Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Pagpapalaki ng Mga Programa ng AYSRH: Pagtaas ng Epekto nang Hindi Naaapektuhan ang Kalidad

Recap of Connecting Conversations Theme 5, Session 3


Noong Nobyembre 11, na-host ng Knowledge SUCCESS at FP2030 ang ikatlong session sa aming huling hanay ng mga pag-uusap sa serye ng Connecting Conversations. Sa sesyon na ito, tinalakay ng mga tagapagsalita ang mga pangunahing pagsasaalang-alang para sa pagpapalaki ng epektibo at batay sa ebidensya na mga programa ng AYSRH upang matiyak na ang epekto ay napakalawak sa mga populasyon at heograpiya ng kabataan.

Na-miss ang session na ito? Basahin ang buod sa ibaba o i-access ang mga pag-record (sa Ingles o Pranses).

Mga Tampok na Tagapagsalita:

  • Adenike Esiet, executive director, Action Health Incorporated.
  • Brendan Hayes, senior health specialist, Global Financing Facility.
  • Dr. Galina Lesco, pinuno ng National Resource Center para sa Youth-Friendly Health Services, NEOVITA Health for Youth Association.
  • Laura Ghiron, miyembro, ExpandNet Secretariat, president, Partners in Expanding Health Quality and Access (moderator).
Clockwise from left: Laura Ghiron (moderator), Dr. Galina Lesco, Brendan Hayes, Adenike Esiet.
Clockwise mula sa kaliwa: Laura Ghiron (moderator), Dr. Galina Lesco, Brendan Hayes, Adenike Esiet.

Ano sa palagay mo ang mga kinakailangang bahagi o aktibidad para sa epektibong pagpapalaki ng mga programa ng AYSRH?

Manood ngayon: 17:15

Nagsalita ang mga panelist tungkol sa kahalagahan ng matibay na legal at governmental frameworks para suportahan ang programming. Ibinahagi ni Adenike Esiet ang kanyang mga karanasan sa pagbibigay ng komprehensibong kurikulum sa edukasyong sekswal sa Nigeria. Inilarawan niya ang ilang pangunahing lugar na kritikal sa epektibong pagpapatupad ng programa: mga pambansang balangkas ng patakaran, mga mekanismo ng pagsusuri, pag-access sa pagbuo ng kurikulum at mga mapagkukunan sa silid-aralan, at malawak na pagsasanay para sa mga naghahatid ng kurikulum sa mga mag-aaral. Binigyang-diin din niya ang kahalagahan ng pagsusuri ng mga potensyal na punto ng interbensyon at pagdidisenyo ng programa na nasa isip ang mga ito.

"Isa sa mga pangunahing bagay na dapat gawin kapag pinapalaki ang isang programa ay ang pagtingin sa iba't ibang pangunahing bahagi ng mga bahagi kung paano ipapatupad ang programa sa mas maliit na sukat."

Adenike Esiet

Binigyang-diin ni Dr. Galina Lesco ang pangangailangan para sa mga interbensyon na maging batay sa ebidensya. Itinayo rin niya ang naunang punto ni Ms. Esiet na ang programming ay nangangailangan ng suportadong legal na balangkas, napapanatiling mekanismo ng pagpopondo, sistema ng kontrol sa kalidad, at promosyon sa nauugnay na populasyon. Nagsalita si Brendan Hayes tungkol sa pangangailangang tiyakin ang napapanatiling financing kapag pinapataas ang AYSRH programming. Inilarawan niya kung paano naganap ang karamihan ng pagbabago tungkol sa pagpopondo sa labas ng saklaw ng pamahalaan, ngunit binigyang-diin na ang mga stakeholder ng pamahalaan ay dapat magkaroon ng mas matatag na tungkulin sa pagpopondo sa mga programang ito. Iminungkahi din ni G. Hayes na ang paggamit ng mga lokal at pambansang pamahalaan ay maaaring maging instrumento sa pagtiyak na ang mga programa ay naghahatid ng mga interbensyon na libre sa punto ng pangangalaga.

Ano ang ilan sa mga hamon na iyong naranasan sa pagpapatupad at pagpapalaki ng mga programa ng AYSRH? Paano mo nagawang malampasan ang mga hamong iyon?

Manood ngayon: 29:17

Tinalakay ni Ms. Esiet ang pangangailangan na magkaroon ng mga patakaran upang suportahan ang pagpapatupad ng AYSRH programming. Nagbigay siya ng halimbawa kung paano nagaganap ang mga pagsusumikap sa adbokasiya na nakapalibot sa AYSRH sa Nigeria sa loob ng halos isang dekada, ngunit nagpupumilit na ganap na maabot ang mga kabataan dahil sa mga hadlang sa pagpopondo at kakulangan ng suporta ng pamahalaan. Gayunpaman, nang tumama ang epidemya ng AIDS sa rehiyon, nagpasya ang mga opisyal ng pamahalaan na magpatupad ng mga patakaran na sa wakas ay susuporta sa gawaing AYSRH na ginagawa na. Tinalakay din niya ang mga partikular na hamon na kinakaharap sa loob ng kanyang programa sa edukasyon sa sekswalidad. Kabilang sa ilan sa mga isyung ito ang pagsasanay sa mga guro na walang background sa sexuality education, paglabas ng mga guro sa silid-aralan upang maibigay ang pagsasanay na ito, at pag-angkop sa pagsasanay ng guro upang matugunan hindi lamang ang nilalaman ng kurikulum, kundi pati na rin ang kanilang mga panloob na bias at mga personal na halaga.

"Kahit na mayroon kaming isang mahusay na programa na handa nang palakihin, nakatagpo kami ng mga sistematikong hamon."

Adenike Esiet

Inilarawan ni G. Hayes kung paano sa maraming pagkakataon, ang yugto ng piloto ay hindi kasama ang paglulunsad ng isang perpektong dinisenyong interbensyon, ngunit nangangailangan ng pare-parehong pagpino at muling pagsusuri. Binigyang-diin niya na ang mga hamon ay hindi maiiwasan, ngunit hindi mahuhulaan sa kanilang kalikasan; sa kadahilanang ito, kailangang maging adaptive ang mga programa. Tinalakay ni Dr. Lesco kung paano kadalasang mahirap ang programming sa Moldova dahil sa limitadong mapagkukunang pinansyal. Inilarawan niya ang pangangailangan para sa patuloy na pagsubaybay at pagkolekta ng data sa pagiging epektibo ng programa, dahil ang data na ito ay iniharap sa mga ahensya ng pamahalaan upang maisama ang mga programa sa pambansang badyet. Binigyang-diin din niya ang pangangailangan ng data na ito para sa mga pagsisikap sa adbokasiya at pag-secure ng pagpopondo mula sa mga internasyonal na donor.

"Madalas na mayroon kaming ideya na sa yugto ng piloto, inilalagay namin ang perpektong interbensyon na aming dadalhin sa sukat; sa katotohanan, karamihan sa aming mga karanasan sa pag-scale ng mga programa ay nagsasangkot ng maraming piraso at pagsisimula, at puno ng mga bagay na nagkamali at kinailangang ayusin muli."

Brendan Hayes

Paano nagiging salik ang pakikipag-ugnayan ng stakeholder sa pagpapalaki ng mga programa ng AYSRH? Ano ang papel ng kabataan sa proseso ng pakikipag-ugnayan na ito?

Manood ngayon: 42:45

Nagsalita si Dr. Lesco tungkol sa kahalagahan ng pagsali ng mga kabataan sa lahat ng hakbang ng disenyo at pagpapatupad ng programa. Tinalakay niya kung paano nagsisikap ang kanyang programa na makisali sa mga kabataan sa pagpaplano/organisasyon, pagsusuri ng programa, pagpapatupad (sa anyo ng pagboboluntaryo), at sa pagsulong ng mga serbisyo sa komunidad. Tungkol sa iba pang mga pangunahing stakeholder na kailangang makipag-ugnayan, tinalakay ni Dr. Lesco ang pangangailangang makakuha ng suporta mula sa mga awtoridad ng estado sa simula ng mga yugto ng disenyo ng programa at upang mapanatili ang kanilang paglahok sa buong proseso ng pagpapatupad. Binanggit din niya ang pangangailangang isangkot ang mga propesyonal na asosasyon at institusyong pang-edukasyon, dahil binigyang-diin niya na ang pare-parehong pagbabago ng kurikulum para sa mga propesyonal sa kalusugan ay kritikal sa pagtiyak ng pangmatagalang pagpapanatili. Nagpatuloy si Dr. Lesco upang talakayin ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan din sa mga miyembro ng komunidad, kabilang ang mga magulang, mga tagapamahala ng programa ng NGO, at mga kinatawan mula sa mga relihiyosong grupo.

“Ang pakikilahok ng kabataan ay isa sa pinakamahalagang paunang kondisyon ng isang programa para ito ay matanggap at abot-kaya. Kung wala ang <a href="https://knowledgesuccess.org/tl/2021/11/09/positive-youth-development-young-people-as-assets-allies-and-agents/">aktibong partisipasyon ng kabataan</a>, hindi posible ang mga programang ito.”

Dr. Galina Lesco

Binigyang-diin ni Ms. Esiet na bagama't mahalagang makipag-ugnayan sa mga stakeholder na sumusuporta na sa programa, kinakailangan ding makipag-ugnayan sa mga grupong maaaring sumalungat sa AYSRH, dahil madalas silang may potensyal na epektibong madiskaril kahit na ang mga programang mahusay ang disenyo. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng aktibong pagsali sa mga kabataan sa buong pagpapatupad ng programa, partikular na tinatalakay ang kanyang karanasan sa paglalapat ng feedback ng mga kabataan upang bumuo ng mga materyal na pang-edukasyon na ibinibigay sa mga mag-aaral sa programa ng edukasyong sekswalidad upang matiyak na ang kurikulum ay tumutugon sa kanilang mga pangangailangan at tumutugon sa kanila. Si Ms. Esiet ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa sexuality education textbook na binuo ng kanyang programa, “Handbook ng mga Mag-aaral sa Buhay ng Pamilya at Edukasyon.”

Nasaan ang pinaka-cost-effective na intervention point para sa mga pamahalaan upang mapabuti ang mga resulta ng AYSRH?

Manood ngayon: 51:47

Inilarawan ni G. Hayes kung paano maaaring magkaiba ang mga punto ng interbensyon na ito batay sa iba't ibang konteksto ng probisyon ng serbisyo ng AYSRH; dahil dito, dapat gumawa ng mga estratehiya sa antas ng bansa. Binigyang-diin niya ang pagkakaiba-iba ng multi-sectoral partners kasangkot sa pagpapatupad ng mga programa ng AYSRH at ipinaliwanag na ang pag-abot ng pinagkasunduan sa mga stakeholder na ito ay kadalasang isang diskarte na matipid para sa pagpapabuti ng mga resulta ng programa. Tinalakay din niya ang epekto ng pandemya ng COVID-19: Maraming mga bansa ang nakaranas ng napakalaking pagbawas sa paglago ng ekonomiya, kasunod na pagbaba ng kita ng pamahalaan at paglalagay ng karagdagang mga paghihigpit sa pananalapi sa limitado na mga badyet sa kalusugan. Higit pa rito, ipinakilala ng pandemya ang mga nakikipagkumpitensyang priyoridad para sa mga internasyonal na donor na dating nakatutok sa pagpopondo sa AYSRH programming. Binanggit niya ang kahalagahan ng paghahanay ng mga programa sa gawaing isinasagawa na sa antas ng bansa, pagsasama ng probisyon ng serbisyo sa mga kasalukuyang sistema, at pamamahala sa saklaw ng mga programa upang matiyak ang pagiging epektibo sa gastos. Sa wakas, binigyang-diin niya ang pangangailangan para sa pagbuo ng isang kritikal na masa ng mga mapagkukunan sa likod ng nakabatay sa ebidensya, may mataas na epekto na mga interbensyon.

"Kung mas makakabuo tayo ng pinagkasunduan para sa mga interbensyon na may mataas na epekto na partikular sa konteksto, mas mapapalawak pa natin ang ating mga mapagkukunan."

Brendan Hayes

Tungkol sa "Pagkonekta ng mga Pag-uusap"

Pag-uugnay ng mga Pag-uusap” ay isang serye na partikular na iniakma para sa mga lider ng kabataan at kabataan, na pinangungunahan ni FP2030 at Kaalaman TAGUMPAY. Nagtatampok ng limang tema, na may apat hanggang limang pag-uusap bawat modyul, ang seryeng ito ay nagpapakita ng komprehensibong pagtingin sa mga paksa ng Adolescent and Youth Reproductive Health (AYRH) kabilang ang Adolescent and Youth Development; Pagsukat at Pagsusuri ng mga Programa ng AYRH; Makabuluhang Pakikipag-ugnayan ng Kabataan; Pagsulong ng Pinagsanib na Pangangalaga para sa Kabataan; at ang 4 P's ng mga maimpluwensyang manlalaro sa AYRH. Kung dumalo ka sa alinman sa mga sesyon, alam mong hindi ito ang iyong mga karaniwang webinar. Nagtatampok ang mga interactive na pag-uusap na ito ng mga pangunahing tagapagsalita at hinihikayat ang bukas na pag-uusap. Hinihikayat ang mga kalahok na magsumite ng mga tanong bago at sa panahon ng pag-uusap.

Ang aming ikalimang at huling serye, "Mga Umuusbong na Trend at Transformational Approaches sa AYSRH," ay nagsimula noong Oktubre 14, 2021, at natapos noong Nobyembre 18, 2021.

Gustong Makibalita sa Nakaraang Serye ng Pag-uusap?

Ang aming unang serye, na tumakbo mula Hulyo 2020 hanggang Setyembre 2020, ay nakatuon sa isang pundasyong pag-unawa sa pag-unlad at kalusugan ng kabataan. Ang aming pangalawang serye, na tumakbo mula Nobyembre 2020 hanggang Disyembre 2020, ay nakatuon sa mga kritikal na influencer upang mapabuti ang reproductive health ng mga kabataan. Ang aming ikatlong serye ay tumakbo mula Marso 2021 hanggang Abril 2021 at nakatuon sa isang diskarte na tumutugon sa kabataan sa mga serbisyo ng SRH. Nagsimula ang aming ika-apat na serye noong Hunyo 2021 at nagtapos noong Agosto 2021 at nakatuon sa pag-abot sa mga pangunahing populasyon ng kabataan sa AYSRH. Maaari mong panoorin mga pag-record (magagamit sa Ingles at Pranses) at basahin mga buod ng pag-uusap para makahabol.

Jill Litman

Global Partnerships Intern, FP2030

Si Jill Litman ay isang senior sa University of California, Berkeley na nag-aaral ng Public Health. Sa loob ng larangang ito, lalo siyang madamdamin tungkol sa kalusugan ng ina at hustisya sa reproduktibo. Siya ang Global Partnerships Intern ng FP2030 para sa taglagas ng 2021, na tumutulong sa pangkat ng Global Initiatives sa kanilang trabaho sa Youth Focal Points at iba pang mga gawain para sa 2030 transition.

12.8K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap