Mag-type para maghanap

Webinar Oras ng Pagbasa: 5 minuto

Pagpapalawak ng Pagsasama sa Asya: Isang Intersectional Lens sa FP/RH Services


Noong Agosto 11, na-host ang Knowledge SUCCESS Pagpapalawak ng Pagsasama: Isang intersectional lens sa mga serbisyo ng FP/RH para sa Mga May Kapansanan, Katutubo, at LGBTQI+ na komunidad sa loob ng Asya. Nagtatampok ng mga tagapagsalita mula sa Nepal at Pilipinas, tinuklas ng webinar ang mga pangunahing insight at aral na natutunan sa kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi kapag nagbibigay ng inclusive family planning at reproductive health (FP/RH) na mga serbisyo sa iba't ibang konteksto, at kung paano nagbabago ang paghahatid ng serbisyo kapag nagsalubong ang mga pagkakakilanlan .

Mga Tampok na Tagapagsalita

Isang Pangkalahatang-ideya ng Intersectionality

Manood ngayon: 9:20

Sinimulan ni Gayo ang webinar sa isang pagpapakilala at pangkalahatang-ideya ng konsepto ng intersectionality. Ang intersectionality ay orihinal na nilikha ng legal na iskolar at tagapagtaguyod ng karapatang sibil na si Kimberlé Crenshaw noong 1989. Sa orihinal, nilikha ni Crenshaw ang balangkas upang ilarawan kung paano ang mga feminist at antiracist na teorya at mga patakaran na nauugnay sa panahon ay hindi kasama ang mga karanasan ng Black women dahil nahaharap sila sa diskriminasyon na kakaiba sa sila. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang ibahagi ng mga tao kung paano nakuha ng termino ang sarili nilang magkakapatong na pagkakakilanlan at karanasan. Tinalakay ng mga kalahok kung paano makikita ang kapansanan, lahi, oryentasyong sekswal, etnisidad, kasarian, pagkamamamayan, at socioeconomic status sa loob ng balangkas na ito.

Depinisyon ngayon: “Ang intersectionality ay […] isang metapora para sa pag-unawa sa mga paraan na kung minsan ay pinagsasama-sama ng maraming anyo ng hindi pagkakapantay-pantay o kawalan ang kanilang mga sarili at lumilikha ng mga hadlang na kadalasang hindi nauunawaan sa loob ng mga kumbensyonal na paraan ng pag-iisip tungkol sa anti-rasismo, feminismo, o iba pang istruktura ng pagtataguyod ng hustisya sa lipunan. mayroon.”
– Kimberlé Crenshaw, Columbia at UCLA Law Professor at Civil Rights Advocate

More Inclusive Services for Rural and Indigenous Youth in Palawan, Philippines

Manood ngayon: 13:11

Young health workers standing in a road in Palawan, Philippines. Both are dressed in all black, are smiling at the camera, and are holding up their hands in a peace sign. Both are also carrying plastic boxes in front of them.
Pinasasalamatan: Roots of Health.

Sinimulan ni Marcus Swanepoel mula sa Roots of Health ang kanyang presentasyon sa isang pangkalahatang-ideya ng mga salik na nakakaapekto sa kakayahan ng mga kabataan at katutubo na gumawa ng malusog at kanais-nais na mga desisyon sa sexual at reproductive health (SRH) sa Palawan, isang isla sa Pilipinas. Bilang nag-iisang organisasyon ng SRH sa Palawan sa nakalipas na 11 taon, ang Roots of Health ay nagkaroon ng malawak na pag-unawa sa mga isyung nakakaapekto sa parehong grupong ito at naglapat ng mga makabagong solusyon upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Parehong nahaharap ang mga kabataan at mga katutubo sa Palawan sa diskriminasyon ng provider, kawalan ng access, negatibong pananaw, at maling impormasyon. Bilang karagdagan, nahaharap din ang mga kabataan sa kahihiyan, mga alalahanin sa pagiging kumpidensyal, at kawalan ng kamalayan pagdating sa impormasyon at serbisyo ng SRH.

Upang matugunan ang mga hadlang na ito, ang Roots of Health ay gumamit ng isang umuulit na proseso na patuloy na nagsasama ng feedback mula sa mga kababaihan at kabataang babae. Isinasaalang-alang din ng organisasyon ang mga obserbasyon mula sa pagpapatupad ng programa upang maabot ang mga komunidad na kulang sa serbisyo ng impormasyon at serbisyo ng SRH. Mula nang mabuo, ang Roots of Health ay nagsagawa ng makabuluhang SRH outreach sa mga katutubong komunidad na naninirahan sa geographic isolation. Nagsimula ang programa sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga community health worker (CHWs) tulad ng mga nars upang maabot ang mga komunidad na ito, at kalaunan ay isinama rin ang mga pagsasanay para sa mga health worker ng gobyerno. Nalaman ng Roots of Health na bagama't ang mga komunidad na ito ay nakahiwalay at ang mga mito at maling kuru-kuro na nakapalibot sa SRH ay karaniwan, ang mga kababaihan at kabataang babae ay nagnanais ng tumpak na kaalaman at mga serbisyong naa-access. Gayunpaman, isang kritikal na demograpiko ang nawawala sa outreach na ito: mga dalagang dalaga.

Upang matugunan ito, sinubukan muna ng Roots of Health na sanayin ang mga batang CHW upang hikayatin ang mga dalagang dalaga na dumalo sa mga sesyon ng impormasyon. Ngunit nang hindi ito gumana, nagpasya si Mr. Swanepoel at ang kanyang koponan na kailangan nilang pumunta sa source at makipag-usap sa mga babae mismo. Nalaman nila na marami sa kanila ang natatakot sa paghatol at isang nakikitang kawalan ng pagiging kumpidensyal sa pakikipag-usap sa mga CHW. Upang matugunan ito, sinanay ng Roots of Health ang mas batang mga health worker (HWs) na naging mga teenager na ina mismo. Ang diskarte na ito ay nagpakita ng pangako, at ang mga rate ng pagbubuntis sa simula ay bumaba. Gayunpaman, nagpatuloy ang mga tagapagkaloob ng diskriminasyon laban sa mga kabataang walang asawa na sumusubok na mag-access ng mga serbisyo. Ang mga natuklasang ito ang nagbunsod sa Roots of Health na magkaroon ng tapat at bukas na pakikipag-usap sa mga kawani tungkol sa pagbabago ng pag-uugali at mga gawi sa mga klinikang pangkalusugan, na sadyang tinitiyak na ang mga tagapagkaloob ay tinanggap na sumuporta sa pangunahing karapatang pantao sa mga contraceptive at impormasyon at serbisyo ng SRH. Binuksan din ng koponan ang mga espasyo sa klinika partikular para sa mga kabataan at nagpasimula ng isang sistema ng appointment na pinaliit ang kanilang mga pagkakataong makita ng naghihintay na mga pasyente.

Hindi naabot ng Roots of Health ang kasalukuyang operating model nito nang hindi nag-aaral at umaangkop sa daan, ngunit ang mga serbisyong inaalok ngayon ay higit na nakakaapekto at pinahahalagahan salamat sa paglalakbay. Tinapos ni G. Swanepoel ang kanyang presentasyon sa pamamagitan ng pagrekomenda na makinig ang mga programa sa kanilang mga stakeholder at makipagtulungan sa kanila upang bumuo ng mga solusyon sa kanilang mga hamon.

"Kung nakakita ka ng isang bagay na hindi gagana dahil sa isang pagpapalagay, huwag matakot na hilahin ang plug. Mahalaga rin na ihinto ang paggawa ng mga bagay na hindi gumagana tulad ng patuloy na paggawa ng mga bagay na nagagawa. Ayusin at ulitin hanggang sa makakita ka ng isang bagay na gumagana."
– Marcus Swanepoel, Executive Director, Roots of Health

Mga Kabataang may Kapansanan: Mga Pagkakakilanlan sa Nepal

Manood ngayon: 31:33

Seven people stand on a stage in a line with a projector screen behind them, and two small tables with water bottles in front of them. On the projector screen is the title “Disability, Sexuality & Accessibility” in red capital letters. Underneath this are the words, “Increasing access to Comprehensive Sexual and Reproductive Health Rights of Young Persons with Disabilities,” in smaller black font. The screen also features several photos of resources. The person furthest to the left is standing behind a podium speaking into a microphone with a laptop in front of them, and six of the other people hold materials in their hands.
Conference on Disability, Sexuality, and Accessibility, Blind Youth Association Nepal.

Inilarawan ni Ramchandra Gaihre kung paano nakakaranas ang mga taong may kapansanan sa iba't ibang impormasyon sa kalusugan at SRH at kung paano tumugon ang Blind Youth Association Nepal (BYAN) sa mga pangangailangang ito. Binigyang-diin din niya kung paano nagsalubong ang iba't ibang pagkakakilanlan para sa mga taong may kapansanan. Ang pagkakaroon ng kapansanan ay isang nuanced at multi-dimensional na karanasan, na maaaring kabilang ang pagkilala bilang isang taong may cross-disability: halimbawa, maaaring may isang taong may kapansanan sa paningin at bingi. Binanggit din niya na ang mga paniniwala sa relihiyon, pagiging bata, at iba pang magkakaugnay na pagkakakilanlan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga taong may kapansanan sa mga tuntunin ng pagtanggap ng komunidad at pag-access sa serbisyo ng FP/RH. Higit pa rito, binanggit niya na ang mga taong may kapansanan ay maaaring harapin ang isang hadlang sa wika sa pag-access ng impormasyon, tulad ng kakulangan ng mga partikular na sign language na sign para sa SRH o mga hamon sa ganap na paghahatid ng kahulugan sa likod ng mga pagkakakilanlan sa loob ng komunidad ng LGBTQI+. Sa wakas, katulad ng ibang mga populasyon na kulang sa serbisyo, ang mga taong may kapansanan ay nahaharap sa tanong kung kailan at paano ibabahagi ang kanilang magkakaugnay na pagkakakilanlan at ang mga negatibo o nakakapinsalang bunga ng katapatan na iyon.

Ibinahagi ni G. Gaihre ang ilang paraan kung saan tinutugunan ng BYAN ang mga intersectionality at rekomendasyon para sa iba na nagnanais na lumikha ng higit pang mga kapaligiran ng serbisyo ng SRH para sa mga taong may kapansanan. Halimbawa, nagpasya ang BYAN na isama ang iba't ibang kategorya ng kapansanan sa ilalim ng isang payong, na nagpapahintulot sa cross-sectionality sa loob ng programming. Sinusuportahan ng mga peer group ang mga kabataang may mga kapansanan sa buong mga sesyon ng pag-aaral sa SRH at higit pa, bilang karagdagan sa isa-sa-isang pag-aaral kung saan ang mga kabataan ay tumatanggap ng indibidwal na atensyon. Higit pa rito, iniaangkop din ng BYAN ang mga materyales nito para sa iba't ibang kapansanan, kabilang ang paggawa ng mga bersyon ng braille para sa mga taong may kapansanan sa paningin, mga bersyon ng audio para sa mga taong may kapansanan sa pandinig, at madaling basahin, mga materyal na mataas ang nakikita para sa mga taong may kapansanan sa intelektwal. Nagsusulong din ang BYAN para sa mas mataas na pagkilala at accessibility para sa mga taong may kapansanan sa pambansa, subnasyonal, at lokal na antas sa buong Nepal, na nagpapalakas sa kapasidad ng mga taong may kapansanan na humiling ng mga serbisyo ng SRHR.

Tinapos ni G. Gaihre ang kanyang presentasyon sa pamamagitan ng pagrekomenda na ang mga nagtatrabaho sa mga taong may mga kapansanan, gayundin ang mga naghahanap upang matiyak na ang kanilang mga programa ay mas inklusibo, sadyang palakasin ang kapasidad ng mga organisasyon ng mga taong may kapansanan upang ihanda sila para sa mga pakikipagtulungan ng donor. Hinikayat din niya ang bawat organisasyon na magsagawa ng pag-audit ng accessibility upang masuri kung, kailan, at paano ito kasama ang mga taong may mga kapansanan.

"Gaya ng sinasabi natin sa gawaing ito, ginagawa natin ang daan sa pamamagitan ng paglalakad."
– Ramchandra Gaihre, Pangkalahatang Kalihim, Blind Youth Association Nepal

Q&A: Mga Pagsasaalang-alang para sa CSE, Peer Educators, at Pagiging Maingat sa mga Patuloy na Hamon

Manood ngayon: 52:09

Nagtapos ang webinar sa isang panahon ng Q&A kung saan tumugon si Mr. Swanepoel sa ilang komento sa chat na may kaugnayan sa trabaho sa mga paaralan at mga peer educator, pati na rin ang hindi gumagana sa programming ng Roots of Health. Binanggit niya ang ilang mga makabagong at umuulit na diskarte na ipinapatupad ng Roots of Health, kabilang ang epektibong pakikipag-ugnayan ng data sa mga guro, pagpapalawak at pagtiyak ng mga interactive na tungkulin para sa mga peer educator, at pagiging maalalahanin sa mga patuloy na hamon sa pakikipag-ugnayan sa mga nasa hustong gulang sa kalusugang sekswal at reproductive ng kabataan at kabataan.

Mga Mapagkukunang Ibinahagi Sa Panahon ng Webinar

Binanggit ni G. Gaihre ang ilang tool na binuo ng Blind Youth Association Nepal sa Nepali upang magsagawa ng accessibility audit.

Credit: A flow chart created in the evaluation planning tool linked below by Mr. Swanepoel. The flow chart depicts issues affecting young people and indigenous people in using SRH services (lack of confidentiality, provider discrimination, embarassment, lack of access, negative perceptions, lack of awareness, and misinformation) as well as several solutions that Roots of Health implements (Provider orientations, condom distribution, young health workers, community outreach, and an awareness campaign).
Isang flow chart na ginawa sa tool sa pagpaplano ng pagsusuri na naka-link sa ibaba ni G. Swanepoel.

Ibinahagi ni Mr. Swanepoel ang isang kasangkapan sa pagpaplano ng pagsusuri na tumutulong sa isang user na mailarawan ang mga modelo ng lohika at kung paano maimamapa ang mga landas ng pagbabago habang nagdidisenyo, nagpapatupad, nagmomonitor, at nagsusuri ng isang programa. Bilang karagdagan, maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa programming ng Roots of Health at pag-access ng mga mapagkukunan na inilaan para sa mga madlang nagsasalita ng Filipino sa Malaya Ako, pati na rin ang mga partikular na materyales para sa manggagawang pangkalusugan.

Brittany Goetsch

Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Brittany Goetsch ay isang Program Officer sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Sinusuportahan niya ang mga field program, paggawa ng nilalaman, at mga aktibidad sa pakikipagsosyo sa pamamahala ng kaalaman. Kasama sa kanyang karanasan ang pagbuo ng kurikulum na pang-edukasyon, pagsasanay sa mga propesyonal sa kalusugan at edukasyon, pagdidisenyo ng mga madiskarteng planong pangkalusugan, at pamamahala ng malakihang mga kaganapan sa outreach sa komunidad. Natanggap niya ang kanyang Bachelor of Arts in Political Science mula sa The American University. Mayroon din siyang Master of Public Health sa Global Health at Masters of Arts sa Latin American at Hemispheric Studies mula sa The George Washington University.

6.6K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap