Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Female Genital Mutilation: Isang Sekswal na Kasarian na Isyu at Kapansanan


Maaaring kabilang sa kapansanan ang mga kondisyon na naglilimita sa mga aktibidad ng isang indibidwal sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng; mga limitasyon sa paggalaw, paningin, pandinig, at higit pa. Kaugnay nito, ang limitasyon sa paggamit ng ilang bahagi ng ari ay itinuturing na isang uri ng kapansanan.

Ang Female Genital Mutilation (FGM) ay tinukoy bilang "lahat ng mga pamamaraan na kinasasangkutan ng bahagyang o kabuuang pagtanggal ng panlabas na ari ng babae o anumang pinsala sa kanila para sa mga kadahilanang sosyo-kultural at hindi nakakagaling". Ito ay kilala rin bilang pagtutuli ng babae o pagputol ng ari ng babae.

Sa ilang lugar, Isinasagawa ang FGM sa panahon ng kamusmusan, kasing aga ng ilang araw pagkatapos ng kapanganakan. Sa iba, ito ay nangyayari sa panahon ng pagkabata, sa panahon ng kasal, sa unang pagbubuntis ng isang babae o pagkatapos ng kapanganakan ng kanyang unang anak. Iminumungkahi ng mga kamakailang ulat na ang edad ay bumababa sa ilang lugar, na ang karamihan sa FGM ay isinasagawa sa mga batang babae sa pagitan ng edad na 0 at 15 taon.

Sa Africa, kilalang ginagawa ang FGM sa ilang partikular na komunidad sa 33 bansa na: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania , Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia at Zimbabwe. Nagsasagawa ng FGM ang ilang partikular na grupong etniko sa mga bansa sa Asia, kabilang ang mga komunidad sa India, Indonesia, Malaysia, Maldives, Pakistan at Sri Lanka. Sa Gitnang Silangan, ang pagsasanay ay nangyayari sa Oman, United Arab Emirates at Yemen, gayundin sa Iraq, Iran, Jordan at ang Estado ng Palestine. Sa Silangang Europa, ipinapakita ng kamakailang impormasyon na ang ilang komunidad ay nagsasagawa ng FGM sa Georgia at sa Russian Federation. Sa South America, ang ilang mga komunidad ay kilala na nagsasagawa ng FGM sa Colombia, Ecuador, Panama at Peru. At sa maraming bansa sa kanluran, kabilang ang Australia, Canada, New Zealand, United States, United Kingdom at iba't ibang bansa sa Europa, ang FGM ay ginagawa sa mga populasyon ng diaspora mula sa mga lugar kung saan karaniwan ang pagsasanay.    

Tkasama sa hindi pagpapagana ng mga kahihinatnan ng Female Genital Mutilation (FGM); post-traumatic stress disorder, negatibong paniniwala tungkol sa sex, at kahirapan o kumpletong kawalan ng kakayahan na makipagtalik dahil sa sakit. Ang mga kahihinatnan na ito ay madalas na nangangailangan ng mga diskarte sa pagharap na ginagamit ng mga babaeng apektado ng FGM, at ito ay maaaring magkaroon ng sarili nitong mga implikasyon sa sekswal na kasiyahan sa mga kasosyo. Ang venereal na bahagi ng isang kapansanan ay madalas na napapabayaan sa mga talakayan tungkol sa accessibility o mga karapatan sa pagsasama, dahil karamihan sa mga biktima ay hindi gustong talakayin ito nang hayagan, at hindi lahat ng kapansanan ay kapansin-pansing halata sa isang sulyap. Ang pisikal at medikal na pinsala dulot ng FGM ay kinabibilangan ng matinding pananakit, pagdurugo, pagkabigla, hirap sa pag-ihi at pagdumi, talamak na pananakit at pagiging madaling kapitan sa mga impeksiyon, partikular na ang mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik (sexually transmitted infections (STI).

