertengahan, dan daripadanya, majoritinya menumpukan pada pengetahuan dan kesedaran.

Bagaimana untuk Mengumpul Data Penentu Tingkah Laku (dan pada Skala)?

Mengumpul data penentu tingkah laku bermula dengan teori perubahan yang kukuh, kerana adalah penting untuk mengenal pasti terlebih dahulu faktor yang mungkin mempengaruhi penggunaan kontraseptif. Teori perubahan mesti mengambil kira elemen seperti konteks komuniti, pemerkasaan wanita, niat kesihatan reproduktif, dan persekitaran bekalan. Memandangkan penggunaan kontraseptif juga sangat berbeza antara remaja dan dewasa, adalah penting untuk mempertimbangkan bagaimana penentu tingkah laku mungkin berbeza mengikut umur, serta ciri-ciri lain seperti jantina dan etnik.

Penyelidikan formatif boleh membantu untuk memaklumkan pengumpulan data dengan mengenal pasti aspek penting penentu kepada komuniti yang diminati. Ia mungkin semudah memulakan dengan satu soalan, seperti "Apakah maksud 'kualiti penjagaan' kepada komuniti di luar bandar Burkina Faso?" Atau ia boleh melibatkan pembongkaran istilah pelbagai rupa seperti pemerkasaan, yang merangkumi elemen pemerkasaan ekonomi, seksual dan kesihatan reproduktif. Adalah penting untuk memahami maksud setiap penentu dalam konteks sosial, politik dan budaya tertentu. Dengan maklumat itu di tangan, soalan kajian boleh dikenal pasti dan disahkan dalam tinjauan kuantitatif untuk memastikan ia menangkap konsep yang dimaksudkan dengan pasti.

Cabaran dengan Mengumpul Data Penentu Tingkah Laku

Mengumpul data penentu tingkah laku memerlukan soalan ujian yang teliti sambil tetap memusatkan pengalaman pengguna.

“Salah satu cabaran terbesar kami adalah untuk menangkap elemen penting yang membentuk tingkah laku kontraseptif secara berkesan tanpa membebankan responden. Ia tidak selalunya mudah.”

Leanne Dougherty

Sekali lagi, contoh pemerkasaan datang ke fikiran. Walaupun terdapat pengiktirafan yang semakin meningkat tentang kepusatan pemerkasaan ekonomi sebagai penentu tingkah laku penggunaan FP, terdapat kurang penyelidikan formatif, dan kurang persetujuan tentang cara mengukur pelbagai aspeknya, termasuk berapa banyak soalan tinjauan yang diperlukan untuk pengukuran teguh bagi konsep pelbagai segi. .

Satu lagi cabaran dalam mengatasi perspektif sisi penawaran bersejarah yang telah mendominasi pelaburan perancangan keluarga, terutamanya di rantau Afrika Barat Francophone, adalah kekurangan data penentu tingkah laku yang bersejarah. Tinjauan isi rumah yang besar cenderung untuk tidak mengumpul modul data yang kukuh yang menunjukkan faktor sisi permintaan yang merangkumi penentu tingkah laku, dan diharapkan lebih banyak tinjauan akan mempertimbangkan untuk membangunkan modul yang menyediakan skala dan soalan yang disahkan untuk disepadukan ke dalam tinjauan rutin.

Pada ketika ini, kebanyakan pengumpulan data penentu tingkah laku masih berlaku di peringkat sub-nasional. Tetapi PMA adalah antara beberapa projek yang mengumpul data penentu tingkah laku pada skala, menggunakan reka bentuk panel membujur untuk mengikuti wanita dari semasa ke semasa di lapan negara (Kenya, Burkina Faso, Nigeria, Republik Demokratik Congo, Niger, Uganda, India, dan Côte d' Gading). Ini termasuk pelbagai penentu tingkah laku seperti norma sosial; pemerkasaan ekonomi, reproduktif dan kontraseptif; dan kontraseptif dan niat kesuburan.

Bagaimanakah Data Penentu Tingkah Laku Boleh Memaklumkan Program SBC?

Dougherty memperincikan contoh bagaimana data penentu tingkah laku boleh menafikan andaian dan salah tanggapan. PENYELIDIKAN Terobosan telah menjalankan pengumpulan data penentu tingkah laku baru di Niger, di mana terdapat kekurangan pengumpulan data berskala besar mengenai penggunaan perancangan keluarga, terutamanya di kawasan luar bandar. "Apabila kami membentangkan data penentu tingkah laku baharu, ia menjadi jelas bahawa apa yang orang telah anggap tentang konteks itu adalah salah. Apa yang telah disimpulkan kepada 'dinamik kuasa poligami' adalah lebih kompleks daripada yang dibuat," jelasnya. "Dan dalam data itu terdapat sekumpulan wanita muda yang berpendidikan dengan penentu kesihatan tingkah laku yang positif, walaupun dalam konteks di mana tumpuan program secara amnya adalah pada perkahwinan kanak-kanak dan menangguhkan kehamilan. Dengan ketiadaan data tinjauan isi rumah, orang ramai telah menyamaratakan atau menggunakan anekdot untuk menjelaskan mengapa keadaan menjadi seperti itu, yang boleh menjejaskan keberkesanan program perancangan keluarga."

Program suntikan sendiri mewakili satu kawasan FP kritikal yang akan dimaklumkan oleh data penentu tingkah laku. Walaupun ini adalah kaedah yang menjanjikan dengan pelaburan penderma yang sepadan, data terkini menunjukkan bahawa andaian sedang dibuat menyamakan ketersediaan dengan penggunaan. PMA baru-baru ini mengumpul data di semua negara rakan kongsi mengikut keutamaan pengguna untuk pentadbiran diri atau pembekal. Kebanyakan orang menunjukkan keutamaan untuk pentadbiran pembekal, yang mungkin disebabkan oleh corak pengedaran yang sudah tertanam. Menurut Anglewicz, "Data ini menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya, kami memerlukan penyelidikan lanjut untuk mengkaji keutamaan ini jika kami ingin menggubal program suntikan diri yang berprestasi pada tahap yang diingini oleh penderma. Di sini, data penentu tingkah laku melihat niat dan keutamaan untuk suntikan boleh memaklumkan pelancaran kritikal ini secara bermakna."

Memandang ke Hadapan

Terdapat harapan bahawa lebih banyak tinjauan berskala besar akan mewujudkan modul data penentu tingkah laku untuk kegunaan awam. Dougherty mencadangkan agar ini disertai dengan pembinaan kapasiti untuk penggunaan data di peringkat nasional dan sub-nasional. Anglewicz bersetuju: “Untuk memastikan data digunakan di negara tempat kami beroperasi, kami mesti sengaja berintegrasi dengan kerajaan untuk memaklumkan kandungan tinjauan kami. Dengan membawa masuk kerajaan dan program pada permulaan reka bentuk tinjauan, ia membantu memastikan data akan digunakan sebaik sahaja dikumpulkan, yang merupakan matlamat kami."

Dia menambah, "Perancang keluarga juga memerlukan inovasi pengukuran." Terdapat beberapa konsep yang muncul tetapi belum diukur secara meluas, termasuk kekaburan yang berkaitan dengan keutamaan kesuburan dan persepsi risiko kehamilan. Beliau berpendapat bahawa terdapat banyak potensi inovasi di sekitar data penentu tingkah laku.

Dan akhirnya, terdapat isu ekuiti data yang lebih asas. Mengingat kembali data penentu tingkah laku dari Niger, Dougherty mencerminkan: "Di sesetengah tempat, negara kaya dengan data, dan di negara lain, terdapat ketersediaan yang rendah tetapi minat dan keperluan yang tinggi. Ia adalah isu utama yang perlu ditangani dan mengumpul data penentu tingkah laku akan menjadi kritikal untuk mengisi jurang tersebut."

Tentang

PENYELIDIKAN Terobosan ialah projek penyelidikan dan penilaian global SBC unggulan USAID. Ia memangkin SBC dengan menjalankan penyelidikan dan penilaian terkini serta mempromosikan penyelesaian berasaskan bukti untuk meningkatkan program kesihatan dan pembangunan di seluruh dunia. PENYELIDIKAN Terobosan ialah konsortium yang diketuai oleh Majlis Penduduk dengan kerjasama Avenir Health, idea42, Institut Kesihatan Reproduktif di Universiti Georgetown, Biro Rujukan Penduduk dan Universiti Tulane.

Projek Pemantauan Prestasi untuk Tindakan (PMA) menyemarakkan revolusi data untuk membimbing program perancangan keluarga. Tinjauan PMA mengumpul data yang boleh diambil tindakan tentang pelbagai topik perancangan keluarga yang memaklumkan dasar di peringkat nasional dan sub-nasional. Arahan dan sokongan keseluruhan PMA disediakan oleh Institut Kependudukan dan Kesihatan Reproduktif Bill & Melinda Gates dekat Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg, dan Jhpiego, dengan kerjasama rakan kongsi nasional di setiap negara projek. PMA dibiayai oleh Yayasan Bill & Melinda Gates.

Sumber Berkaitan

Leanne Dougherty

Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan, PENYELIDIKAN Terobosan

Cik Dougherty ialah pakar kesihatan awam dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam penyelidikan, pengurusan dan bantuan teknikal. Penyelidikan Cik Dougherty memberi tumpuan kepada memaklumkan strategi penciptaan permintaan untuk produk dan perkhidmatan kesihatan awam dan memantau serta menilai pendekatan perubahan sosial dan tingkah laku di sub-Sahara Afrika. Beliau ialah Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan untuk PENYELIDIKAN Terobosan, sebuah inisiatif global yang menumpukan pada penjanaan bukti dan mempromosikan penggunaannya untuk mengukuhkan pengaturcaraan SBC untuk hasil kesihatan dan pembangunan yang lebih baik.

Phil Anglewicz

Penyiasat Utama, Pemantauan Prestasi untuk Tindakan

Phil Anglewicz ialah Penyiasat Utama Pemantauan Prestasi untuk Tindakan (PMA) di Institut Bill & Melinda Gates untuk Kesihatan Penduduk dan Reproduktif di Universiti Johns Hopkins. Beliau menyediakan hala tuju strategik keseluruhan dan menyelia aspek teknikal projek, termasuk operasi tinjauan, pengurusan data dan analisis. Dr. Anglewicz mengetuai pembangunan dan realisasi Program Penyelidikan PMA, yang melibatkan penjanaan dan keutamaan soalan penyelidikan dengan kerjasama rapat dengan rakan kongsi dalam negara; menawarkan panduan tentang soal selidik dan pembangunan penunjuk; dan menyediakan pembangunan kapasiti teknikal kepada rakan kongsi dalam reka bentuk tinjauan, penyelidikan dan analisis. Dr. Anglewicz juga merupakan Profesor Madya di Jabatan Penduduk, Keluarga dan Kesihatan Reproduktif di Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg.