Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Reimagining Delivery of Essential Health Care

Ang Direktor ng MOMENTUM Country and Global Leadership ay humihimok ng panibagong pagtuon sa desentralisado, nakabatay sa komunidad, mga serbisyong nakasentro sa kliyente


Ito piraso ay orihinal na inilathala ng Jhpiego.

Sa pag-asang makapaghatid ng epektibong bakuna sa COVID-19 na patuloy na nagbabago, ang mga propesyonal sa pampublikong kalusugan ay may responsibilidad na tiyakin ang walang patid na pag-access sa mahahalagang pangangalagang pangkalusugan sa mga kababaihan at kanilang mga pamilya. Kasabay nito, dapat nating protektahan ang mga kliyente at ang mga manggagawang pangkalusugan na naglilingkod sa kanila mula sa impeksyon. Sa isang propesyon na kilala para sa pakikipag-ugnayan sa tao-sa-tao at mahabagin, nakasentro sa tao na pangangalaga, mayroon tayong pagkakataon—maaaring sabihin ng ilan na kinakailangan—upang muling isipin ang paghahatid ng serbisyo. Ngayon, ang mga sistema ng kalusugan ay nag-pivote upang muling i-configure ang mga lugar ng paghihintay, mag-alok ng mga virtual na pagbisita at maghatid ng mga refill sa mga tao sa kanilang mga tahanan. Ngunit ang muling pag-iisip ng pangangalaga ay nangangailangan ng higit pa sa "pagpapanatiling bukas ang mga pinto." Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito upang muling pasiglahin ang mga sistemang pangkalusugan sa pagpapalakas ng mga pagsisikap na nagbibigay-priyoridad sa desentralisado, nakabatay sa komunidad at nakatutok sa kliyente na mga mekanismo para sa pag-access ng mga produkto, serbisyo at impormasyon ng kalusugan.

Sa mga buwan mula noong idineklara ng World Health Organization na isang pandemya ang COVID-19, at sa patuloy na pagtaas ng mga rate ng impeksyon, nagsisimula na tayong makita ang pinsalang nararanasan ng coronavirus sa mga pagsisikap na isulong ang kalusugan at kaligtasan ng mga kababaihan at mga bata sa buong mundo. Nakikita rin natin ang mapangwasak na pagtaas ng pagkamatay ng mga manggagawang pangkalusugan, kasama ang pagkawala ng higit sa 600 nars sa buong mundo sa COVID-19, na nahawahan higit sa 450,000 manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan. Higit pa sa sakit mismo, ang mga pagsisikap na mabawasan ito ay lumilikha ng isang puwang sa magagamit na mahahalagang pangangalagang pangkalusugan para sa mga komunidad. Tinatantya iyan ng mga eksperto sa kalusugan ng daigdig higit sa 56,000 kababaihan at 1.1 milyong maliliit na bata sa 118 na mga bansang mababa at katamtaman ang kita ay maaaring mamatay sa pagbabawas ng access sa mataas na kalidad na pangangalagang pangkalusugan—isang hindi direktang epekto ng COVID-19.

Habang lumalabas ang mga bansa mula sa lockdown, dapat nating italaga muli ang ating sarili sa pagtugon sa Sustainable Development Goals. Sa kabila ng pag-unlad na ginawa bago ang pagsisimula ng pandemya, higit sa kalahati ng populasyon ng mundo ay kulang pa rin ng access sa mahahalagang pangangalagang pangkalusugan. Ang sistema ng kalusugan at mga puwang sa imprastraktura na humadlang sa pag-unlad bago ang COVID-19 ay patuloy na nakakaapekto sa kakayahan ng mga bansa na magpatupad ng pangmatagalang pagbabago sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan. Habang iniisip nating muli ang paghahatid ng mahahalagang pangangalagang pangkalusugan sa panahon ng COVID-19, na may matatag na pagtuon sa pagsuporta sa mga paglalakbay ng mga bansa sa pag-asa sa sarili, dapat nating unahin ang koordinasyon, pagpaplano at pagsubaybay sa antas ng bansa; pakikipag-ugnayan sa komunidad; pag-iwas at pagkontrol sa impeksyon; at nakasentro sa tao, may kakayahan at magalang na pangangalaga.

Pagpapanatili ng Magalang, Mahusay na Pangangalaga para sa Kababaihan at Mga Bata

Ang pag-aalaga sa sarili ay gaganap ng isang kritikal na papel sa pagtiyak na ang mga kababaihan ay may access sa pangangalaga na kailangan nila, habang binubuo sila bilang mga tagapagtaguyod para sa kanilang kalusugan at sa kanilang mga pamilya. Binibigyang-daan kami ng mga platform ng telemedicine at telehealth na ilipat ang ilang aspeto ng paghahatid ng serbisyo, tulad ng mga kasaysayan ng kliyente, pag-screen para sa mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik at pagsubok para sa mga babaeng nasa panganganak, sa isang virtual na setting. Maaaring suportahan ng iba't ibang app ang daloy ng pasyente sa mga pasilidad at tumulong na asahan ang pag-ubos ng stock ng mga mahahalagang gamot. Sa India, halimbawa, tinutulungan ng mga telehealth platform ang mga opisyal ng kalusugan ng komunidad na tukuyin ang mga high-risk na pagbubuntis, at ginagamit ang mga app upang suportahan ang mga pagtatasa sa pagiging handa sa pasilidad. Ang mga kampanya sa social media ay maaaring magpataas ng kamalayan sa COVID-19 at mga kasanayan sa pag-iwas sa impeksyon. Ang mga helpline at hotline ay maaaring magbigay ng suporta sa mga nakaligtas sa karahasan na nakabatay sa kasarian gayundin sa mga frontline health worker.

Siyempre, ang ilang mga serbisyo, tulad ng panganganak at pagbabakuna, walang virtual na opsyon. Ang mga kababaihan ay dapat magkaroon ng access sa magalang, may kasanayang pangangalaga bago, habang at pagkatapos ng pagbubuntis. Mga mananaliksik sa Guttmacher Institute tandaan na kahit na ang pagbaba ng 10% sa saklaw ng serbisyo para sa mga kababaihan sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magresulta sa karagdagang 28,000 pagkamatay ng ina at 168,000 bagong panganak na pagkamatay. Dapat nating ipagpatuloy ang pagtataguyod para sa inirerekumendang walong mga kontak sa pangangalaga sa antenatal, bagaman maaaring magbago ang paraan ng pag-aalok ng mga contact na ito. Sa India, ang mga opisyal ng kalusugan ng komunidad—ang mga “corona warriors” ng bansa—ay nag-aalok ng home-based na antenatal care at naghahatid ng folic acid at iron sa mga buntis na kababaihan. Mahalaga rin na mabawi, mapanatili at patuloy nating pabilisin ang pag-unlad na nagawa natin sa mga panganganak at panganganak na nakabatay sa pasilidad ng mga skilled birth attendant, dahil mas malaki ang panganib ng panganganak na hindi inaalagaan para sa mga kababaihan at bagong panganak kaysa sa potensyal ng impeksyon ng COVID-19 sa isang pasilidad ng kalusugan. Sa lahat ng kaso, ang karapatan ng isang babae sa magalang na pangangalaga ay dapat protektahan at ang mga natamo sa pakikipag-ugnayan sa mga kasama sa panganganak ay mapanatili alinsunod sa mga alituntunin ng bansa.

At habang ang pagprotekta sa aming mga kliyente ay kritikal, hindi ko mabibigyang diin kung gaano kahalaga ang pagsuporta sa aming mga frontline health worker. Dapat nating tiyakin na mayroon sila personal protective equipment (PPE) para mapanatili silang ligtas. Tanzania, halimbawa, tinitiyak na ang lahat ng mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad ay mahusay na nilagyan ng PPE—tungkol sa 90% na kung saan ay lokal na gawa—at mga suplay sa paghuhugas ng kamay. Ang parehong mahalaga ay ang pag-aalok ng pagpapayo upang matulungan ang mga manggagawang pangkalusugan na makayanan ang kanilang sarili at ang kanilang mga takot sa mga kliyente, at pagbibigay ng suportang panlipunan, tulad ng transportasyon, upang payagan silang gawin ang kanilang mga trabaho. Ang pagpapatuloy ng mataas na kalidad na pangangalaga ay nakasalalay sa kanilang kagalingan!

Pag-iingat sa Access sa Family Planning at Reproductive Health Care

Gaya ng nakita natin sa mga bansa tulad ng Kenya, kung saan bumaba ang boluntaryong pangangalaga sa pagpaplano ng pamilya 30% ng average noong Marso, COVID-19 at ang mga resultang pagkagambala sa pangangalaga at mga supply ay nagbabanta sa mga pakinabang sa paggamit ng contraceptive. Mga mananaliksik ng Guttmacher Institute tantiyahin na ang isang 10% na pagbawas lamang sa access sa short-at long-acting contraceptives ay maaaring magresulta sa tinatayang 49 milyong kababaihan na may hindi natutugunan na pangangailangan para sa mga modernong contraceptive at karagdagang 15 milyong hindi sinasadyang pagbubuntis sa susunod na 12 buwan. Kailangan natin ng pamumuno at pangako sa antas ng bansa na isagawa at i-institutionalize ang mga malikhaing solusyon sa paggawa ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya at mga suplay na magagamit, habang pinananatiling bukas ang mga linya ng komunikasyon sa mga kababaihan at pamilyang aming pinaglilingkuran.

Dahil limitado ang mga contact sa pagitan ng mga kliyente at ng sistema ng kalusugan dahil sa pandemya, ang pagsasama-sama ng mga serbisyo ay nagkakaroon ng bagong pangangailangan. Dapat nating i-optimize ang bawat pagkakataon upang i-screen, ipaalam at magbigay ng boluntaryong pagpaplano ng pamilya at reproductive health care sa mga kababaihan at pamilya. Ang mga pasilidad ay dapat magplano para sa hinaharap na mga pangangailangan ng kalakal upang maiwasan ang mga pagkagambala sa supply chain, inaasahan ang mga pagkasira sa transportasyon at pagkakaroon ng iba't ibang mga pamamaraan. Ang mas malakas na data monitoring system ay magbibigay-daan sa mga pasilidad na matukoy ang mga uso, i-troubleshoot ang mga bottleneck at bawasan ang stock-out at basura. Koordinasyon sa pagkolekta at pagsusuri ng data sa antas ng bansa, bilang Pederal na Ministri ng Kalusugan ng Ethiopia ginagawa, tumutulong na matiyak ang napapanahon, tumpak at naaaksyunan na impormasyon. Para sa mga kliyente, ang multimonth dispensing sa pamamagitan ng doorstep delivery ng mga community health worker o mga bagong social enterprise ay nagpapababa ng mga pagbisita sa pasilidad ng kalusugan at tinitiyak ang tuluy-tuloy na supply. Sa pagpapanatiling may kaalaman at boluntaryong pagpili sa nangunguna sa ating pagmemensahe, dapat nating ipagpatuloy ang pagtuturo tungkol sa mga pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya sa pangangalaga sa sarili, tulad ng mga injectable, condom at mga pamamaraan ng kamalayan sa pagkamayabong, at tiyaking makakakuha ang mga kliyente ng suporta mula sa isang health worker on demand—pagbibigay sa kanila. mga kasangkapan upang makontrol ang kanilang kalusugan.

Ang Paglalakbay na Nauna

Dapat kilalanin ng lahat ng mga programa ang partikular na kahinaan ng mga kabataang babae at kabataan sa mga pagbabagong dala ng pandemya. Maaaring mas mahirapan ang mga teenager sa pag-access ng impormasyon at pangangalaga, at nasa mas mataas na panganib ng sekswal na pagsasamantala, karahasan na nakabatay sa kasarian at maagang pagbubuntis. Kahit na ang pansamantalang pagsasara ng paaralan ay maaaring humantong sa hindi magandang resulta ng edukasyon, na nakompromiso ang kalusugan at kinabukasan ng mga batang babae at kabataang babae. Dapat nating panatilihing bukas ang koneksyon sa pagitan ng mga mahihinang populasyon na ito at ng sistema ng kalusugan. Sa Tanzania, halimbawa, ang mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad ay gumagawa ng mga regular na pagbisita sa bahay, nagdadala ng impormasyon tungkol sa COVID-19 at pag-iwas sa impeksyon, at nag-aalok ng iba pang suporta kung kinakailangan.

Habang sumusulong tayo upang tugunan hindi lamang ang mahahalagang pangangailangang pangkalusugan ng kababaihan at mga bata sa mga setting na mababa ang mapagkukunan kundi pati na rin ang mga hamon ng novel coronavirus, dapat tayong maging makabago sa ating muling pag-iisip kung paano tayo naghahatid ng pangangalaga—at sapat na matapang upang samantalahin ang ang kasalukuyang sitwasyon upang lumikha ng nababanat na sistema ng kalusugan sa hinaharap. Habang sinusuportahan natin ang mga sistema ng kalusugan at mga tagapagbigay ng kalusugan, dapat din nating suportahan ang lahat ng kababaihan na maging mga tagapagtaguyod para sa kanilang sariling kalusugan at pangangalaga. Ang mga kababaihan ay bumubuo ng pundasyon ng mga komunidad; mababago ng malakas, malusog at matalinong kababaihan ang mga lipunan, na humahantong sa mga bansa sa kanilang mga paglalakbay tungo sa pag-asa sa sarili.

Tugon sa COVID-19: Serye ng Palitan ng Kaalaman ng Bansa sa Pagpapatuloy ng Kalusugan ng Ina, Bagong panganak, at Bata, Pagpaplano ng Pamilya, at Pangangalaga sa Kalusugan ng Reproduktibo sa Panahon ng COVID-19

Koki Agarwal

Jhpiego

Si Dr. Koki Agarwal ay isang kinikilalang internasyonal na eksperto sa ligtas na pagiging ina, kalusugan ng reproduktibo, at mga patakaran at programa sa pagpaplano ng pamilya, pati na rin ang pagtataguyod ng pag-uusap sa patakaran at pagtataguyod para sa reporma sa patakaran. Siya ay may higit sa 25 taong karanasan sa paghahatid ng serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo, pagpaplano ng pamilya, at kalusugan ng ina, at sa loob ng mahigit dalawang dekada ay pinamunuan, pinamahalaan, at ipinatupad ang malakihang mga proyektong pangkalusugan na pinondohan ng USAID. Si Dr. Agarwal ay kasalukuyang Direktor para sa MOMENTUM Country and Global Leadership ng USAID, na iginawad noong Disyembre 2019. Mula 2014-2019, pinangunahan ni Dr. Agarwal ang flagship Maternal and Child Survival Program (MCSP) ng USAID, na nagtrabaho sa 32 bansa at naging pangunahing tagasunod -sa Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP). Si Dr. Agarwal din ang Bise Presidente ng DC Operations para sa Jhpiego. Bago ang parehong mga programa, pinangunahan ni Dr. Agarwal ang ACCESS Program, isang programang pangkalusugan ng ina at bagong panganak na pinondohan ng USAID na pinamumunuan ni Jhpiego, at naging Deputy ng POLICY Project sa pamamagitan ng Futures Group. Nagsilbi rin siya bilang tagapangulo ng mga aktibidad sa kalusugan ng ina ng Proyekto at Direktor ng Center for International Health.