Mag-type para maghanap

May-akda:

George Apiyo

George Apiyo

Technical Officer, Knowledge SUCCESS, East Africa Region Buy-In

Si George ay isang SRHR Research Clinician, at Advocate sa public health policy, governance at SRH health financing advocate na may higit sa 10 taong karanasan sa FP/RH clinical quality improvement, health systems strengthening, capacity building, knowledge management, project management at research sa buong East Africa. Kasalukuyan niyang sinusuportahan ang Knowledge SUCCESS East Africa Region Buy In . Si George ay may malawak na pag-unawa sa rehiyonal na tanawin ng SRHR, na pinamunuan at sinuportahan ang mga panrehiyong programa ng SRHR tulad ng pagpopondo ng pagkakataong Catalytic para sa DMPA-SC na pinalaki sa Kenya at Rwanda kasama ang Kasha Global Inc. Sinuportahan niya ang adaptasyon ng SRH Quality-of- Framework ng pangangalaga para sa multiregional youth focused ASRH project ng Planned Parenthood Global sa Kenya, Uganda, at Burkina Faso. Si George ay bihasa sa pag-navigate sa mga kumplikadong hamon upang itaas at itaguyod ang mga pamantayan sa pagsunod sa SRHR programming, pagbuo ng panukala, at pamamahala ng mga gawad. Mayroon siyang Master's degree sa Public health at bachelor's degree sa clinical medicine at Community Health at kasalukuyang kumukuha ng PhD sa Public Health na dalubhasa sa Health Systems Management sa Great Lakes University of Kisumu, Kenya.

Two East African teens smiling wearing matching green dresses