Mag-type para maghanap

Malalim Oras ng Pagbasa: 6 minuto

Spotlight sa Comprehensive Sexuality Education (CSE): Ano ang Matututuhan Natin Mula sa UNESCO Global Status Report


Comprehensive Sexuality Education (CSE) ay tumutukoy sa isang "malawak na naaabot, holistic, naaangkop sa edad, multidimensional na proseso ng pag-aaral na ... nagbibigay-daan sa mga kabataan na gumawa ng malusog, sinadya at magalang na mga desisyon tungkol sa sekswalidad at mga relasyon." Sa maraming rehiyon, ang mga gumagawa ng patakaran ay gumagamit ng CSE na may mga inisyatiba na gumagamit ng iba't ibang pangalan, tulad ng "respectful relationship programming" o "life skills education," at maaaring hindi ito komprehensibo sa katotohanan. Madalas na nagaganap ang CSE sa mga paaralan bilang bahagi ng mga kurikulum sa loob ng paaralan, ngunit nangyayari rin sa iba pang mga setting gaya ng mga youth club, sports practice, at community center.

Ano ang naglalagay ng "Komprehensibo" sa "Komprehensibong Edukasyon sa Sekswalidad"?

Mga katangian ng CSE:

 • tumpak sa siyentipiko
 • Incremental
 • Angkop sa edad at pag-unlad
 • Nakabatay sa kurikulum
 • Comprehensive
 • Batay sa isang diskarte sa karapatang pantao
 • Batay sa pagkakapantay-pantay ng kasarian
 • May kaugnayan sa kultura at naaangkop sa konteksto
 • Transformative
 • Hinihikayat ang pagbuo ng mga kasanayan sa buhay na kailangan upang suportahan ang malusog na mga pagpipilian

8 Pangunahing Konsepto ng CSE:

 1. Mga relasyon
 2. Mga Pagpapahalaga, Karapatan, Kultura, at Sekswalidad
 3. Pag-unawa sa Kasarian
 4. Karahasan at Pananatiling Ligtas
 5. Mga Kasanayan para sa Kalusugan at Kagalingan
 6. Ang Katawan at Pag-unlad ng Tao
 7. Sekswalidad at Sekswal na Pag-uugali
 8. Kalusugan ng Sekswal at Reproduktibo

Anuman ang pamagat o konteksto, ang mga kabataan sa buong mundo ay sama-samang nagpatuloy igiit at tagapagtaguyod para sa kanilang karapatan na ma-access ang kalidad ng CSE. Bagama't nananatili ang pagsalungat sa CSE—kadalasang nakabatay sa maling impormasyon o hindi pagkakaunawaan hinggil sa layunin at nilalaman nito—sa pangkalahatan, lalong kinikilala ng mga komunidad ang kahalagahan ng CSE sa pagsulong ng Adolescent and Youth Sexual and Reproductive Health (AYSRH).

Bakit napakahalaga ng CSE sa AYSRH?

Ang pagsuporta sa mga kabataan sa katuparan ng kanilang mga pangangailangan sa kalusugang sekswal at reproductive ay napakahalaga. Sinasangkapan at binibigyang kapangyarihan sila ng CSE ng kaalaman upang matulungan silang gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang sariling buhay. Ang komprehensibo at inklusibong edukasyon sa sekswalidad ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng mga mapaminsalang mito at pamantayan tungkol sa mga tungkulin ng kasarian, regla, komunidad ng LGBTQI+, AYSRH para sa mga taong may mga kapansanan, atbp. Higit pa rito, ang CSE ay nagbibigay ng tumpak na impormasyon sa pagpaplano ng pamilya at pag-access sa mga modernong paraan ng contraceptive upang maiwasan ang hindi gustong pagbubuntis ; mga kasanayan upang makilala ang malusog na relasyon; mga mapagkukunan upang matugunan ang karahasan ng matalik na kasosyo; at impormasyon upang maiwasan, masuri, at magamot ang mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik (Sexually transmitted infections (STIs). Ang CSE ay isang pangako sa pangkalahatang kalusugan at kapakanan ng lahat ng tao, anuman ang kasarian, klase, lahi, o etnisidad.

Gayunpaman, ipinakita ng kamakailang ulat ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sa pandaigdigang katayuan ng CSE na may nananatiling malawak na pagkakakonekta at pagkakaiba sa pagitan ng:

 • Ano ang itinakda ng mga pinuno at iba pang stakeholder na gawin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kabataan at kabataan
 • Ano ang iminumungkahi ng mga pag-aaral at programmatic na pagsusuri na dapat gawin (kung ano ang sinusuportahan ng mga diskarte na batay sa ebidensya)
 • At ang kalidad ng CSE na umaabot sa mga nilalayong tatanggap nito

Ang mga puwang na ito ay kumakatawan sa mga napalampas na pagkakataon at maling paggamit ng mga limitadong mapagkukunan ng mga inisyatiba ng CSE—kabilang ang pamumuhunan sa pera, oras, at pagsasanay ng mga tauhan na kinakailangan upang ipatupad ang CSE para sa parehong nasa paaralan at wala sa paaralang kabataan. Alam namin na CSE gumagana, ngunit nananatiling mahirap ang pagpapatupad.

Ang ulat ng UNESCO noong 2021 ay nagbalangkas ng mga programmatic na salik na dapat isaalang-alang kapag tinatasa ang mga kalakasan at kahinaan ng probisyon ng CSE upang ang mga changemaker ay makapagpasya sa kanilang susunod na estratehikong hakbang. Narito ang isang mnemonic (hinango mula sa 2021 ulat) para sa pagtiyak na walang elementong napalampas kapag sinusuri ang mga landscape ng CSE at pagtukoy kung aling mga lugar ang nangangailangan ng priyoridad at pagpapabuti.

CSE infographic

Caption: Tang larawan sa itaas ay naglalaman ng mensahe: "Upang maalala ang mga pangunahing bahagi na nag-aambag sa pagpapanatili at pagiging epektibo ng CSE, isipin lang: ACCESS." Kasama sa larawan ang isang visual ng acronym na ACCESS. A: Mga batas, patakaran, batas. C: Saklaw. C: Kurikulum. E: Paghahatid ng mga tagapagturo. S: Pagsuporta sa kapaligiran. S: Pag-aaral ng kalidad at mga resulta.

Mga Gawa, Mga Patakaran, Mga Batas

85% sa 155 na bansa na sinuri ng UNESCO ay may mga batas at patakarang ipinatupad na may kaugnayan sa probisyon ng CSE.

Bagama't nagiging mas laganap ang mga ito, maraming nauugnay sa CSE ang mga utos ay kulang sa tiyak at hindi isinasaalang-alang ang pagtatalaga ng isang stream ng badyet upang matiyak na ang mga patakaran at programa ay maayos na naipapatupad. Sa pambansang antas, ang mga patakaran ng maraming bansa ay isinasaalang-alang lamang ang pagsasama ng CSE sa edukasyon sa sekondaryang paaralan, kaya tinatanaw ang mga pagkakataong iangkop ang mga kurikulum ng CSE para sa mga mag-aaral sa elementarya (Very Young Adolescents o VYAs) at iba pang populasyon.

Ang mga mag-aaral mula sa maraming bansa ay nag-uulat na ang pakiramdam nila ay huli na silang nakapag-aral sa AYSRH. Nararamdaman nila na ang CSE ay dapat ipakilala mula sa isang mas maagang edad.

Ang mga pagbabago sa gobyerno ay maaaring ilagay sa panganib ang suporta para sa CSE dahil sa iba't ibang paninindigan ng mga pulitiko sa paksa. Maaaring isaalang-alang ng mga tagapagtaguyod ang pagtitiyak para sa paglikha ng isang "permanenteng" pangkat ng CSE sa loob ng kaugnay na ministeryo. Bagama't ang isang nakapirming koponan ay hindi maaaring ganap na immune sa mga pagbabago sa pulitika, ang paunang pag-iral nito ay maaaring palakasin ang pagpapatuloy ng mga pagsisikap ng CSE at palakasin ang pagpapatuloy sa pagitan ng iba't ibang mga inisyatiba ng CSE.

Saklaw

Hindi naaabot ng CSE programming ang maraming kabataan at kabataan, kahit na sa mga rehiyong may mga sumusuportang patakaran. Bilang karagdagan sa hindi pantay na pag-access sa mga napakabata na kabataan (VYA), ang mga kabataan na sumasakop sa mga marginalized na grupo ay may mga hamon din sa pag-access sa CSE. Ang mga partikular na subgroup—tulad ng mga kasal na kabataan—ay kailangang maging tahasang kasama sa mga diskarte sa outreach.

Tingnan mo ito High Impact Practice Brief sa epektibong pakikipag-ugnayan sa grupo ng komunidad!