Kasama sa iba pang mga komplikasyon ang mga problema sa obstetrical tulad ng matagal at/o obstructed labor, perineal tears at postpartum hemorrhage, na maaaring humantong sa maternal o neonatal death. Ang mga komplikasyon na ito ay maaaring makaapekto sa sekswal na paggana, na humahadlang sa sekswal na kasiyahan at ang kakayahang gumawa ng emosyonal at pag-iisip sa mga relasyon. Sa karamihan ng mga komunidad kung saan malawak na ginagawa ang FGM, karaniwang sinusuportahan ito ng mga lalaki at babae nang walang pag-aalinlangan, na may pagkondena, panliligalig, at pagtatalik bilang isang parusa sa hindi pagsang-ayon. Ang diumano'y mga benepisyo ng FGM sa mga nagsasanay na komunidad ay bukod sa iba pa, pag-apruba at pagtanggap ng lipunan, pagpapanatili ng virginity, mas magandang pag-asam ng kasal, at higit na kasiyahang sekswal para sa asawa. gayunpaman, Ang FGM ay hindi kapaki-pakinabang, dahil maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan sa kalusugan kaagad at mamaya sa buhay Kaya, ang pagbabago sa pag-uugali ay makakatulong sa mga tao unawain ang mga mapaminsalang kahihinatnan ng mga kagawiang ito at itigil ang pagsali sa mga gawaing ito ng tribo.

 

Ang FGM Disability

Dahil sa aking propesyon bilang midwife, nakita ko ang epekto ng FGM sa mga ina sa panahon ng panganganak. Tandang-tanda ko ang isa sa mga kliyente ko na may pangalang Chidimma (Hindi tunay na pangalan). Iyon ang ikalawang pagbubuntis ni Chidimma, at siya ay 27 taong gulang. Pumasok siya sa labor room na mukhang balisa, at natatakot. Kinailangan kong i-deploy ang aking mga kakayahan sa pagkaya sa pagpapagaan ng mga alalahaning ito para sa kanya, na umaakit sa kanya sa isang talakayan upang makuha ang dahilan ng kanyang pagkabalisa. Sinabi niya sa akin kung gaano kahirap para sa kanya sa panganganak ng kanyang unang sanggol. Nabanggit ni Chidimma na sa kabila ng episiotomy, isang maliit na hiwa na ginawa upang palakihin ang butas ng puki sa panahon ng panganganak, na ginawa ng nakaraang midwife, ang panganganak mismo ay hindi madali. Sinabi niya na ang karanasan ay nagdulot ng kanyang pagsisisi sa panganganak, at ito ay isang pangunahing pag-aalala para sa kanya ngayon.

Alam ni Chidimma na ang kanyang pangunahing hamon sa panganganak ay dahil nakaranas siya ng genitalmutilation, at nangako siyang hinding-hindi gagawin ang ganoon sa kanyang anak. Si Chidimma ay bahagi ng 24.8% ng mga babaeng Nigerian sa pagitan ng edad na 15 hanggang 49 taong gulang na nakaranas ng genital mutilation a at siya ay bahagi ng 20 milyon ang apektadong Nigerian mga batang babae at babae na kumakatawan sa isang napakalaking 10% ng kabuuang kabuuang bilang ng mga babae na nakaranas ng genital mutilation. . 

Adbokasiya at Pagbabago sa Kalusugan 

Ang pagpuksa sa FGM ay nangangailangan ng multi-sectoral na pakikipagtulungan ng mga practitioner at mga pinuno ng adbokasiya sa maraming antas na kinabibilangan ng pulitika, batas, sistemang pang-edukasyon, at networking ng komunidad. Ang pagtaas ng kaalaman at kamalayan sa mga panganib sa kalusugan at kahihinatnan ng kapansanan, pati na rin ang emosyonal na epekto ng FGM. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga lipunan, maaari nating simulan ang pagbabago ng luma at nakakapinsalang mga saloobin patungo sa FGM. Bilang panimula o pangunahing pagsisikap, maaari nating simulan na tugunan ang mga alalahanin sa adbokasiya ng FGM na dapat sundin ng lahat ng komunidad ay:

  1. Pagpapabuti ng kaalaman at suporta ng mga medikal na propesyonal sa mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan kasama ang pagpapatupad ng mga alituntunin at pagsasanay sa mga negatibong resulta sa kalusugan ng FGM.
  2. Pagpaparamdam sa pangkalahatang populasyon sa mga panganib ng FGM sa pamamagitan ng mga materyales sa Impormasyon, Edukasyon at Komunikasyon (IEC).
     
