Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 10 minuto

Pangkalahatang Saklaw sa Kalusugan: Hindi Nang walang Family Planning


Ang universal health coverage (UHC) ay naglalarawan ng ideal kung saan ang lahat ng tao ay may access sa mga serbisyong pangkalusugan na kailangan nila, kung kailan at saan nila kailangan ang mga ito, nang walang problema sa pananalapi. Sa parehong paraan na ang pangmatagalang kahihinatnan ng pandemya ng COVID-19 ay maglalagay ng mabigat na pasanin sa mga sistema ng kalusugan, gayundin ang kakulangan ng pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo.

Habang sinasalanta ng pandemya ng COVID-19 ang US at ang karamihan sa kanlurang mundo, ang mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan at hindi patas na pamamahagi ng pagsubok at mga bakuna ay nagtulak sa konsepto ng universal health coverage (UHC) sa unahan ng mga talakayan kung saan ito ay dati nang pinag-iisipan. . Para sa mga taong nagtrabaho sa buong mundo sa pagpaplano ng pamilya, ito ay isang paalala na ang pangarap ng pangkalahatang pangangalagang pangkalusugan ay mahalaga kahit saan ka nakatira at anuman ang iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang UHC ay nagpapakita ng isang ideyal kung saan ang lahat ng tao ay may access sa mga serbisyong pangkalusugan na kailangan nila, kung kailan at saan nila kailangan ang mga ito, nang walang problema sa pananalapi. Sa parehong paraan na ang mga pangmatagalang kahihinatnan ng pandemya ay maglalagay ng mabigat na pasanin sa mga sistema ng kalusugan, gayundin ang kakulangan ng pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo. Sa kasalukuyan, 270 milyong kababaihan sa buong mundo ang walang access sa modernong pagpipigil sa pagbubuntis, isang paalala na malayo pa tayo sa pagtupad sa pangarap ng unibersal na saklaw ng kalusugan.

"May maling kuru-kuro sa mundo ng UHC na ito ay tungkol sa agarang mga interbensyon na nagliligtas-buhay," sabi ni Dr. Victor Igharo, Hepe ng Partido, Ang Challenge Initiative, Nigeria. "Ang pagpaplano ng pamilya, sa kasamaang-palad, ay may mga panganib na maalis sa agenda dahil ang mga epekto nito ay pangmatagalan." Sumasang-ayon si Dr. Diana Nambatya Nsubuga. Siya ang UHC Co-Chair sa Africa at Regional Deputy Director, Policy and Advocacy sa Living Goods. Tanong niya, "Kung ang pangkalahatang saklaw ng kalusugan ay tungkol sa walang pag-iiwan ng sinuman, paano natin ito makakamit kung ang hindi natutugunan na pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya ay napakataas sa Africa at iba pang bahagi ng mundo?"

Universal Health Coverage at Pangunahing Pangangalaga sa Kalusugan: Pagpipilian

Ang UHC ay hindi isang bagong ideya, ngunit ang packaging ng mga pinakamahusay na ideya na natutunan ng pampublikong kalusugan sa mga nakaraang taon. Ang sentro ng UHC ay ang pangunahing pangangalaga sa kalusugan (PHC). Simple, nobela, at makapangyarihan, binago ng PHC ang pagiging epektibo ng pangangalagang pangkalusugan sa buong mundo, na nag-aalok ng pinakapangunahing pakete ng mahahalagang serbisyo at produkto upang maiwasan ang sakit, itaguyod ang kalusugan, at pamahalaan ang sakit. Gayunpaman, sa kasamaang-palad, karamihan sa pangunahing pangangalagang pangkalusugan ay naglalayon pa rin sa paggamot sa sakit kaysa sa pagpapanatili ng kalusugan ng isang tao. At, kapansin-pansin, karamihan sa pangunahing pangangalagang pangkalusugan ay hindi nakasentro sa mga tao.