Nag-alis na ang digital media at lalo na ang mga mobile phone bilang bagong paraan ng pagbuo ng mga koneksyon. Ang mga online na platform ay maaaring magbigay ng mga personalized na karanasan sa mga user na ang mga pangangailangan ay hindi sapat na tinutugunan ng iba pang mga pangkalahatang programa. May mga panganib at problemang kaakibat ng paggamit ng mga digital na komunikasyon: Maaaring walang maaasahang access ang mga vulnerable na grupo sa kinakailangang teknolohiya, at may mga pagsasaalang-alang sa privacy at pagiging kumpidensyal na nauugnay sa mga online na platform. Pa rin, may promising evidence na ang digital CSE ay hindi lamang epektibo sa pagpapalaganap ng impormasyon, ngunit ito rin ay humahantong sa kongkreto, makabuluhang positibong pagbabago sa pag-uugali. Dapat timbangin ng mga tagaplano ng programa ang mga pakinabang, kawalan, at kawalan ng katiyakan ng pagsasama ng teknolohiya maaga sa proseso ng pag-unlad.

Kurikulum

Mahigit sa 40% ng mga na-survey na bansa ng UNESCO ang nag-ulat na ang mga paksa ng kasarian, pagbubuntis, relasyon, at karahasan ay hindi opisyal na isinama sa CSE curricula. Ang UNESCO ay may iminungkahing listahan ng mga pangunahing konsepto na sasakupin sa iba't ibang yugto ng buhay, at ang Knowledge SUCCESS ay mayroong toolkit na nagpapakilala ng mga naaangkop na materyales sa pagtuturo.

Mga praktikal na tip upang maghanda ng mga kurikulum na kasama at alam ng ebidensya:

 1. Maingat na suriin ang mga mapagkukunan (tao, oras, at pananalapi) na magagamit upang bumuo at magpatupad ng mga kurikulum. Narito ang mga ilang mapagkukunan para sa madaling ibagay na mga kurikulum na medyo naa-access.
 2. Bigyang-pansin kung ano ang maaaring natutunan ng mga kabataan sa iyong lugar sa ibang lugar. Dapat tugunan ng Curricula ang maling impormasyon at magpakita ng hindi mapanghusgang pananaw sa sekswalidad, mga sekswal na gawi sa pagitan pumayag mga kasosyo, at pagkakakilanlan at pagpapahayag ng kasarian.
 3. Isama ang interactive, participatory activity kung saan naaangkop. Ang karanasang modelo ng pag-aaral ay kumukuha mula sa ideya na mas natututo tayo noong una nating personal na naranasan ang isang bagay, pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataong pagnilayan ito pagkatapos.
 4. Makipag-ugnayan at ikonekta ang mga kalahok sa programa sa iba pang mga suporta, tulad ng mga extra-curricular, komunidad, o mga partner na nakabatay sa pasilidad ng kalusugan. Ang pakikipagsosyo sa partikular na mga grupo ng komunidad na partikular sa pagkakakilanlan ay makakatulong sa mga kabataan mula sa mga marginalized na grupo na mag-link sa suporta na pinaka-nauugnay sa kanila. Dapat ding isulong ng mga programang CSE ang pagkakaroon at pagiging naa-access ng mga serbisyong pangkalusugan na tumutugon sa kabataan, mga lokasyon at mekanismo ng pamamahagi ng contraceptive, at maaasahang follow-up, mga referral, at indibidwal na pagpapayo. Social marketing at voucher matutugunan ng mga partnership ang mga hadlang sa pananalapi sa mga serbisyo at produkto.
 5. Sa halip na gumawa lamang ng mga one-off na interbensyon, isaalang-alang kung paano magkakatugma ang mga bahagi ng kurikulum upang matugunan ang CSE sa paglipas ng ilang taon. Ang mga programa ng CSE ay dapat patuloy na palakasin at ipaliwanag ang mga pangunahing konsepto sa kabuuan ng isang kabataan takbo ng buhay. Ang pagbabalik-tanaw sa mahahalagang prinsipyo at pagpapalalim ng pang-unawa ng mga mag-aaral sa paglipas ng panahon ang inirerekomenda "spiral na kurikulum" lapitan.

Ano hindi magtrabaho kapag gumagawa ng mga adaptasyon sa umiiral na kurikulum

Kapag gumagawa ng mga pagbabago sa curricula na ginawa at sinuri ng iba, subukang iwasan ang mga ito mga pagbabago na maaaring makaapekto sa pagiging epektibo.

Nagbabago yan huwag makabuluhang nakakaapekto sa nais na mga resulta ay kinabibilangan ng "pagbabago ng wika (pagsasalin at/o pagbabago ng bokabularyo); pagpapalit ng mga larawan upang ipakita ang mga kabataan, pamilya o mga sitwasyon na kamukha ng target na madla o konteksto; at pagpapalit ng mga sanggunian sa kultura.”

