Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 5 minit

AYSRH di Uganda Semasa Pandemik COVID-19

Memastikan penyediaan dan akses kepada maklumat, perkhidmatan dan komoditi


Pandemik COVID-19 telah mengganggu kehidupan remaja dan orang muda di seluruh komuniti Uganda dalam banyak cara. Dengan gelombang pertama COVID-19 pada Mac 2020, langkah-langkah pembendungan diambil, seperti penutupan sekolah, sekatan pergerakan dan pengasingan diri. Akibatnya, kesihatan dan kesejahteraan golongan muda, terutamanya remaja dan kesihatan seksual dan reproduktif (AYSRH) di Uganda, mendapat pukulan.

Kesan COVID-19 terhadap AYSRH

Penyelidikan mencadangkan bahawa usaha yang bertujuan untuk mengurus wabak COVID-19 tidak menekankan penyediaan perkhidmatan penting lain, seperti yang berkaitan dengan SRH individu. Pengutamaan terpilih beberapa perkhidmatan ini meninggalkan individu, terutamanya remaja dan orang muda, tanpa cara untuk membuat keputusan termaklum dan mengekalkan kesihatan mereka.

Remaja dan golongan muda sering mengakses maklumat berkaitan kesihatan dengan cara yang bijak, seperti:

 • Dari sekolah.
 • Sudut mesra belia di kemudahan kesihatan.
 • Melalui pendidik rakan sebaya.

Penutupan beberapa jalan dan sekatan dalam pergerakan ini bermakna remaja dan golongan muda tidak dapat menggunakan perkhidmatan ini—sebagai tambahan kepada dasar dan persekitaran operasi yang sudah terhad dan tidak responsif yang merangkumi:

 • Persepsi negatif tentang akses kepada kontraseptif untuk remaja dan orang muda.
 • Sikap pembekal yang buruk.
 • Moralisasi kesihatan seksual dan reproduktif (SRH).
 • Tidak mesra dan kos perkhidmatan yang tinggi.

Ini sangat menghalang penambahbaikan AYSRH di Uganda.

Community health worker during a home visit, providing family planning services and options to women in the community. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.
Pekerja kesihatan komuniti semasa lawatan rumah, menyediakan perkhidmatan perancangan keluarga dan pilihan kepada wanita dalam komuniti. Kredit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.

Sekolah Kesihatan Awam Makerere meninjau kesan COVID-19 mengenai akses kepada perkhidmatan perancangan keluarga dan kehamilan yang tidak diingini. Ia menunjukkan bahawa individu gagal mendapatkan dan menggunakan perancangan keluarga dan perkhidmatan kesihatan SRH lain disebabkan oleh:

Atas sebab ini, kadar kehamilan remaja yang sudah membimbangkan (25%) meningkat secara drastik. Faktor pemangkin lain (remaja dan wanita muda yang terlibat dalam seks transaksional untuk keperluan asas, serangan seksual, perkahwinan paksa untuk faedah ekonomi untuk mengelakkan kemiskinan berkaitan COVID-19) membantu peningkatan itu. Sesetengah wilayah, seperti sub-rantau Acholi, yang melaporkan lebih 17,000 kehamilan, merekodkan lebih ramai remaja dan wanita muda yang melakukan pengguguran. Prosedur ini kebanyakannya tidak selamat. Selain itu, sebahagian besar remaja perempuan dan lelaki menilai semula kesinambungan sekolah mereka.

Pengesahan gelombang kedua pandemik COVID-19 membawa beberapa siri langkah pembendungan seperti yang dilaksanakan semasa gelombang pertama. Ini adalah malapetaka untuk remaja dan orang muda yang sudah terdedah dan boleh menghalang kemajuan Uganda ke arah mencapai fasa dividen demografinya.

"Pengesahan gelombang kedua pandemik COVID-19 membawa satu siri langkah pembendungan...Ini adalah malapetaka bagi remaja dan orang muda yang sudah terdedah."