Sa paghahangad ng UHC, gaya ng nakabalangkas sa loob ng Sustainable Development Goals (SDGs), ang mga bansa ay nakagawa ng mga tagumpay, bagaman minsan sa hindi balanseng paraan. Ang mga mahihirap na bansa, sa partikular, ay nagpabuti ng pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Gayunpaman, ginawa nila mas kaunting mga pakinabang sa pag-secure ng parehong mga resulta sa pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa reproductive, maternal, child, at adolescent. Ang bilis ng pag-unlad ay malayo sa kanais-nais. Ang mga pangunahing hadlang sa pagkamit ng UHC ay ang mga karaniwang pinaghihinalaan: lumalaking paggasta mula sa bulsa, mahinang sistema ng kalusugan, at nakaugat na mga pamantayan ng kasarian at ugnayan sa kapangyarihan.

Habang nakikipagbuno ang mga bansa at komunidad sa ideya ng UHC, paano nababagay sa larawan ang pagpaplano ng pamilya? Amos Mwale, Executive Director ng Sentro para sa Reproductive Health at Edukasyon sa Zambia, ay nagbibigay-diin na “Ang UHC ay hindi lamang tungkol sa 'saklaw.' Ito ay tunay na tungkol sa pagbibigay sa mga tao ng 'pagpipilian' at paghahatid ng gusto nila at hindi lamang kung ano ang magagamit." Ang mga bansang nauunawaan na ang UHC ay isang paraan ng empowerment ay hindi kayang balewalain ang pagpaplano ng pamilya, na nagpapakita ng pagpili at pangangailangan.

Ang UHC/family planning nexus ay nagbibigay ng malalim na benepisyo na higit pa sa pinabuting kalusugan at pagpili. Ang pagpaplano ng pamilya ay nagpapalawak ng mga pagkakataon para sa edukasyon, nagpapalakas sa kababaihan, nagpapanatili ng paglaki ng populasyon, at nagpapabilis ng pambansang pag-unlad. Sa bahagi nito, ibinabalik ng UHC ang pagkakapantay-pantay, itinataguyod ang pagkakaisa ng lipunan, at nag-aambag sa pagtupad sa mga layunin ng pag-unlad ng isang bansa. At ang pagpaplano ng pamilya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagkamit ng mga layunin ng pangunahing pangangalaga sa kalusugan.

Ang Pinakamalaking Sagabal: Mga Sistemang Pangkalusugan

Ang 2019 Monitoring Report ng World Health Organization sa UHC ay itinuturing na ang mahihinang sistema ng kalusugan ang pinakamalaking hamon sa pagkamit ng UHC. Ang mga pagkabigong matugunan ang mga pangunahing kaalaman ng mga sistema ng kalusugan ay makikita bilang mga hadlang sa pagsusulong ng agenda sa pagpaplano ng pamilya. Sinabi ni Mwale na ang COVID-19 ay naging isang wake-up call sa mga bansa, na nananaghoy, "Ang mga bansang hindi namumuhunan sa pangkalahatang saklaw ng kalusugan at naaayon sa kanilang mga sistema ng kalusugan ay mawawalan ng mahalagang buhay. Maghihirap ang mga tao.”

Kabilang sa mga gaps sa sistema ng kalusugan na dapat tugunan ay:

Human Resources

Habang yamang tao Ang mga gaps at mababang tiwala sa mga practitioner ng pangangalagang pangkalusugan ay nananatiling hadlang sa pagkamit ng UHC sa pangkalahatan, ang kakulangan ng human resources para magkaloob ng mga pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya na matagal nang kumikilos at ang pagkiling ng provider laban sa ilang mga pamamaraan ay mga pangunahing hadlang para sa pangkalahatang pag-access sa pagpaplano ng pamilya.

Pinansyal na Proteksyon

Sa pangkalahatan proteksyon sa pananalapi para sa UHC at ang pagpaplano ng pamilya ay hindi nagpapakita ng positibong kalakaran. Bagama't nangingibabaw ang mga kontribusyon sa sambahayan sa UHC at pagpaplano ng pamilya, ang huli ay naaapektuhan din ng matinding pag-asa sa pagpopondo ng donor sa maraming bansa.

Mga Sistema ng Data

Mga sistema ng data ng maraming mga bansa ay gumagana sa sub-optimal na antas. Ang magagamit na data ay hindi nagpapahintulot sa mga mananaliksik na maunawaan ang equity gaps sa mga sub-grupo ng populasyon. Sa partikular, ang data ng kalusugan at pagpaplano ng pamilya sa mga mahihirap sa paligid ng lungsod, migrante, refugee, at iba pang marginalized na populasyon ay bihirang makukuha.

Imprastraktura ng Pangangalagang Pangkalusugan

mahirap imprastraktura ng pangangalagang pangkalusugan at kakulangan ng kagamitan at mahahalagang kalakal ay humahadlang sa pag-unlad patungo sa UHC. Sa kaso ng pagpaplano ng pamilya, ang pagkakaroon ng mga contraceptive ay karaniwang bumubuti. Gayunpaman, napakaraming mga bansa pa rin ang nagpupumilit na gawing magagamit ang mga contraceptive sa kanilang mga pinakamahihirap na komunidad. Kahit na magagamit, ang pagpili ng mga pamamaraan ay limitado.

Pamumuno at Pamamahala

Pamumuno at pamamahala ay sentro sa pag-abot sa UHC at pagtugon sa hindi natutugunan na pangangailangan para sa pagpaplano ng pamilya sa mga populasyon sa buong mundo. Sa sandaling kakila-kilabot, ang mga programa sa pagpaplano ng pamilya ay nawawalan na ngayon ng interes sa pulitika dahil ang mga bansa ay nangangamba na magkaroon ng mababang stasionary/pagbabang bahagi ng demograpiko. Ang kakulangan ng sapat na paninindigan sa pulitika kasama ng umiiral na kultural at relihiyon na pagsalungat sa pagpaplano ng pamilya ay humahadlang sa mga komunidad na makamit ang kanilang mga layunin sa pagkamayabong.

Mga Hadlang na Batay sa Kasarian sa Paghahatid ng Serbisyo

Mga hadlang na nakabatay sa kasarian sa paghahatid ng serbisyo kasama ang kakulangan ng pagkapribado at pagiging kumpidensyal para sa mga kababaihan at batang babae sa mga pasilidad ng kalusugan, hindi balanseng komposisyon ng kasarian ng mga manggagawang pangkalusugan, at isang malawak na agwat sa suweldo ng kasarian sa mga manggagawang pangkalusugan. Ang humahadlang din sa UHC at pagpaplano ng pamilya, ang kaduda-dudang kalidad ng mga serbisyong ibinibigay sa mga pasilidad – kawalan ng magalang na pangangalaga para sa kababaihan – ay nagpapahina sa paggamit ng mga serbisyo.

Malinaw na mayroong, at magpapatuloy, mga hamon sa hinaharap sa pagkamit ng UHC, ngunit ang interes at momentum ngayon ay maaaring gamitin para sa isang mas pantay na bukas. Ngunit hindi darating ang bukas na iyon nang hindi tinutugunan ang pagpaplano ng pamilya ngayon. Maraming mga pamahalaan at mga ahensya ng lipunang sibil ang nagpapakita kung paano ang pagkamit ng mga layunin sa pagpaplano ng pamilya ay maaaring humantong sa UHC sa mahabang panahon. Ang mga pamahalaan at ahensyang ito ay nakikipag-ugnayan sa mundo na ang UHC ay makakamit kung tatlong bagay ang mangyayari sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya: pagbabago, pakikipagtulungan, at acceleration.

Magpabago para Palakihin ang Mga Serbisyo sa Pagpaplano ng Pamilya

Ang mga inobasyon ay hindi lamang bago, makabagong mga teknolohikal na pagsulong - ngunit isang kumbinasyon ng pangako, malikhaing pag-iisip, at pagpapatupad. Ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng iba't ibang mga bagay, ngunit tungkol sa paggawa ng mga bagay na naiiba. Ang paggawa ng mga bagay na naiiba ay nananatiling isang hamon sa pagbabago sa loob ng umiiral na mga pambansang sistema. Si Dr. Nsubuga ay nagpahayag ng optimismo at pag-iingat: "Hindi tayo maaaring pumunta sa sukat nang hindi nagbabago, ngunit kailangan nating magbago sa loob ng kasalukuyang sistema at may mga mapagkukunan." Idinagdag ni Dr. Igharo, “Ang pagbabago ay ang pagtingin sa pamahalaan bilang pangunahing mga ahente ng epekto sa lipunan; ito ay tungkol sa pag-deploy ng mga tool upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad.”

Ang isang halimbawa ay ang kakulangan ng kapasidad sa pag-opera upang magbigay ng pangunahing pakete ng mga serbisyo sa pag-opera, isang mahalagang bahagi sa UHC. Ang kakulangan na ito ay kailangang suriin sa ilalim ng konteksto ng pagbaba ng tubal ligation at vasectomies sa buong mundo. Sa patuloy na pangangailangan para sa "paglilimita" sa mga kababaihan sa maraming bahagi ng mundo, ang madaling pagkakaroon at accessibility sa tubal ligation at vasectomy ay magiging isang hakbang sa tamang direksyon. Ang Lancet Commission on Global Surgery nagmumungkahi na "ang malaking pasanin ng mga surgical disorder, cost-effectiveness ng essential surgery, at malakas na demand ng publiko para sa surgical services ay nagmumungkahi na ang unibersal na coverage ng essential surgery ay dapat pondohan nang maaga sa landas patungo sa UHC." Dahil dito, sinimulan ng mga bansa tulad ng Nepal at Kenya ang pagsasanay sa mga doktor ng pamilya at pangunahing pangangalaga sa mga pangunahing kasanayan sa operasyon, obstetric, at anesthetic. Mayroong dumaraming ebidensya ng paglilipat ng gawain sa operasyon sa hindi bababa sa 29 na bansa sa Sub-Saharan Africa at sampung bansa sa Asia. Sa halip na maghintay ng mga pagkakataong dumating, sa pamamagitan ng pagsisimula sa surgical task-shifting, ipinapakita ng mga bansang ito kung paano mapapalakas ng paggawa ng simple, praktikal, at cost-effective na mga inobasyon ang mga sistema ng kalusugan sa loob ng mas malaking layunin ng UHC.

Photo Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment
© Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment

Ang isa pang halimbawa ng mga makabagong solusyon na humuhubog sa landas patungo sa UHC ay ang Nigeria Ang Challenge Initiative (TCI). Itinakda sa konteksto ng isang bumababang kalakaran sa pagpopondo ng donor para sa Nigeria, ang TCI ay isang promising co-financing na inisyatiba para sa paglapit sa agwat sa pagpopondo sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya. Sa halip na isang top-down na modelo ng mga donor na pumipili ng mga estado upang magtrabaho, hinihikayat ng TCI ang mga estado na mag-opt-in upang lumahok sa programa. Ang isang teknikal na koponan ay gumagabay sa mga estado upang bumuo ng isang plano ng programa sa pagpaplano ng pamilya na nagtatampok ng mga interbensyon na may mataas na epekto. Ang mga estado pagkatapos ay tumatanggap ng mga catalytic na pondo upang mapadali ang pagpapatupad ng plano. Sa lalong madaling panahon, ang mga estado ay nagtalaga ng mga pondo upang tumugma sa TCI para sa mga yugto ng pagsisimula, pag-scale, at pagsulong ng plano sa loob ng tatlong taon. Ang mga estado na tumutupad sa mga pangako ay higit na binibigyang-insentibo, at ang mga hindi tumutupad sa mga pangako ay nadidisisensya. Sa unang taon ng pananalapi pagkatapos ng pagpapatupad, 88% ng mga pondong ginawa ng 11 estado ang ginugol sa pamamagitan ng makabagong modelong ito. Binigyang-diin ni Dr. Igharo na “Ang TCI ay isang modelong hinihimok ng demand na nagbibigay ng all-around na pinansyal, programmatic, at teknikal na suporta...ang holistic na diskarte na ito na naglalagay sa gobyerno sa driver's seat ay ang angkop na lugar ng TCI." Ang inobasyon para sa pagpaplano ng pamilya at UHC ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo, ngunit ang pakikipagtulungan at pakikipagsosyo ay makakatulong lamang na dalhin ito sa sukat.

Magtulungan upang Matugunan ang Hindi Natutugunan na Pangangailangan para sa Pagpaplano ng Pamilya

Ang pakikipagtulungan at pakikipagsosyo ang may hawak ng susi sa pagtugon sa pagpaplano ng pamilya sa loob ng mas malaking saklaw ng UHC. Halimbawa, ang FP2020 ay isang partnership na gumagamit ng potensyal ng mga donor, ahensya ng UN, NGO, gobyerno, civil society, at mga tagapagtaguyod – kabilang ang mga kabataan – sa pandaigdigang antas at bansa. Ang Indonesia, halimbawa, ay naglaan ng $458 milyon noong 2019 para sa pagpaplano ng pamilya—isang 80% na pagtaas mula noong 2017—salamat sa pagtutulungang binuo sa pamamagitan ng FP2020. Isinama din ng Indonesia ang pagpaplano ng pamilya sa pambansang pamamaraan ng kalusugan nito sa anyo ng mga serbisyong postpartum at postabortion, at hinikayat ang pribadong sektor na magtrabaho kasabay ng mga pagsisikap nito.

Dapat tandaan na ang "pagtatrabaho kasama ang pribadong sektor" ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan sa iba't ibang konteksto at bansa. Maaari itong tumukoy sa mga pribadong practitioner na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa isang pagkakataon, o mga pabrika ng damit kung saan nagtatrabaho ang mga babae at babae, o kahit na mga pribadong philanthropic na organisasyon. Ang pagtukoy kung ano mismo ang tinutukoy ng pribadong sektor ay susi sa pagdidisenyo ng mga interbensyon. Anuman ang kahulugan, naniniwala si Igharo na "nakadepende ang scalability at sustainability ng UHC sa kung gaano tayo katatagumpay sa pagkuha ng mga service provider sa pribadong sektor." Ang pakikipagtulungan ay mahalaga. Halimbawa, dahil sa higit na pag-asa ng maraming bansa sa mga pribadong practitioner at parmasya para sa pagbibigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, mahalagang tiyakin na sila ay bahagi ng UHC.

Ang Pasilidad ng Pandaigdigang Financing (GFF), isa pang halimbawa ng isang matagumpay na pandaigdigang partnership, ay nagtatatag ng isang gumaganang relasyon sa mga ministries ng pananalapi sa pambansang antas upang magamit ang mga mapagkukunang lokal upang magkatuwang sa mga kaso ng pamumuhunan. Sa Cameroon, ang kaso ng pamumuhunan ay nakasentro sa pagpapabuti ng allocative efficiency at pagtiyak ng pantay na pamamahagi ng mga mapagkukunan. Ang muling pamamahagi ng mga mapagkukunan na may catalytic na suporta ng GFF ay natiyak na ang bahagi ng Cameroon sa pambansang badyet sa kalusugan para sa pangunahin at pangalawang pangangalaga ay tumaas mula 8% ng 2017 na badyet sa kalusugan hanggang sa halos 27% noong 2019. Ang mga mapagkukunang ito ay inilaan sa pinakamaraming kulang sa serbisyong populasyon.

Patrick Mugirwa, Program Manager, Mga Kasosyo sa Populasyon at Pag-unlad (Africa Regional Office), ay nagsabi na ang pagpopondo para sa pagpaplano ng pamilya ay nakakuha ng maraming traksyon kamakailan. Nangyari ito noong binuo ng mga bansa ang kanilang costed implementation plans (CIPs) para sa pagpaplano ng pamilya bilang landas para sa pagkamit ng kanilang mga pangako sa FP2020. Ginagawang available ng foundation na ito ang isang handa na pinansiyal na pakete para isama sa kanilang mga roadmap ng UHC. Nakikita ni Dr. Nsubuga ang isang pagkakataon para sa "tunay na pagsasama" dito. Naniniwala siya na ang mga programa sa pagpaplano ng pamilya ay naging mga proyekto at programa na pinondohan ng mga donor sa loob ng mahabang panahon. Nanawagan ang UHC para sa pamumuno ng gobyerno sa pagtupad sa mga pangako ng pangangalagang pangkalusugan sa mga mamamayan at residente, at oras na para sa pagpopondo para sa pagpaplano ng pamilya upang maging mahalagang bahagi ng mga roadmap ng UHC.

Ang mga ahensya ay lalong pinahahalagahan ang halaga ng mga pakikipagsosyo at nagpapakita ng higit na kamalayan sa pagtutulungan upang makamit ang UHC. Ang kamakailang inihayag Pandaigdigang Plano ng Aksyon para sa Malusog na Pamumuhay at Kaayusan para sa Lahat pinagsasama-sama ang 12 multilateral na ahensyang pangkalusugan, pag-unlad, at makataong namamahala sa isang-katlo ng tulong sa pandaigdigang pagpapaunlad para sa kalusugan. Ang plano ay isang kakila-kilabot na pakikipagtulungan na maaaring mabawasan ang mga inefficiencies sa suporta ng mga bansa.

Photo Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment
© Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment

Ang mga pandaigdigang partnership ay kailangan para sa coordinated at pare-parehong adbokasiya, sa pangkalahatan sa pamamagitan ng isang epektibong pambansa at community partnership. Living Goods Uganda ay nagawang makamit nang eksakto iyon. “Sa Living Goods, digitally naming binibigyang kapangyarihan ang mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad na magbigay ng pinagsamang mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang pagpaplano ng pamilya, sa mga pintuan ng mga taong pinaglilingkuran nila," sabi ni Dr. Nsubuga. Naniniwala ang ahensya na ang pakikipagtulungan sa Ministry of Health at pagbibigay ng mga pinagsama-samang serbisyo sa mga komunidad sa paraang nagbibigay-kapangyarihan sa kanila ang susi sa kanilang tagumpay. Ang pagkakaloob na ito ng mga pinagsama-samang serbisyo, kabilang ang pagpaplano ng pamilya, ay gumanap ng isang papel sa pagbabawas ng 27% na namamatay sa ilalim ng 5 taong gulang at pagbabawas ng 7% sa mga lugar kung saan sila nagtatrabaho. Nagawa ito sa halagang mas mababa sa $2 bawat tao taun-taon. Ang tagumpay ng Living Goods ay nagpilit sa Ministri ng Kalusugan na gumawa ng mga pangako sa patakaran, kabilang ang pagpapalawak ng mga programa ng mga manggagawa sa kalusugan ng komunidad at pagbibigay ng kabayaran sa mga manggagawa.

Pabilisin ang Pagpapatupad ng Programa

Ang pagpapabilis sa mga programa ng pamilya upang maisakatuparan ang UHC ay tungkol sa pampulitikang pangako. Maraming bansa na nakabuo ng mga roadmap ng UHC ay nahuhulog pa rin dahil sa hindi magandang pagpapatupad. Ang pagpapabilis ng mga pagsisikap ay kailangan upang maabot at maabot ang mga layunin ng UHC sa 2030.

Ang Zambia ay isang mahusay na halimbawa ng pampulitikang pangako na nabago sa kongkretong aksyon patungo sa pagpaplano ng pamilya at, sa huli, ang UHC. Ang desisyon ng Gobyerno ng Zambia na isama ang mga oral contraceptive, implant, injectable, intrauterine device, at emergency contraception sa pambansang pakete ng benepisyo sa segurong pangkalusugan ay resulta ng patuloy na pagkilos ng lipunang sibil. Ang Center for Reproductive Health Education sa Zambia Pinangunahan ng (CRHE) ang mga pagsusumikap sa adbokasiya na may malakas na koalisyon ng mga kasosyo upang magamit ang mga umiiral na mekanismo. Ang Mwale, ang Executive Director nito, ay nananawagan para sa "mga tamang patakaran, tamang alokasyon, tamang pagsubaybay, at tamang mga sistema na may partikular na diin sa tamang human resources" upang matiyak na ang agenda ng UHC ay matagumpay. Naniniwala siya na ang pagsasama ng pagpaplano ng pamilya sa loob ng scheme ng segurong pangkalusugan ay isang sukatan ng empowerment na maaari na ngayong talagang humingi ng mga serbisyo ng mga tao. Ang modelo ng Zambia ay nagtatakda ng isang matibay na pamarisan para sa iba pang mga bansa na nagsisimula sa mga reporma sa UHC upang sundin. Ang mga pagsisikap ng CRHE at ng mga kasosyo nito na italaga ang kanilang sarili sa adbokasiya na nakabatay sa ebidensya ay isang kuwento ng paniniwala sa aksyon sa pagkolekta.

Ang pagkamit ng UHC sa Uganda ay nananatiling isang kasalukuyang gawain. Ang panawagan para sa pagpapabilis ng mga pagsisikap tungo sa pagsasama ng pagpaplano ng pamilya sa loob ng agenda ng UHC ay nagmumula sa loob ng pamahalaan. Ang Ministro ng Housing and Urban Development, Dr. Chris Baryomunsi, ay isang kampeon ng pagpaplano ng pamilya na gumawa ng marubdob na pagsusumamo sa mga miyembro ng Parliament na gawin ang "pangunahing responsibilidad" upang matiyak na ang mga pangako sa FP2020 ay natutupad.

Ang pampulitikang pangako ay dapat isalin sa mga pamumuhunan sa mga mapagkukunang pinansyal at mga pagpapakita ng pananagutan. Iginiit ni Mugirwa, “Ang 'Political commitment' ay kadalasang ginagamit na wika sa UHC, ngunit kailangan nating tukuyin ito nang mas mahusay – masasabi kong ang political commitment ay isang takdang panahon, masusukat, nakasulat na pangako. Kung ang pangako ay naidokumento lamang maaari naming ilakip ang pananagutan dito."

Ang adbokasiya mula sa mga organisasyon ng civil society o mga kampeon sa loob ng mga pamahalaan ay maaaring magbigay ng hugis at momentum sa mga pangako. Ngunit ang kapangyarihang magpatibay ng pagbabago ay hindi lamang nasa kamay ng mga opisyal. "May responsibilidad din ang mga komunidad," sabi ni Mugirwa. “Kailangang magkaroon ng kapwa pananagutan sa pagtugis ng UHC. Ang mga pamahalaan ay dapat mamuhunan at ang mga komunidad ay dapat magkaroon. Ang mga gatekeeper ay maaaring magsilbi bilang mga katalista.

Photo Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment
© Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment

Ang 2021 International Conference on Family Planning Itinampok ang napapanahong tema ng UHC: Not Without Family Planning. Parehong may mga hamon ang pagkamit ng UHC at ang pagsasama ng pagpaplano ng pamilya, gayunpaman, ginawa ng ilang ahensya at bansa ang mga hamong ito sa mga pagkakataon – at nagpapakita ng napakahusay na pag-unlad. Mayroong patuloy na pangangailangan para sa paglutas ng problema upang isulong ang pagpaplano ng pamilya sa loob ng mas malaking konteksto ng UHC. Ang mga bansang nag-iiwan ng mga populasyon ay kailangang: Magpabago. Magtulungan. Pabilisin. Ngayon na! Si Dr. Igharo, ng The Challenge Initiative, ay nagtapos: “May hangin ng pagiging bago sa UHC – sa unang pagkakataon ay tinatalakay natin ngayon ang mga pangangailangan sa pamumuhunan para sa sustainability at scalability kabilang ang pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor, hindi lamang panandaliang pagpopondo para sa mga pangangailangan ng proyekto sa pampublikong sektor.”

Sa madaling salita, oras na upang i-flip ang dalawang panig na barya na UHC at pagpaplano ng pamilya, at ang ebidensya ay nagpapahiwatig na ito ay isang panalo sa alinmang paraan.

Sathyanarayanan Doraiswamy

Academic/Humanitarian

Si Dr. Sathya Doraiswamy ay isang senior public health professional na may 20 taong karanasan sa Academia, Government, NGOs, at sa UN. Ang kanyang akademikong background ay Bachelor in Medicine/ Surgery at Masters in Community Medicine mula sa Chennai, India. Siya ay may hawak na Doctor of Health mula sa University of Bath, UK. Mayroon siyang mga graduate diploma sa Applied Population Research, Applied Statistics at Human Resource Management. Nagtrabaho at nagturo siya sa Asia, Sub-Saharan Africa, Europe at Middle-East sa iba't ibang kapasidad. Karamihan sa kanyang karera ay sa pagsuporta sa makataong sekswal at reproductive na mga tugon sa kalusugan para sa mga apektadong populasyon ng kaguluhan. Siya ay may mga espesyal na interes sa kalusugan ng mga refugee, sekswal at reproductive na kalusugan at mga karapatan para sa mga marginalized na komunidad at mga sistema ng kalusugan na nagpapalakas lalo na sa marupok na mga setting. Siya ay may ilang mga publikasyon sa nangungunang mga journal at ipinakita sa maraming pandaigdigang kumperensya. Kasalukuyan siyang nakabase sa Doha, Qatar at isang Representative designate para sa United Nations Population Fund at handa nang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang karera mula Abril 2021.