  3. Ang pagdaraos ng mga focus group discussion sa antas ng komunidad, upang talakayin at turuan ang mga miyembro ng komunidad tungkol sa FGM at ang mga negatibong kahihinatnan nito. Ang mga aspeto ng kalusugan at karapatang pantao ay dapat na kitang-kita sa mga diyalogong ito, at ang mga Community Based Organization (CBOs) ay dapat na gumanap ng mahalagang papel sa pagpapataas ng kamalayan at pagtuturo sa mga komunidad.
  4. Ang sama-samang pag-abandona, kung saan pinipili ng isang buong komunidad na huwag nang makisali sa pagputol ng ari ng babae, ay isang epektibong paraan upang tapusin ang pagsasanay.
     
  5. Matibay na adbokasiya sa mga gumagawa ng patakaran sa pangangailangang magpakilala ng mga batas sa pag-iwas sa FGM, na dapat ipatupad upang maalis ang mga gawaing mapanupil at mapagsamantalang kasarian at ibahagi ang kaalaman ng publiko sa mga benepisyong pangkalusugan ng pag-iwas sa FGM.

Bilang konklusyon, kailangang tanggalin ang FGM dahil nag-ugat ito sa diskriminasyong nakabatay sa kasarian at hindi pagkakapantay-pantay bilang isang uri ng sekswal na karahasan. , Ang epekto ng FGM sa mga kababaihan sa panahon ng panganganak ay nagdudulot ng mga komplikasyon sa panganganak gaya ng fistula, third-degree tear, at hemorrhage, bukod sa iba pa. Ito ay humahantong sa maternal morbidity at maging sa pagkamatay. Naniniwala ako na gumagamit ng a multidisciplinary approach, na magsasangkot ng batas, health care professionals, women and girls empowerment, at edukasyon ay malaki ang maitutulong sa pagpapahinto ng FGM sa Africa at higit pa.

Juliet Obiajulu

Nakarehistrong Nars at Midwife, Nigeria

Si Juliet I. Obiajulu ay isang nars na may espesyalidad sa midwifery sa loob ng anim na taon. Siya ay isang social at behavioral change communication techocrat, isang researcher, at isang community development worker. Nakuha ni Juliet ang kanyang Bachelor's degree sa Nursing Science mula sa Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso Oyo State, Nigeria. Siya ay isang matatag na naniniwala sa pagbibigay ng de-kalidad na pangangalagang nakasentro sa pasyente at nasisiyahan siyang makilala ang mga taong kasama niya sa trabaho. Kasalukuyan siyang nagboboluntaryo sa African Network of Adolescents and Young Persons Development (ANAYD) bilang isang Program officer, isang organisasyong pinamumunuan ng kabataan at nakatuon sa kabataan na Naglalayong tiyakin ang higit at makabuluhang pakikilahok ng mga kabataan at kabataan sa pagbuo ng patakaran, paggawa ng desisyon, pamamahala, disenyo ng programa, pagpapaunlad, pagpapatupad, pagsubaybay at pagsusuri sa lahat ng antas, habang isinusulong ang kalusugang sekswal at reproductive ng mga kabataan at kabataan. Si Juliet ay isang self-motivated youth leader na masigasig na turuan ang mga kabataan at young adult tungkol sa sekswal, at reproductive health at mga karapatan. Ang kanyang pamumuno at trabaho sa Nigeria ay kinilala na siya ang Nigerian Ambassador para sa SheDecides 25 ng 25 noong 2020, isang kilusan na may mga Ambassador mula sa 25 bansa sa buong mundo na tumutuon sa SRHR. Noong 2022, kinilala siya ng gobyerno ng kanyang estado bilang isang kabataan at Youth Sexual and Reproductive Health Champion at Youth Ambassador dahil sa kanyang mga kontribusyon sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya sa Estado sa pamamagitan ng The Challenge Initiative (TCI), sa pamumuno ng Bill & Melinda Gates Institute para sa Populasyon at Reproductive Health. Bahagi siya ng pangkat na bumuo ng toolkit para sa Commonwealth Youth Gender & Equality Network (CYGEN), isang network na pinamumunuan ng kabataan na aktibong nagpo-promote at sumusuporta sa makabuluhang pagsasama ng mga boses ng kabataan sa mga isyu sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa lokal, pambansa, rehiyon, Commonwealth. at mga internasyonal na agenda. Nakatuon si Juliet sa pagkamit ng mga akademikong milestone sa mga darating na taon at pagbuo ng isang napapanatiling sistema para sa kalusugan na may interes sa kalusugang sekswal at reproduktibo ng kabataan at kabataan.