Taip untuk mencari

Webinar Waktu membaca: 7 minit

Mengekalkan Aktiviti PHE di Kenya dan Uganda: Rekap Webinar


Pada tahun 2022, Knowledge SUCCESS bekerjasama dengan 128 Collective (dahulunya Preston-Werner Ventures) untuk menjalankan latihan pengambilan saham yang pantas untuk mendokumentasikan kesan projek Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE) bersepadu di Kenya dan Uganda. Semasa webinar baru-baru ini, ahli panel berkongsi bagaimana aktiviti projek berterusan di kedua-dua negara.

Pada 25 Mei, Knowledge SUCCESS menganjurkan webinar yang mengetengahkan pengalaman unik melaksanakan bersepadu merentas sektor Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE) aktiviti di Kenya dan Uganda. Webinar itu menampilkan empat ahli panel, yang kesemuanya telah dipaparkan dalam terbaru pembelajaran ringkas dibangunkan oleh Knowledge SUCCESS, yang meringkaskan pelajaran tentang peningkatan dan kemampanan aktiviti projek Health of People and Environment-Lake Victoria Basin (HoPE-LVB) sejak ditutup pada 2019.

Baru dalam Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE)? Cari lebih lanjut mengenai topik.

 • Moderator:
  • Itoro Inoyo, Penganalisis Jantina dan Penduduk, Alam Sekitar dan Pembangunan (PED), USAID/PHI
 • Ahli panel:
  • Pamela Onduso, Pathfinder International, Kenya Rangkaian PHE
  • James Peter Olemo, Majlis Penduduk Negara, Rangkaian PHE Uganda
  • Daniel Abonyo, Rachuonyo Environmental Conservation Initiatives (RECI), Homa Bay, Kenya
  • Jostas Mwebembezi, Pusat Penyelidikan dan Advokasi Rwenzori, Uganda

Dalam webinar itu, penceramah meneroka cara kumpulan komuniti, organisasi, rangkaian dan kerajaan terus melaksanakan aktiviti yang bermula di bawah HoPE-LVB. Mereka juga menyediakan cadangan untuk peningkatan dan kemampanan aktiviti PHE pada masa hadapan.

Di bawah ini kami telah menyertakan rekap menyeluruh yang memautkan kepada segmen tepat dalam rakaman penuh (tersedia dalam Inggeris atau Perancis).

Latar belakang

Menonton sekarang: 1:37

Itoro Inoyo memberikan gambaran keseluruhan Health of People and Environment-Lake Victoria Basin (HoPE-LVB)—projek PHE bersepadu merentas sektor yang dilaksanakan oleh Pathfinder International dan pelbagai rakan kongsi di Kenya dan Uganda dari 2011-2019. Projek ini bertujuan untuk meningkatkan kesihatan, alam sekitar dan cabaran pembangunan yang saling berkaitan di rantau biodiversiti ekologi.

Pada tahun 2022, projek Knowledge SUCCESS—dengan pembiayaan daripada 128 Collective (dahulunya Preston-Werner Ventures) dan USAID—menjalankan aktiviti pengambilan stok yang pantas untuk mendokumenkan kesan berterusan aktiviti projek HoPE-LVB di Kenya dan Uganda. Mereka menjalankan satu perbincangan kumpulan fokus & 17 temu bual mendalam dengan kakitangan projek, ahli komuniti dan pegawai kerajaan. Penemuan digunakan untuk membangunkan a pembelajaran ringkas untuk berkongsi pengajaran yang dipelajari mengenai peningkatan pengaturcaraan rentas sektor.

Cik Inoyo membentangkan beberapa penemuan peringkat tinggi daripada taklimat pembelajaran, termasuk beberapa aktiviti daripada projek HoPE-LVB yang menyumbang kepada aktiviti PHE yang berterusan selepas penutupan projek. Ini termasuk:

 • Meningkatkan dan menginstitusikan sistem dan proses PHE dari awal
 • Melibatkan pembuat keputusan dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang pengaturcaraan PHE
 • Memupuk juara PHE yang kuat dalam komuniti dan rangkaian

Beliau juga menekankan kepentingan menjalankan aktiviti penilaian pasca projek. Walaupun penderma sering bekerja dalam kitaran projek lima tahun, menjalankan penilaian pasca projek—atau aktiviti pengambilan stok pantas seperti ini—boleh membantu kami mengenali sepenuhnya impak projek, mengenal pasti cabaran dan berkongsi pandangan penting serta pengajaran yang dipelajari untuk memaklumkan silang masa hadapan. -pengaturcaraan sektor.

Kesan Rangkaian PHE Kenya

Menonton sekarang: 7:44

Pamela Onduso bermula dengan gambaran keseluruhan dokumen dasar rasmi, institusi dan struktur yang membimbing pelaksanaan aktiviti PHE di Kenya.

Beliau kemudiannya menerangkan pencapaian utama Rangkaian PHE Kenya, termasuk:

 • Latihan PHE kakitangan Majlis Kebangsaan Penduduk dan Pembangunan (NCPD) di peringkat wilayah dan daerah;
 • peningkatan pembiayaan untuk aktiviti PHE di Kenya;
 • pembangunan rangka kerja kebangsaan PHE;
 • Bahan komunikasi PHE (termasuk dua dokumentari, dipautkan di bawah dalam sumber berkaitan); dan
 • acara iklim serantau yang dihoskan oleh kerajaan Kenya.

Cik Onduso juga memberikan beberapa cadangan semasa melaksanakan dan mengekalkan aktiviti PHE:

 • Mulakan dengan akhir dalam fikiran
 • Mempromosikan isi rumah model PHE
 • Benamkan konsep PHE dalam institusi tempatan sedia ada untuk kelestarian dan penyelidikan
 • Berterusan menyokong pembiayaan PHE
 • Asuh juara PHE—termasuk belia
 • Menggalakkan lawatan pertukaran pembelajaran PHE
 • Dokumentasi kejayaan PHE

Kesan Rangkaian PHE Uganda

Menonton sekarang: 20:14

James Peter Olemo bercakap tentang kesan berterusan Rangkaian PHE Uganda.

Encik Olemo bermula dengan gambaran keseluruhan Rangkaian PHE Uganda, sekumpulan 45 pelakon negeri dan bukan negeri yang bekerjasama untuk mempromosikan dan mengarusperdanakan pendekatan PHE dalam Uganda.

Beliau menyerlahkan beberapa pencapaian utama Rangkaian PHE Uganda sejak akhir projek HoPE-LVB, termasuk:

 • Kemasukan PHE ke dalam dokumen dasar utama—contohnya, Pelan Strategik Nasional Dasar Penduduk Negara (RFN), Dasar Perubahan Iklim dan Pelan Pelaksanaan Berkos FP Uganda
 • Unit kursus PHE ditawarkan di dua universiti
 • Aliran pembiayaan dan rakan kongsi baharu untuk kerja PHE
 • Orientasi PHE dan latihan pegawai kerajaan
 • Latihan lebih 400 juara PHE

Encik Olemo juga menawarkan cadangan berikut untuk mengekalkan program PHE:

 • Memastikan mekanisme penyelarasan yang diterajui kerajaan—untuk membangunkan dan menyegerakkan dasar serta menggalakkan pembelian masuk kerajaan
 • Wujudkan sistem perkongsian pengetahuan untuk pihak berkepentingan PHE
 • Menggabungkan usaha untuk menggembleng sumber dan menjalankan advokasi PHE
A group photo of Ugandan PHE professionals. Photo credit: James Peter Olemo
Juara PHE di Uganda. Kredit foto: James Peter Olemo

Aktiviti Lestari di Teluk Homa, Kenya

Menonton sekarang: 35:39

Daniel Abonyo bermula dengan gambaran keseluruhan aktiviti PHE di Teluk Homa, Kenya. Beliau memberikan gambaran keseluruhan tentang pencapaian RECI semasa projek HoPE-LVB, termasuk memulakan isi rumah model PHE, menubuhkan kumpulan juara lelaki, penanaman pokok dan dapur penjimatan tenaga.

En. Abonyo kemudiannya mengetengahkan apa yang telah dikekalkan selepas penutupan HoPE-LVB, termasuk:

 • Peningkatan penyertaan lelaki dalam kesihatan (khususnya FP, penjagaan antenatal, dan penghantaran mesej HIV/AIDS) dan wanita dalam aktiviti pengurusan sumber asli
 • Peningkatan penglibatan populasi yang sukar dijangkau dalam aktiviti PHE
 • Peningkatan pendekatan PHE kepada 1,200 isi rumah model—yang termasuk aktiviti yang berkaitan dengan mata pencarian, taman dapur, penanaman pokok, masa yang sihat dan jarak kehamilan, antara topik lain
 • Pembudayaan juara PHE tambahan di peringkat komuniti
Kenyan people at an outdoor market with multiple piles of green bananas on the ground. Photo Credit: Daniel Abonyo.
Komuniti PHE di Kenya. Kredit foto: Daniel Abonyo

Aktiviti Berkekalan di Daerah Uganda

Menonton sekarang: 57:40

Jostas Mwebembezi bermula dengan gambaran keseluruhan aktiviti HoPE-LVB di Daerah Kasese di Uganda. Aktiviti projek HoPE-LVB (yang berterusan hari ini) termasuk klinik bergerak yang mengintegrasikan perancangan keluarga dengan perkhidmatan kesihatan lain (malaria, HIV, dll.), pertanian mampan untuk keselamatan makanan dan pemakanan yang lebih baik, mata pencarian yang lebih baik, dan kesedaran tentang pemuliharaan alam sekitar di peringkat rumah tangga dan masyarakat.

Sejak penutupan HoPE-LVB, pencapaian PHE di Daerah Kasese telah merangkumi perkara berikut:

 • Lawatan dari rumah ke pintu yang berjaya mengurangkan kehamilan remaja sebanyak 20%
 • Pembukaan klinik kesihatan remaja tempatan, yang mencecah 10,051 pengguna kali pertama, termasuk lebih 1,771 orang kurang upaya.
 • Lebih 1,000 pokok ditanam
 • Lebih 1,000 isi rumah dicapai dengan aktiviti PHE

En. Mwebembezi membuat kesimpulan bahawa pendekatan PHE bersepadu adalah model kos efektif di peringkat daerah. PHE menghimpunkan jabatan pertanian, kesihatan, sumber asli dan pendidikan daerah untuk merancang bersama dalam belanjawan tahunan mereka, melibatkan pemimpin agama tempatan, guru sekolah untuk mencapai matlamat pembangunan mampan di peringkat isi rumah dengan lebih baik.

Soalan Dijawab Semasa Webinar

Menonton sekarang: 1:11:42

Soalan: Bagaimanakah anda menggunakan teknologi digital dalam komuniti luar bandar untuk PHE?

Jawapan: (Daniel Abonyo) Projek kami sedang dilaksanakan dalam komuniti luar bandar dengan sambungan internet yang terhad. Tetapi teknologi sedang berkembang, dan kerana golongan muda selalunya mempunyai lebih banyak akses kepada teknologi, kami memulakan platform sosial. Platform ini mesra belia, dan kami boleh melibatkan orang ramai untuk memulakan perbincangan dalam talian. Kami sering memulakan perbincangan melalui WhatsApp atau Facebook untuk mendapatkan pandangan daripada komuniti. Sebaik sahaja kami mendapat maklumat daripada orang ramai, kami boleh melaksanakan intervensi PHE dengan input daripada komuniti setempat kami.

Soalan: Adakah anda bekerjasama dengan perancang bandar dan alam sekitar untuk menangani isu PHE—dan jika ya, adakah terdapat sebarang isu khusus yang anda temui menyepadukan perancangan kesihatan dan bandar?

Jawapan: (James Peter Olemo) Negara kita sedang mencari untuk beralih daripada ekonomi agraria kepada status yang lebih berpendapatan sederhana. Walau bagaimanapun, terdapat peningkatan penghargaan terhadap perancangan bandar. Cabarannya sekarang ialah sumber manusia amat terhad. Ini adalah cabaran yang serius bagi negara—tetapi terdapat penghargaan, dan keperluan untuk meningkatkan perancangan bandar.

Jawapan: (Pamela Onduso) Salah satu isu yang timbul semasa mesyuarat Rangkaian PHE Kenya ialah kepentingan program dan projek PHE bandar. Terdapat—di beberapa pekan dan di ibu kota Nairobi—usaha untuk menyusun projek dan program PHE bandar yang masih dikaji. Walau bagaimanapun, terdapat ruang terhad di kawasan bandar untuk penanaman dan usaha PHE yang lain. Ini belum dikaji dengan teliti, tetapi kerana penghijrahan penduduk dari kawasan luar bandar ke bandar, ia mendorong pengamal PHE untuk menangani PHE bandar lebih banyak.

Soalan Tambahan

Soalan tambahan telah dikemukakan oleh penonton semasa webinar, dan ahli panel memberikan respons selepas webinar berakhir. Jawapan kepada soalan-soalan ini boleh didapati di bawah.

Adakah mana-mana dokumen dasar PHE Kenya tersedia?

Jawapan: (Pamela Onduso) Semua dokumen dasar PHE Kenya tersedia melalui laman web Kerajaan Kenya, Majlis Kebangsaan bagi Penduduk dan Pembangunan: www.ncpd.go.ke

Sejauh manakah Minggu Iklim Afrika yang dirancang berdasarkan cadangan daripada Persidangan Antarabangsa Agenda Kesihatan Afrika yang diadakan di Kigali pada Mac, 4-9, 2023?

Jawapan: (Pamela Onduso) Acara Minggu Iklim Afrika (4-8 September 2023) dijangka sebagai peningkatan kepada COP28. Perancangan sedang dijalankan oleh itu lebih banyak maklumat akan disediakan dalam masa terdekat daripada Kerajaan Kenya sebagai negara tuan rumah. Empat Minggu Iklim Serantau akan diadakan tahun ini untuk membina momentum menjelang Persidangan Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai dan penutupan Pengambilan Saham Global yang pertama, yang direka untuk merangka jalan bagi memenuhi matlamat utama Perjanjian Paris.

ini peristiwa akan dianjurkan selari dengan Sidang Kemuncak Tindakan Iklim Afrika (4-6 September), juga dihoskan oleh Kenya.

Nampaknya anda mempunyai usaha advokasi yang berjaya. Pada pendapat anda, apakah faktor kejayaan utama?

Jawapan (Jostas Mwebembezi): Kami telah berjaya menyatukan jabatan kerajaan tempatan yang berbeza untuk merancang bersama—contohnya, Jabatan Pertanian dan Kesihatan boleh menangani masalah kekurangan zat makanan.

Juga, pada peringkat pasukan program projek ini, bolehkah pautan dibuat dengan orang sumber untuk membimbing semua pelakon yang ingin menggunakan pendekatan ini dalam rangka pelaksanaan projek pembangunan mereka?

Jawapan (Jostas Mwebembezi): Projek HoPE-LVB mewujudkan hab pembelajaran di daerah Kasese yang mengalu-alukan semua pelakon yang ingin mempelajari cara melaksanakan pendekatan PHE dan sekretariat Rangkaian PHE Uganda mengalu-alukan ahli baharu. Untuk maklumat lanjut tentang kedua-duanya, hubungi rcra@rcra-uganda.org.

Anda menyebut Pelan Strategik EAC PHE telah tamat pada 2020. Adakah terdapat usaha untuk merancang untuk tempoh semasa?

Jawapan (James Peter Olemo): ya. Dengan penutupan projek PHE HoPE- LVB, Uganda membangunkan pelan strategik PHE sendiri untuk Rangkaian PHE Nasional yang sejajar dengan Pelan Pembangunan Nasional III.

Bolehkah salah seorang ahli panel berkongsi bagaimana PHE telah disepadukan ke dalam perancangan dan pelaksanaan program dan dasar peringkat daerah di Uganda?

Jawapan (James Peter Olemo): PHE disepadukan dalam Pelan Strategik Majlis Penduduk Negara dan pelaksanaan di peringkat Subnasional dilakukan oleh daerah di mana rumah contoh didirikan dan disokong. Penyepaduan terus ke dalam rancangan Pembangunan Daerah masih belum dicapai tetapi usaha sedang dijalankan ke arah itu.

Perihal Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE) dan Populasi, Alam Sekitar dan Pembangunan (PED)

Populasi, Alam Sekitar dan Pembangunan (PED) dan Populasi, Kesihatan, dan Alam Sekitar (PHE) ialah pendekatan berasaskan komuniti bersepadu yang mengiktiraf dan menangani hubungan kompleks antara kesihatan manusia dan alam sekitar. Pendekatan pelbagai sektor ini berusaha untuk meningkatkan perancangan keluarga sukarela dan penjagaan kesihatan reproduktif dan pemuliharaan dan pengurusan sumber semula jadi dalam komuniti yang tinggal di kawasan yang kaya dengan ekologi di dunia kita.

Sarah V. Harlan

Ketua Pasukan Perkongsian, KEJAYAAN Pengetahuan, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Sarah V. Harlan, MPH, telah menjadi juara kesihatan reproduktif global dan perancangan keluarga selama lebih dua dekad. Beliau kini merupakan ketua pasukan perkongsian untuk projek Knowledge SUCCESS di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Minat teknikal khusus beliau termasuk Penduduk, Kesihatan dan Persekitaran (PHE) dan meningkatkan akses kepada kaedah kontraseptif yang bertindak lebih lama. Beliau mengetuai podcast Inside the FP Story dan merupakan pengasas bersama inisiatif penceritaan Suara Perancang Keluarga (2015-2020). Beliau juga merupakan pengarang bersama beberapa panduan cara, termasuk Membina Program Lebih Baik: Panduan Langkah demi Langkah untuk Menggunakan Pengurusan Pengetahuan dalam Kesihatan Global.