Taip untuk mencari

Berita Projek Waktu membaca: 4 minit

Burkina Faso dan Niger: Meningkatkan Hasil Perancangan Keluarga melalui Pengurusan Pengetahuan


Burkina Faso dan Niger ialah dua negara Afrika Barat yang bercorak francofon yang telah membangunkan Pelan Pelaksanaan Berkos (CIP) untuk perancangan keluarga. Dalam bahasa Perancis, akronim yang biasanya digunakan untuk menerangkan rancangan ini ialah "PANB", singkatan daripada Plans d'actions nationaux budgétisés. Dalam CIP, negara menerangkan strategi perancangan keluarga (FP) mereka, menyenaraikan aktiviti dan membebankannya.

Menurut FP2030, CIP ialah pelan hala tuju berbilang tahun untuk tindakan membantu kerajaan mencapai matlamat FP mereka—matlamat yang, jika dipenuhi, akan menyelamatkan berjuta-juta nyawa dan meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan wanita, keluarga dan masyarakat.

Burkina Faso telah meningkatkan hasil FPnya dengan ketara sepanjang dekad yang lalu. Kadar kelaziman kontraseptif moden (mCPR) dalam kalangan wanita berkahwin meningkat daripada 22.5% pada 2015 kepada 31.9% pada 2020. Kadar keperluan yang tidak dipenuhi untuk perancangan keluarga bagi demografi yang sama menurun antara 2016 dan 2020, daripada 28.8% kepada 21.291TP

Dalam sasaran FP2030, Burkina Faso berusaha untuk meningkatkan mCPR dalam kalangan wanita berkahwin daripada 31.9% pada 2020 kepada 41.3% pada 2025 dan 50.7% menjelang 2030. Negara ini menyasarkan untuk mencapai matlamat ini dengan memastikan semua pasangan, individu dan remaja mempunyai akses kepada rangkaian penuh perkhidmatan FP yang berpatutan dan berkualiti. Sebaliknya, Niger berusaha untuk meningkatkan mCPRnya daripada 21.8% pada 2020 kepada 29.3% pada 2025, dan 36.8% menjelang 2030.

Kemasukan Pengurusan Pengetahuan dalam Pelan Tindakan Belanjawan Negara

Rangka kerja pengurusan pengetahuan (KM) yang teguh adalah penting dalam membangunkan dan melaksanakan CIP yang berkesan. Dengan kerjasama Tindakan Terobosan di Afrika Barat, Ilmu BERJAYA membantu Burkina Faso dan Niger dalam memasukkan KM dalam CIP mereka. Melalui latihan, Knowledge SUCCESS memperkenalkan konsep KM kepada Kumpulan Kerja Teknikal (TWG) yang bertanggungjawab ke atas rancangan tersebut, selepas itu TWG kedua-dua negara memutuskan untuk mengintegrasikan pengurusan pengetahuan ke dalam CIP baharu mereka. Aissatou Thioye, Pegawai Teknikal Kanan untuk Penggunaan Penyelidikan di FHI 360 dan Pegawai Pengurusan Pengetahuan dan Perkongsian Afrika Barat untuk KEJAYAAN Pengetahuan, memudahkan proses tersebut.

“Saya tidak mencadangkan kepada mereka apa yang perlu dilakukan. Saya hanya mengorientasikan mereka dengan berkongsi maklumat dan memudahkan perbincangan. Apabila mereka memahami apa itu pengurusan pengetahuan, alat dan tekniknya, dan mengaitkannya dengan keperluan mereka dan cabaran yang mereka hadapi, mereka membuat cadangan untuk memasukkan aktiviti pengurusan pengetahuan dalam rancangan tersebut,” jelas Thioye.

Kes Burkina Faso

Burkina Faso memasukkan empat aktiviti KM keutamaan dalam CIP 2021–2025:

  • Sediakan platform baharu dalam laman web Kementerian Kesihatan untuk menjadikan maklumat rujukan dan sumber tertumpu pada FP tersedia dalam talian kepada semua pihak berkepentingan yang terlibat dalam membangunkan dan melaksanakan CIP
  • Dokumentasikan pengalaman perancangan keluarga di bawah CIP untuk mengambil stok dan berkongsi amalan dan pengajaran yang baik
  • Meningkatkan penyelarasan, pembelajaran dan perkongsian maklumat mengenai pelaksanaan, pemantauan dan penilaian CIP di kalangan pelbagai aktor
  • Menjalankan dan menggunakan kajian tindakan perancangan keluarga semasa pelaksanaan CIP

Dr. Euphrasie Adjami Barry, Penyelaras Program Kesihatan Seksual dan Reproduktif di Kementerian Kesihatan dan Kebersihan Awam Burkina Faso, berkata pengurusan pengetahuan akan meningkatkan proses membuat keputusan mereka. “Dokumentasi amalan baik dan pengajaran yang diperoleh daripada campur tangan kesihatan seksual dan reproduktif serta perkongsian serta penyebaran maklumat sedemikian akan membantu proses membuat keputusan dalam pelaksanaan Pelan [Tindakan Belanjawan Negara],” katanya.

Dokumentasi intervensi amat penting kerana dalam membangunkan pelan tindakan yang dibelanjakan, pihak berkepentingan di Burkina Faso menyatakan bahawa terdapat maklumat yang tidak mencukupi mengenai Rancangan Perancang Keluarga Kebangsaan sebagai dokumen rujukan. Ini disebabkan oleh dokumentasi yang lemah dan penyebaran amalan baik di peringkat zon kesihatan, serta kekurangan penyelidikan untuk menjana bukti dan memaklumkan strategi baharu untuk memenuhi objektif perancangan keluarga negara yang telah ditetapkan.

Kes Niger

Di Niger, perhubungan KM strategik dalam CIP perancangan keluarga 2021–2025 berkisar pada pengumpulan data yang sistematik, pendokumentasian aktiviti intervensi, penyimpanan strategi dan intervensi FP, dan perkongsian amalan dan pengajaran yang baik, termasuk pengetahuan dan maklumat baharu tentang perancangan keluarga . Ini akan dicapai dengan mewujudkan perpustakaan maya di Kementerian Kesihatan untuk menggalakkan penggunaan dan perkongsian pengetahuan dalam konteks FP. Negara juga mengutamakan pengukuhan kerjasama dan penyelarasan di kalangan pelbagai pihak berkepentingan.

Dr. Amadou Housseini, Pengarah Perancang Keluarga di Kementerian Kesihatan Awam, Penduduk dan Hal Ehwal Sosial Nigerien, berkata bahawa amalan KM akan meningkatkan advokasi berasaskan bukti. “Kami telah mula mengumpul data dan memproses laporan aktiviti dan dokumen strategi, antara lain untuk menghasilkan dan berkongsi ilmu melalui surat berita dan artikel Hala Tuju Perancang Keluarga (FPD). Data ini akan digunakan untuk membuat kes advokasi berasaskan bukti bagi perancangan keluarga,” katanya.

Dr. Amadou menambah bahawa penyepaduan amalan pengurusan pengetahuan ke dalam campur tangan FP membolehkan pasukannya mencipta pangkalan data dokumen utama seperti laporan dan pelan strategik, yang membantu meningkatkan pelaksanaan dan penilaian program. "Sebagai pengurus, anda boleh menjejaki semua yang berlaku dalam pelaksanaan rancangan itu," katanya.

Pengukuhan Pelaksanaan

Burkina Faso dan Niger telah menetapkan strategi untuk memastikan aktiviti KM yang dicadangkan dalam CIP dilaksanakan. Ini termasuk pembangunan pelan komunikasi untuk memastikan penyelarasan yang berkesan di semua peringkat, penggemblengan sumber domestik dan luaran untuk menyokong pelaksanaan, dan penyertaan pelanggan perancang keluarga—pengguna utama perkhidmatan.

Di samping itu, di seluruh Burkina Faso dan Niger, badan penyelaras serantau, seperti Perkongsian Ouagadougou (OP), akan digunakan untuk mengukuhkan dan mengutamakan amalan KM di peringkat nasional dan serantau. OP mengadakan sembilan negara—Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Senegal dan Togo—dan berusaha untuk mempromosikan perkongsian dan penggunaan pengetahuan, penyelidikan dan advokasi tentang perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif .

Thioye berkata bahawa pengurusan pengetahuan akan memastikan terdapat sistem pemantauan dan pelaporan yang berkesan untuk Pelan Perancang Keluarga Kebangsaan Burkina Faso dan Nigeria. Ini akan direalisasikan melalui rangka kerja penyelarasan dan perundingan yang diperkukuh untuk pelaksanaan rancangan, dokumentasi aktiviti dan proses yang tekun, dan perkongsian dan penggunaan bukti untuk pembelajaran berterusan. Thioye menambah bahawa dokumentasi kisah kejayaan, amalan baik dan pengajaran yang diperoleh akan meningkatkan keterlihatan campur tangan perancangan keluarga kedua-dua negara, bukan sahaja di peringkat nasional dan serantau, tetapi juga di peringkat global.

Pengajaran

“Kami percaya bahawa proses membangunkan CIP Burkina Faso adalah penyertaan dan inklusif. Ia mengambil kira kebimbangan dan aspirasi semua pihak berkepentingan. Kami mengetahui bahawa proses perancangan tindakan adalah contoh yang baik untuk menggalakkan kerjasama pelbagai sektor dan pengurusan pengetahuan, yang melangkaui pemantauan dan penilaian, merupakan faktor penting untuk membuat keputusan yang baik,” kata Dr. Adjami.

Di Niger, Dr. Amadou memerhatikan bahawa proses pengarusperdanaan dan pelaksanaan pengurusan pengetahuan memastikan bahawa terdapat pemilikan pelan, yang meningkatkan kejayaan dalam campur tangan dan, akhirnya, hasil perancangan keluarga.

Brian Mutebi, MSc

Penulis Penyumbang

Brian Mutebi ialah seorang wartawan yang memenangi anugerah, pakar komunikasi pembangunan dan pejuang hak wanita dengan pengalaman menulis dan dokumentasi yang mantap selama 17 tahun tentang jantina, kesihatan dan hak wanita, serta pembangunan untuk media nasional dan antarabangsa, organisasi masyarakat sivil dan agensi PBB. Institut Kependudukan dan Kesihatan Reproduktif Bill & Melinda Gates menamakan beliau sebagai salah seorang daripada "120 Bawah 40: Generasi Baharu Pemimpin Perancang Keluarga" atas kekuatan kewartawanan dan advokasi medianya mengenai perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif. Beliau ialah penerima Anugerah Belia Keadilan Gender 2017 di Afrika. Pada 2018, Mutebi telah dimasukkan dalam senarai berprestij Afrika "100 Orang Muda Afrika Paling Berpengaruh." Mutebi memegang ijazah sarjana dalam Pengajian Gender dari Makerere University dan MSc dalam Dasar dan Pengaturcaraan Kesihatan Seksual dan Reproduktif dari London School of Hygiene & Tropical Medicine.