The Kajian Keratan Rentas Mengenai Cabaran Kesihatan Seksual dan Reproduktif dalam Kalangan Golongan Muda Semasa Lockdown COVID-19 mendapati bahawa 28% orang muda melaporkan bahawa mereka tidak mempunyai akses kepada maklumat dan/atau pendidikan mengenai SRH. Lebih suku peserta (26.9%) melaporkan bahawa perkhidmatan ujian dan rawatan jangkitan seksual tidak tersedia semasa penutupan, manakala 27.2% daripada responden tidak dapat mendapatkan bekalan kontraseptif.

Meningkatkan AYSRH di Uganda dalam Konteks COVID-19

Walaupun kerajaan memperhalusi langkah-langkah untuk mengatasi keluk pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan (MOH) telah bekerjasama dengan rakan pelaksana dalam bidang kesihatan reproduktif di Uganda. Mereka telah menggunakan pelbagai strategi inovatif untuk penyediaan dan akses berterusan kepada perkhidmatan dan maklumat SRH. Ini, jika diperluaskan merentasi Uganda dan negara lain, berpotensi menghadapi kesan COVID-19 pada AYSRH dan menyelamatkan keuntungan yang didaftarkan selama ini.

 • Penggunaan garis panduan dan rangka kerja untuk membimbing penyampaian perkhidmatan dalam konteks COVID-19: Bahagian Kesihatan Remaja di KKM bekerjasama dengan pemegang kepentingan utama dan rakan pelaksana. Mereka membangunkan dan menerima pakai garis panduan untuk kesinambungan penyediaan perkhidmatan SRH untuk remaja dan golongan muda dalam konteks COVID-19.

Cadangan Garis Panduan (klik untuk mengembangkan)

 • Penggunaan teknologi untuk berkongsi maklumat mengenai perkhidmatan SRHR yang tersedia dan pusat akses.
 • Panduan perkongsian tugas/anjakan di fasiliti kesihatan.
 • Arahan mengenai intervensi penyampaian perkhidmatan kesihatan.
 • Intervensi kepimpinan.
 • Strategi untuk campur tangan pembiayaan yang mampan.
 • Infrastruktur dan campur tangan keselamatan komoditi.
 • Penggunaan alat digital: Dengan penutupan sekolah dan sekatan pergerakan, kebanyakan remaja dan golongan muda menggunakan alatan digital/platform dalam talian lebih daripada biasa untuk pembelajaran sekolah, aktiviti sosial dan maklumat am. Rakan kongsi di Uganda memanfaatkan peluang ini untuk berkongsi maklumat tentang SRH, memberikan kaunseling dan memautkan pengguna ke farmasi dalam talian.

Contoh Alat dan Platform (klik untuk mengembangkan)

 • *284*15#—kod USSD yang memudahkan akses kepada maklumat SRHR melalui teks.
 • Talian bebas tol Talian Bantuan Garam.
 • Apl telefon seperti Sauti Plus.
 • Saluran TV khusus seperti Sauti TV serta platform media sosial.
 • Penjagaan diri: Mengekalkan kesihatan dan mencegah penyakit semasa berkurung memerlukan individu untuk bergantung pada kebolehan mereka. Mereka menggunakan maklumat dan komoditi kesihatan yang tersedia untuk mereka, dengan interaksi terhad dengan sistem kesihatan.

Intervensi Penjagaan Diri untuk SRHR Dipopularkan oleh KKM dan Rakan Kongsi (klik untuk mengembangkan)

 • Ujian diri HIV.
 • Kontraseptif suntikan sendiri.
 • Penggunaan alat dan platform yang membolehkan, seperti farmasi dalam talian.
 • Galakan bekalan berbilang bulan sesetengah penjagaan diri komoditi.
 • Memanfaatkan capaian dan platform sektor swasta: KKM, dengan kerjasama pembangunan dan rakan pelaksana, mengenal pasti peluang dalam sektor swasta untuk terus menyediakan perkhidmatan SRH. Salah satu syarikat swasta yang dikenal pasti ialah Safe Boda, sebuah syarikat pengangkutan motosikal dengan capaian besar-besaran di kawasan metropolitan Kampala dan bandar-bandar jiran. Syarikat pengangkutan menggunakan aplikasi digital untuk menyelaraskan pengambilan dan penghantaran pelanggan. Ia dikemas kini untuk memasukkan e-kedai untuk memudahkan pembelian dalam talian dan penghantaran produk kesihatan reproduktif.

Produk Kesihatan Reproduktif E-shop (klik untuk mengembangkan)

 • Kondom.
 • Pil perancang.
 • Kit ujian HIV.
 • Kit ujian kehamilan.
 • Mama Kits (kit hantaran bersih).

Inovasi ini membolehkan individu, termasuk remaja dan orang muda, mengakses produk dalam keselesaan rumah mereka. Intervensi yang sama termasuk penggunaan Boda Bodas komersial biasa (penunggang motosikal) untuk mengedarkan produk kesihatan reproduktif dari farmasi dan kedai ubat (ahli kimia) kepada pelanggan.

 • Perubahan tingkah laku sosial—mengintegrasikan pemesejan COVID-19 dan SRHR: KKM dan pasukan kesihatan daerah bekerjasama dengan rakan kongsi untuk mereka bentuk dan menyepadukan mesej yang disasarkan mengenai SRH. Pihak berkepentingan ini menggunakan saluran komunikasi yang sama untuk berkongsi maklumat tentang COVID-19 dan SRH. Beberapa rakan kongsi bekerja dengan pasukan petugas COVID-19 peringkat daerah dan menyokong pasukan dengan mengupah megafon untuk berkongsi maklumat COVID-19 merentas komuniti—menggalakkan individu mendapatkan perkhidmatan dan maklumat SRH. Kawasan metropolitan Kampala menyaksikan kerjasama dalam kalangan Pihak Berkuasa Bandar Raya untuk mereka bentuk dan berkongsi mesej melalui van media mudah alih, terutamanya dalam komuniti miskin bandar. Rakan kongsi juga memastikan kemasukan rakan sebaya dan pemimpin belia dalam pasukan tugas ini untuk menyokong tindak balas kepada remaja dan keperluan golongan muda.
 • Lapisan penyediaan perkhidmatan dan memanfaatkan struktur sedia ada: KKM dan rakan kongsinya menggunakan struktur penyediaan perkhidmatan kesihatan sedia ada. Mereka menggunakan pusat khidmat masyarakat untuk penjagaan dan imunisasi HIV/AIDS untuk melapisi perkhidmatan SRH untuk individu, termasuk remaja dan orang muda.
Phoebe Awuco (orange & white top), a community mobilizer and head of the Self Help Women Group Alita Kole, at her home with her orphan grandchildren. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.
Phoebe Awuco (baju oren & putih), seorang penggerak masyarakat dan ketua Kumpulan Wanita Bantu Sendiri Alita Kole, di rumahnya bersama cucu-cucunya yang yatim piatu. Kredit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.

Melihat Ke Hadapan dalam Normal Baru

KKM, rakan pembangunan dan pelaksana, pemimpin budaya dan agama, ibu bapa, dan individu masyarakat mengesyorkan:

 • Menjejaki pemuktamadan dan penyebaran strategi kesinambungan untuk maklumat SRHR dan penyediaan perkhidmatan untuk remaja dan golongan muda dengan pantas, sekali gus menggalakkan keutamaan keperluan penduduk unik ini.
 • Rakan kongsi memastikan kesinambungan dalam penyediaan maklumat dan perkhidmatan SRH untuk remaja dan golongan muda sebagai usaha pelengkap kepada program KKM.
 • CSO/Pasukan Petugas menyediakan item PPE kepada rakan sebaya dalam komuniti untuk melindungi mereka daripada dijangkiti COVID-19 semasa mereka melakukan lawatan dari rumah ke rumah untuk mengenal pasti dan menyokong respons terhadap keperluan SRH.
 • Termasuk golongan muda dalam pasukan petugas COVID-19 dan dalam pasukan pekerja pasukan kesihatan kampung, untuk memudahkan tumpuan yang disasarkan kepada remaja dan golongan muda.
 • Perundingan dengan organisasi dan pergerakan remaja, orang muda, wanita dan kanak-kanak perempuan, dan orang muda yang hidup dalam situasi terdedah secara tetap dan inklusif untuk menjamin pertimbangan sepanjang penciptaan respons COVID-19 yang disesuaikan.
 • Laburkan pembiayaan untuk memudahkan peningkatan inovasi yang menghasilkan kebanyakan keputusan dalam menjangkau remaja dan golongan muda serta menyokong mereka semasa penutupan, sambil mengambil kira inovasi seperti platform digital dan teknologi yang mungkin menyebabkan ketidaksamaan.

Kerajaan harus mengintegrasikan SRH dalam COVID-19 dan tindak balas kecemasan. Untuk mengurangkan hasil SRH yang lemah kerana penutupan pandemik, ia harus diiktiraf sebagai perkhidmatan penting. Ini penting untuk remaja dan orang muda (terutamanya wanita muda dan gadis yang berpendapatan rendah) yang kebanyakannya kurang bernasib baik.

Mutoru berharga, MPH

Penyelaras Advokasi & Perkongsian, Perkhidmatan Populasi Antarabangsa

Precious ialah seorang profesional kesihatan awam dan penyokong kuat pemikiran untuk kesihatan dan kesejahteraan komuniti di seluruh dunia, dengan minat yang mendalam terhadap kesihatan seksual dan reproduktif serta kesaksamaan jantina. Dengan pengalaman hampir lima tahun dalam kesihatan reproduktif, ibu dan remaja, Precious bersemangat untuk menginovasi penyelesaian yang boleh dilaksanakan dan mampan untuk pelbagai isu kesihatan reproduktif dan sosial yang mempengaruhi komuniti di Uganda, melalui reka bentuk program, komunikasi strategik dan advokasi dasar. Pada masa ini, beliau berkhidmat sebagai penyelaras advokasi dan perkongsian di People Services International - Uganda, di mana beliau bekerjasama dengan rakan kongsi di seluruh lembaga untuk mencapai objektif yang akan mempromosikan agenda untuk perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif secara meluas di Uganda. Precious melanggan sekolah pemikiran yang menegaskan bahawa meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan penduduk di Uganda dan di seluruh dunia. Selain itu, beliau adalah alumni Global Health Corps, juara untuk penjagaan diri untuk kesihatan seksual dan reproduktif serta pengurusan pengetahuan di Uganda. Dia memegang MSc. dalam Kesihatan Awam dari Universiti Newcastle – United Kingdom.

Dr Ben Kibirige

Pengurus Advokasi, Yayasan Untuk Penglibatan Lelaki Uganda

Dr. Kibirige ialah seorang doktor perubatan mengikut profesion, aktivis hak wanita, perunding hak kesihatan reproduktif seksual (SRHR), dan jurulatih induk yang diiktiraf oleh Makerere School of Public Health. Beliau mempunyai lebih empat tahun pengalaman menyokong program berkaitan perancangan keluarga dan penyediaan perkhidmatan SRHR yang inklusif kepada semua golongan muda. Beliau juga menyokong kesaksamaan jantina, hak wanita, dan penjagaan kesihatan yang berkualiti serta berpatutan untuk gadis dan wanita muda melalui penyertaan belia yang bermakna dalam proses pembangunan negara.​ Dr. Kibirige kini merupakan setiausaha agung untuk pergerakan tempatan SHE DECIDES Uganda dan pemandu alternatif wakil jawatankuasa untuk Men Engage Network di Uganda. Beliau ialah pengasas bersama Center for Young Mothers' Voices, sebuah NGO tempatan yang memperjuangkan pemulihan dan penyepaduan semula ibu remaja kembali ke kehidupan sosial arus perdana.

Tonny Muzira

Pegawai Advokasi dan Perkongsian, Yayasan Untuk Penglibatan Lelaki Uganda

Tonny ialah pegawai advokasi dan perkongsian di Foundation for Male Engagement Uganda. Beliau ialah seorang pengamal kesihatan awam dan pakar kesihatan dan hak reproduktif seksual (SRHR) dengan pengalaman tujuh tahun dalam reka bentuk dan pelaksanaan SRHR dalam kalangan golongan muda di Uganda. Beliau ialah pengerusi semasa pergerakan Youth4UHC di Afrika serta ahli kumpulan kerja teknikal Pemuda UNFPA mengenai Penduduk, SRHR, dan Perubahan Iklim. Tonny ialah bekas penyelaras negara untuk Perikatan Belia Antarabangsa untuk Perancangan Keluarga (IYAFP) di Uganda.

Norah Nakyegera

Pegawai Advokasi dan Kempen, Forum Kesihatan Belia dan Remaja Uganda (UYAHF)

Norah Nakyegera ialah aktivis hak wanita yang komited untuk memperjuangkan dan mempromosikan hak kesihatan reproduktif seksual remaja dan orang muda. Norah mempunyai lebih dua tahun pengalaman dalam pelaksanaan program, penyelidikan dan advokasi program kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia (AYSRH). penyertaan bermakna golongan muda dalam proses pembangunan negara.​ Pada masa ini, beliau adalah pegawai advokasi dan kempen di Forum Kesihatan Belia dan Remaja Uganda. Matlamat utama beliau adalah untuk mewujudkan gerakan akar umbi yang memahami dan menghargai hak asasi manusia serta bertanggungjawab untuk menghormati, mempertahankan dan mempromosikan hak asasi manusia.​ Beliau juga merupakan ahli Komuniti Pembentuk Global (inisiatif oleh Forum Ekonomi Dunia), di mana golongan muda adalah teras kepada pembinaan penyelesaian, penggubalan dasar dan perubahan yang berkekalan.

Alex Omari

Ketua Penglibatan Negara, Hab Serantau Afrika Timur & Selatan, FP2030

Alex ialah Ketua Penglibatan Negara (Afrika Timur) di Hab Serantau Afrika Timur dan Selatan FP2030. Beliau menyelia dan mengurus penglibatan pusat tumpuan, rakan kongsi serantau dan pihak berkepentingan lain untuk memajukan matlamat FP2030 dalam Hab Serantau Afrika Timur dan Selatan. Alex mempunyai pengalaman lebih 10 tahun dalam perancangan keluarga, kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia (AYSRH) dan beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai pasukan petugas dan ahli kumpulan kerja teknikal untuk program AYSRH di Kementerian Kesihatan di Kenya. Sebelum menyertai FP2030, Alex bekerja sebagai Pegawai Perancang Keluarga Teknikal/ Kesihatan Reproduktif (FP/RH) di Amref Health Africa dan menggandakan jawatan sebagai Pegawai Pengurusan Pengetahuan (KM) serantau Afrika Timur untuk projek Knowledge SUCCESS perdana global USAID KM bekerjasama dengan badan serantau, kumpulan kerja teknikal FP/RH dan Kementerian Kesihatan di Kenya, Rwanda, Tanzania dan Uganda. Alex, sebelum ini bekerja di program Pengukuhan Sistem Kesihatan Amref dan telah dipinjamkan kepada bekas Wanita Pertama Program Kesihatan Ibu Kenya (Beyond Zero) untuk memberikan sokongan strategik dan teknikal . Beliau berkhidmat sebagai Penyelaras Negara untuk Perikatan Belia Antarabangsa untuk Perancangan Keluarga (IYAFP) di Kenya. Peranan beliau yang lain sebelum ini ialah semasa di Marie Stopes International, Pusat Kesihatan Reproduktif Antarabangsa di Kenya (ICRHK), Pusat Hak Reproduktif (CRR), Persatuan Perubatan Kenya- Kesihatan Reproduktif dan Perikatan Hak (KMA/RHRA) dan Pilihan Kesihatan Keluarga Kenya ( FHOK). Alex ialah Felo terpilih Royal Society for Public Health (FRSPH), beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Kesihatan Populasi dan Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (Kesihatan Reproduktif) dari Universiti Kenyatta, Kenya dan Ijazah Sarjana Dasar Awam dari Sekolah of Government and Public Policy (SGPP) di Indonesia di mana beliau juga merupakan penulis dasar kesihatan dan kesihatan awam serta penyumbang laman web untuk Jurnal Kajian Strategik.

Sarah Kosgei

Pengurus Rangkaian dan Perkongsian, Amref Health Africa

Sarah ialah Pengurus Rangkaian dan Perkongsian di Institut Pembangunan Kapasiti. Beliau mempunyai pengalaman lebih 10 tahun memberikan kepimpinan kepada program pelbagai negara yang menjurus ke arah mengukuhkan kapasiti sistem kesihatan untuk kesihatan mampan di Afrika Timur, Tengah dan Selatan. Beliau juga sebahagian daripada sekretariat Women in Global Health – Africa Hub yang bermastautin di Amref Health Africa, sebuah Bab Serantau yang menyediakan platform untuk perbincangan dan ruang kerjasama untuk kepimpinan transformasi jantina di Afrika. Sarah juga merupakan ahli jawatankuasa kecil Perlindungan Kesihatan Sejagat (UHC) Sumber Manusia untuk Kesihatan (HRH) di Kenya. Beliau mempunyai ijazah dalam Kesihatan Awam dan Sarjana Eksekutif dalam Pentadbiran Perniagaan (Kesihatan Global, Kepimpinan dan Pengurusan). Sarah ialah penyokong yang bersemangat untuk penjagaan kesihatan primer dan kesaksamaan jantina di sub-Sahara Afrika.

Irene Alenga

Peneraju Pengurusan Pengetahuan dan Penglibatan Komuniti, Amref Health Africa

Irene ialah ahli ekonomi sosial yang mantap dengan pengalaman lebih 13 tahun dalam penyelidikan, analisis dasar, pengurusan pengetahuan dan penglibatan perkongsian. Sebagai seorang penyelidik, beliau telah terlibat dalam penyelarasan dan pelaksanaan lebih 20 projek penyelidikan ekonomi sosial dalam pelbagai disiplin dalam Wilayah Afrika Timur. Dalam kerjanya sebagai Perunding Pengurusan Pengetahuan, Irene telah terlibat dalam kajian berkaitan kesihatan melalui kerja dengan kesihatan awam dan institusi berfokuskan teknologi di Tanzania, Kenya, Uganda dan Malawi di mana dia telah berjaya mengusik kisah impak dan meningkatkan keterlihatan campur tangan projek . Kepakaran beliau dalam membangunkan dan menyokong proses pengurusan, pengajaran yang dipelajari, dan amalan terbaik ditunjukkan dalam pengurusan perubahan organisasi tiga tahun dan proses penutupan projek USAID| DELIVER dan Projek Pengurusan Rantaian Bekalan (SCMS) 10 tahun di Tanzania. Dalam amalan baru Reka Bentuk Berpusatkan Manusia, Irene telah berjaya memudahkan pengalaman produk hujung ke hujung yang positif melalui menjalankan kajian pengalaman pengguna semasa melaksanakan USAID| Projek IMPIAN di kalangan remaja perempuan dan wanita muda (AGYW) di Kenya, Uganda dan Tanzania. Irene mahir dalam penggemblengan sumber dan pengurusan penderma, terutamanya dengan USAID, DFID dan EU.