Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 3 minuto

Pagsasama ng Family Planning at Reproductive Health Programs:

Mga aral mula sa Kenya


Binubuod ng bahaging ito ang karanasan ng pagsasama ng pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo (FP/RH) sa programang AFYA TIMIZA na pinondohan ng USAID Kenya, na ipinatupad ng Amref Health Africa sa Kenya. Nagbibigay ito ng mga insight sa mga teknikal na tagapayo at tagapamahala ng programa na walang one-size-fits-all na diskarte sa probisyon, pag-access, at paggamit ng serbisyo ng FP/RH: ang konteksto ay isang kritikal na salik sa disenyo at pagpapatupad. Ipinakikita nito ang pangangailangan na patuloy na umangkop sa dinamika ng komunidad upang matiyak na ang mga mahahalagang serbisyong ito ay makakarating sa mga komunidad na sana ay itinatakwil. Ginagawa ito sa pamamagitan ng mga makabagong modelo na sinasamantala ang mga nomadic na pamumuhay ng mga komunidad na ito.

Ang AFYA TIMIZA Project

Ang pag-access sa abot-kayang kalidad ng pangangalagang pangkalusugan ay patuloy na mahirap para sa mga marginalized na komunidad. Ito ay mas masahol pa para sa mga nomadic na pastoral na populasyon sa mga lugar na mahirap abutin ng tuyo at semi-arid na mga lupain. Ang malupit na kondisyon ng klima ay nagpapahirap sa pag-akit at pagpapanatili ng mga manggagawang pangkalusugan, at ang mga komunidad ay nagpupumilit na maabot ang mga pasilidad ng kalusugan dahil sa kalawakan ng lupain. Ito ay pinalala ng mataas na antas ng kamangmangan, mapaminsalang panlipunang kultural na kasanayan, at mga pamantayan ng kasarian na hindi sumusuporta sa independiyenteng paggawa ng desisyon para sa mga kababaihan.

Ang AFYA TIMIZA layunin ng inisyatiba na patuloy na mapabuti ang mga resulta ng kalusugan para sa mga mahihinang komunidad sa pamamagitan ng pagtaas ng pagkakaroon ng abot-kaya, mataas na kalidad na pagpaplano ng pamilya; reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health (FP/RMNCAH) serbisyo; nutrisyon; at mga serbisyo ng tubig, kalinisan, at kalinisan (WASH).

A community health volunteer offers family planning information during a home visit. Photo: Edna Mosiara, AFYA TIMIZA.
Ang isang community health volunteer ay nag-aalok ng impormasyon sa pagpaplano ng pamilya sa panahon ng pagbisita sa bahay. Larawan: Edna Mosiara, AFYA TIMIZA.

Paano Namin Pinagsama ang FP/RH sa Mga Aktibidad ng Proyekto

Ang AFYA TIMIZA, sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa USAID Kenya, ay isinama ang FP/RH sa antas ng pasilidad sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga pangunahing punto ng paghahatid ng serbisyo upang mabawasan ang mga napalampas na pagkakataon at maabot ang mga kababaihan sa edad ng reproductive. Kabilang dito ang komprehensibong pagsusuri at pangangalaga sa HIV, antiretroviral therapy, mga ward para sa mga babaeng inpatient, pangangalaga sa maternity, pangangalaga sa antenatal, pangangalaga sa postnatal, pangangalaga pagkatapos ng pagpapalaglag, at mga klinika para sa kapakanan ng kalusugan ng ina at bata. Sa panahon ng mga serbisyo ng outreach, ibinibigay ang impormasyon at mga serbisyo sa FP/RH bilang bahagi ng pinagsama-samang pakete ng pangangalaga. Higit pa rito, ang mga manggagawang pangkalusugan sa mga antas ng pasilidad at komunidad ay sinanay at binibigyang-pansin sa pagpapayo sa FP, impormasyon, probisyon ng pamamaraan, at referral.

AFYA TIMIZA's successful integration of FP/RH depends on making community connections and referrals.
Ang matagumpay na pagsasama ng AFYA TIMIZA ng FP/RH ay nakasalalay sa paggawa ng mga koneksyon sa komunidad at mga referral.

Mga Punto ng Paghahatid ng Komprehensibong Serbisyo

Depende sa boluntaryong pagpili ng kliyente, pagsasanay sa provider, at magagamit na imprastraktura, ang programa/pasilidad/outreach site ay nagbibigay ng alinman sa isang ganap na pinagsama-samang modelo (kung saan ina-access ng mga kliyente ang mga serbisyo ng FP sa loob ng klinika ng HIV ng pareho o ibang provider), o bahagyang pinagsama ( kung saan ang mga kliyente ay pinapayuhan at pagkatapos ay ire-refer sa klinika sa pagpaplano ng pamilya para sa pagkakaloob ng mga pamamaraan).

Matagumpay naming isinama ang FP/RH sa 154 na pasilidad ng kalusugan. Sa mga puntong ito ng paghahatid ng serbisyo, ang mga provider ay may mga counseling card, mga tulong sa trabaho, mga rehistro ng kliyente, at dokumentasyon ng appointment (kabilang ang mga serbisyo/paraang ibinigay). Ang pagpapayo sa FP at probisyon ng pamamaraan ay kasama rin bilang bahagi ng mga programa ng community-based distribution (CBD) na nauugnay sa mga pagsisikap sa outreach at iba pang gawain sa CBD.

A couple learns about their family planning options while also receiving HIV testing. Photo: Edna Mosiara, AFYA TIMIZA.
Nalaman ng isang mag-asawa ang tungkol sa kanilang mga opsyon sa pagpaplano ng pamilya habang tumatanggap din ng HIV testing. Larawan: Edna Mosiara, AFYA TIMIZA.

Pagkuha ng Family Planning Commodities sa Kababaihan ng Reproductive Age (Okt– Dis 2019)1

Mga Hamon at Aral na Natutunan

Ang pagsasama-sama ng FP/RH ay nakakatulong na mabawasan ang mga napalampas na pagkakataon, dahil ang mga kababaihan ay malamang na maghanap ng iba pang mga serbisyo sa parehong oras na hindi nila natutugunan ang mga pangangailangan ng FP/RH.

  • Mga makabagong modelo ng pagsasama: Ang aming pangunahing takeaway mula sa proyektong ito ay ipinapayong isama ang mga aktibidad ng FP/RH sa mga serbisyo ng outreach ng proyekto. Dahil sa likas na katangian ng mga populasyon na aming pinaglilingkuran, isinama ng AFYA TIMIZA ang mga serbisyo ng FP/RH sa mga makabagong modelo ng outreach tulad ng Kimormor2 at outreach ng kamelyo3. Ito ay isang pinakamahusay na kasanayan na pinaplano naming gayahin sa iba pang mga proyekto.
  • Dali ng pagsasama: Ang isang ganap na pinagsama-samang modelo ay mas madaling ipatupad sa mas mababang antas ng mga pasilidad na may nakatuong mga manggagawang pangkalusugan, kumpara sa mga ospital ng county at sub-county. Ito ay dahil sa mas mababang antas na ito, may mas magaan na kargada sa trabaho at mas kaunting mga kliyente, hindi tulad ng mga ospital ng referral ng county kung saan mas malaki ang workload. Sa mga punto ng paghahatid ng serbisyo sa HIV, nakakatulong ang modelong ito na mapabuti ang mga resulta ng pasyente, lalo na tungkol sa EMTCT.
  • Kasiyahan ng kliyente: Ang mga kliyente ng AFYA TIMIZA ay masaya at nasisiyahan, na aming natukoy mula sa aming pagsusuri sa exit interview. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang mga pasilidad ng kalusugan ay nag-aalok ng isang one-stop shop, pagtitipid ng oras at pag-maximize ng mga pagkakataon upang mag-alok ng mga serbisyo ng FP/RH. Nararamdaman din ng mga kliyente ang atensyon mula sa mga manggagawang pangkalusugan; sa sandaling umalis sila sa pasilidad, iniuulat nila na pakiramdam nila ay natugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan.
  • Pinababang oras ng paghihintay: Ang pagsasama ng FP/RH sa mga aktibidad ng programa ay nag-ambag sa pagbawas ng oras ng paghihintay para sa mga kliyente, na nakatali din sa kasiyahan ng kliyente. Ang pagsasama ay nabawasan ang pangangailangan para sa mga kliyente na gumawa ng appointment para sa isang serbisyo, pagkatapos ay isa pa para sa isang hiwalay na serbisyo. Ang pagtiyak na komprehensibong inaalok ang mga serbisyo sa isang lokasyon ay binabawasan ang kabuuang oras na ginugol sa pasilidad ng kalusugan.

Ang isang hamon na naranasan namin ay isang mataas na workload sa paunang yugto ng proyekto, lalo na para sa mga kliyenteng naghahanap ng mga short-acting na pamamaraan. Ang isa pang hamon ay nasa paligid ng imprastraktura at kagamitan para sa pagkapribado at pagiging kumpidensyal. Ito ay isang problema sa mga punto ng paghahatid ng serbisyo na hindi idinisenyo para sa paghahatid ng serbisyo ng FP/RH, tulad ng pagsusuri sa HIV at mga klinika sa pangangalaga.

A couple receives information on healthy timing and spacing of pregnancy while their baby receives an immunization. Photo: Edna Mosiara, AFYA TIMIZA.
Ang isang mag-asawa ay tumatanggap ng impormasyon tungkol sa malusog na timing at spacing ng pagbubuntis habang ang kanilang sanggol ay tumatanggap ng isang pagbabakuna. Larawan: Edna Mosiara, AFYA TIMIZA.

Pangwakas na Kaisipan

Ang mabisang pagsasama-sama ng mga interbensyon ng FP/RH ay kailangang samantalahin ang mga kasalukuyang matagumpay na inisyatiba na makakatulong upang matugunan ang mga hindi natutugunan na pangangailangan ng FP sa isang naka-target na konteksto. Ang Amref Health Africa ay bumuo at sumubok ng mga makabagong modelo tulad ng Kimormor—isang pinagsama-samang one-stop shop para sa paghahatid ng serbisyo—at camel outreach upang mailapit ang mga serbisyo sa mga tao. Ang mga modelo at tool na ito ay naging matagumpay sa FP/RH integration dahil sa paggamit ng mga kasalukuyang proyekto at pagbibigay ng mga serbisyo ng FP/RH bilang isang value-add sa aming kasalukuyang portfolio ng mga serbisyong pangkalusugan. Umaasa kami na ang iba pang mga organisasyon at programa ay maaaring matuto mula sa aming karanasan pagdating sa pagsasama ng FP/RH sa kanilang mga programa, lalo na kaugnay ng pakikipagtulungan sa mga kumplikado at mahinang nomadic na komunidad.

1. AFYA TIMIZA Year 4 Quarter 1 progress report.

2. Nagsisilbi ang Kimormor sa komunidad ng Turkana at isang pinagsama-samang, one-stop na probisyon ng serbisyo na nagta-target sa mga tao at hayop. Ang mga hayop ay isang mahalagang bahagi ng pamayanan ng Turkana.

3. Dito kumikilos ang mga kamelyo na parang mga mobile clinic at nagdadala ng mga gamot sa mga lugar na hindi maabot ng ibang paraan.

Subscribe to Trending News!
Dr. Dickson M. Mwakangalu

Si Dr. Dickson Mtungu Mwakangalu, isang Manchester Metropolitan University MPH, at Moi University MD graduate, ay isang batikang propesyonal sa pampublikong kalusugan na may napatunayang rekord ng tagumpay sa pamamahala at pagpapatupad ng mga programa sa kalusugan ng ina, bagong panganak at bata, pagpaplano ng pamilya, kalusugan ng reproduktibo, kabataan. kalusugan, nutrisyon, HIV/AIDS, at iba pang mga nakakahawang sakit. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang Deputy Chief of Party para sa AFYA TIMIZA, isang proyektong FP/RMNCAH, nutrisyon, at WASH na pinondohan ng USAID at nagsilbi sa iba't ibang mga kapasidad kabilang ang Public Health Specialist sa US Centers for Disease Control and Prevention, Division of Global HIV at TB sa Kenya, at Direktor ng Teknikal na Serbisyo sa Pathfinder International, Kenya bukod sa iba pa. Siya ay may malalim na kaalaman tungkol sa pag-iwas sa sakit, klinikal na pamamahala, pagpapatupad ng proyekto, pagsubaybay at pagsusuri, partikular sa mga setting ng mahinang mapagkukunan. Siya ay masigasig tungkol sa pagliligtas ng mga buhay at pagbuo ng mga sistema upang matiyak ang pantay na pag-access sa pangangalagang pangkalusugan. Wala sa trabaho, gustung-gusto niyang gumugol ng oras sa pamilya, pagsasaka, paglangoy at paglalakbay.

Diana Mukami

Si Diana ay ang Digital Learning Director at Pinuno ng mga Programa sa Amref Health Africa's Institute of Capacity Development. Siya ay may karanasan sa pagpaplano ng proyekto, disenyo, pagpapaunlad, pagpapatupad, pamamahala, at pagsusuri. Mula noong 2005, si Diana ay naging kasangkot sa mga programa ng distance education sa publiko at pribadong sektor ng kalusugan. Kabilang dito ang pagpapatupad ng mga in-service at pre-service na mga programa sa pagsasanay para sa mga manggagawang pangkalusugan sa mga bansa tulad ng Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Senegal, at Lesotho, sa pakikipagtulungan sa Ministries of Health, mga regulatory body, pagsasanay sa health worker mga institusyon, at mga organisasyong nagpopondo. Naniniwala si Diana na ang teknolohiya, na ginamit sa tamang paraan, ay nakakatulong nang malaki sa pagpapaunlad ng tumutugon na mapagkukunan ng tao para sa kalusugan sa Africa. Si Diana ay mayroong degree sa social sciences, postgraduate degree sa international relations, at post-baccalaureate certificate sa pagtuturo ng disenyo mula sa Athabasca University. Sa labas ng trabaho, si Diana ay isang matakaw na mambabasa at nabuhay ng maraming buhay sa pamamagitan ng mga libro. Mahilig din siyang maglakbay sa mga bagong lugar.

Sarah Kosgei

Si Sarah ang Networks and Partnerships Manager sa Institute of Capacity Development. Siya ay may higit sa 10 taon na karanasan sa pagbibigay ng pamumuno sa mga programa sa iba't ibang bansa na nakatuon sa pagpapalakas ng kapasidad ng sistema ng kalusugan para sa napapanatiling kalusugan sa Silangan, Gitnang at Timog Africa. Bahagi rin siya ng Women in Global Health – Africa Hub secretariat na naninirahan sa Amref Health Africa, isang Regional Chapter na nagbibigay ng plataporma para sa mga talakayan at isang collaborative space para sa gender-transformative leadership sa loob ng Africa. Si Sarah ay miyembro din ng Universal Health Coverage (UHC) Human Resources for Health (HRH) sub-committee sa Kenya. Mayroon siyang mga degree sa Public Health at isang Executive Masters sa Business Administration - Global Health, Leadership and Management. Si Sarah ay isang masigasig na tagapagtaguyod para sa pangunahing pangangalaga sa kalusugan at pagkakapantay-pantay ng kasarian sa sub-Saharan Africa.

Alex Omari

Si Alex ay ang Technical Family Planning/Reproductive Health Officer sa Amref Health Africa's Institute of Capacity Development. Nagtatrabaho siya bilang Regional Knowledge Management Officer (East Africa) para sa Knowledge SUCCESS project. Si Alex ay may higit sa 8 taong karanasan sa disenyo, pagpapatupad, pagsasaliksik at adbokasiya ng programang sexual and reproductive health (AYSRH) ng kabataan at kabataan. Dati siyang nagsilbi sa iba't ibang mga kapasidad sa Marie Stopes International, International Center for Reproductive Health (ICRH), Center for Reproductive Rights at Kenya Medical Association. Kasalukuyang nakaupo si Alex bilang miyembro ng Technical Working Group para sa programa ng AYSRH sa Ministry of Health sa Kenya. Siya ay isang website na nag-ambag / manunulat para sa Youth for Change at ang papalabas na boluntaryong Kenya Country Coordinator para sa International Youth Alliance para sa Family Planning (IYAFP). Siya ay may hawak na Bachelor of Science (Population Health) at kasalukuyang hinahabol ang kanyang Master of Public Health (Reproductive Health).

3 Mga pagbabahagi 73.6K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap