Mag-type para maghanap

May-akda:

Timothy D. Mastro, MD, DTM&H

Timothy D. Mastro, MD, DTM&H

Punong Opisyal ng Agham, FHI 360

Si Timothy D. Mastro, MD, DTM&H ay Chief Science Officer sa FHI 360, Durham, North Carolina. Siya rin ay Adjunct Professor ng Epidemiology sa Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina sa Chapel Hill. Pinangangasiwaan niya ang pananaliksik at mga programang nakabatay sa agham ng FHI 360 na isinasagawa sa Estados Unidos at sa pamamagitan ng mga tanggapan ng FHI 360 sa 50 bansa sa buong mundo. Sumali si Dr. Mastro sa FHI 360 noong 2008 kasunod ng 20 taon sa mga posisyon sa pamumuno sa siyensya sa US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ang kanyang trabaho ay tumugon sa pananaliksik at mga programa sa paggamot at pag-iwas sa HIV, TB, mga STI at kalusugan ng reproduktibo, kabilang ang paglilingkod sa komite ng pamamahala ng siyensya para sa randomized na klinikal na pagsubok ng ECHO na nag-iimbestiga sa panganib at benepisyo sa pagkuha ng HIV para sa tatlong pamamaraan ng contraceptive sa mga kababaihan sa Africa.

DMPA-IM, 2-rod levonorgestrel implant, and the copper IUD. Photo credit: Leanne Gray