Taip untuk mencari

Bagaimana Kerja Kami Bermanfaat

Misi USAID

Menggunakan pengetahuan untuk memaksimumkan impak pembangunan

Misi USAID beroperasi dalam pelbagai konteks dan mempunyai matlamat kesihatan dan pembangunan yang unik. Namun terdapat kebimbangan umum di seluruh negara dan strategi kerjasama pembangunan serantau:

  • keinginan untuk penyelarasan yang lebih baik dalam kalangan penderma dan rakan kongsi pelaksana;
  • integrasi strategik program dan dasar kesihatan dan pembangunan;
  • pemilikan tempatan dan kepimpinan sistem dan proses pembangunan; dan
  • yang pertukaran aktif pengetahuan berasaskan bukti dan pengalaman di peringkat daerah, kebangsaan dan serantau.

Ini semua adalah matlamat yang boleh dicapai melalui pengurusan pengetahuan, yang merupakan proses sistematik untuk mengumpul dan memilih pengetahuan serta menghubungkan orang ramai kepadanya supaya mereka boleh bertindak dengan berkesan dan cekap.

FP insight: discover and curate family planning resources | Illustration of a person running to catch pieces of information

Pasukan kami membawa pengetahuan teknikal dalam perancangan keluarga, kesihatan ibu dan anak, HIV, jantina dan belia; rangkaian serantau yang luas dan sejarah 60 tahun membina penyelesaian kesihatan milik Afrika; dan pengalaman mendalam memupuk sistem yang mampan, dipacu tingkah laku, diterajui tempatan untuk pembelajaran dan kerjasama. Risalah 4 halaman ini menggariskan pendekatan kami, kerja lepas dengan Misi USAID, dan contoh khusus bantuan teknikal KM.

Perkara Yang Boleh Kami Lakukan Untuk Misi USAID

Disokong oleh perjanjian kerjasama 5 tahun (2019–2024), Knowledge SUCCESS boleh memberikan bantuan teknikal kepada semua Misi USAID dan boleh menerima dana daripada semua akaun USAID/USG. Perkhidmatan yang kami sediakan kepada rakan kongsi lapangan kami termasuk:

  • Memperkukuh struktur penyelaras, seperti badan penyelaras kebangsaan dan kumpulan kerja teknikal (TWG)
  • Menyokong institusi juara KM tempatan untuk melibatkan masyarakat untuk berkongsi dan menggunakan pengetahuan dalam program teknikal
  • Memperkukuh kapasiti organisasi untuk mengenal pasti dengan lebih cepat dan menggabungkan bukti global dan pengetahuan tempatan secara strategik untuk membangunkan penyelesaian tempatan dan mencapai impak yang lebih besar

Untuk mengetahui cara Knowledge SUCCESS boleh membantu anda mencapai matlamat RDCS dan CDCS anda, sila hubungi terus USAID AOR kami, Kate Howell, atau gunakan kami Borang hubungan.

18.3K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial