Taip untuk mencari

Webinar Waktu membaca: 8 minit

Menangani Keperluan SRH Anak Muda dalam Tetapan Kemanusiaan

Imbasan Perbualan Menghubungkan Tema 4, Sesi 3


Pada 22 Julai, Knowledge SUCCESS dan FP2030 menganjurkan sesi ketiga dalam modul keempat Menghubungkan siri Perbualan: “Meraikan Kepelbagaian Anak Muda, Mencari Peluang Baharu untuk Menangani Cabaran, Membina Perkongsian Baharu.” Sesi khusus ini memberi tumpuan kepada bagaimana untuk memastikan bahawa golongan muda dalam persekitaran kemanusiaan memenuhi keperluan SRH mereka dalam tetapan di mana sistem kesihatan mungkin tegang, patah atau tidak wujud.

Terlepas sesi ini? Baca ringkasan di bawah atau akses rakaman (dalam Inggeris dan Perancis).

Pembesar suara pilihan:

  • Anushka Kalyanpur, Ketua CARE untuk Kesihatan Seksual dan Reproduktif dalam Kecemasan (moderator untuk perbincangan).
  • Dr Alka Barua, Ahli Jawatankuasa Pemandu Kesihatan Bersama.
  • Viateur Muragijerurema, Pengarah Eksekutif Organisasi Harapan Kigali.
  • Erick Bernardo, RN, Presiden Persatuan Jururawat SRH Filipina, Inc., dan Pusat Tumpuan Belia FP2030 untuk Filipina.
From left, clockwise: Anushka Kalyanpur (moderator), speakers Erick Bernardo and Viateur Muragijerurema.
Dari kiri, mengikut arah jam: Anushka Kalyanpur (moderator), penceramah Erick Bernardo dan Viateur Muragijerurema.

Apabila kita bercakap tentang krisis dalam persekitaran kemanusiaan, apa yang kita bincangkan?

Menonton sekarang: 12:01

Erick Bernardo, RN, memulakan sesi dengan membincangkan bencana alam dan buatan manusia. Filipina terletak di "Ring of Fire" Pasifik, kawasan geografi yang dicirikan oleh gunung berapi aktif, gempa bumi yang kerap, taufan dan peristiwa lain. Kerana konteksnya, apabila bercakap tentang orang yang hidup dalam persekitaran kemanusiaan, dia memikirkan mereka yang terjejas oleh bencana alam ini. Dia juga memikirkan keadaan, seperti keganasan, yang dicipta oleh manusia.

Dr. Alka Barua bercakap tentang perpindahan dalaman di India akibat penutupan COVID-19. Keadaan ini memberi implikasi negatif kepada golongan muda dan remaja.

Viateur Muragijerurema membincangkan perpindahan akibat peperangan di rantau Afrika Tengah. Terdapat banyak kem pelarian di Rwanda bagi mereka yang melarikan diri dari zon perang di Republik Demokratik Congo dan Burundi. Peratusan tinggi orang muda tinggal di kem pelarian, dan terdapat keperluan mendesak untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan seksual dan reproduktif.

Apakah keperluan dan cabaran kesihatan seksual dan reproduktif golongan muda yang hidup dalam persekitaran kemanusiaan?

Menonton sekarang: 15:50

Dr. Barua membincangkan kesihatan mental dalam persekitaran kemanusiaan. Sebagai tambahan kepada cabaran dan keperluan kesihatan yang diketahui yang dihadapi oleh golongan muda, pandemik COVID-19 telah mengenakan cabaran tambahan disebabkan penutupan sekolah dan interaksi sosial yang terhad. Remaja yang tertekan menghadapi peningkatan dalam isu kesihatan mental. Pada kemuncak wabak itu, golongan muda mempunyai beberapa cawangan untuk berkongsi cabaran mereka dan menangani keperluan mereka kerana pekerja barisan hadapan memberi tumpuan kepada wabak itu. Orang muda juga menghadapi kehilangan pekerjaan dan menambah tekanan keluarga pada masa itu.

…wabak COVID-19 telah mengenakan cabaran tambahan disebabkan penutupan sekolah dan interaksi sosial yang terhad. Remaja yang tertekan menghadapi peningkatan dalam isu kesihatan mental.

Sebelum wabak itu, Filipina memegang rekod sebagai salah satu daripada kadar kehamilan remaja tertinggi di dunia. Sejak penutupan COVID-19 Mac 2020 bermula, kadar kehamilan remaja telah meningkat. Dalam laporan dari 2019, kehamilan dalam kalangan remaja berumur 15–24 tahun semakin berkurangan, manakala kehamilan dalam kalangan remaja 10–14 tahun meningkat. HIV juga merupakan isu bagi individu dalam lingkungan umur 15-24. Disebabkan oleh pandemik COVID-19, ramai golongan muda telah menghadapi cabaran untuk menjalani ujian, dan mereka yang hidup dengan HIV mengalami kesukaran mendapatkan antiretroviral daripada hab rawatan. Selain itu, pakar telah mencatatkan kurang melaporkan keganasan berasaskan jantina semasa wabak itu. Jika seseorang berada dalam kurungan dengan pelakunya, tidak mungkin mereka dapat melaporkan isu tersebut kerana ketidakupayaan mereka untuk meninggalkan rumah.

Encik Muragijerurema bercakap tentang kekurangan pusat belia di kem pelarian di Rwanda. Pusat belia seharusnya menjadi tempat untuk remaja mengakses perkhidmatan SRH dan mendapat pendidikan. Walaupun beberapa ahli kem yang lebih tua memberikan pengajaran kepada mereka yang lebih muda, kem pelarian memerlukan tempat yang ditetapkan untuk belia untuk mengakses pendidikan asas supaya mereka boleh diperkasakan.

Apakah beberapa halangan kepada penyediaan perkhidmatan SRH kepada golongan muda dalam persekitaran krisis, dan bagaimana kita menyesuaikan program ini untuk memenuhi keperluan mereka?

Menonton sekarang: 22:43

Encik Muragijerurema membincangkan isu kekurangan kemudahan di kem pelarian. Kemudahan ialah tempat di mana orang muda boleh berbual dengan rakan sebaya, mendapatkan maklumat tentang kesihatan seksual dan reproduktif, dan mengakses ujian HIV, produk kebersihan haid dan banyak lagi. Ramai orang di kem pelarian aktif secara seksual, dan akses kepada kondom percuma adalah penting untuk mengelakkan kehamilan yang tidak diingini. Satu program di kem pelarian yang Encik Muragijerurema bekerjasama dengan anak-anak muda terlatih untuk menjadi pendidik rakan sebaya. Mereka mengedarkan bahan dan melaksanakan aktiviti untuk belia di kem mereka. Ini dilakukan atas dua sebab:

  1. Belia tahu bahasa yang dituturkan di kem mereka.
  2. Orang muda lebih tahu tentang kem mereka daripada orang dewasa yang tinggal di luarnya. Adalah penting untuk mempertimbangkan kapasiti mereka di kem dan melatih mereka untuk menyediakan perkhidmatan SRH.

Encik Bernardo bercakap tentang undang-undang kesihatan reproduktif di Filipina yang mengehadkan akses kanak-kanak bawah umur kepada perkhidmatan SRH. Semasa krisis kemanusiaan, kesan negatif dasar tersebut semakin memburuk. Data tentang bilangan kanak-kanak lelaki dan perempuan di pusat pemindahan yang memerlukan maklumat dan perkhidmatan SRH penting tidak wujud. Semasa pandemik COVID-19, kerajaan Filipina mengenakan sekatan berasaskan umur untuk keluar. Walaupun dalam sejarah kadar kehamilan remaja yang tinggi di negara ini, golongan muda yang mungkin menginginkan akses kepada kaedah kontraseptif dihadkan daripada meninggalkan rumah mereka untuk mengakses perkhidmatan perancangan keluarga. Kanak-kanak bawah umur mesti mempunyai kebenaran bertulis ibu bapa untuk menggunakan kemudahan perkhidmatan kesihatan awam di Filipina. Dalam suasana kemanusiaan, ramai anak muda dipisahkan daripada keluarga mereka. Sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan, organisasi Encik Bernardo (Philippine Society of SRH Nurses, Inc.) menyediakan perkhidmatan SRH yang penting tanpa kebenaran ibu bapa, membolehkan golongan muda mendapat akses kepada perkhidmatan dalam tetapan kemanusiaan.

Bagaimanakah kita boleh menggabungkan golongan muda ke dalam reka bentuk pengaturcaraan SRH memandangkan cabaran unik yang wujud dalam tetapan krisis?

Menonton sekarang: 31:18

Dr. Barua membincangkan bagaimana seseorang tidak sepatutnya menunggu sehingga krisis mula melibatkan golongan muda dalam pengaturcaraan SRH. Adalah penting untuk menjangka bahawa situasi krisis mungkin berlaku dan melibatkan golongan muda dari peringkat awal. Daripada perancangan dan pelaksanaan kepada pemantauan dan penilaian, menggunakan platform sedia ada sangat membantu. Adalah penting untuk pergi ke kumpulan belia dan forum yang kerap digunakan oleh golongan muda dalam komuniti mereka, dan bukannya mengharapkan mereka datang ke tempat penyampaian perkhidmatan yang diinstitusikan. Selain itu, memanfaatkan kerja pertubuhan masyarakat sivil dan NGO (yang sering menjangkau remaja dan belia) adalah penting. Ia juga berfaedah untuk menggunakan bahasa biasa yang berkaitan dengan orang muda. Sebagai contoh, program kesihatan remaja kebangsaan di India mengkhususkan diri dalam klinik untuk remaja. Mereka pada mulanya dipanggil "Pusat Mesra Belia," kerana golongan muda tidak dirujuk dalam penamaan pusat ini. Pada hari pembukaan sebuah pusat, kaunselornya teruja melihat 125 remaja di luar, bersemangat untuk mendapatkan perkhidmatan SRH. Bagaimanapun, dia tidak lama kemudian mengetahui bahawa pemuda itu telah mentafsirkannya sebagai pusat temu janji. Oleh itu, penglibatan remaja adalah satu keperluan di setiap peringkat pengaturcaraan SRH, termasuk perancangan, penamaan, pembangunan perkhidmatan, dan proses pemantauan.

Dr. Barua membincangkan bagaimana seseorang tidak sepatutnya menunggu sehingga krisis mula melibatkan golongan muda dalam pengaturcaraan SRH. Adalah penting untuk menjangka bahawa situasi krisis mungkin berlaku dan melibatkan golongan muda dari peringkat awal.

Encik Bernardo bercakap tentang penglibatan belia yang bermakna dan melayan golongan muda sebagai rakan kongsi dan bukannya sebagai penerima manfaat. Memberi platform kepada golongan muda untuk bercakap tentang cara mereka membayangkan program yang dijalankan dengan baik dan memberi mereka ruang untuk mendekati golongan muda lain adalah penting. Golongan muda tahu bahasa yang sesuai dan pakar dalam situasi krisis mereka. Ia adalah masa untuk mendengar mereka dan menyediakan mereka dengan platform.

Apakah beberapa contoh program SRH yang telah responsif kepada keperluan golongan muda, dan apakah beberapa amalan terbaik untuk pengaturcaraan SRH remaja dan belia dalam tetapan krisis?

Menonton sekarang: 36:48

Encik Bernardo bercakap tentang penglibatan belia berikutan Ribut Tropika Washi, yang memusnahkan Filipina pada akhir 2011. Sekumpulan anak muda secara sukarela membantu usaha bantuan kerajaan dengan melawat pusat pemindahan dan mengumpul data mengenai golongan muda di sana. Pada tahun 2012, apabila Taufan Pablo melanda negara itu, kerajaan memanfaatkan kumpulan anak muda ini untuk membantu dengan tindak balas. Mereka diminta untuk mengetuai projek, mencetuskan perbualan dengan orang muda lain, mengetuai pengumpulan data dan banyak lagi. Ia merupakan satu kejayaan besar dan menunjukkan kepentingan mengiktiraf hasil kerja belia dan memberi mereka platform untuk cemerlang dan menjadi pemimpin dalam bidang mereka sendiri.

Dr. Barua membincangkan beberapa contoh daripada sektor bukan kerajaan. Program yang dia terlibat adalah fleksibel dan cepat disesuaikan dengan keperluan remaja. Sistem maklumat peribadi berbantukan komputer mengumpul maklumat tentang keperluan kesihatan belia, telekaunseling dan telekonsultasi tersedia, pendidikan kesihatan dijalankan melalui platform yang kerap digunakan oleh belia (seperti video Zoom, WhatsApp, Instagram dan YouTube), dan remaja ditanya tentang mereka. talian bantuan pilihan.

Dalam suasana krisis di India, terdapat hierarki korban. Mangsa pertama biasanya adalah kesihatan seksual dan reproduktif kerana ia tidak dilihat sebagai kecemasan. Kedua ialah remaja kerana mereka dilihat sebagai kohort yang sihat. Dalam kalangan remaja, kanak-kanak perempuan mempunyai risiko tertentu, kerana India adalah masyarakat patriarki. Itulah sebabnya sistem yang boleh disesuaikan yang mengambil kira semua ini adalah penting.

Dalam suasana krisis di India, terdapat hierarki korban. Mangsa pertama biasanya adalah kesihatan seksual dan reproduktif kerana ia tidak dilihat sebagai kecemasan. Kedua ialah remaja kerana mereka dilihat sebagai kohort yang sihat. Dalam kalangan remaja, kanak-kanak perempuan mempunyai risiko tertentu, kerana India adalah masyarakat patriarki. Itulah sebabnya sistem yang boleh disesuaikan yang mengambil kira semua ini adalah penting.

Encik Muragijerurema membincangkan kepentingan bekerjasama dengan rakan kongsi yang sudah berada di lapangan apabila merancang aktiviti untuk golongan muda di kem pelarian atau persekitaran krisis yang lain. Di Rwanda, terdapat kementerian yang bertanggungjawab dalam isu kecemasan. Bercakap dengan mereka (dan orang lain yang sudah mempunyai maklumat tentang situasi krisis) adalah penting. Bekerjasama dengan orang lain bukan sahaja memudahkan perkongsian ilmu tetapi juga mengajar golongan muda di kem pelarian tentang kerjasama—apabila projek di sebuah kem telah tamat, program itu harus dikekalkan dan diteruskan oleh golongan muda yang tinggal di sana.

Apakah keperluan unik lelaki dan lelaki di ruang ini, dan bagaimana kita boleh melibatkan mereka dalam SRH?

Menonton sekarang: 44:28

Encik Bernardo bercakap tentang salah tanggapan bahawa memandangkan kebanyakan komoditi dan kontraseptif perancangan keluarga adalah berpaksikan wanita, SRH hanya melibatkan kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak lelaki juga memerlukan ruang untuk bercakap tentang kebimbangan mereka. Terdapat kanak-kanak lelaki yang mungkin akan berkata, “Saya juga mempunyai kebimbangan yang sama. Saya tiada sesiapa untuk bercakap,” apabila ditanya mengenai SRH. Menjadi lebih inklusif terhadap kebimbangan lelaki secara tradisional di ruang SRH akan membantu kanak-kanak lelaki memahami peranan mereka dalam SRH.

Encik Muragijerurema juga bercakap tentang melibatkan kanak-kanak lelaki dalam pendidikan kesihatan di dalam kem pelarian. Sebagai contoh, kanak-kanak lelaki perlu memahami bahawa kanak-kanak perempuan datang haid. Kanak-kanak lelaki dan perempuan membesar bersama, jadi kanak-kanak lelaki harus tahu bahawa kanak-kanak perempuan mempunyai keperluan khusus. Kanak-kanak lelaki harus bertunang lebih awal supaya mereka dapat menyokong adik perempuan mereka.

Apakah peranan yang anda lihat untuk Garis Panduan Penjagaan Diri WHO baharu dalam menangani beberapa isu di sekitar akses doktor?

Menonton sekarang: 49:17

Dr Barua bercakap tentang penjagaan diri. Penjagaan diri bukanlah sesuatu yang unik untuk wabak ini; ramai remaja ragu-ragu tentang sikap menilai penyedia penjagaan kesihatan melalui lensa SRH, lantas mereka mengelak daripada kemudahan kesihatan. Sebaliknya, apabila mereka mampu membelinya, mereka menggunakan alternatif penjagaan diri—membeli ubat dari kedai ubat, contohnya. Remaja perlu dimaklumkan tentang apa yang mereka ambil, dan mereka juga harus mempunyai sistem kecemasan jika mereka mengalami sebarang komplikasi. Selagi keseluruhan spektrum penjagaan tersedia—ubat, perkhidmatan, maklumat yang diperlukan dan kemudahan—dalam masa situasi berisiko tinggi, maka intervensi penjagaan diri berfungsi.

En. Bernardo membincangkan bagaimana intervensi penjagaan diri telah menjadi norma baharu berkenaan perkhidmatan SRH. Pengedaran komoditi berbilang bulan seperti pil dan kondom biasanya digunakan dalam penjagaan kesihatan. Golongan muda tidak memerlukan hubungan sebenar dengan penyedia penjagaan kesihatan untuk mengakses sumber ini, jadi mereka tidak perlu risau tentang tempat untuk mendapatkan bekalan setiap bulan.

Mengenai "Menyambung Perbualan"

Menghubungkan Perbualan” ialah siri yang disesuaikan khusus untuk pemimpin belia dan anak muda, dihoskan oleh FP2030 dan Ilmu BERJAYA. Menampilkan 5 modul, dengan 4–5 perbualan setiap modul, siri ini memaparkan pandangan menyeluruh mengenai topik Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia (AYRH) termasuk Pembangunan Remaja dan Belia; Pengukuran dan Penilaian Program AYRH; Penglibatan Belia Bermakna; Memajukan Penjagaan Bersepadu untuk Belia; dan 4 P pemain berpengaruh dalam AYRH. Jika anda telah menghadiri mana-mana sesi, maka anda tahu ini bukan webinar biasa anda. Perbualan interaktif ini menampilkan pembesar suara utama dan menggalakkan dialog terbuka. Peserta digalakkan untuk mengemukakan soalan sebelum dan semasa perbualan.

Siri keempat kami, "Meraikan Kepelbagaian Orang Muda, Mencari Peluang Baharu untuk Menangani Cabaran, Membina Perkongsian Baharu," bermula pada 24 Jun 2021, dan berakhir pada 5 Ogos 2021. Tema kami seterusnya akan bermula pada Oktober 2021.

Ingin Terjebak dengan Siri Perbualan Sebelumnya?

Siri pertama kami, yang berlangsung dari 15 Julai 2020, hingga 9 September 2020, memfokuskan pada pemahaman asas tentang perkembangan dan kesihatan remaja. Siri kedua kami, yang berlangsung dari 4 November 2020, hingga 18 Disember 2020, memfokuskan kepada pengaruh kritikal untuk meningkatkan kesihatan reproduktif golongan muda. Siri ketiga kami berlangsung dari 4 Mac 2021 hingga 29 April 2021, dan memfokuskan pada pendekatan responsif remaja terhadap perkhidmatan SRH. Anda boleh menonton rakaman (tersedia dalam bahasa Inggeris dan Perancis) dan baca ringkasan perbualan untuk mengejar.

Shruti Sathish

Global Partnerships Intern, FP2030

Shruti Sathish ialah junior yang sedang meningkat naik di Universiti Richmond yang mempelajari Biokimia. Dia meminati kesihatan remaja dan mengangkat suara golongan muda. Beliau ialah Pelatih Perkongsian Global FP2030 untuk musim panas 2021, membantu pasukan Inisiatif Global dalam kerja mereka dengan Titik Tumpuan Belia dan tugas lain untuk peralihan 2030.