Taip untuk mencari

Pengarang:

George Apiyo

George Apiyo

Pegawai Teknikal, Knowledge SUCCESS, Beli-In Wilayah Afrika Timur

George ialah Pakar Penyelidikan SRHR, dan Peguambela dalam dasar kesihatan awam, tadbir urus dan penyokong pembiayaan kesihatan SRH dengan pengalaman lebih 10 tahun dalam peningkatan kualiti klinikal FP/RH, pengukuhan sistem kesihatan, pembinaan kapasiti, pengurusan pengetahuan, pengurusan projek dan penyelidikan di seluruh Timur. Afrika. Beliau kini menyokong Knowledge SUCCESS Wilayah Afrika Timur Beli Dalam . George mempunyai pemahaman yang kaya tentang landskap SRHR serantau, setelah mengetuai dan menyokong program SRHR serantau seperti pembiayaan peluang Catalytic untuk peningkatan skala DMPA-SC di Kenya dan Rwanda dengan Kasha Global Inc. Beliau menyokong penyesuaian SRH Quality-of- Rangka kerja penjagaan untuk projek ASRH tertumpu belia berbilang wilayah oleh Planned Parenthood Global di Kenya, Uganda dan Burkina Faso. George mahir dalam mengharungi cabaran yang kompleks untuk meningkatkan dan menegakkan piawaian pematuhan dalam pengaturcaraan SRHR, pembangunan cadangan dan pengurusan geran. Beliau mempunyai ijazah Sarjana dalam kesihatan awam dan ijazah sarjana muda dalam perubatan klinikal & Kesihatan Komuniti dan kini sedang melanjutkan pengajian PhD dalam Kesihatan Awam pengkhususan dalam Pengurusan Sistem Kesihatan di Great Lakes University of Kisumu, Kenya.

Two East African teens smiling wearing matching green dresses