Taip untuk mencari

20 Perkara-perkara penting Waktu membaca: 2 minit

20 Sumber Penting: Kesedaran Kesuburan dan Kaedah Kesedaran Kesuburan (FAM)


Ini adalah koleksi sumber yang dipilih susun untuk menyepadukan FAM, termasuk Kaedah Hari Standard, Kaedah Dua Hari dan Kaedah Amenorea Laktasi, ke dalam program perancangan keluarga serta memperkenalkan pendidikan Kesedaran Kesuburan (FA) ke dalam program kesihatan dan belia. Menambah FAM ke dalam campuran kaedah kontraseptif adalah cara yang terbukti untuk memperkenalkan orang baru kepada perancangan keluarga, mengurangkan keperluan yang tidak dipenuhi, dan meningkatkan pilihan kontraseptif. Selain itu, membina pengetahuan FA dalam kalangan wanita, lelaki dan remaja membantu mereka menjaga kesihatan seksual dan reproduktif (SRH) mereka sendiri dan menyokong SRH orang lain.

Dari segi sejarah, kaedah perancangan keluarga semula jadi berasaskan sains, atau kaedah kesedaran kesuburan (juga dikenali sebagai FAM), tidak tersedia untuk mereka yang mencari pilihan bukan hormon. Dan asas untuk menjaga kesihatan reproduktif seseorang adalah memahami literasi badan dan kesuburan. Namun begitu ramai wanita, dan lelaki dalam hal itu, mempunyai maklumat yang tidak tepat tentang cara kesuburan berfungsi dan pilihan kontraseptif terhad apabila tiba masanya untuk merancang atau mencegah kehamilan. Dengan protokol yang ditetapkan dalam kriteria kelayakan Perubatan WHO untuk penggunaan kontraseptif, pelbagai bentuk FAM—Kaedah Hari Standard (SDM), Kaedah Dua Hari dan Kaedah Amenorea Laktasi (LAM)—telah terbukti boleh diterima oleh pembekal dan pengguna, dan ditawarkan oleh sektor awam, NGO, organisasi berasaskan kepercayaan (FBO), dan organisasi berasaskan komuniti di seluruh dunia. Di samping itu, kerana ini adalah kaedah berasaskan pengetahuan, ia boleh ditawarkan oleh pembekal di luar sistem kesihatan. Penyelidikan menunjukkan bahawa menambah FAM kepada campuran kaedah meningkatkan pilihan dan kelaziman kontraseptif dan mengurangkan keperluan yang tidak dipenuhi, sebahagiannya kerana ia semula jadi dan tanpa kesan sampingan.

Apakah Kesedaran Kesuburan?

Di seluruh dunia, terdapat salah tanggapan tentang seks, haid, kehamilan dan perancangan keluarga: ketakutan terhadap kesan sampingan, penentangan, selepas bersalin, amenorea, dan hubungan seks yang jarang berlaku adalah sebab utama wanita tidak menggunakan perancangan keluarga. Meletakkan maklumat yang tepat tentang kesuburan di tangan wanita, lelaki dan remaja boleh memberi kesan positif terhadap hasil kesihatan seksual dan reproduktif dengan memperkasakan mereka untuk memahami risiko kehamilan mereka. Koleksi ini menyediakan dokumentasi tentang intervensi, bukti, alatan dan kurikulum untuk mencapai matlamat tersebut. Kesedaran Kesuburan ialah maklumat yang boleh diambil tindakan tentang kesuburan sepanjang kitaran hayat, dan keupayaan untuk menggunakan pengetahuan ini pada keadaan dan keperluan diri sendiri. Ia boleh membolehkan orang ramai mengenal pasti perkara yang sihat dan normal untuk mereka, dan mengetahui bila untuk mendapatkan penjagaan kesihatan reproduktif. Ia boleh membantu belia memahami perubahan badan mereka dan mengenali pilihan dan tanggungjawab pembiakan mereka.

Koleksi sumber penting ini menyokong pengurus program, jurulatih, penasihat teknikal dan pihak berkepentingan program perancangan keluarga dan kesihatan seksual/reproduktif lain dalam mengintegrasikan FAM dan pendidikan Kesedaran Kesuburan ke dalam program perancangan keluarga, belia dan kesihatan, mengikut kesesuaian.

Jeannette Cachan

Penasihat Teknikal FAM, Institut Kesihatan Reproduktif

Jeannette Cachan mempunyai pengalaman selama 25 tahun bekerja dengan program perancangan keluarga di dalam dan di luar negara. Di IRH, beliau telah membangunkan dan melaksanakan strategi untuk projek belia, FP dan HIV/AIDS. Beliau bertanggungjawab untuk mereka bentuk, membangun dan menilai penyelesaian yang sesuai untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pembelajaran, prestasi dan arahan untuk pelbagai inisiatif kesihatan reproduktif.

Frances Walker

Program Associate, Institut Kesihatan Reproduktif

Frances Walker ialah seorang profesional kerjaya awal dengan pengalaman penyelidikan dan praktikal bekerja dalam program perancangan keluarga dalam tetapan dan konteks yang berbeza di seluruh dunia. Frances menyokong Inisiatif FAM-Passages, menyediakan pengurusan projek, sokongan pentadbiran dan operasi serta membangunkan produk dan aktiviti komunikasi lain.