Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 6 minit

Siri "Menyambung Perbualan" Dilancarkan

Menetapkan Tahap untuk Memahami dan Melabur dalam Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia


Pada 15 Julai, Knowledge SUCCESS dan FP2020 melancarkan siri webinar baharu kami, “Connecting Conversations”—satu siri perbincangan mengenai kesihatan reproduktif remaja dan belia. Terlepas webinar pertama? Ikhtisar kami adalah di bawah, dan begitu juga pautan untuk menonton sendiri dan mendaftar untuk sesi akan datang.

Tahukah anda, walaupun otak kita mencapai berat dewasa ketika kita masih kecil, ia belum berkembang sepenuhnya sehingga pertengahan 20-an? Ini menjejaskan perkembangan kognitif, peraturan emosi, hubungan rakan sebaya dan tingkah laku kesihatan seseorang—termasuk penggunaan kontraseptif sukarela dan kesihatan reproduktif.

Ini hanyalah salah satu daripada banyak cerapan yang dikongsi oleh Profesor Susan Sawyer, penceramah yang ditampilkan dalam sesi pertama siri dalam talian FP2020 dan Knowledge SUCCESS “Menghubungkan Perbualan.” Beliau ialah Pengerusi Kesihatan Remaja di The University of Melbourne, Pengarah Pusat Kesihatan Remaja di Hospital Kanak-Kanak Diraja, dan Presiden Persatuan Antarabangsa untuk Kesihatan Remaja (IAAH). Memfokuskan pada kepentingan transformatif remaja, Profesor Sawyer bercakap pada 15 Julai tentang topik yang menarik seperti penentu sosial kesihatan untuk remaja, melabur dalam dividen tiga kali ganda, dan mengapa takrifan remaja dan belia penting untuk dasar.

Professor Susan Sawyer discussing social determinants of health for adolescents during our first “Connecting Conversations” session on July 15.
Profesor Susan Sawyer membincangkan penentu sosial kesihatan untuk remaja semasa sesi pertama "Menghubungkan Perbualan" kami pada 15 Julai.

Penentu Sosial Kesihatan

Profesor Sawyer membincangkan kepentingan memahami sifat dinamik persekitaran sosial golongan muda. Masa remaja ialah masa apabila pengaruh rakan sebaya dan media kuat, dan norma dan peralihan sosial—daripada pendidikan kepada pekerjaan, dan sekitar keluarga—menawarkan satu set keadaan unik yang mesti diambil kira semasa kita merancang program untuk belia.

"Dividen Tiga Kali"

Dalam menjelaskan "dividen tiga kali ganda," Profesor Sawyer menerangkan faedah tiga kali ganda yang luar biasa untuk melabur dalam remaja. Pertama, pelaburan ini secara langsung menghasilkan kohort golongan muda yang lebih sihat. Kedua, apabila golongan muda ini matang, kita akhirnya akan mempunyai populasi dewasa yang lebih sihat. Akhir sekali, terdapat faedah antara generasi melabur dalam kalangan remaja: Wanita muda yang menangguhkan bersalin hingga 20-an selalunya mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi, agensi yang lebih besar dalam perhubungan dan keluarga yang lebih sihat.

Professor Susan Sawyer explaining the concept of the “triple dividend” during our first “Connecting Conversations” session on July 15
Profesor Susan Sawyer menerangkan konsep "dividen tiga kali ganda" semasa sesi pertama "Menyambung Perbualan" kami pada 15 Julai.

Mendefinisikan "Remaja"

Profesor Sawyer juga menyediakan kes untuk melanjutkan definisi remaja dari umur 10-19 tahun (definisi semasa yang bermula dari pertengahan 1960-an), sehingga 10-24 tahun untuk lebih konsisten dengan pengetahuan kontemporari perkembangan otak dan masa peralihan peranan sosial. Dasar dan program untuk kanak-kanak kecil memberi tumpuan kepada penjagaan dan perlindungan, yang juga diperlukan oleh remaja. Namun apabila remaja semakin tua, mereka juga mendapat manfaat daripada pendekatan yang mencari penglibatan dan pemerkasaan mereka di sekitar keputusan yang mempengaruhi mereka. Cara kita mentakrif dan mengkonseptualisasikan perkara remaja, kerana ia mempengaruhi skop dan sifat undang-undang, dasar dan program yang kedua-duanya melindungi dan memperkasakan orang muda. Konsep ini diperincikan dengan lebih lanjut dalam makalah yang dikarang bersama oleh Sawyer Lancet, "Zaman Remaja.”

Ringkasan Soalan dan Jawapan

Selepas pembentangannya, Profesor Sawyer berbual dengan moderator Cate Lane (Pengarah Portfolio Remaja dan Belia di FP2020) untuk menjawab soalan daripada peserta mengenai pelbagai topik, termasuk: perkongsian, Pembangunan Belia Positif, mengubah tahap pelaburan untuk remaja, kepentingan advokasi, penyertaan belia dalam program, dan keseimbangan antara melindungi dan memperkasakan golongan muda.

Apabila ditanya tentang menggunakan penemuan dalam program, Profesor Sawyer menasihati: "Fikirkan pelbagai sektor. Melangkaui kesihatan.” Beginilah cara kami mula melabur bukan sahaja dalam masalah kesihatan, tetapi juga untuk mencegah risiko kesihatan yang dikaitkan dengan penentu sosial kesihatan—pendidikan, keluarga, mengubah peranan jantina dan norma sosial, dan menyokong pembangunan belia yang positif.

Begitu juga, kita cenderung untuk memikirkan pengaturcaraan belia (atau sebarang pengaturcaraan) dalam silo menegak. Kami sering menangani masalah kesihatan melalui sistem kesihatan. Walau bagaimanapun, program “pembangunan belia positif” (PYD). memotong silo menegak ini. Program PYD memperkasakan belia dengan menyediakan ruang selamat untuk golongan muda untuk membangunkan kemahiran hidup dan menggalakkan tingkah laku yang sihat—contohnya, kelab kerja rumah bukan sahaja menyokong aspirasi pendidikan kanak-kanak perempuan, tetapi membangunkan hubungan sosial yang melindungi dan mewujudkan pautan kepada peluang yang lebih luas dan penjagaan kesihatan. PYD juga membolehkan kita melihat punca utama hasil kesihatan yang buruk—perkahwinan kanak-kanak, untuk satu—dan faktor sokongan yang boleh mengurangkan risiko ini. Contoh lain ialah pendidikan: Antara pelaburan terbaik yang perlu dibuat untuk kesihatan remaja ialah pendidikan berkualiti.

Advokasi diperlukan untuk meningkatkan pelaburan dalam kesihatan remaja. Dengan di bawah 2% bantuan kesihatan pembangunan disalurkan kepada kesihatan remaja, walaupun remaja membentuk sebahagian besar populasi di negara-negara ini, masih belum ada kepimpinan global atau pembiayaan yang mencukupi untuk kesihatan remaja. Negara demi negara, kita perlu membina kapasiti profesional di sekitar kesihatan remaja, termasuk kesihatan awam, perkhidmatan klinikal dan penyelidikan. Membina kapasiti dan menyokong pemimpin individu—termasuk pemimpin belia—adalah penting untuk memajukan agenda ini. Advokasi juga penting untuk mengingati keperluan remaja semasa kami mereka bentuk dan melaksanakan program. Kebanyakan pakar memberi tumpuan kepada kanak-kanak yang lebih muda atau orang dewasa, sering melupakan remaja.

Melibatkan golongan muda juga penting. Apabila golongan muda diberi kuasa untuk bercakap tentang keperluan kesihatan mereka sendiri, mereka boleh menghasilkan penyelesaian yang boleh memberikan pandangan penting kepada penggubal dasar dan pembangun program. Dalam usaha ini, adalah penting untuk menjadi inklusif dan dengan sengaja memasukkan suara orang muda yang lebih sukar untuk didengari—contohnya, belia kurang upaya, miskin dan terpinggir. Kerjasama dengan pelbagai rakan kongsi adalah kunci untuk memastikan bahawa banyak pendapat muda yang berbeza boleh dimasukkan ke dalam reka bentuk program.

Seorang peserta bertanya, "Bagaimanakah kita boleh melindungi golongan muda, sambil tetap menghormati kepelbagaian remaja?" Sawyer menjawab bahawa satu perkara yang perlu dipertimbangkan ialah kepentingan undang-undang. Kita perlu mengubah undang-undang untuk menurunkan usia undang-undang untuk terlibat dalam tingkah laku yang agak selamat supaya golongan muda boleh mengambil bahagian dalam masyarakat dengan lebih sepenuhnya (contohnya, mengundi) sambil memikirkan bagaimana undang-undang boleh melindungi mereka dengan cara lain (contohnya, meningkatkan umur undang-undang untuk pengambilan alkohol). Dia merumuskannya dengan berkata, “Berfikir tentang bagaimana mengimbangi perlindungan dan sokongan dengan penglibatan dan pemerkasaan—telah berubah dalam cara saya mula berfikir tentang membangunkan rangka kerja dan dasar undang-undang untuk remaja.”

Soalan dan Jawapan Tambahan daripada Profesor Susan Sawyer

Memandangkan kami tidak dapat menjawab semua soalan pada masa itu, Profesor Sawyer telah bersetuju untuk memberikan jawapan bertulis kepada soalan tambahan di bawah.

Bagaimana pula dengan penggunaan kesihatan digital untuk PYD?

Program pembangunan belia positif (PYD) membantu remaja dan belia membina kemahiran hidup dan aset sosial, memupuk agensi, dan membangunkan hubungan yang sihat dengan keluarga dan rakan sebaya. Banyak platform berbeza boleh digunakan untuk membangunkan kecekapan ini, termasuk platform digital. Platform digital mungkin tidak berjaya mencipta kecekapan ini, melainkan terdapat tumpuan yang disengajakan untuk berbuat demikian, dan kunci kepada penggunaan platform digital ialah melibatkan golongan muda dalam reka bentuk usaha tersebut. Memandangkan teknologi digital terus berkembang dan berkembang di seluruh dunia, golongan muda perlu belajar cara mengemudi komunikasi dalam talian dengan selamat dan berjaya sebagai sebahagian daripada membangunkan hubungan yang sihat. Jadi ya, platform digital harus diambil kira dalam membangunkan program PYD—dan bukan hanya semasa COVID! Untuk maklumat lanjut, sila lihat ringkasan artikel berikut oleh Catalano et al dalam Journal of Adolescent Health: “Program Pembangunan Belia Positif di Negara Berpendapatan Rendah dan Sederhana: Rangka Kerja Konsep dan Kajian Sistematik Keberkesanan.” 

Semasa COVID 19, remaja bandar menggunakan media sosial untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan reproduktif dan kontraseptif. Bagaimana pula dengan remaja luar bandar yang tidak mudah mengakses media sosial?

Tidak ada satu saiz yang sesuai untuk semua pendekatan, di mana-mana negara. Dan juga tidak ada satu cara yang betul untuk melengkapkan golongan muda dengan pengetahuan, kemahiran dan sumber yang mereka perlukan sama ada mengenai perhubungan atau kontraseptif. Berkemungkinan terdapat banyak kumpulan remaja yang tidak mempunyai akses kepada maklumat dan terdedah kepada hasil kesihatan reproduktif yang buruk, selain hanya remaja luar bandar. Ini termasuk remaja yang hidup kurang upaya dan remaja yang situasi kehidupannya tidak selamat, atau remaja yang sangat muda yang kurang cenderung menggunakan media sosial. Sekolah selalunya merupakan sumber sokongan yang penting untuk golongan muda, sama ada di kawasan luar bandar atau bandar, tetapi media sosial tidak dapat menggantikan aspek perlindungan sekolah, dan dalam beberapa keadaan mungkin menjadi sumber maklumat yang salah! Hanya kerana sekolah mungkin ditutup secara fizikal tidak bermakna kita boleh menganggap bahawa media sosial akan memberikan pelajar maklumat yang mereka inginkan atau perlukan—menurut pengalaman saya, ramai pelajar bergelut untuk menavigasi maklumat yang menggembirakan, dan kadangkala bercanggah, yang tersedia dalam talian. Dengan penutupan sekolah dan had pergerakan mereka, orang muda mungkin beralih ke media sosial untuk mendapatkan maklumat, tetapi ramai orang muda melaporkan bahawa mereka ingin mendapatkan maklumat dan sokongan seperti ini daripada keluarga mereka, terutamanya ibu bapa mereka. Program boleh membantu ibu bapa menjadi lebih selesa berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang risiko kesihatan dan tingkah laku yang sihat serta boleh melibatkan diri dengan komuniti untuk memastikan persekitaran yang selamat dan menyokong remaja. Mencari cara untuk menyerlahkan laman media sosial yang boleh dipercayai adalah peranan penting untuk keluarga, sekolah dan komuniti.

Terlepas Sesi Pertama? Tonton Rakaman!

Adakah anda terlepas sesi pertama? Anda boleh menonton rakaman webinar (tersedia dalam kedua-duanya Inggeris dan Perancis) dan terperangkap sebelum sesi kedua pada 29 Julai, "Tinjauan Sejarah Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia."

Mengenai "Menyambung Perbualan"

Menghubungkan Perbualan” ialah satu siri perbincangan mengenai kesihatan reproduktif remaja dan belia—yang dihoskan oleh FP2020 dan Knowledge SUCCESS. Sepanjang tahun hadapan, kami akan menganjurkan bersama sesi ini setiap dua minggu atau lebih dalam pelbagai topik. Anda mungkin berfikir, "Satu lagi webinar?” Jangan risau—ini bukan siri webinar tradisional! Kami menggunakan gaya perbualan yang lebih, menggalakkan dialog terbuka dan membenarkan banyak masa untuk soalan. Kami menjamin anda akan kembali untuk mendapatkan lebih banyak lagi!

Siri ini akan dibahagikan kepada lima modul. Modul pertama kami, yang bermula pada 15 Julai dan berjalan hingga 9 September, akan menumpukan pada pemahaman asas tentang perkembangan dan kesihatan remaja. Penyampai—termasuk pakar daripada organisasi seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Universiti Johns Hopkins dan Universiti Georgetown—akan menawarkan rangka kerja untuk memahami kesihatan reproduktif remaja dan belia, serta melaksanakan program yang lebih kukuh dengan dan untuk golongan muda. Modul seterusnya akan menyentuh tema meningkatkan pengetahuan dan kemahiran golongan muda, menyediakan perkhidmatan, mewujudkan persekitaran yang menyokong, dan menangani kepelbagaian golongan muda.

Daftar untuk "Menyambung Perbualan"

Catatan blog ini dimungkinkan oleh sokongan Rakyat Amerika melalui Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat (USAID) di bawah Projek Knowledge SUCCESS (Memperkukuh Penggunaan, Kapasiti, Kerjasama, Pertukaran, Sintesis dan Perkongsian). KEJAYAAN Pengetahuan disokong oleh Biro Kesihatan Global USAID, Pejabat Penduduk dan Kesihatan Reproduktif dan diketuai oleh Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi (CCP) dengan kerjasama Amref Health Africa, The Busara Centre for Behavioral Economics (Busara), dan FHI 360. Kandungan laman web ini adalah tanggungjawab CCP sepenuhnya. Maklumat yang diberikan di laman web ini tidak semestinya mencerminkan pandangan USAID, Kerajaan Amerika Syarikat, atau Universiti Johns Hopkins. Baca Polisi Keselamatan, Privasi dan Hak Cipta penuh kami.

Sarah V. Harlan

Ketua Pasukan Perkongsian, KEJAYAAN Pengetahuan, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Sarah V. Harlan, MPH, telah menjadi juara kesihatan reproduktif global dan perancangan keluarga selama lebih dua dekad. Beliau kini merupakan ketua pasukan perkongsian untuk projek Knowledge SUCCESS di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Minat teknikal khusus beliau termasuk Penduduk, Kesihatan dan Persekitaran (PHE) dan meningkatkan akses kepada kaedah kontraseptif yang bertindak lebih lama. Beliau mengetuai podcast Inside the FP Story dan merupakan pengasas bersama inisiatif penceritaan Suara Perancang Keluarga (2015-2020). Beliau juga merupakan pengarang bersama beberapa panduan cara, termasuk Membina Program Lebih Baik: Panduan Langkah demi Langkah untuk Menggunakan Pengurusan Pengetahuan dalam Kesihatan Global.

19.3K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial