Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Konteksto at Komunidad: Pagbuo ng Programang Pangkalusugan sa Sekswal at Reproduktibo

Ang komprehensibong programa sa edukasyon ng SRH sa Haiti ay tumutugon sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian


Pangangalaga sa 2 Komunidad (C2C) ay bumuo ng isang komprehensibong programa sa edukasyon sa kalusugang sekswal at reproductive na iniayon sa konteksto ng komunidad nito sa Haiti. Ang panayam na ito sa Managing Director ng C2C Racha Yehia ng Development Coordinator Amanda Fata itinatampok kung bakit at paano binuo ng C2C ang programa, at kung paano ito nakakatulong sa pananaw ng C2C.

“Ang mga batang babae sa Haiti, tulad ng sa maraming lugar sa buong mundo, ay walang kapangyarihang gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang sekswal na kalusugan o angkinin ang kanilang sariling mga katawan. Naniniwala ako na ang systemic gender inequity na ito ay humantong sa maraming isyu sa bansa.” – Racha Yehia

Amanda Fata, tagapanayam: Ano ang ginagawa ng C2C at ano ang iyong tungkulin sa organisasyon?

Racha Yehia: Ang Care 2 Communities (C2C) ay isang nonprofit na organisasyon na nagpapatakbo ng network ng mga primary care clinic sa hilagang Haiti. Ang C2C ay naiiba sa tradisyonal na mga modelo ng tulong para sa dalawang pangunahing dahilan:

  1. Mayroon kaming public-private partnership sa gobyerno ng Haiti—sa halip na magtayo ng mga bagong klinika, nakikipagtulungan kami sa Ministry of Health para i-rehabilitate ang mga kasalukuyang pampublikong klinika. Pinapabuti ng diskarteng ito ang kalidad ng mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga na inaalok at pinatataas ang access sa pangangalaga sa mga mahihirap at mababa ang kita, na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga pamilya na mamuhay ng mas malusog.
  2. Mayroon kaming modelo ng pangangalagang pangkalusugan na nakabatay sa komunidad ng social enterprise na naghahatid ng mga resulta para sa mga komunidad na kulang sa mapagkukunan. Nagbibigay kami ng mataas na kalidad, abot-kaya, pangangalagang nakasentro sa pasyente sa pamamagitan ng pitong klinika na nagpapatakbo bilang mga social na negosyo. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula silang suportahan ang kanilang sarili sa pananalapi, tinitiyak na makukuha ng mga tao ang pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila ngayon at magpakailanman.

Nagsimula ako sa C2C noong 2017 bilang Clinic Operations Coordinator at na-promote sa Director of Operations noong 2018. Nitong nakaraang taon, napili akong manguna sa C2C nang direkta mula sa lupa dito sa Haiti bilang Managing Director. Mahigit anim na taon na akong naninirahan at nagtatrabaho sa Haiti. Pumunta ako dito para magtrabaho sa pagpapalakas ng sistema ng kalusugan at nagpasya na gawing tahanan ko ang Haiti. Ang aking asawa ay mula sa Haiti at mayroon kaming isang maliit na batang babae na pinalaki namin dito. Mayroon akong malakas na attachment sa Haiti pagdating sa aking personal at propesyonal na buhay.

C2C staff members introduce the SRH program at a clinic in the Sinek community in northern Haiti. Image credit: Care 2 Communities
Ipinakilala ng mga kawani ng C2C ang komprehensibong programa sa kalusugang sekswal at reproductive sa isang klinika sa komunidad ng Sinek sa hilagang Haiti. Credit ng larawan: Care 2 Communities

Bakit pinili ng C2C na magdisenyo ng sarili nitong komprehensibong kurso sa edukasyon sa kalusugang sekswal at reproduktibo? Bakit ngayon?

Ang mga batang babae sa Haiti, tulad ng sa maraming lugar sa buong mundo, ay hindi binibigyang kapangyarihan na gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang sekswal na kalusugan o angkinin ang kanilang sariling mga katawan. Naniniwala ako na ang systemic gender inequity na ito ay humantong sa maraming isyu sa bansa. Kilalang-kilala na ang maagang hindi ginustong pagbubuntis ay nauugnay sa kahirapan. Sa C2C, 15% ng mga pasyente sa aming programa sa kalusugan ng ina ay wala pang 18. Nakikita ko ang mga batang babae na pumapasok para sa mga pagbisita sa prenatal na 18 o 19 at sa kanilang ikaapat na pagbubuntis, na may mga anak mula sa iba't ibang kapareha. Hindi lamang ang mga babaeng ito ay hindi nakapagtapos ng kanilang pag-aaral, hindi nila kayang tustusan ang kanilang mga pamilya. Nakikita rin natin ito sa pamamagitan ng ating child malnutrition program, kung saan ang parehong mga batang babae ay madalas na bumabalik kasama ang kanilang mga anak na naghihirap medikal dahil sila ay kulang sa timbang at hindi nakakakuha ng naaangkop na nutrisyon. Tinutulungan natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng nutritional supplement para sa bata at samantalahin ang pagkakataong turuan ang ina sa mga masusustansyang pagkain. Nag-aalok kami ng mga serbisyong ito upang gamutin ang mga isyung ito, ngunit ang aming pangkalahatang layunin ay tugunan ang mga ugat ng mga isyung ito. Ang komprehensibong sekswal at reproductive na edukasyon sa kalusugan ay tila ang natural at pinakamagandang lugar upang magsimula.

"Nag-aalok kami ng mga serbisyong ito upang gamutin ang mga isyung ito, ngunit ang aming pangkalahatang layunin ay upang matugunan ang mga ugat na sanhi ng mga isyung ito. Ang komprehensibong sekswal at reproductive na edukasyon sa kalusugan ay tila ang natural at pinakamagandang lugar upang magsimula."

Pinili naming idisenyo ang aming sariling kurikulum, nagtatrabaho sa isang Haitian-American psychologist na may mga taon ng karanasan sa Haiti, dahil gusto naming gawing akma ang kurso sa konteksto kung saan kami nagtatrabaho. Maraming mga mito at maling akala na laganap sa Haiti pagdating sa sex—halimbawa, kung nakikipagtalik ka sa karagatan, hindi ka mabubuntis; kung umiinom ka ng beer pagkatapos makipagtalik, hindi ka mabubuntis; kung nakipagtalik ka sa taong may kapansanan, yayaman ka. Ang mga alamat na ito ay nakakapinsala at nagtataguyod ng peligrosong sekswal na pag-uugali na nakakapinsala sa mga babae at iba pa.

Naramdaman din namin na mahalagang i-engage ang mga babae sa paraang makapagbibigay sa kanila ng interes at kasabik sa impormasyong ito, para makuha nila ang kanilang kaalaman at mailapat ito sa kanilang buhay at maibahagi rin sa iba. Mayroong isang seksyon ng kurso na nag-uusap tungkol sa Rabòday, isang sikat na genre ng musika sa Haiti na may mga liriko na napakasama sa kababaihan. Sa seksyong ito, tinitingnan natin ang ilan sa mga liriko at tinatalakay ang mga karaniwang tema, kung paano inilarawan ang mga lalaki at babae sa mga kanta, kung ano ang mga stereotype na ipinahihiwatig ng genre na ito, at ang uri ng mga panganib na pinananatili nito. Umaasa ako sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa kung paano gumaganap ang sexism sa bawat aspeto ng kanilang buhay, mas malalaman nila ito at magsisikap na baguhin ito, simula sa sarili nilang buhay at sa mga pagpipiliang gagawin nila.

Paano mo ginawa ang kurso? Ano ang mga hakbang mula nang magkaroon ka ng ideya sa pagpapatupad ng kurso?

Ilang taon na naming gustong simulan ang proyektong ito, kaya medyo matagal kaming nag-isip kung ano ang magiging hitsura ng kurso at kung ano ang aming mga layunin. Noong 2020, kami ay pinalad na makakuha ng pondo mula sa Together Women Rise (dating kilala bilang Dining for Women) at sa Conservation, Food and Health Foundation para gawin itong realidad. Bago magpatuloy, sinuri namin ang mga miyembro ng komunidad, kabilang ang mga magulang, upang makuha ang kanilang mga iniisip tungkol sa kurso at matugunan ang kanilang mga alalahanin. Masaya kaming nalaman na lahat ay tumatanggap at sumusuporta sa proyekto.

Talagang gusto naming lumikha ng aming sariling kurikulum na partikular na iniayon sa mga batang babae sa aming mga komunidad, ang mga hadlang na kinakaharap nila sa kalusugan ng reproduktibo, at kanilang mga interes. Nag-circulate kami ng job posting para sa isang curriculum writer at masuwerte kaming nakatrabaho si Dr. Elizabeth Louis. Napakaganda ng karanasan namin kay Dr. Louis kaya hiniling namin sa kanya na sumali sa aming Board of Directors. Kumuha din kami ng nurse at social worker para magturo ng kurso, dahil naisip namin na mahalagang magturo ang mga batang babaeng propesyonal bilang isang team para maging komportable ang mga kabataang babae sa materyal at matugunan ang anuman at lahat ng tanong na maaaring mayroon ang mga estudyante. .

"Talagang gusto naming lumikha ng aming sariling kurikulum na partikular na iniayon sa mga batang babae sa aming mga komunidad, ang mga hadlang na kinakaharap nila sa kalusugan ng reproduktibo, at ang kanilang mga interes."

Pagkatapos ay ipinakalat namin ang tungkol sa programa sa loob at paligid ng aming mga klinika at sa pamamagitan ng aming mga manggagawang pangkalusugan sa komunidad. Kapag napuno na ang lahat ng puwesto ng kalahok, nagsagawa kami ng sesyon ng edukasyon para sa mga magulang ng mga batang babae upang mas matuto sila tungkol sa kurikulum upang magtanong at maghain ng mga alalahanin. Pagkatapos nito, oras na upang ilunsad ang kurso.

Q: Ano ang naging tugon ng komunidad? Mayroon bang mga elemento ng kurso na tumutugon sa mga hamon na partikular sa komunidad?

Bago tayo magsimula ng anumang bagong programa, dinadala muna natin ang ideya sa komunidad. Para sa kursong ito, gumawa kami ng feasibility study at nakapanayam ang maraming pinuno ng komunidad—mga opisyal ng gobyerno, pastor, guro, magulang, at sarili naming kawani. Ang mga tugon ay napakapositibo, kahit na mula sa simbahan, na lubhang maimpluwensyahan sa Haiti. Bagama't marami ang maaaring magkaroon ng tradisyonal na mga pagpapahalaga, nakikita nila ang mga negatibong kahihinatnan ng kakulangan ng sekswal na edukasyon sa mga kababaihan sa kanilang buhay. Sabik sila na simulan namin ang programa. Marami sa mga taong nakausap namin ay gustong turuan ang kanilang mga anak sa mga paksang ito, ngunit hindi nila alam kung paano at marami rin ang walang kaalaman sa kanilang sarili.

“Bagaman marami ang maaaring magkaroon ng tradisyonal na mga pinahahalagahan, nakikita nila ang mga negatibong kahihinatnan ng kakulangan ng komprehensibong sekswal na edukasyon sa mga kababaihan sa kanilang buhay … Marami sa mga taong nakausap namin ay gustong turuan ang kanilang mga anak sa mga paksang ito, ngunit hindi nila alam paano at marami ang hindi nagkaroon ng kaalamang iyon sa kanilang sarili.”

Q: Ano ang inaasahan mong makamit sa kursong ito? Ano ang iyong paningin?

Mayroon akong malalaking plano para sa kursong ito. Kami ay kasalukuyang nasa aming pilot phase: isang pangkat ng 20 batang babae na may edad 13-18 na naka-enroll sa isang 20-linggong kurso sa anim sa aming mga lugar ng klinika. Kapag natapos na ang kursong ito, uulitin namin itong muli para sa isa pang grupo ng mga babae. Sa susunod na taon, iaangkop natin ang kurikulum para sa mga lalaki. Tatakbo pa rin kami ng dalawang sesyon ng klase para sa mga babae, ngunit hiwalay din ang gagawin namin para sa mga lalaki. Alam namin na kritikal na isama ang mga lalaki sa mga pag-uusap na ito upang makatulong na hubugin ang kanilang kaalaman at pag-uugali na may direktang epekto sa kanilang kalusugan, kalusugan ng kanilang kapareha, pati na rin sa kanilang mga pamilya. Maghihiwalay pa rin ang klase ng mga babae at klase ng lalaki, para mas komportable ang lahat na magtanong. Para sa tatlong taon, paghihiwalayin pa namin ang mga klase ayon sa edad—isang klase para sa mga batang babae na edad 10-14 at isa pa para sa mga babae 15-18, at ganoon din para sa mga lalaki. Sa ika-apat na taon, gusto kong i-pilot ang kurso sa isang lokal na mataas na paaralan upang makita kung maaari nating isama ito bilang bahagi ng isang kurikulum ng paaralan, na hindi naririnig sa Haiti. Kapag mayroon kaming ilang taon ng data, ilalagay namin ang kurso sa Ministri ng Edukasyon at ang aking pag-asa ay isang araw ang kurso ay ituro sa mga paaralan sa buong Haiti.

Interesado ka bang matuto nang higit pa tungkol sa programang sekswal at reproductive health ng kabataan? Isaalang-alang ang Pagkonekta ng mga Pag-uusap.

Racha Yehia

Managing Director, Care 2 Communities

Si Racha Yehia ay mayroong Bachelor's degree sa nutritional science na may menor de edad sa international development mula sa McGill University sa Montreal. Pagkatapos ng kanyang degree, nagtrabaho siya sa iba't ibang mga proyekto sa nutrisyon sa Pilipinas at Burkina Faso. Bago sumali sa C2C, natapos niya ang dalawang taong kontrata sa isa sa mga kasosyo ng C2C, Meds & Food for Kids (MFK) na gumagawa ng Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) para labanan ang malnutrisyon sa Haiti. Sa kanyang panahon sa MFK, pinamahalaan niya ang departamento ng nutrisyon kung saan tinulungan niya ang higit sa 20 organisasyon na magsimula ng mga programa sa malnutrisyon sa buong Haiti. Pinadali din niya ang paglulunsad ng ilang mga programa para sa suplemento sa prenatal. Mahigit apat na taon na si Racha sa C2C, na tumutulong sa pagpapalawak ng aming network mula 2 hanggang 7 klinika. Ang pamumuno ni Racha sa iba't ibang aspeto ng mga function ng C2C tulad ng pamamahala sa mga pagsasaayos, pagpapatupad ng mga bagong sistema at programa, pagsasanay, at pamamahala sa pang-araw-araw na operasyon, ay nagmarka ng pagpapabuti at pagtaas ng kahusayan sa lupa. Sa kanyang matibay na pag-unawa sa kultura at kaugalian ng Haitian pati na rin sa kanyang mga taon ng karanasan, mas natutukoy ni Racha kung ano ang praktikal at magagawa pagdating sa internasyonal na pag-unlad sa Haiti.

Amanda Fata

Development Coordinator, Care 2 Communities

Si Amanda ay nagtapos ng Lesley University sa Cambridge, MA kung saan nakakuha siya ng bachelor's degree sa Global Studies. Sa kanyang pag-aaral, itinuloy niya ang kanyang mga interes sa pandaigdigang kalusugan at internasyonal na pag-unlad sa pamamagitan ng kanyang coursework pati na rin ang mga internship sa iba't ibang nonprofit, kabilang ang Kupenda for the Children, isang organisasyon na nagbibigay ng interbensyong medikal, edukasyon, at adbokasiya para sa mga batang may kapansanan sa Kenya. Sa C2C, pinangangasiwaan ni Amanda ang pangangalap ng pondo sa institusyon, na nakatuon sa pagsulat at pag-uulat ng grant, pananaliksik sa pag-asam, pagbuo ng pakikipagsosyo, at peer networking. Ang kanyang pangunahing layunin sa karera ay tumulong na mapabuti ang mga resulta ng kalusugan ng kababaihan sa buong mundo at kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa pananaliksik sa Division of Women's Health sa Brigham and Women's Hospital.

17.7K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap