Taip untuk mencari

Mendalam Interaktif Waktu membaca: 3 minit

Bagaimanakah Kami Mengarusperdanakan Penglibatan Belia Bermakna dalam Program Perancang Keluarga?


Cadangan daripada Projek YIELD

Artikel ini menyerlahkan penemuan utama daripada Laporan Projek Pelaburan Belia, Penglibatan dan Pembangunan Kepimpinan (YIELD), Golongan Muda Memajukan Kesihatan Seksual dan Reproduktif: Ke Arah Normal Baru. Kami meneroka cara keputusan dan cadangan relevan untuk pembuat keputusan, pengurus program dan orang lain yang mereka bentuk dan melaksanakan program perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) belia.

Pada masa ini, satu perenam daripada penduduk dunia berumur antara 10 dan 24 tahun. Ini bermakna 1.8 bilion orang—generasi anak muda terbesar dalam sejarah—sedang memasuki usia reproduktif mereka.

Untuk membuat keputusan kesihatan reproduktif yang terbaik untuk diri mereka dan masa depan mereka, golongan muda ini perlukan maklumat, alatan dan sumber. Tetapi ini tidak berlaku dalam vakum. Program belia lebih cekap dan berkesan apabila ia dirancang dan dilaksanakan dengan penyertaan penuh dan kepimpinan anak muda sendiri. Dan ini memerlukan transformasi program remaja dan belia-dari bidang untuk orang muda ke satu dengan orang muda.

Bagaimanakah kita boleh menjadikan penyertaan belia sebagai "normal baharu?"

Bagaimanakah kita melibatkan golongan muda sebagai peserta dan pemimpin yang tulen, memaksimumkan sumbangan mereka, dan menggerakkan model ini ke arus perdana? Kita boleh melihat kepada Projek Pelaburan Belia, Penglibatan dan Pembangunan Kepimpinan (YIELD) untuk panduan.

Pada 2019, Projek YIELD menerbitkan laporan yang mensintesis bukti global tentang cara merealisasikan penyertaan belia dalam bidang kesihatan dan hak seksual dan reproduktif (SRHR). Ia menyediakan tiga seruan untuk bertindak yang jelas untuk komuniti global:

  • Bekerjasama dengan belia sebagai rakan kongsi
  • Bekerjasama dengan orang lain untuk memajukan penyertaan dan kepimpinan belia dalam SRHR
  • Wujudkan visi bersama

Di bawah, kami menggandingkan seruan untuk bertindak dengan panduan pelaksanaan khusus daripada laporan itu, untuk melukis dengan jelas langkah praktikal yang boleh diambil oleh pembuat keputusan, pengurus program dan orang lain dalam komuniti perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) semasa mereka bekerja untuk mengarusperdanakan pengaturcaraan FP/RH yang responsif belia—sama ada di peringkat tempatan, sub-nasional, kebangsaan atau global.

CALL TO ACTION 1: Bekerjasama dengan belia sebagai rakan kongsi

Golongan muda ialah pakar dalam kehidupan mereka sendiri—dan kreativiti, semangat dan pandangan mereka boleh membantu menyelesaikan pelbagai isu yang berkaitan dengan FP/RH. Walau bagaimanapun, terlalu kerap, belia tidak terlibat secara sistematik, mereka tidak mewakili populasi yang dilayan, atau institusi mengabaikan keperluan pembangunan profesional golongan muda. Cadangan berikut akan membantu organisasi melibatkan diri sepenuhnya dengan belia dengan cara yang lebih menyeluruh dan holistik.

CALL TO ACTION 2: Bekerjasama dengan orang lain untuk memajukan penyertaan dan kepimpinan belia

Selain bekerja dengan golongan muda sendiri, pihak berkepentingan FP/RH perlu melibatkan diri dengan pelbagai rakan kongsi lain—baik di dalam mahupun di luar sektor kesihatan. Cadangan berikut akan membantu organisasi bergerak melangkaui kumpulan biasa untuk membentuk perkongsian dengan matlamat memajukan penyertaan dan kepimpinan belia.


CALL TO ACTION 3: Wujudkan visi bersama

Pada masa ini, bidang ini tidak mempunyai hala tuju strategik dan penyelarasan yang diperlukan untuk beralih daripada pelbagai program yang berpecah-belah kepada cara yang lebih sistematik untuk bekerjasama dengan golongan muda. Untuk mengiktiraf sepenuhnya peranan golongan muda sebagai rakan kongsi dan pemimpin, pertama sekali kita perlu berusaha untuk mengubah minda dan tingkah laku dalam bidang dasar, amalan, penyelidikan dan pembiayaan. Cadangan berikut akan membantu organisasi menyelaraskan pihak berkepentingan dan melabur dalam program yang lebih berkesan untuk golongan muda.

Kesimpulan

Kesan penyertaan belia adalah meluas—membawa kepada pengukuhan kapasiti jangka panjang dalam kalangan golongan muda, meningkatkan hasil FP/RH, dan memberi kesan kepada masyarakat sivil yang lebih luas. Golongan muda boleh dan harus memainkan peranan dalam semua usaha yang memberi kesan kepada mereka, bukan sahaja kerana ia adalah hak mereka, tetapi juga kerana ia meningkatkan kualiti dan responsif program kesihatan.

Tetapi tanggungjawab untuk memastikan golongan muda mengambil bahagian dan memimpin bukan sahaja terletak pada golongan belia itu sendiri. Sudah tiba masanya untuk komuniti FP/RH berkumpul untuk mengarusperdanakan penyertaan belia dan pembangunan kepimpinan, dan untuk mengubah minda yang menghalang penglibatan belia yang bermakna. Laporan Projek YIELD menawarkan panduan penting kepada kami untuk memastikan penyertaan dan kepimpinan penuh golongan muda dalam semua aspek pengaturcaraan FP/RH.

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik ini? Bacaan lanjut:

Mengenai Projek YIELD:

Golongan Muda Memajukan Kesihatan Seksual dan Reproduktif: Ke Arah Normal Baru ialah laporan penyelidikan yang mendokumentasikan pelbagai faedah penyertaan dan kepimpinan belia yang bermakna dalam program kesihatan dan hak seksual (SRHR). Ia mensintesis bukti global dari lapangan tentang cara memupuk penglibatan belia yang tulen, kesan yang terhasil dan cadangan yang boleh mengukuhkan dan menskalakan aliran pelaburan pengaturcaraan ini. Laporan itu adalah produk Projek YIELD, yang dipandu oleh Jawatankuasa Pemandu yang terdiri daripada Yayasan Bill & Melinda Gates, Yayasan David dan Lucile Packard, Yayasan Sidang Kemuncak dan Yayasan William and Flora Hewlett.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi: info@yieldproject.org

Subscribe to Trending News!
Sarah V. Harlan

Ketua Pasukan Perkongsian, KEJAYAAN Pengetahuan, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Sarah V. Harlan, MPH, telah menjadi juara kesihatan reproduktif global dan perancangan keluarga selama lebih dua dekad. Beliau kini merupakan ketua pasukan perkongsian untuk projek Knowledge SUCCESS di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Minat teknikal khusus beliau termasuk Penduduk, Kesihatan dan Persekitaran (PHE) dan meningkatkan akses kepada kaedah kontraseptif yang bertindak lebih lama. Beliau mengetuai podcast Inside the FP Story dan merupakan pengasas bersama inisiatif penceritaan Suara Perancang Keluarga (2015-2020). Beliau juga merupakan pengarang bersama beberapa panduan cara, termasuk Membina Program Lebih Baik: Panduan Langkah demi Langkah untuk Menggunakan Pengurusan Pengetahuan dalam Kesihatan Global.

16.3K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial