Mag-type para maghanap

May-akda:

Kelly McDonald, MS

Kelly McDonald, MS

Tagapamahala ng Komunikasyon, PROPEL Iangkop

Si Kelly McDonald ay ang Communications Manager sa Action Against Hunger para sa PROPEL Adapt project. Bago ang PROPEL Adapt, nagtrabaho si Kelly sa JSI Research and Training Institute, Inc. (JSI), kung saan nagsilbi siya sa iba't ibang mga tungkulin sa komunikasyon at pamamahala ng proyekto. Sa partikular, siya ang Communications Specialist sa Country Programs team para sa USAID Advancing Nutrition at nagtrabaho sa nakaraang proyekto ng nutrisyon ng USAID, SPRING. Nagtrabaho din siya sa Immunization Center ng JSI. Natanggap ni Miss McDonald ang kanyang MS degree mula sa Friedman School of Nutrition and Policy sa Tufts University at natapos ang kanyang undergraduate na pag-aaral sa Cognitive Science na may menor de edad sa Gender and Health sa University of Michigan.