Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Nananatili ba tayong tapat sa ating mga pangako sa mga kabataan?


Sa mga darating na linggo, magbabahagi kami ng mga piraso na nagbibigay-priyoridad sa mga boses ng kabataan at i-highlight ang mga programang sumusuporta sa kanila at sa kanilang mga layunin sa pagpaplano ng pamilya. Sana ay masiyahan ka sa seryeng ito at matuto mula sa mga tagapagtaguyod at kalahok na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan.

Sa pagsusulat tungkol sa ating mga anak, sinabi ng sikat na makata na si Kahlil Gibran:

Maaari mong tahanan ang kanilang mga katawan ngunit hindi ang kanilang mga kaluluwa,
Sapagka't ang kanilang mga kaluluwa ay nananahan sa bahay ng bukas,
na hindi mo madalaw, kahit sa panaginip mo.

Kung sakaling magkaroon ng argumento para sa pakikipag-ugnayan ng kabataan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, natagpuan ito ni Gibran. Gayunpaman, sa loob ng mga dekada, karamihan sa mga eksperto sa pagpaplano ng pamilya ay nagsalita tungkol sa mga serbisyo at programa para sa mga kabataan nang hindi nila tahasang kasali sa paggawa ng mga ito. Sa kalaunan, ang mga kabataan ay kasangkot ngunit kung minsan ay nasa paligid. Nagbago iyon dalawang taon na ang nakakaraan.

Noong Oktubre 2018, ang Global Consensus on Meaningful Adolescent and Youth Engagement (MAYE) ay inilunsad ng Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH), ang International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP), at Pagpaplano ng Pamilya 2020. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinukoy ang mga pangunahing prinsipyo kung saan dapat batayan ang MAYE - tinitiyak na ang mga pakikipag-ugnayan at pakikipagsosyo sa mga kabataan ay nasa pamantayan na nagpapahintulot sa kanila na maging sentro sa lahat ng bagay na makakaapekto sa kanila.

Mahigit sa 100 pandaigdigan, rehiyonal, pambansa at lokal na organisasyon ang pumirma sa Consensus. Pinagtibay nila ang mga sumusunod:

Ngayong Oktubre, dalawang taon na ang nakalipas mula nang maabot, maibahagi, at mapagkasunduan ang Consensus. Ang ilang mga organisasyon ay may codified youth engagement. Women Deliver, halimbawa, binuo mga rekomendasyon para sa isang “youth-friendly organization” na kinabibilangan ng pagtatalaga ng 20% ng mga Board seat para sa mga taong wala pang 30 taong gulang. Ang International Conference on Family Planning (ICFP) ganap na pinondohan ang mahigit 100 kabataan na dumalo sa 2018 conference bilang pantay na kalahok at planong gawin din ito sa 2021 conference. Sa mga kumperensya, sa mga tawag sa telepono, sa kape, at sa mga boardroom ay nagkaroon ng malalayong talakayan tungkol sa kung ang MAYE ay nagkaroon ng aktwal na epekto sa buhay ng mga kabataan at kabataan.

Ang tanong ay nananatili: Ano ang naging epekto ng MAYE? Nararamdaman ba ito ng mga kabataan sa antas ng komunidad? At mula sa pananaw ng mga kabataan at kabataan, nakita ba nila ang pagbabago ng family planning movement bilang resulta ng Global Consensus Statement?

Hiniling namin sa ilang kabataang lider sa kilusang pagpaplano ng pamilya na ibahagi ang kanilang mga pananaw sa pakikipag-ugnayan ng kabataan at kabataan. Narito ang kanilang nakikita.

Photo: Aditi Mukherji, courtesy of The YP Foundation
Larawan: Aditi Mukherji, kagandahang-loob ng The YP Foundation

Aditi Mukherji, policy engagement coordinator sa The YP Foundation sa New Delhi, ay isang queer feminist. Nag-angkla siya ng pambansang grupo ng pagtatrabaho ng patakaran ng mga batang lider at aktibista upang suportahan ang kanilang pangmatagalang pakikipag-ugnayan sa mga patakarang pangkalusugan sa India. Kinakatawan niya ang Foundation bilang Global at Regional Focal Point sa SDG-5 (Gender Equality) sa UN Major Group for Children and Youth:

Photo: Patrick Mwesigy, courtesy of Family Planning 2020
Larawan: Patrick Mwesigy, sa kagandahang-loob ng Family Planning 2020
Photo: Laraib Abid, photographed by David Alexander for Family Planning Voices (2018)
Larawan: Laraib Abid, kinunan ng larawan ni David Alexander para sa Family Planning Voices (2018)

Laraib Abid ay Founder at Executive Director ng MASHAL (Making A Society Healthier and Lively) na nagtatrabaho sa sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan na may pagtuon sa pagpaplano ng pamilya. Ang kanyang adbokasiya ay umiikot sa mobile application Tulay Ang GAP (Pagbibigay ng Access sa Pagpaplano) at kinabibilangan ng mga open mic session, mga dula sa teatro, seminar, makabagong pag-develop ng mga bagong tool, at pakikipag-ugnayan sa social media sa mga kabataan:

Photo: Marta Tsehay, photographed by David Alexander for Family Planning Voices (2018)
Larawan: Marta Tsehay, nakuhanan ng larawan ni David Alexander para sa Family Planning Voices (2018)

Marta Tsehay ay program manager para sa Mandela Washington at isang MILEAD kapwa. Ginampanan niya ang isang mahalagang papel sa paghahanda ng National Life Skill Manual para sa mga mag-aaral sa high school sa Ethiopia, at naging Lecturer para sa Central at Addis Ababa Medical University Colleges:

Pagtingin sa mga Kabataan bilang Pantay na Kasosyo

Mwesigye: Kapag nakikibahagi bilang pantay na kasosyo, mayroong paggalang sa mga pangangailangan, kontribusyon at boses ng mga kabataan. Ang makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan ay dapat na maipakita sa patakaran at paggawa ng desisyon, pagpaplano at pagpapatupad at mga badyet. Sinasamantala ng ilang mga kasosyo ang kahinaan ng mga kabataan na gamitin ang mga ito bilang mga token. Sa pandaigdigang antas, maraming pinag-uusapan ang pagbibigay-priyoridad sa mga kabataan sa mga dokumento ng diskarte ngunit ang aktwal na pagpapatupad sa lupa ay ibang kuwento. Ang mga kabataan ay nasa sideline o nakikipag-ugnayan lamang sa mga kasosyo sa CSO ay may partikular na interes sa pagtugon sa mga target ng donor.

Mukherji: Kinakailangan na tayo sa komunidad ng pagpaplano ng pamilya ay lampasan ang paniwala na ang mga kabataan ay iniisip lamang bilang isang homogenized entity na maaari lamang magbigay ng mga input sa mga isyu na direktang nakakaapekto sa kanila at wala nang iba pa. Upang matiyak na tunay nating isinasali ang mga kabataan sa mga programa at inisyatiba, kailangang makita ang mga kabataan sa lahat ng pagkakakilanlan na taglay nila.

Pag-secure ng Mga Mapagkukunan ng Pamahalaan para sa Pakikipag-ugnayan ng Kabataan

Abid: Dito sa Pakistan ang mga kagawaran ng gobyerno ay nagsimulang gumamit ng mga mobile application sa kanilang mga interbensyon sa mga kabataan, at ang gobyerno ay nagsikap na i-highlight ang pagpaplano ng pamilya. May mga kampanya at programa tulad ng IYAFP, 120 Under 40, Women Deliver at iba pa na napatunayang mabisang plataporma dahil ang mga kabataan ay naisasagawa ang kanilang mga solusyon at may boses sa hapag.

Tsehay: Ang mga pagtaas sa paglalaan ng mapagkukunan [sa Ethiopia] ay lumilikha ng makabuluhang partisipasyon ng kabataan. Bagama't ang inaasahan para sa makabuluhang pakikilahok ng kabataan ay hindi pa natutugunan, mayroong pagpapabuti at ang mga kabataan ay itinuturing na mga katuwang sa pag-unlad. Ito ay ipinakita sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang inisyatiba sa pagpapayo ng kabataan upang suportahan ang mga hakbangin sa pambansang patakaran. Sa unang pagkakataon, hinirang ng gobyerno ng Ethiopia ang isang 28 taong gulang na babaeng Ministro para sa Ministri ng Kababaihan, Mga Bata at Kabataan. Ipinapakita nito kung paano sineseryoso ang mga kabataan at nakakakuha ng suporta at espasyo mula sa gobyerno.

Pagkilala sa Mga Pagsisikap ng mga Kabataan

Mukherji: Bagama't mas maraming programa ang idinisenyo kasabay ng mga kabataan at sa gayo'y isinasaisip ang kanilang mga nabubuhay na katotohanan, hindi ito maaaring isa-isang maiugnay sa Consensus Statement. Ang isang tuwid na linya mula sa Pahayag hanggang sa pagtaas ng paglahok ng mga kabataan ay magpapawalang-bisa sa walang sawang gawaing ginawa ng maraming kabataan upang kumbinsihin ang mga stakeholder sa kanilang halaga.

Youth Mentorship

Mwesigye: Napakaraming dapat matutunan ng mundo mula sa mga modelo tulad ng Women Deliver Young Leaders Program dahil ito ay isang perpektong halimbawa ng isang wastong youth mentorship. Kailangan nating magdisenyo ng higit pang mga programa ng mentorship upang suportahan ang mga senior youth upang maging mentor ang junior youth. Kailangan din nating lumikha ng mga batang propesyonal na posisyon sa ating mga organisasyon kung saan maaari nating kilalanin at kunin ang mga senior na lider ng kabataan na ito upang magturo sa kanila bilang mga propesyonal.

Pantay-pantay na Pagsali sa Kabataang Lalaki at Babae

Abid: Laging nahihirapan ang mga kabataang babae na marinig dahil sa stigma sa pagpapalakas ng kababaihan at feminismo. Gayunpaman, habang ang pakikilahok ng lahat ng kasarian ay pantay na mahalaga, dapat tayong tumuon sa mga kababaihan upang ang ratio ay manatiling balanse at ang mga kababaihan ay makarating sa talahanayan upang itaas ang kanilang mga boses at alalahanin. Ang mga lider ng kababaihan ay may ibang lens at nagdaragdag ng pananaw sa mga talakayan tungkol sa kalusugan at mga karapatan sa sekswal at reproductive.

Mukherji: Ang pakikipag-ugnayan ng mga kabataang lalaki ay napakalimitado pa rin sa arena ng pagpaplano ng pamilya, karamihan ay nakikisali sa kanila sa mga pag-uusap tungkol sa kalusugan ng reproduktibo. Mayroong isang malaking bahagi ng mga isyu na nakakaapekto sa mga lalaki at lalaki, lalo na ang mga nakakaapekto sa queer at trans youth, na hindi dinadala sa mainstream ng mga programa sa pagpaplano ng pamilya. Ang intersection ng pagkalalaki at pagpaplano ng pamilya ay kailangang tuklasin pa.

Ano Pa Ang Kailangang Gawin?

Tsehay: [Upang matiyak na ang mga kabataan at mga kabataan ay napupunta sa mga posisyon sa pamumuno sa pagpaplano ng pamilya,] ang mga sumusunod na hakbang ay kinakailangan:

  • Intergenerational na dialogue at mga platform upang pagyamanin ang pag-aaral at pagtuturo sa pagitan ng mga nakatataas na pinuno at mga umuusbong na pinuno;
  • Paglikha ng mga neutral na platform para sa pakikilahok sa lahat ng antas;
  • Pagtugon sa mga sistematikong hadlang na naglilimita sa pakikilahok ng kabataan;
  • Paglikha ng tiwala para sa mga lider ng kabataan na manguna sa mga programa at magbigay din ng pondo;
  • Pagpapahusay ng mga kasanayan at kapasidad ng kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mapagkukunan at kasangkapan para sa pakikipag-ugnayan ng kabataan.

Konklusyon

Bagama't mahalaga ang Global Consensus on Meaningful Youth and Adolescent Engagement, ito ay isang aspirational statement lamang. Malinaw na marami pa ang dapat gawin upang matiyak na ito ay ipinatupad sa bawat antas. Ang pag-unlad ay bihirang linear at kadalasang nakakamit sa mga akma at pagsisimula. Malinaw din sa mga kabataang nakapanayam dito na may iba't ibang pananaw sa epekto ng Consensus sa buong mundo. Nakarating na ba ang pakikipag-ugnayan ng kabataan sa mga organisasyon sa rehiyon, pambansa, at pandaigdigang antas mula noong 2018? Naririnig ba ang mga pinuno ng kabataan sa pinakamataas na antas? Ano pa ang dapat gawin upang mapabilis ang pag-unlad? Gusto naming marinig mula sa iyo para sa isang posibleng follow-up. Ipadala ang iyong mga saloobin sa Tamarabrams@verizon.net.

Subscribe to Trending News!
Tamar Abrams

Nag-aambag na Manunulat

Nagtrabaho si Tamar Abrams sa mga isyu sa kalusugan ng reproductive ng kababaihan mula noong 1986, kapwa sa loob at sa buong mundo. Kamakailan ay nagretiro siya bilang direktor ng komunikasyon ng FP2020 at ngayon ay nakakahanap ng isang malusog na balanse sa pagitan ng pagreretiro at pagkonsulta.

12.9K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap