Taip untuk mencari

Arkib: Kit Alat ExpandNet/WHO untuk Meningkatkan Inovasi Kesihatan

Arkib:

ExpandNet/WHO Toolkit untuk Meningkatkan Inovasi Kesihatan

Anda telah sampai ke halaman ini sama ada dari utama Arkib Kit Alat halaman atau kerana anda mengikuti pautan ke halaman atau sumber yang pernah berada dalam Kit Alat K4Health. Platform Toolkits telah ditamatkan.

ExpandNet ialah rangkaian global profesional kesihatan awam yang ingin memajukan amalan dan sains meningkatkan inovasi kesihatan yang berjaya diuji dalam projek perintis, eksperimen dan demonstrasi. Koleksi oleh ExpandNet ini dibangunkan untuk membantu profesional kesihatan awam untuk:

  • reka bentuk projek perintis dan penyelidikan pelaksanaan lain untuk memudahkan peningkatan masa hadapan
  • membangunkan strategi penskalaan untuk campur tangan yang berjaya diuji
  • menguruskan proses penskalaan secara strategik
  • akses penerbitan dan sumber penskalaan lain

Alternatif Toolkit

Jika anda memerlukan sumber khusus daripada Kit Alat yang telah bersara, hubungi toolkits-archive@knowledgesuccess.org.