Mag-type para maghanap

Balita ng Proyekto Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 2 minuto

Pag-promote ng mga Resulta at Resulta sa pamamagitan ng Patakaran at Economic Levers (PROPEL) adapt


Isang maikling pagpapakilala ng mga bagong pagsisikap na isinasagawa sa proyektong pangkalusugan ng reproduktibo ng USAID, ang PROPEL Adapt.

Pagpapalakas ng Katatagan ng Kalusugan sa Mga Marupok na Setting

Sa isang lalong kumplikadong pandaigdigang tanawin, ang pagtugon sa mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng mga nasa panganib na populasyon sa marupok na mga setting ay nangangailangan ng mga makabagong, cross-sectoral na diskarte. Doon papasok ang PROPEL Adapt project ng USAID. 

Ang layunin ng PROPEL Adapt ay pahusayin ang nagbibigay-daan na kapaligiran—ang mga kondisyon, patakaran, sistema, at mga salik para sa boluntaryong pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo (FP/RH). Ang layunin ng proyekto ay isama ang mga serbisyo ng FP/RH sa mas malawak na sistema ng pangangalagang pangkalusugan, na sumasaklaw sa HIV/AIDS, kalusugan ng ina at bata (MCH), at pangunahing pangangalagang pangkalusugan (PHC).

“Upang matiyak na ang mga kababaihan at ang pinakamahina na populasyon ay protektado sa panahon ng krisis, kailangang maisagawa ang mga epektibong patakaran bago ang isang krisis, kailangang tukuyin at pakilusin ang pagpopondo, kailangang proactive na magsulong ng mga komunidad, at kailangang isagawa ng mga istruktura ng pananagutan. nasa lugar. Ginagamit ng PROPEL Adapt ang mga kritikal na lever na ito upang i-promote boluntaryong FP/RH at integrasyon sa HIV/AIDS at MCH, tinitiyak na magagamit ang mga serbisyong ito sa panahon ng mga krisis at makatutulong sa pangmatagalang katatagan.”

–Michael Rodriguez, Direktor ng Proyekto

Nagtatrabaho sa Humanitarian-Development-Peace Nexus

Ang mga kumplikadong emerhensiya ay humihiling ng mga holistic na solusyon, na kinasasangkutan ng mga stakeholder sa buong humanitarian-development-peace (HDP) nexus. Gumagana ang PROPEL Adapt sa nexus na ito, sinusuri ang mga salik na nagpapadali sa maayos na paglipat mula sa pagtugon sa krisis patungo sa pangmatagalang pagbawi at paghahanda. 

Tungo sa Universal Health Coverage at Gender Equality

Nakaayon sa Sustainable Development Goals 3.8 at 5, ang diskarte ng PROPEL Adapt ay nakasentro sa pagkamit ng unibersal na saklaw sa kalusugan habang inuuna ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at empowerment. Nakatuon ang proyekto sa inclusivity, partikular para sa marginalized at ibinukod na populasyon.

Ang aming Trabaho sa Mali

 

Ang PROPEL Adapt ay nasa proseso ng pagtatatag ng una nitong tanggapan sa bansa sa Mali. Dito, ang proyekto ay naglalayong isulong ang pag-unlad ng bansa patungo sa UHC sa pamamagitan ng paggamit at pagpapalakas ng mga umiiral na lokal na plataporma at mekanismo para sa segurong pangkalusugan sa agrikultura at pinakamataong rehiyon ng bansa. Ang proyekto ay gagana rin upang mapabuti ang pagpapagana ng kapaligirang nakapalibot sa kalusugan mutuelles, na sumasaklaw sa isang mahalagang pakete ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan habang dinaragdagan ang access sa mga ito.

Inaanyayahan ka naming sundan ang progreso ng PROPEL Adapt team at mga aktibidad sa LinkedIn sa pagsisimula natin sa mahalagang paglalakbay na ito. 

Kelly McDonald, MS

Tagapamahala ng Komunikasyon, PROPEL Iangkop

Si Kelly McDonald ay ang Communications Manager sa Action Against Hunger para sa PROPEL Adapt project. Bago ang PROPEL Adapt, nagtrabaho si Kelly sa JSI Research and Training Institute, Inc. (JSI), kung saan nagsilbi siya sa iba't ibang mga tungkulin sa komunikasyon at pamamahala ng proyekto. Sa partikular, siya ang Communications Specialist sa Country Programs team para sa USAID Advancing Nutrition at nagtrabaho sa nakaraang proyekto ng nutrisyon ng USAID, SPRING. Nagtrabaho din siya sa Immunization Center ng JSI. Natanggap ni Miss McDonald ang kanyang MS degree mula sa Friedman School of Nutrition and Policy sa Tufts University at natapos ang kanyang undergraduate na pag-aaral sa Cognitive Science na may menor de edad sa Gender and Health sa University of Michigan.

Michael Rodriguez, PMP

Direktor ng Proyekto, PROPEL Iangkop

Si Michael Rodriguez, Project Director para sa PROPEL Adapt, ay isang Project Management Institute-certified Project Management Professional (PMP) na may higit sa 25 taong epekto sa lipunan, pamumuno ng proyekto, madiskarteng pamamahala, pagtuturo at karanasan sa kalusugan ng publiko sa higit sa 30 bansa sa Asia, Africa, Latin America, Caribbean, Middle East, United States at sa buong South Pacific. Si G. Rodriguez ay nagsilbi sa mga nakatataas na tungkulin sa pamumuno ng proyekto sa malalaking, sentral na pinondohan ng mga proyekto ng USAID na higit sa $250 milyon, kabilang ang Supply Chain Management System, USAID | DELIVER, Health Systems 20/20, Health Finance and Governance and MEASURE Evaluation teams, pati na rin ang paglilingkod sa mga tungkulin sa pamumuno na nakabase sa bansa sa Myanmar at Fiji. Siya ay may malalim na teknikal na karanasan sa disenyo, pagpapalakas at pagpapatupad ng mga sistema ng impormasyon sa kalusugan; pamamahala ng supply chain; pangunahing pangangalagang pangkalusugan, pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo, mga programang NCD, HIV, TB, malaria, at RMNCH; at pagsubaybay at pagsusuri. Bukod sa kanyang PMP, siya ay sinanay bilang isang Community Emergency Response Team at miyembro ng Medical Reserve Corp, may propesyonal na katatasan sa Ingles, Arabic, Espanyol, at Hebrew; elementarya Cantonese, Burmese at Fijian; at sertipikado ang Scrum Alliance (Agile).