Paghahatid ng mga Edukador

Ang pagiging epektibo ng programa ng CSE ay kritikal na naaapektuhan ng paraan ng paghahatid nito ng mga guro at tagapagturo. Mahalaga ang papel nila sa paglikha ng ligtas(r) mga kapaligiran sa pag-aaral para sa magkakaibang grupo ng mga mag-aaral. sila dapat alam kung paano mapadali ang mahihirap na talakayan, protektahan ang privacy at pagiging kumpidensyal ng mag-aaral, at naaangkop na kumilos sa pagsisiwalat ng pang-aabuso o karahasan. Mga tagapagturo ng CSE na nagpapanatili ng mga negatibong pananaw sa sekswalidad at binibigyang-diin ang pag-iwas gumawa ng higit na pinsala kaysa sa mabuti.

Kapag Inihahanda ang Mga Guro ng CSE at Pinapadali ang Pagninilay

Ang pagsasanay ay dapat na isang patuloy na proseso. Ang mga superbisor at awtoridad ng paaralan ay dapat manatiling updated sa mga bagong pag-unlad sa larangan. Online na nilalaman ng propesyonal na pag-unlad, kasama ng iba pang mga pagkakataon sa patuloy na pag-aaral, ay dapat na magagamit ng mga tagapagturo.

Tignan mo ang toolkit na ito sa pagsuporta sa mga guro ng CSE!

Kapaligiran na sumusuporta

Ang paglaban sa mismong ideya ng pagtataguyod ng CSE ay maaaring magdulot ng napakalaking hadlang sa paglikha ng mga napapanatiling pakikipagsosyo. Ang UNESCO ay mayroong mahusay na mapagkukunan sa pagtugon sa mga karaniwang tanong at alalahanin tungkol sa CSE at sa bisa nito. Ang mga pinag-uusapang punto ay maaaring gamitin para sa adbokasiya at pagbuo ng alyansa sa anumang punto sa proseso ng pagpapayaman ng mga programa ng CSE.

Tingnan ang listahan ng mapagkukunang ito para sa pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng komunidad, kabilang ang mga lider ng pananampalataya, mga magulang, at iba pang mga tagapagbigay ng kalusugan!

Panandaliang Pagsusuri sa Resulta

Ang mga salik na inilarawan sa ngayon ay nagbibigay-diin sa mga programmatic building blocks na dapat naroroon at malakas upang makabuo ng epektibo, napapanatiling mga programa ng CSE. Dapat ding tukuyin ng mga programmer ang iba't ibang mga tagapagpahiwatig ng kalidad na susubaybayan sa panahon at pagkatapos ng pagpapatupad ng proyekto. Dapat magkaroon ng pare-parehong pagsusuri sa dami ng data ng programa (hal., bilang ng mga naabot na mag-aaral), kwalitatibong feedback, at mga pagtatasa mula sa pagmamasid sa mga sample na sesyon ng pag-aaral (kung naaangkop sa konteksto ng programa). Ang mga pagsusuri ay dapat isaalang-alang ang mga tagapagpahiwatig na naaayon sa mga pamantayan ng mas malalaking sistema—tulad ng mga pambansang balangkas ng pagsubaybay.

Para sa higit pang impormasyon at mga mapagkukunan tungkol sa pagsubaybay at pagsusuri, tingnan ang:

Tala ng editor: Ang ilan sa mga ulat at materyal na naka-link sa post sa blog na ito ay maaaring naglalaman ng impormasyon na hindi sumusunod Mga kinakailangan sa batas sa kalusugan ng USAID, mga prinsipyo ng gabay sa pagpaplano ng pamilya at mga kinakailangan sa patakaran, at HIV/AIDS legal at mga kinakailangan sa patakaran.

Michelle Yao

AYSRH Content Practicum Student, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Michelle Yao (siya) ay isang full-time na mag-aaral ng Master of Bioethics sa Johns Hopkins University. Siya ay mayroong Bachelor of Health Sciences (na may Minor sa English at Cultural Studies) mula sa McMaster University sa Ontario, Canada. Dati siyang nagtrabaho sa mga inisyatiba ng komunidad at pananaliksik na nakasentro sa kalusugan ng bata at kabataan, hustisya sa reproduktibo, rasismo sa kapaligiran, at kamalayan sa kultura sa edukasyon sa kalusugan. Bilang isang practicum student, sinusuportahan niya ang paggawa ng content para sa Knowledge SUCCESS, na may pagtuon sa pagtugon sa paksa ng kalusugang sekswal at reproductive ng kabataan at kabataan.

7.3K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap